Enter Text

The following information on the Eastern Galicia Oil Industry companies has been taken from the Księga Handlowa Polski 1929 (Business directory of Poland, 1929).


The companies listed below were officially registered organizations associated with crude oil exploration, production (upstream end), refining and marketing of petroleum products (downstream end of the business). The abbreviation "Ltd." is used data where the abbreviation "z.o.o" (z ograniczona odpowiedzialnoscia, which means 'limited') has been used in the original Polish text. SA is the Polish Abbreviation for Spolka Akcyjna, which translates as joint-stock (company) Many oil companies were not officially registered under their business name. Those companies are listed under the proprietor's name. In this case, information about the company can be found in the town's general business directory under the proprietor name or the business category.

The Oil Companies of the Drohobycz Administrative District
  


Bloch Oil Co, 42 Panska (Street), Blumenkranz, M., Bonariva, Polsko-Włoska SA , Borysławskie Towarzystwo Akcyjne (Joint-Stock Company), Browak Ltd, Celina, Compagnie International des Petrole, Dabrowa Ltd, Debra Ltd, Ekwiwalent, Eros, Fanto, Felicjan, Galicja, Globus Międzynarodowa Spółka Akcyjna, Gazolina, Gerta , Harklowa Gwarectwo Naftowe, Holenderski Syndykat Ltd., Iriag, Jutrzenka, Karpaty Galicyjsko Karpackie Towarzystwo Naftowe, Lenaryl Towarzystwo Pzremyslu Naftowego, Miedzynarodowa Spólka Naftowa, Nafta, Naftowy Przemysł Małopolski, Natan, Oil Investors Association, Olej Skalny, SA, Oil Star Ltd, Omnium SA, Petromonte Ltd., Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne, Plon Ltd., Polska Nafta SA, Polski Przemyśl Naftowy, Potok, Spolka Naftowa, Premier Ltd., Przedstawicielstwo Belgijskiej Spolki Nafta Borysławska w Polsce, Record Ltd, Redevences Soc. de et d’Expl. Petrolifers, Rella- Mella Mrażnicka Spolka Naftowa, Sasko-Galicyjski Syndykat Naftowy, Sila w Jednosci, Sobieski, (Hausmann Joachim & Co), Standard – Nobel, Tekrin Towarzystwo Eksploatacji Ropy, Tepege SA, Towarzystwo Handlu i Przemyślu Naftowego, Ural, Vera, Wulkan, Zgoda

Astoria Ltd., Despy Ltd., Domeny Ltd., Fortuna Ltd., Montan, Towarzystwo Gornicze S.A., Petrolea, Towarzystwo Akcyjne, Pogon Ltd., Przedsiebiorstwo Naftowe, Tegen, Towarzystwo Przemyslowcow Ropnych, Urycka Spolka dla Przemyslu Naftowego

242424

Petroleum Product Companies

Gazolina, SA, Oleum, Standard Nobel in Poland, Astoria Ltd., Despy Ltd., Domeny Ltd., Fortuna Ltd., Montan, Towarzystwo Gornicze S.A., Petrolea, Towarzystwo Akcyjne, Pogon Ltd., Przedsiebiorstwo Naftowe, Tegen, Towarzystwo Przemyslowcow Ropnych, Urycka Spolka dla Przemyslu Naftowego

Oil Refineries


  


Other Registered Oil Companies

Hubicka Rafineria Nafty (Kornhaber & Co), Sop

Midland - Popiele Rohohlgesellschaft Ltd., Pereprostynska Spolka Naftowa, Petrolstern Ltd., Stella Ltd.

Oil Field Real Estate Companies

Borysław

Drohobycz

Drohobycz is associated mainly with refining and petroleum product marketing, the downstream end of the oil business. Since the oil business in Drohobycz was conducted on a smaller scale than in Borysław, all the registered and non-registered companies and the proprietors' names (when names are available), are listed alphabetically.

Harz Natan & Co., 8 Lisznianska Street, Malopolska Nafta, Ltd., 1 Lisznianska Street, Halpern, Wegner & Co.

Aszkenazy, J, Borysławska Street, Deryzycka Oil Refinery and Chemical Industry Ltd., Frymeta, National Oil Refinery and Chemical Industry Ltd.. Galicja, Towarzystwo Naftowe SA, 1 Szewska Street, Hubicka Oil Refinery (owners: Kornhaber, Erdheim & Co.). Modrycka Oil Refinery, Garncarska Street (owner: Gertenberg, Tegen & Co). Nafta SA Lwow. Polmin, National Refinery, Stryjska Street, Polski Przemysl, Naftowy SA, Polskie Zwiazkowe Rafinerie Olejow Skalnych SA, Tovott Ltd. Refinery and Chemical.


  


Oil Refineries

Oil Exploration Companies


  


Oil Exploration Companies