Újfehértó Population Distribution

Following is the religious population distribution in Újfehértó
for the period 1746 - 1941.

Újfehértó Population Distribution
by Religion (1746 - 1941)

Source: Újfehértó Zsidósagá
by Jozsef BUCZKO, Hungary
Varosi Muzeum, Újfehértó, HU - Copyright © 1998

család = family / = main

  1746 1748 1754 1759 1760 1764 1767 1770 1785 1818a 1828b
Jewish 2
család
(5 fö)
2
család
(5 fö)
5
család
4
család
8
család
6
család
4
család
6
család
102
21 család
511 596
Roman Catholic                   604 2,018
Greek Catholic     1
család
               
Reformed                   3069 3386
Evalengelical                   30  
Other                      
  1839c 1847d 1858e 1881f 1892g 1900h 1910i 1920j 1930k 1941l 1941 %
Jewish 830 1,000 510 673 753 883 1,035 1,303 1,228 1,359 9.43%
Roman Catholic 1,013   965 1,695 1,898 2,371 2,560 3,150 3,434 4,105 28.50%
Greek Catholic 1,324   1,500 2,040 2,253 2,865 3,419 3,512 4,396 4,105 28.50%
Reformed 4,005   2,320 2,480 2,862 3,102 3,260 3,452 3,965 4,185 29.05%
Evalengelical     60 109 132 113 264 377 500 584 4.05%
Other           3 29 32 48 68 0.47%
1941 Population Total 14,406


Footnotes:
a. Tudományos gyűtemény. 1818. VII. kötet, 97.o., közli Sipos Ferenc Újfehértói Füzetek 8.41. / Scientific Collection, 1818. VII. volume, 97.o., inform Sipos Ferenc Uifehertoi copy-book 8.41.
b. Magyarország és a hozzákapcsolt ... I.k.Buda, 1828.333., közli Sipos Ferenc i.m.8.sz.41 / Hungary and the attached...I.k. Buda. 1828.333., inform Sipos Ferenc i.m.8.sz.(#)41.
c. Fénycs Elek : Magyarországnak. s a hozzákapcsolt ... 4.k.Pest. 1839.230., közli Sipos Ferenc u.o.44 / Fenyes Elek: Hungary, and attached ... 4.k.Pest. 1839.230., inform Sipos Ferenc u.o.44
d. Fényes Elek : Magyarország leirása, II.k.Pest, 1847.411., közli Sipos Ferenc u.o.45. / Fenyes elek: Hungary writing (describe), II.k.Pest, 1847.411 inform Sipos Ferenc u.o.45.
e. A Magyar Királysag és a Szerb vajdaság ... Szerk.: Hornyánszky Viktor Pest, 1858.111., közli Sipos Ferenc u.o.47. / The Hungary Kingdom and the Serbian Voivodeship ... editor Hornyanszky Viktor Pest, 1858.111., inform Sipos Ferenc u.o.47.
f. Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, II.kötet Bp. 1882.249., közli Sipos Ferenc i.m., 9.sz.15. / Hungarian State Kingdom Statistical Office, II volume Bp.1882.249., inform Sipos Ferenc i.m., 9.sz.(#)15.
g. A Magyar Korona országainak helységnévtára ... szerk. Dr. Jekelfalussy József Bp. 1892. 490-491 és 1630., közli Sipos Ferenc u., 16. / The Hungary Crown State ...name-record-office, editor Dr. Jekelfalussy Jozsef Bp. 1892. 490-491 and 1630., inform Sipos Ferenc u.,16.
h. A Magyar Korona országainak 1900 évi népszámlálása 1.resz Bp.1902. 308-309., közli Sipos Ferencu.o.33. / The Hungary Crown States 1900 year population-count 1.part Bp. 1902. 308-309., inform Sipos Ferenc u.o.33
i. A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása I.resz Bp. 1912. 306-307., közli Sipos Ferenc i.m.,10.sz.8. / The Hungary Saint Crown States 1910 year population-count I.part Bp. 1912. 306-307 inform Sipos Ferenc i.m.,10.sz.(#)8.
j. Az 1920. évi népszámlálas Bp. 1923. 122-123., közli Sipos Ferenc u.o.33. / The 1920 year population-count Bp. 1923.122-123., inform Sipos Ferenc u.o.33.
k. Az 1930. évi népszámlálas Bp. 1932. 194-195., közli Sipos Ferenc i.m. 11. 12. / The 1930 year population-count Bp. 1932. 194-195., inform Sipos ferenc i.m. 11. 12.
l. Az 1941. évi népszámlálas Bp. 1947. 140-141 és 372-373., közli Sipos Ferenc i.m.12.sz., 37. / The 1941 year population-count Bp. 1947. 140-141 and 372-373., inform Sipos ferenc i.m.12.sz.(#),37.This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If you feel there is a benefit to you in accessing this site, your JewishGen-erosity is appreciated.Created by: Marshall J. KATZ, USA / Compiled by: Eugene KATZ, USA
with assistance from
Jozsef BUCZKO, Hungary
Elly (née BERKOVITS) GROSS, USA
Veronica/Vera (née SOLOMON) HECHT, USA
Amos Israel ZEZMER, France
and the following

JewishGen members/descendants and contributors of Újfehértó Jewish families:

Eugene KATZ, USA

Updated: 14 May 2009

Copyright © 2009 Eugene Katz All rights reserved.

Top of page

Top of Page