The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

ספרים בעברית על קרקוב -  רומנים  וכולי

Books on Krakow - Novels & Other

(Prepared by Lili Haber מעוצב על ידי )

Other book sections:

Historical Books - היסטוריה ומחקר

Personal Documentation - תיעוד אישי

Note: You may have to change your browser's encoding to see the Hebrew fonts.

 

יערות הסנה אוכלו, יוסף בוסק, הוצאת ספרים ירון גולן, תל אביב, תשס"ג-2002

בספרו יערות הסנה אוכלו מעלה יוסף בוסק במבט אנליטי, מעניין ומלא רגשות, את עולמה של יהדות פולין בין שתי המלחמות ובזמן השואה. בפרקים מלאי חיוניות ועשירי תוכן מתאר המחבר את חיי עמו ואת היחיד, את סבלו, אהבותיו, שמחותיו, עמלו ויגונו, כשהוא מחובר בטבורו לדתו, ללשונו, לפוליטיקה ולכלכלה היום-יומית, ולפרטים אישיים שנמחקו עם הזמן אחרי שנעקרו בידי הגרמנים. המחבר מתאר את המלחמה חסרת הסיכויים לשרות, היסטוריה של אומה רמוסה ועקורה, ולבסוף תלושה מעל פני האדמה.

המחיר, מרים עקביא, ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשל"ז-1977

סיפורי הקובץ הזה הם סיפורי הישרדות. גיבוריהם עמדו בניסיונות קשים ביותר וחסרי כל מצאו בית בישראל. הם ביקשו להשתלב בחיי הבנייה והיחצירה המתהווים כאן - ובאותה עת ניסו לשמור על זהותם הקודמת. באווירה מיוחדת מתרקם בסיפורים גורלו של יחיד על רקע אירועי התקופה.
 
מרים עקביא ילידת קרקוב, פולין, בת להורים אמידים שוחרי אמנות, אשר - עם יתר בני המשפחה העניפה - נספו בשואה. ב-1946, דרך שוודיה, עלתה ארצה עם "עלית הנוער" ואת שנותיה הראשונות בארץ עשתה בקיבוצים.

אמנות

קרקוב - עיר של מלכים עיר של יהודים בציוריו של פראנצ'ישק טורק, נתן גרוס, הוצא לאור על ידי הוצאת הספרים האקדמית בקרקוב בתרומתם של ארגון יוצאי קרקוב בישראל.

… ציירים רבים, ביניהם מפורסמים מאד, גדלו וציירו בקרקוב, לא מעט הודות לאקדמיה המפורסמת לאומנויות שלה. הראוי ביותר מבין אומנים אלה לתואר הצייר האמיתי של קרקוב הוא, ללא ספק, פראנצישק טורק. טורק נולד בקרקוב בשנת 882 ונפטר בעיר בשנת 1947, כשהוא מותיר אחריו יותר מ-2,000 ציורים, מחציתם מתארים את נופיה של עירו האהובה…
 
…לילה אחד, כשהייתי בביתו, טורק הוציא מהמחבוא שבעליית הגג צרור ציורים של בתי-כנסת מרחבי פולין ומרחובותיה של קאז'יימיז', אותם ביקש להסתיר ולשמור מעיני השונאים. אחרי המלחמה ולאחר שנפטר, ילדיו שלחו לארגון יוצאי קרקוב בישראל כ-90 תצלומים מתוך האוסף שנשתמר בבית אביהם, מתוכם בחרנו בציורים המובאים באלבום זה.

אשכנזי, סיפור חיים אפשרי, מרדכי אריאלי, ספרית מעריב, תשנ"ט-1999

אשכנזי הוא סיפור חיים אפשרי. הוא מביא גירסה של סיפור משפחה אחת, ראשיתה בסבא רבא לייב גורול שנולד בסביבות וילנה בסוף המאה ה-18, בנו קלמן קלונימוס והנכד יוסל שנולדו בקשנוב שבגליציה המערבית, הנינים שנולדו בקראקוב והרביעים שנולדו בישראל.
רשימת שינדלר, תומס קנילי, כתר הוצאה לאור, ירושלים 1994

זהו סיפורו של אוסקר שינדלר, גרמני קאתולי, בעל בית-חרושת לייצור נשק בגרמניה בימי מלחמת-העולם השניה. בעזרת הונו, עמדתו ואישיותו הססגונית והמורכבת הצליח להציל מהשמדה, תוך סיכון מתמיד, מספר גדול של יהודים על-ידי שילובם במחנות עבודה שהקים בצד מחנות הריכוז. פרק היסטורי עלום עד כה, שבמרכזו עומדת דמותו הממשית וה"אגדתית" של אוסקר שינדלר.
The City of Cracow, Catalogue of Art monuments in Poland, Volume IV part VI, Polish Academy of Sciences Institute of Art, Warsaw 1995.

Available in Polish and English

Krakowskie Judaic, Eugeniusz Duda, Wydawnictro PTTK “Kraj”, Warszawa 1991

Available in Polish and English

ART

Krakowski Kazimierz Dzielnica zydowska 1870-1988, Stanislaw Markowski, AEKA, Krakow, 1992

Photograph Album. Available in Polish and English

 


This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy.
If you have been aided in your research by this site and wish to further our
mission of preserving our history for future generations, your
JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Jewish Gen Home Page | KehilaLinks Directory

Compiled by Eilat Gordin Levitan. Updated February 26, 2020 Copyright © 2007 Eilat Gordin Levitan (eilat.gordinlevitan@gmail.com).