INDEX OF YAHRZEIT CARDS

FROM THE BIALYSTOKER CENTER IN NEW YORK CITY

 

 

M

 

 

ACCESS THE DATABASE

 
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U V W Y Z

 

 

English Name Date of Death  Hebrew Name     
Surname Given Name Secular Jewish Given Name Father's Name Notified Surnames Notified States/Countries
MACHLER Sarah   Adar 12        
MACHLIS Isidore 18-Dec-1963   Yitschak Ayzik Yehuda Leyb    
MACHLIS-GOLDBERG Sarah 22-Feb-1958          
MACHOWER Annie 30-Apr-1962   Chana Tsharne Chayim HaLevi ROSENBLUM/LASKA/FALK NY/NY/NY
MACKLER Lena 18-Jul-1963   Chaya Lea Ari Leyb CUTLER/KAYE/KLEIN NJ/PA/CA
MACKLER Louis 15-Jan-1943   Gershon Leyb Moshe Nachum KLEIN/KAYE CA/PA
MACKLER Oscar 11-Feb-1980   Chazkel Gershon Leyb KLEIN/KAYE CA/PA
MADOFF Harry 9-Jan-1971   Tsvi Yitschak Ayzik ORLAN NY
MADOFF Isidore 11-Feb-1957   Yisrael Yitschak Ayzik KATZ NY
MADOFF Rose 15-Oct-1970   Reyzel Shlomo ORLAN NY
MADOFF Rubin 18-Dec-1969   Reuven Yitschak Ayzik    
MADOW Beck 26-Nov-1962   Dov Yitschak Ayzik FREY NY
MADOW Elizabeth 13-Jan-1958   Zlate Nachum Melya FREY NY
MAGIN Fanny 4-Aug-1951   Feygel Rachel Sender HOFFENBERG NY
MAGIN Isabelle 13-Aug-1969   Sara Beyle Yeshaya David    
MAGIN Samuel 29-Mar-1942   Yeshayahu David Barukh Hersh    
MALETSKY Guisse 8-Feb-1946   Gute Ite Yosef ROSEBUSH NY
MALEY Anna 15-Sep-1964   Ester Chana Avraham LIEBERMAN FL
MALEY Charles 20-Oct-1964   Akiva Avraham LIEBERMAN FL
MALITSKY Annie 15-Apr-1947   Chaya Gitel Moshe    
MALITSKY Jacob 6-Apr-1968   Yakov Moshe Ziskind Yitschak    
MALOT Annie 11-Sep-1931   Chana Berel Avraham    
MALSKY Harry 8-May-1947   Aharon Moshe    
MANKOFF Ben 8-May-1960   David Yosef FISCHL NY
MANKOFSKY Joseph 17-Oct-1929   Yosef Zev Dov Ber FISCHL/GERTZ/MANKOFF NY/NY/NY
MANKOFSKY Sarah 18-Oct-1955   Sara Sheyne Shmuel HaKohen FISCHL/GERTZ/MANKOFF NY/NY/NY
MANN David 17-Jan-1969   David Eliezer Yosef    
MANN Dorothy 1-Oct-1982   Devora Nachum Chayim MINK/EPSTEIN/LUBKIN ISRAEL/FL/NY
MANN Eva 3-May-1962   Chaya Chayim SMITH/SCHWARTZBACH FL/NY
MANN George 29-Aug-1983   Gershon Barukh MINK/BERNSTEIN/LUBKIN ISREL/NY/NY
MANN Hyman 13-Jan-1981   Chayim Cheykel Menachem SCHEIEN/LAUFER CANADA/CANADA
MANN Ida 3-May-1960   Ida      
MANN Phillip 18-Jun-1959   Fishel Hushe NEIDORF NY
MANN Sarah 21-Apr-1980   Sara Eydel Mordekhay SCHEIEN/LAUFER CANADA/CANADA
MANNE Charles 29-May-1969   Shaye Zelig Tsvi Hersh WEINBERG NJ
MANNE Mollie 17-Feb-1987   Michale Volf Leyb SIEGMUND MD
MANNE Paul 5-Nov-1988   Pinchas Tsvi Hirsh    
MANSON Celia 29-Nov-1981   Tsipe Yehudit Devora Chayim SCHWARTZ/BUNIS/ARONSON NY/NY/NY
MANTINBAND Judith 8-Dec-1990   Yehudit Yehoshua Mordekhay KACHALSKY/SPELLUN NY/NY
MANULKIN Solomon 5-May-1981   Shlomo Moshe MANUEL PA
MARANTZ Rachel 6-May-1968   Rachel Shlomo SUKENIK/KINGEN FL/NY
MARCUS Bella 22-Nov-1935   Beyle Chinke Eliyahu Hersh KAUFMAN NY
MARCUS Benjamin 5-Jan-1967   Berel Leyb    
MARCUS Blanche 22-Dec-1974   Hinde Meir MASIN/SCHOENTHAL FL/FL
MARCUS Chaya Feiga   Adar 1     ROSENZWEIG NY
MARCUS Clara 11-Sep-1981   Keyle Chaya Hilel HaKohen ZUCKERMAN NY
MARCUS E.H. 15-Feb-1917   Eliyahu Hersh Dov Ber KAUFMAN NY
MARCUS Esther 21-Dec-1938   Ester Yekutiel BERKOWITZ/STEIN NY/NY
MARCUS Fannie Feb 21          
MARCUS Hene 21-Feb-1989   Hinde Yehoshua    
MARCUS Hyman 13-Oct-1955   Chayim Meir Barukh    
MARCUS Louis 5-Mar-1934   Yisrael Leyb Dov Ber KAUFMAN NY
MARCUS Sender Leib Aug 24   Aleksander Leyb Akiva HaLevi    
MARCUS Steven 22-Jan-1978   Yehoshua Eliezer KAYE NY
MARENBERG Abraham  24-Jan-1951   Avraham Mordekhay    
MARENBERG Ida 15-Oct-1936   Chaya Yente Elchanan Yehuda    
MARGULIES Martha 23-Mar-1990   Mashe Tsvi HOCHBERG/GOREN NY/NY
MARIENHOFF Eva 11-Feb-1973   Chava Shraga Fayvel SHAPIRO NY
MARK Fanny 17-Apr-1963   Feyge Chayim TRAVIS NY
MARKOVITZ Abraham      Avraham Fishel MEGDEN NY
MARKOWITZ Phillip 14-Feb-1970   Fishel Avraham HaLevi MEGDEN NY
MARKS Eli 10-Sep-1949   Avraham Eliyahu Michael    
MARKS Minnie 28-Sep-1978   Mindel Barukh Leyb ROSENBERG NY
MARMAR Sophie 11-Nov-1949   Shifra Moshe    
MARMOREK Minnie 25-Sep-1951   Meyte Mordekhay HALPERT NJ
MARRCOWITZ Mollie 7-May-1969   Malka Ari Leyb MIELS/MARKS/MAGDEN NY/NY/NY
MARSHAK Abraham  20-Dec-1951   Avraham Yitschak Tsvi Hirsh SILBERT NY
MARSHAK Celia 23-Dec-1963   Tsile Avraham Mendel ZELTZER NY
MARSHAK Phillip 2-Mar-1951   Shraga Fayvel Tsvi Hirsh    
MASIN Morris 13-May-1972   Moshe Menachem Mendel WIGUTOFF NY
MASS Guisse 25-May-1944   Gitel Shmuel HENDLER/CAMINSKY FL/NY
MASS Max 10-Nov-1949   Mordekhay Todrus HENDLER FL
MAY Elsie 24-Mar-1927   Elke Yehuda HaKohen BRAMSON/GERDUK NJ/NY
MAY Eva 22-Feb-1985   Chava Yechezkel BALLAS/LICHT/PAM FL/NY/NY
MAY Ida 29-Jan-1959   Chaya Beyle Nachum Dov Ber BRAMSON/GERDUK NJ/NY
MAY Jennie 26-Mar-1968   Sheyndel Yosef Tsvi BODDOE/SCHOTTLAND/ GALEN CA/NY/FL
MAY Julius 24-Jan-1956   Yehuda Michael HaKohen BRAMSON/GERDUK NJ/NY
MAZUR Rena 13-Jun-1982   Rachel Yakov    
MEADOW Phillip   Cheshvan 9 Efraim Yehuda    
MECHANIC Esther 26-Apr-1979   Ester Gershon HaLevi    
MECHANIC Leon 26-May-1985   Leybel Shmuel    
MECHUTAN Pearl 19-Apr-1950   Perel Chanokh Henakh MINES NY
MEDOW David 10-Feb-1962   David Ari Leyb MANUEL/WILLIAMS/RAIZON NY/FL/FL
MEDOW Harry 17-Oct-1969   Tsvi Hirsh David WILLIAMS/RAIZON FL/FL
MEDOW Jennie 8-Dec-1968   Tsherne Volf Leyb MANUEL/WILLIAMS/RAIZON NY/FL/FL
MEDVEDEV Ben 3-Aug-1961   Ben Tsion Yakov    
MEDVEDEV Rose 12-Jul-1979   Reyzel Yakov    
MEDZOWITZ Rachel   Tishrei 10 Rachel Leyb Eliyahu STOYER NY
MEENES Edith 2-May-1931   Itke Eliezer WEINRACH/KLEIN/ FREEDENBERG MA/NY/NY
MEENES Esther 28-Mar-1963   Ester Yitschak WEINRACH/KLEIN MA/NY
MEENES Lewis 2-Mar-1957   Eliezer Matityahu Ayzik ALPHER/WEINRACH/KLEIN MD/MA/NY
MEINBERG Alfred 26-Dec-1961   Eliyahu Yosef Reuven AUSLANDER/MESSINGER NY/NC
MEINBERG Bertha 8-May-1962   Beyla Avraham Moshe AUSLANDER NY
MEINBERG Rose 9-May-1958   Roze Eli Yeshaye    
MEINBERG Rubin 2-May-1958   Reuven Shraga Fayvel    
MEISEL Issac   Kislev 14     LIPPMAN/CALCHAMIRO NY/NY
MEISEL Mary 3-Sep-1940   Mere Shmuel Natan CALCHAMIRO NY
MEISSNER Miriam 13-Oct-1973   Miryam Yosef SKORKA NY
MEIXLER Yitzchok 7-Oct-1971   Yitschak Ayzik Avraham    
MELICHMAN Abraham    Tamuz 5 Avraham Zalman    
MELICHMAN Frieda 21-Sep-1987   Freyde Yite Moshe SCHINDLER FL
MELLER Jacob 27-Sep-1986   Yakov Shlomo Kalonimus    
MELLER Ruth 28-Mar-1967   Rivka Menachem Mendil    
MELSMUS Reizel   Elul 9     TRACHTENBERG NY
MELSON Arthur 15-Jun-1968   Avraham Yosef Aharon KATZ NY
MELTZER Kenneth 26-Aug-1989   Nechemya Shalom WEITZ/STRICKON NY/NY
MELTZER Sidney 7-Jun-1985   Shalom Tsvi Hirsh WEITZ/STRICKON NY/NY
MENDELSON Abraham  2-May-1968   Avraham Barukh    
MENDELSON Borach 22-Jun-1947   Barukh Moshe    
MENDELSON Maurice 7-Aug-1947   Moshe Ari Leyb    
MENDELSON Max 16-Apr-1990   Menachem Mendel Reuven    
MENDELSON Rose 15-Jun-1937   Sara Rachel Yakov    
MENNEL Dinorah 4-Sep-1968   Dinora Yakov HaKohen GOLDBERG NY
MERITZ Esther 8-Jan-1981   Ester Aharon RAY/YONTEF NY/NY
MERWASSER George 18-Jan-1985   Elyakum Naftali HaLevi MACY NY
MERWASSER Phillip 12-Mar-1967   Pinchas Naftali HaLevi BROWN NJ
MESEY Alexander 18-Jul-1944          
MESSE Hyman 22-Jan-1951   Chayim Reuven WILSON/GOLDEN/WILDENBERG NY/NY/NY
MESSE Ida 7-Jul-1931   Chaya Avraham Aba WILSON/GOLDEN/WILDENBERG NY/NY/NY
MESSE Louis 30-Jul-1947   Ari Leyb Reuven WILSON/GOLDEN/WILDENBERG NY/NY/NY
MESSE Morris 25-Oct-1963   Moshe Reuven WILSON/GOLDEN/WILDENBERG NY/NY/NY
MESSE Ruben 1-May-1920   Reuven Avraham Eliezer WILSON/GOLDEN/WILDENBERG NY/NY/NY
METZ Phillip 27-Nov-1972   Fayvel Pesach Yosef    
MEYERS Bashe 22-Nov-1964   Bashe Moshe    
MEYERSON Sadie 29-Jun-1960   Adye Mordekhay    
MEYERSON-BYKOFSKY Dora            
MEYERSON-BYKOFSKY Lena 28-Feb-1953   Dina Benyamin    
MEZEY Mildred 17-May-1992          
MICHAELS Benny 23-Sep-1956   Ben Tsion Shalom Shraga Fayvel    
MIGDEN Jacob 27-Jun-1977   Yisrael Yakov Ariye Leyb    
MILBAUER Jean 17-Jun-1942   Zelde Golde Gavriel    
MILETSKY Gussie 8-Feb-1946   Gute Ite Yosef ROSEBUSH NY
MILGRAM Saloman 6-Dec-1996   Yehoshua Gershon LEPAR COSTA RICA
MILGRAM Shulamis   Tamuz 29 Shulamit Shlomo    
MILLER Anna 1-Sep-1982   Chashe Shmuel    
MILLER Bessie 6-Nov-1967   Peshe Matus SCHNEIDER/WEXLER NY/NY
MILLER Eunice   Shevat 14        
MILLER Gussie 5-Apr-1975   Lea Gitel Gedalya BLUMENTHAL NY
MILLER Hershal 3-Feb-1945   Yehoshua Heshel Shneyer Zalman    
MILLER Ida 5-Mar-1961   Chaya Blume Yakov Pesach MYERSON NY
MILLER Louis 14-Mar-1940   Eliezer Yehoshua Henshel    
MILLER Minnie 14-Oct-1963   Mine Chayim HaKohen SENIOR CA
MILLER Morris 18-Jun-1964 Nisan 25 Eliezer Moshe Zelig    
MILLER Morris 18-Jun-1964 Tamuz 9 Moshe Yitschak Eliyahu   NY
MILLER Nathan 22-Nov-1965       SENIOR/STOLCH CA/PA
MILLER Pauline 23-May-1946       LEVINE NY
MILLER Samuel   Cheshvan 6        
MILLER Samuel 23-Oct-1972 Cheshvan 15 Shmuel Hershel    
MILLER Sarah 26-Dec-1953   Sara Chayim Yakov    
MILLER Tobais 1-Feb-1943   Tuvya Tsvi Nute MYERSON NY
MILLER Yetta 31-Aug-1987   Yetke Shmuel    
MILLER Yisrael 6-Feb-1985   Yisrael Moshe    
MILLMAN James 6-Apr-1940          
MILLMAN Julia 4-Jan-1947   Yehudit Barukh    
MILLNER Isidore 10-Oct-1966   Yitschak Simcha Eliyahu WEAVER/JANOWITZ NY/FL
MILLNER Sarah 24-Sep-1956   Sara Shimon WEAVER/JANOWITZ NY/FL
MINES Abraham  7-Aug-1949   Avraham Naftali Herts    
MINES Abraham  9-Feb-1958   Avraham Ari Leyb    
MINES Abraham  7-Aug-1958   Avraham Shmuel Shaye Dov LEWIS NJ
MINES Arye 16-Aug-1943   Ari Leyb Mattityahu    
MINES Beki 3-Nov-1972   Rivka Avraham David LEWIS/DANCHEY NJ/NY
MINES Feiga 16-Aug-1943   Feyge  Ari Leyb    
MINES Frank 18-Jul-1967   Efraim Ari Leyb    
MINES Ida 17-Jan-1943   Chaya Shalom    
MINES Ike 5-May-1938          
MINES Irving 7-Sep-1955   Yisrael Moshe    
MINES Israel 29-Oct-1963   Yitschak Moshe    
MINES Israel 19-Mar-1980   Yisrael Moshe FEINSTEIN/MAGES IL/IL
MINES Joe 4-Feb-1976   Yudel Sheyme Dov METZ NY
MINES Kelia 4-Dec-1950   Keyle Golde Yehuda Leyb    
MINES Leib 16-Aug-1943   Ari Leyb Matityahu    
MINES Liba 16-Aug-1943   Libe Sara Ari Leyb    
MINES Morris 7-May-1954   Moshe Yisrael Yakov RAMEL NY
MINES Rachel 4-May-1931   Rachel David    
MINES Rose 22-Feb-1950   Duba Reyzel Naftali Herts    
MINES Sam 11-Dec-1970   Shmuel Ariye Leyb    
MINES Sarah 16-Aug-1943   see Libe Sara - 1 name      
MINES Sarah 20-Dec-1980   Sara Frume Yitschak Meir LERANSKY/COHEN NY/NY
MINES Sol 2-Jun-1955   Shlomo Ari Leyb    
MINES Sol 14-Jun-1966   Shlomo Yitschak Falk DRESSNER NY
MINES Solomon 26-Jul-1974   Shalom Moshe LERANSKY/COHEN NY/NY
MINES Sophie 16-Feb-1956   Shprintse Gershon    
MINK Herman 9-May-1957   Eliezer Chayim Shlomo Yehuda    
MINK Lillian 13-Jul-1947   Chava Lea Nachum Chayim    
MINKOWITZ Abraham 7-Oct-1947   Avraham Yakov SPELLMAN/LEVINE/LEVITT NY/NY/PA
MINKOWITZ Bebkie 11-Nov-1967   Beyla Avraham HaKohen SPELLMAN/LEVINE/LEVITT NY/NY/PA
MINKOWITZ Bertha 14-Nov-1989   Berte Yitschak COHEN/LEVITT PA/PA
MINKOWITZ Claire 9-Feb-1938   Chaya Lea Leyb LEVITT PA
MINKOWITZ Ida 26-Mar-1957   Chaya Shlomo Yehuda SILMAN ISRAEL
MINKOWITZ Jack 27-Mar-1981   Yakov Aba COHEN/LEVITT PA/PA
MINOWITZ Joseph 6-Dec-1965   Yosef Yakov GOLDSTEIN NY
MINTZ Aaron 28-Dec-1938   Aharon Yakov Yitschak    
MINTZ Bebkis 16-Dec-1956   Kiva Tsvi Hirsh    
MINTZ Fannie 17-Jun-1979   Frume Chaya Yisrael    
MINTZ Goldie 4-Jun-1970   Golde Eliezer WYGODA NY
MINTZ Israel 22-Aug-1959   Yisrael Yitschak    
MINTZ Jack 3-Jul-1991   Aharon Yakov Yisrael    
MINTZ Rose 6-Mar-1950   Sashe Rachel Yosef    
MINTZ Sarah     Sara Mindel Yankel    
MINTZ Yetta 19-May-1976   Ite Yisrael    
MOED Debora 9-Apr-1919   Devora Yichiya Michal LUBIN NY
MOED Joseph 4-Sep-1919   Yoef Benyamin Yehuda Leyb LUBIN/LEJBEK NY/NY
MOELLER Mania 30-May-1948   Manya Yosef    
MOFSHOWITZ Bluma   Adar I -16 Bluma Ari Leyb    
MOFSHOWITZ Chaya   Adar I -16 Chaya Yehudit Elyakum    
MOFSHOWITZ Esther   Tevet 23 Ester Elke Ari Leyb    
MOFSHOWITZ Izaak   Tevet 23 Yitschak Moshe Ari Leyb    
MOFSHOWITZ Leah   Adar I -16 Lea Devora Ari Leyb    
MOFSHOWITZ Leib   Tevet 23 Ari Leyb Yitschak    
MOFSHOWITZ Max 8-Mar-1964   Mordekhay Natan Ari Leyb    
MOHEL Ralph 25-Jul-1990   Refael Aharon    
MOLOSOFSKY Morris 12-Feb-1982   Moshe Shmuel BINDLER NY
MONKOFSKY Joseph 17-Oct-1929   Yosef Zev Dov Ber GERTZ/FISCHL NY/NY
MONKOFSKY Sarah 18-Oct-1955   Sara Sime Shmuel HaKohen GERTZ/FISCHL/MANKOFF NY/NY/NY
MONTER Iola 23-Oct-1949   Aydel Tshachne TENINBAUM NY
MONTER Max 17-Jun-1980   Mutl Eliyahu HaLevi NEWFIELD NY
MOREIN Chaske Hinde 11-Dec-1938   Bashe Hinde Yekutiel Benyamin ALPERT NY
MOREIN Isidore 12-Dec-1932   Yitschak Eliezer Mordekhay Tsvi ALPERT NY
MOREIN Mordecai 24-Jan-1929   Morekhay Tsvi Menachem ALPERT NY
MORGANSTERN Nathan 3-Nov-1928   Nisan Yehuda Aharon ISRAEL/LICHTENSTEIN/KLAHR/ KAGEN NY/NY/NY/NJ
MORGANSTERN Rachel 7-Aug-1946   Rachel Efraim ISRAEL/LICHTENSTEIN/KLAHR/ KAGEN NY/NY/NY/NJ
MORRELL Bessie 4-May-1969   Bashe Shmuel Yitschak HaKohen BERMAN/SCHAFFER/ BREGMAN/FRIEDMAN/ SLATER/GOTTLIEB NY/NY/NJ/NJ/NY/FL
MORRELL Harry 9-Oct-1954   Tsvi Hirsh David Ber BERMAN/GOTTLIEB NY/FL
MORRIS Sarah 1-Aug-1942          
MORRIS Tobais 16-Oct-1968   Yakov Moshe Yosef WEINSTEIN/TENNENBAUM/ GLIEDMAN/BUSCH NY/NY/NY/NY
MORSHE Berel   Tishrei 13     SAKOL NY
MOSES Sam 5-Dec-1984   Shmuel Avraham    
MOSKOVIT Harold 5-Jan-1964   Tsvi Hirsh Avraham SHAW NY
MOSKOVIT Ruth 1-May-1973       SHAW NY
MOSKOWITZ Hyman 27-Jun-1962   Chana Ari    
MOSKOWITZ Israel 4-Dec-1962   Yisrael Tsvi Chayim FRANKEL/RUBIN NY/NY
MOSKOWITZ Markiel 24-Dec-1971   Chayim Leyb    
MUHSTEIN Leah 1-Apr-1958   Lea Yakov    
MYERS-MILLER Janet 30-Dec-1954   Sheyne Este Natan Nute SENIOR CA
MYERSON Dora 3-Jan-1978   Devora Benyamin BARASH NY
MYERSON Isaac 9-Sep-1972   Yitschak Yakov    

 

 


 

JewishGen

  ShtetLinks   JRI-Poland

 

This research group, its mailing list, and this website are hosted by JewishGen, Inc. at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy. If you have been aided in your research by this site and wish to further our mission of preserving our history for future generations, your JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Copyright 2004-2008 BialyGen, Mark Halpern, Coordinator, All rights reserved.

Last Updated on 20 July 2008.