1805 Picture 330

"Konsygnacja do wybierania Dodatku Poglownego w Roku 1805 od nizej wypisanych, Starozym Kahalnym podana"

This is a list of members of Jewish community that could have access to special supplement of taxation. A.D.1805

Kahal Tarnobrzeski
Left column

W domu Franciszka Jeremiasza
(in the house of F.J.)
Laufer----------
Major-----------
Jankiel---------
Beniamin Zulber
Salomon Stelfer
Moyses Tyrtzwel
Leyba Burak
Taywel (is first letter "T"??) Lerfler
Izaak Slisel
Chajm Mozkowicz
Izaak Tederbusz z Synami
(with sons)
Michel Gloc
Aron Flanckberger
Jozef Struszberger
Stonoch Giser z zieciem
Lewi Tenszterszaib
Leyb Permuter
Bor Stirszwelt
Martha Kilmerz z zieciem
Gualin Sztern
Leyb Salomon
Leyzor Umfang
Pinches Ofert z dziecmi (with children)
Levi Fortgang
Eliasz Szrajber
Emanuel Szrajber
Izaak Fortgang
Salomon Szrajber
Moyses Elefant z syn and son
Stenoch Hauzer
Zelia wdowa z komornikami(widow with tenants)
Juda Fawel za wisla
Komornik (a tenant) Leyzor Szer
Jozef Bursztyn z syn and son
Joel Sitman
Komornik Stayzyli Safir (tenant of Stayzyla Safir)
Moyzez Szteinhan
Beniamin Stenich (Sterich)


right column

Stayzyk Jegier
...el Mendel
Aron Kustlich
Dawid Kunstlich
Izrael Kofman
Zelik Chaim
Dawid Szrajber
Alexander Umfang
Ankiel Nylbaum
Simeon Standler
Dom Nufty (?)
Lewi Szafel
Stenoch Sztern
Leyzor Sztern
Gierszen Tyrszwel
Nofen (Nosen?) Slisel
Hertz Day..el
Samuel Inzyc z synem
Ber Rozensztok
Steynoch Gorfinkiel
Juda Wolfaer
Wolw Markiewicz miedzy katolikami
(W.M. living in catholic neighborhood)
Perl Szaynok
Lewi Z...raych
Leyb Hertz
Ber Goldfarb
Samuel Gisenfah
Wolf Pomeranc
Juk Raich
Tawel Berksztain
Ber Szer
Samuel Goldman w Nagnajowie
(in Nagnajow)
Lewi Goldman
Tobias Berksztain
Moyses Zylberberg
Mendel Tenszlersztok
Jakob Wahl
Szyia Wahl
Salomon Kartagener

PICT 0331

Contina Konsygnacya do Podatku Poglownego wybierana.

left column

Gawryl Garfunkiel
Samuel Garfunkiel
Izaak Garfunkiel
Lewi Garfunkiel
Moyzez Bursztyn
Lewi Morgin Lender
Joll Monchayb
Natan Spicen
Dawid Ryterman
Joel Ber
Nuta ROzembum
Lewi Nuzbaum
Mandel Moyzesz
Lewi Zwirn (?)
Lewi Sisenlefd
Szyia Brat Jego
(Szyia's brother)
Treyda Greserowa
Stenoch Jegier
Jokob Bachman
Ber Startman
Bor Laufer
Izrael z Baranowa
(from Baranow)
Nuta Mork
Jozef Cymerman
Moyan Krebz
Stersz Cymerman
Eliasz Cymerman
Natan Spirn
Beniamin Kofman
Wolf Last
Samuel Knobloch
Jacob Wolf
Elias Szpigiel Rabbi
Stenoch Widerspil
Pinches Slisel
Chaim Sisel
Lewi Sisel
Zysel Sisel

right column

Kielman Ray...
Aron Szanc
Jozef Moyzesz zawisla
Rahal Krebs
Juda Rubensztey
Martha Eder
Gierszen Eder
Nachym Laufer
Zelman Tracht (?)
Dawid Tracht (?)
Wolf Ende
Aron Safir
Sisman Lauberbaum
Samuel Kartagen
Kiva (?) Leyzor
Szulim Opatoski (or Opatowski?)
Stenoch Rofs
Nachym Stimelfarb
marcus Duner
Aron Sznajberg
-------

Below the list /this part is difficult to understand/

"Oprocz tego Podatku Kwaterowego Kwartalnego Za przyszly kwartal z dawniejszy p...y kartki a... nato wybrac p... powinien

[signature]

Te wszystkie podatki maja byc w dniach 8. od dnia [......]

(the last words are difficult to understand)

PICT0332

This doc is related to "podatek poglowny" (a tax taken from each person; adj. "poglowny" - comes from "glowa" - a head) from 1812

Titles of column:

Nazwa miejsca - name of place
Nro. - Number (Domu - of House; Mieszkancow - of Inhabitants)
Wlasciciel domu - owner of house
Nazwisko - name
u tegoz mieszkajacych osob - names of people inhabiting someone's house /tenants??/
Liczba podatkujacych osob - number of persons under taxation
Zaplacenie przepisanego Podatku - confirmation of tax payment

------------
( - ) - such sign is used for persons inhabiting someone's house. Owners are without (-). Cancelled names are not written.

1.Lewi Offert
- Brat Wolf Offert
2. Lewi Fortgang
- Eliasz Szrayber
- Szlama Krawiec
3. Gitla Elefantowa uboga (uboga - poor)
4.Kielmon Stauzer z zieciem
5. [it is cancelled]
6.Juda Zajezierska
- Leyzor Szeer
7.Dawid Bursztyn
- Mendel Beer
8.Joel Sitman
- Jasek Warum
9.Moyses Szteinchan (Szteinchand?)
10.Starzyk (?) Jegier
11.Dawid Kunstlich
- brat Sterszek Kunstlich
- Chaim Kunstlich Brat
- Izreal Kofman
- Chaim Zelik
12.Plac pusty (empty area, space)
13.Zysel Unfang
14.Girshon Eder
15. Plac pusty

PICT 0335

(number??) Natan Slisel
102. .............??
116. Moyses Tyrszwel
119. Trawel Leybler
122. Izaak Slisel
- Chaim Perl
123. Izaak Tederbusz
- Natan Syn
124.Dawid Zyrlowicz (?)
125.Aron Flancberger
126. Jasek Straszberger ubogi (ubogi - poor)
127. Stenoch Giser
128(9?). Lewi Tenzterszaib
137. Lewi Perlmuter ubogi
138(9?)Perl Tyszwel
140. Martha Klemer
- Icek Fortganki (Fortganka's Icek)
141. Kielman Sztern ubogi
142. Lewi Salomon Wdowiec (widower)
143. Tobiasz Bersztain
- Lipa Hartman
95(85?).Jakob Wolf
- Szmul Goldman
-H... Kilman
-Symcha (?) Handler
55. Piotr Dominikowski
56. Anastazya wdowa
57. Woyciech Frankiewicz
58. Jozef Grych wdowiec
59. Plac pusty
60. (cancelled)
61. Wdowa Grzybowska uboga