1813 Picture 33747.Zelman Pfeffer (z zona) wife
Chaja Krebs (uboga) poor Bradt Rubin
Zodniezem Martha (ubogi) poor Niendel ra urtta
Hoffra Hene ra Wittka
48. Puffka
49. Martha Eder widow (syn) son Leven
Corlea ubody - szmulra urtta
Norhjn Laufer (zona) wife Nigr (ubogi) poor
50. David Fraezt 2 Dzieam norefch
ziewfwrad - Pajtka


116.Moyses Thùrfelwel
Zona Stara chorowita
Corlea Lisra w Barasowie
119. Zaybl Leybler z (zona) wife
1.Patienss Leir Ben Haleba nogi
2.Patienss Berch OZeniony wiuym
3.Patienss Benus umard 809 nueyipes
4. Patienss Haja na Kurzbe
122. Isak Schlussel z zona wife
Syn Leis
and Wolf w Ziefure
Corlea Berl ra Witta
zona wife amarta
____________________________________________________________
Lotus 109
______________________________________________________________
Translatus 105
123. Isah Federbuss
Zona Mara Chorowita
Nathan Federbusch Kumornet w Zona wife
124. Kelman Platz z Zona wife ubogi poor
Cu ptant David Zeptowitz hlory te raz w Saudormirhuis
wwribus mee Sbra glow
125. Aron Pflaunzberg z Zona wife