1810 Picture 333

House-owners /and/ tenants

16. Lipa Sztern / --------
17. Gierszon Tyrszwel/-------
18. Hersz Tayfel /--------
19. Samuel Tonzyc/----------
20. Plac pusty (empty area)/ Stenoch Gorfinkiel
21. Berek Szaynok/Ber Rozensztok
22. Berek Goldfarb wdowiec z (...) - widower with (...) / Simon Rzeznik
23. Samuel Wisenfek (Wisensek?)/-----------
24. Wolf POmeranc/Fawel (?) Berksztain Abraham Pomeranc
25. Samuel Wall/Leybus Goldman
26. Mendel Fenstersztok/------------
27. Jakub Wall/Szyia Syn (Szyia's Son)
28. Gimpel Garfinkiel/Abraham Ber
29. Fisiel (Tisiel?) w Koprzywnicy (living in Koprzywnica) / Martha
Izrael
30. Lewi Morgenlender / Henoch Jegier (cancelled)
31. Natan Spicen (?) / Wolf Leyzorowicz
32. Lewi Nusbaum / ------------
33. Lewi Cwin/----------
34. I... widower (cancelled) / Herszel Slama Szyia Wizenfeld
35. Freyda Grejerowa wdo

Second Traslation

16.Lipa Herz
Zona Kaleba
Henod Herz zZona Kumornil
Syn Wolf nierered zia gezie wkrofi
17.Gerrehon Thuerfehurel
Zona Naka miessha wkoprzy wnay
Izah Wolf zZona Ragraunia
18.Herrz Deatel zZona ubogi
Syn Wolf w Baranowie
19.Zelman Zonsruetz zZona
Samuel Ojaie Fary slip zZona
Herz Gorfnilelt zZona
20.Benjamin Silber z Syneie nattriffa
Zona Umarta 812
Abraham Pomeranz
Zona
______________________________________________________________

In miefzhai Lewi Pomeranz toro dotad ra Geaneig
Paremie z buvat
__________________________________________________________________

21.Ber Sraynog zZona
Lewi Latenreich z Familia w Klimon
Boure’ w N.W.
22.Ber Goldkorb zZona
23.Izmul Derefezfeld zZona
24.Wolf Pomeranz zZona
Corlea Kufka ralerffa stuzy
Faibl Berstein zZona
25.Szaja Gorfeutel zZona ubogi
26.Meneh Feufberstoh zZona
Syn Jabol niemredrien gdie
2. Leveh chorourty
J. Abram w Debei Ozeniong
Mofzleowa Silberberg r Dzucmi vortezly
Zowzwiat
27.Izmul Wahl zZona
Jakob Wahl zZona Storzy Kumorz

28. Gimpl Gorfunkel zZona
Syn Boruch
Corlea Matte wgatuszrewicaiz
Isak Gorfunkel zZona wkorwadoruz
Wolf Gorfunkel zZona pomardi
Levi Gorfunkel r Lynem Jeluein
Zona zLorhaim Uboga aletta
Jakob Baitzman zZona ubogi
Abraham Ber zZona po Zatmuzine
29. Nifon Nussbaum zZona
30. Levi Morgenlander zZona
Corlea Rachel wleolbuprowy
Joel Monat zZaunlig ubogi
Syn Leyron wlurzadie
31. Nuta Szpuein zZona
Syn Neson Haleba
2 Elomeluz wNiefture
Corlea Miale remarta sze
Natan Rosenblum
Zona ubogi niaz oboie Feraz zalirha
32. Levi Nussbauum zZona
Syn Jakob
Zona mandane na Szynka
33. Levi Casira Zona
Syn Mostka rilutta umard
Szyie miflea
Corlea Hane Kaleka
34. Henss Wrefenfeld Zona
Freia Wrefenfeld zZona ubogi
35. Wdowa Haimlea Gràhen uboga
Faitl mochjm zZona