Logo

Welcome to Jewish Research in Lida Uezd in Vilna Guberniya

 Today in Belarus and Lithuania

     Grodno Guberniya 1801-1842, Vilna Guberniya 1842-1917, part of the Russian Empire prior to the World War I, and part of Poland (1920-1939)


Contents
Lida Uezd Homepage
Lida Uezd History
Lida Uezd Towns
Lida Uezd Maps
Searchable Databases
Lida Uezd during the Holocaust
JewishGen Home Page
KehilaLinks Home Page
Compiled and Copyright© 1999-2014 by
Ellen Sadove Renck

Webmaster: Irene Pupko Newhouse
Documentary Research: Judy Baston
Updated: September 2020

Lida uezd map from= yizkorROZANKA

Alternate names: Rozanka [Rus, Yid], Różanka [Pol], Ražanka [Bel], Ruzhanka, Russian: Рожанка. Belarusian: Ражанка. רוז'אנקה Hebrew, ראזשאנקע Yiddish. 53°32' N, 24°44' E, 33 miles SW of Lida, 6 miles S of Scucyn. 1900 Jewish population: 543. Hrodzyenskaya Voblasts'

and the dependent villages of Balicze, Bobra, Bolotniki, Ciejkowszczyzna, Chilczyce and I, II, III, and IV, Cierechy, Dolina Prosta, Dolina Zarzeczna, Dolne I Gorne, Dowklewszczyzna, Dzerniaki, Dziakowce, Filipowicze, Girdziejowka, Holownicze, Holynka, Karpiejdzyki, Karpiowicze. Klimowszczyzna, Kolonya Dubruva, Krupowo, Kryszylki, Lahody and I and II, Makijowce/Makhovichi at 5349 2510, Malewicze Gorne, Mordasy, Nowinka, Nowo-Rozanka, Obsoch, Onichowszczyzna, Perekop, Podgajniki, Podgorna, Podrozanka, Podzamcze, Poplawy, Potoka, Pozniakowszczyzna, Rakovichi/Rakowica/Rakowicze, Rezy, Rozanka Nowa, Rucznica, Ruczyce, Rusaki, Siemiaeniaki, Siemiagi, Stara Podrozanka, Suchary, Szlachty, Trochimczyki, Turowka, Walanczyce, Wierzbilki, Woroniszki, Zaborze, Zapole

and the estates, colonies, and hamlets of Boguslawowo, Borki and I, II and III, Ciejkowszczyzna, Dzierazno, Dubrowa, Dubrowa Nowa, Girdziejowka, Girejowska, Mokrzyce, Onichowszczyzna, Podbobra, Poplawy, Potoka, Prostanasczyzna, Race, Rakowicze, Rutkiewicze, Turya/Turia, Uniebowszdzyna, Zdanowce

Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego, p. 854: Rozanka, 1. Mko rz?d. Nad Turejka, pow. lidzki, w 3 okr. Pol., gm. i okr. wiejski Rozanka, o 56 w. od Lidy a 144 w. od Wilna, ma 833 mk. (445 m?z. i 438 kob.). Ko?cio? par. Katol. p.w. ?w. Piotra I Paw?a z muru wzniesiony w 1764 r. przez wojewod? Paca. Par. kat., dek. lidzkiego, 2097 wiernych; kaplica na cmentarzu grzebalnym. Okolica cz??ci? wynios?a, cz??ci? za? r?wna, grunt zwirowaty, las?w ma?o. Dziedzictwo niegdy? Pac?w, dzi? w?asno?? rz?du, kt?ry ziemi? odda? w?oscianom na wykup. Gmina Rozanka nale?y do 2 okr. Pokojowego do spraw w?o?cia?skich, 2 rewiru powo?anych do s?u?by wojskowej z pow. lidzkiego oraz 2 okr. s?dow., obejmuje 64 wsi, maj?cych 351 osad, zamieszka?ych przez 4264 w?o?cian p?ci ob.; sk?ada si? z 2 okr. wiejskich: Rozanka i Rakowicze. Szkola gminna znajduje si? w R. (75 uczn.). Pod?ug spisu z 1864 r. by?o w gminie 619 dusz rewiz. w?osc. uw?aszcz. i 1011 b. w?osc. skarbowych. W sk?ad okr?gu wiejskiego wchodz?; mko R., wsi: Podzamcze, Dowklewszczyzna, Wierzbilki, Bobra, Podbobra, Zaborze, Potoka, Nowo-Rozanka, Kryszylki, Dziakowce, Malewicze Dolne I G?rne, Podr?zanka, Ciejkowszczyzna, Makiowce, Dolina Zarzeczmowszczyzna, Dolina, Tur?wka; za?c. Krylyszki i Klimowszczyzna, oraz kolonia ?yd?w rolnik?w Malewicze, w og?le w 1864 r 838 dusz rewiz. b. w?o?cian skarbow. 2.) R. Nowa, w? w?o?c., pow. lidzki, w 3 okr. pol., gm., okr. wiejski Rozanka, 2 dusze rewiz. 2.) R. Nowa J. Krz.

small town official government above the TUREJKA [river], in Lida powiat, in the third Polish rural administrative district and commune Rozanka, about 56 wiorsts [59.752 km] from Lida and 144 wiorsts [153.648 km] from Wilna, has 883 inhabitants (445 males and 438 female), Catholic church building dedicated to Sts. Peter and Paul built of brick in 1764 by voivode [a rank] Pa. Catholic parish, deanery [actually decanate; a grouping of 10 parishes] in Lida, 2,097 parishioners; [also] chapel on cemetery grounds. The terrain is hilly, the soil gravelly, there are few forests. Once in the hereditary ownership of the Pac family, the government has ransomed the land back to the peasants. The township Rozanka belongs to 2 peaceful districts of peasant affairs, 2 conscription rewiru into military service with Lida powiat [administrative division comparable to German Kreis] as well as 2 district seats, obejmuje 64 villages, majacych 351 settlers, residents over 4,264 peasant plci; composed of 2 rural districts: Rozanka and Rakowicze. Township school found in Rozanka. (75 students). According to list [census?] of 1864 619 affranchised peasants and 1011 financial peasants. The rural district includes: miasteczko [small town] Rozanka, villages: Podzamcze, Dowklewszczyzna, Wierzbilki, Bobra, Podbobra, Zaborze, Potoka, Nowo-Roznka, Kryszylki, Dziakowce, Malewicze Dolne and Gorne, Podrozanka, Ciejkowszczuzna, Makowce, Dolina Zarzeczna, Dolina, Turowka; settlement of lesser nobility or yeomen Krylyszki and Klimowszczyzna, as well as Jewish farming colony *Malewicze/ Malivitzia - a Rozhanka Jewish farming colony founded about 1864 was part of gmina "Rozhankovskaya", povet Stchutchinki, Novogrudskoe voedvostvo, Poland in 1932.

 • Nowa Rozanka, ws wlosc., pow. Lidzki, w 3 okr. Pol., gm., okr.wiejski Rozanka, 2 dusze rewiz. New Rozanka, peasant or farming village, Lida district, in three Polish districts, rural parish district, two revisions. [Translation by Jan Sekta and Ellen Sadove Renck].
 • Malewicze- a Rozhanka Jewish farming colony founded about 1864 was part of gmina Rozhankovskaya , povet Stchutchinki, Novogrudskoe voedvostvo, Poland in 1932.
 • Potoka, village of Rozanka, p. 871: 1.) w?. w?osc., pow. Lidzki, w 3 okr. pol., gm., okr. wiejski i dobra skarbowe Rozanka, o 58 w. od Lidy, 15 dm., 190 mk. (93 dusz rewiz.). J. Krz. [peasant or farming village, Lida powiat, in third Polish district, rural district and public property Rozanka, 58 wiorsts from Lida, 15 houses, 190 inhabitants (93 in revision list) J. Krz]
  • 1932: Potoki wies (village) was in gmina Rozhankovskaya, povet Stchutchinki, Novogrudskoe Voevodstvo) [Translation by Jan Sekta and Ellen Sadove Renck].
 • Różanka-Nowa, a peasant village, Lida district, was in the 3rd police precinct, Różanka rural precinct, 2 male serfs.

[Translation by Jan Sekta and Ellen Sadove Renck]. 

Rozanka map 1927 1927 map of Rozanka

Current Rozanka map.

Scucyn's closest neighbor is Rozanka, which before the division of Poland, was the estate of the well-known nobles of the house of Patz. The town thus was called "Rozanka-Patzovska", to distinguish it from another Rozanka. General Patz defeated the armies of Bogdan Chmielnitsky in the year 1650, saving Vilna and Grodno from invasion by Cossacks. (A common assumption is that the Patz Family's origin is Jewish.) In 1764, the Viavoda (General) of the House of Patz established the luxurious Cathedral of the Apostles Peter and Paul in Rozanka. During the 1830's, Rozanka was confiscated from the House of Patz because they participated in the Polish Rebellion against the Russians. During the 1860's, when Czar Alexander II freed the serfs, the lands of Rozanka were given to the serfs on the condition that they would repay the price at long-term payments. Few Jews lived in Rozanka. Their settlement there started during the 1880's, when the Railway Line passing nearby was laid. However, a few Jews had started an agricultural settlement in nearby Malivitzia in the 1860s. The mestechko of Rozanka in 1899 belonged to Slonim Uezd (second stan), and according to the territory divisions, was the main city of Rozhanskaya Volostj and the central post office for the surrounding small villages. Potoka, in Lida district, then was in Vilenskaya Guberniya. The Vilenskaya Gubernya "book" is in the Library of Grodno Museum.

In 1928, Rozanka was designated as a miasteczko (small town) and gmina wiejska (parish town) in the Second Uchastok, Lida powiat, Nowogrodskie voevodstvo of Poland. The Justice of the Peace was in Scucyn and the Justice Court in Vilna. The 1928 miasteczko population was 734. The railway station was three kilometers away in Rozanka n. Niemnen, on the Mosty-Lida line. the post office and telegraph were in Rozanka and the telephone in Mosty. Rozanka had one Catholic church, one synagogue, and mills. Imenie "Rozanka", now the building of the secondary school, in 1928, belonged to R.K. Kobordo-Mernicheg. Rozhankovskaya gmina, Lidski povet. In 1972, Rozanka was a village in Scucyn District of Grodno Region, 7 km from Scucyn, 74 km from Grodno and 4 km from Rozanka railway station, On the Mosty to Scucyn road. Rozanka had a tractor repair workshop, a wood-cut workshop, one secondary school, a House of Culture, a library, a kindergarten, a hospital, a post-office, four shops, and one monument to those who died in the WWII. (Soviet Belorussian Encyclopedia-1972)

A brick synagogue in the center of Rozanka still exists [1998] but was made into an Orthodox church during the summer of 1998. The Jewish cemetery does not exist. Some of the gravestones are visible in the river. The Jews of Rozanka were shot at a place in Scucyn. Source: Scucyn Yizkor Book

LOCATION AFTER 1939: Baranavichy Oblast (Belarusian: Баранавіцкая вобласць, Russian: Барановичская Область) was a territorial unit in the Belarusian Soviet Socialist Republic created after the annexation of West Belarus into the BSSR in November 1939. The administrative centre of the province was the city of Baranavichy. The voblast was originally known as the Navahrudak Voblast but it was soon renamed to Baranavichy Voblast. The oblast was made up of 26 raions in 1944. These raions were Byten, Gorodyshche, Ivyanets, Iwye, Yuratishki, Karelichy, Kletsk, Kozlovshchina, Lyakhavichy, Lida, Lubcha, Mir, Masty, Navahrudak, Nova Mysh, Nesvizh, Radun, Slonim, Stowbtsy, Shchuchyn, Vasilishki, Valozhyn, Voranava, Dzyatlava, Zel’va and Zheludok. In 1944, the oblast was diminished after transferring raions of Lida, Radun, Schuchyn, Vasilishki, Voranava, Masty, Zel’va and Zheludok to newly founded Hrodna Voblast (Founded after remaining parts of Belastok Region to Belarus in 1945) and ones of Iwye, Yuratishki and Valozhyn to Molodechno Voblast in 1944. Finally on January 8, 1954 the oblast was liquidated and the raions were divided between the Brest (Raions of Gorodyshche, Lyakhavichy and Novo Mysh), Grodno (Byten, Karelichi, Kozlovshchina, Lubcha, Mir, Navahrudak and Slonim), Molodechno (liquidated in 1960) (Raion of Ivyanets) and Minsk (Raions of Kletsk, Nesvizh and Stowbtsy) Olbasts (Modern Brest Voblast, Hrodna Voblast and Minsk Voblast). Thus, Baranavichy became part of Brest one as raion center after Nova Mysh one's center was moved to Baranavichy in 1 May 1954 and renaming it as Baranavichy one after 8 April 1957. Today: Radun is in Voranava District, Hrodna Voblast, Belarus.

RÓŻANKA (SLOWNIK GEOGRAFICZNY TRANSLATION): J . Krz .(Slownik, VOL. IX, P. 854) [FEB 2013]

A government-owned town on the Turejka River, Lida district, in the 3rd police precinct, Różanka gmina and rural precinct, at 56 wiorsts [approx. 56 km] from Lida and 144 w. from Wilno, has 883 inhabitants (445 male and 438 female). Catholic parish church called by the name of Ss. Peter and Paul, with high brick walls, founded in 1764 through wojewód[Polish senator] Pac. Catholic parish, Lida deanery, has 2,097 faithful; chapel in the burial ground. The environs have an elevated section and a level section, gravelly cultivated land, small forests. Once upon a time the inheritance of Pac, today [Różanka is] a governmental estate whose lands were turned over to the peasants to buy back. Różanka gmina belongs to the 2nd peace district of peasant affairs, 2nd circuit of summons to military service from Lida district, and 2nd court district. Encompassing 64 villages, having 351 settlements, 4,264 peasants (both sexes) reside there. It takes in two rural districts: Różanka and Rakowicze. A gmina school is found in Różanka (75 students). According to the rolls of 1864, there were in the gmina 619 dusz reviz. ["revision souls," or male serfs] who were enfranchised peasants and 1,011 who were treasury peasants. In the composition of the rural district come the town of Różanka and the villages of Podzameze, Dowklewszczyzna, Wierzbiłki, Bobra, Podbobra, Zaborze, Potoka, Nowo-Różanka, Kryszyłki, Dziakowce, Malewicze Dolne and Górne, Podróżanka, Ciejkowszczyzna, Makiowce, Dolina Zarzeczna, Dolina, Turówka, and the zaścianki [nobility neighborhoods] Kryłyszki and Klimowszczyzna, as well as the Jewish agricultural colony Malewicze; in sum, in the year 1864, 838 male serfs who were treasury peasants.

 • Barbara Proko's translation of the Slownik entry.
 • Memoir of Jerome Robbins
 • Rozanka is mentioned  in the footnotes to Wonder of Wonders: A Cultural History of Fiddler on the Roof by Alisa Solomon, NY: Holt & Co, 2013
 • The story of the Patz family and their Rozhanka estate In Russian. If you can translate this, please contact Ellen Sadove Renck
 • Kagan Haprenumerantn 8143; EVREISKAYA ENCY.: XIII: 572 [4 lines]. Documentary Sources on Jewish History in the Archives of the CIS and the Baltic States
 • Preliminary List of collections, Compiled by Dmitri A. Elyashevich, Acropolis, St. Petersburg: 1994, St. Peterburg Jewish University, Diaspora Research Institute, Russian State University for the Humanities, Historical Archival Institute, Center for Archival research. Grodno (Belarus), Belorussian Historical Archive in Grodno: 167 Rozankovskaya Synagogue in Lidski uezd. #33, 10 chronicles, 1897-1900
 • Yad Vashem: 6174, Yiddish, 1 Oct 1961, Meirowitz, Mordechai: "actions" in ROZANKA; escape from the Ghetto to RORELICZE, looting by the local population; abuse of Rav Israel VIERNICK and burning of Torah scrolls; concentration of remnants of TURZEC, IWIENIEC, KORELICZE, HONODYSZCZE, and ZDZIECIOL [Zhetel/Dyatlavo] in the Nowogrodek ghetto; slaughter and "actions"; counting graves; work camp in place; stockpiling weapons and digging tunnel; escape to partisans in Naliboki city; family camp under the command of the brothers Bieski; sacrifices of the partisans and only those that remained alive; revenge on the Belarussian murderers
 • Yad Vashem: 62388, Yiddish, MEIROWITZ, Mordechai: expulsion of Jews from ROZANKA and the cities around Lida to the ghetto SZCZUCZYN and Novogrodek; tunnel digging in Novogrodek ghetto and escape by way of the partisans; relations with Jewish partisans
 • Grodno Region Department, Director: Miss Karina Botrakova, National Belorussian Historical Archives of Grodno and National Belorussian Historical Archives, Grodno Region Department, Teizengauz Ploschad 2, Grodno 230001Belarus
 • JGFF: JewishGen Family Finder
 • Don't neglect online genealogy databases
 • Yizkor: Sefer zikaron le-kehilot Szczuczyn, Wasiliszki, Ostryna, Nowy-Dwor, Rozanka (Tel Aviv, 1966). Rozanka portion:
 • Ksiega Adresowa Handlowa, Warszawa Bydgoszcz 1929
 • 1923/ Glowny Urzad Statystyczny Rzechzypospolitej polskiej
 • Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego
 • Lida Holocaust Foundation (formerly Lida Memorial Society)
 • IAJGS Cemetery Project
 • YIVO's on-line photograph collection
 • Collective reprisal in Rozanka, June 28, 1941
 • Grodno Region Department, National Belorussian Historical Archives of Grodno and National Belorussian Historical Archives, Grodno Region Department, Director: eizengauz Ploschad 2, Grodno 230001 Belarus. Those records can be found in the ALD
 • Ksiega Adresowa Handlowa, Warszawa Bydgoszcz 1929
 • Glowny Urzad Statystyczny Rzechzypospolitej polskiej
 • EVREISKAYA ENCY.:
 • Encyclopedia Judaica - the online version was formerly free, but is now subscription. Larger libraries may have the paper version, while some have subscriptions to the online version.
 • Yahadut Lita
 • Yad Vashem  as of 2022, the Rozanka page is at https://www.yadvashem.org/untoldstories/database/index.asp?cid=1173  If past history is any guide, it will soon change
 • Satellite map of Rozanka and vicinity
 • Holocaust photo of men captured  & about to be executed in Rozanka for having pointed out Nazis to the Soviets.
 • A Holocaust blog has Holocaust photos from Rozanka - use the search feature. It is well-sourced. i can't predict how much beyond 2020 it will be available.
Vital Records: The records shown below may already have been translated. Check with the Lida District Research Group before your consider ordering records.

Grodno Archive:
Fond #170, Rozankovskaya Synagogue in Lidski uezd. #33, 10 chronicles, 1897-1900
Fond 33 Synagogue in Rozhanka, Lida yezd, Vilna gub. 10 chronicles 1897-1900
1. Metrical book of divorce 1897 #28
2. " 1898 #20
3. " birth? 1899 #20
4. " 1900 #20
5. " death 1897 #40
6. " 1898 #70
7. " 1899 #70
8. " 1900 #30
9. " marriage 1897 #30
10. " 1898 #40
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--2 Metrical Book of Divorce-Synagogue in Rozhanka 1898
20 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--3 Metrical Book of Divorce?-Synagogue in Rozhanka 1899
20 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--4 Metrical Book of Divorce-Synagogue in Rozhanka 1900
20 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--1 Metrical Book of Divorce-Synagogue in Rozhanka 1897
28 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--9 Metrical Book of Marriage-Synagogue in Rozanka 1897
30 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--5 Metrical Book of Death-Synagogue in Rozhanka 1897
40 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--8 Metrical Book of Death-Synagogue in Rozhanka 1900
40 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--10 Metrical Book of Marriage-Synagogue in Rozanka 1898
40 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--6 Metrical Book of Death-Synagogue in Rozhanka 1898
70 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub
33 Fond 10 chronicles 1897-1900 Vilna Guberniya
Inv#1--7 Metrical Book of Death-Synagogue in Rozhanka 1899
70 Rozhanka Lida yezd, Vilnja Gub

Address: Grodno Region Department, Director: Miss Karina Botrakova, National Belorussian Historical Archives of Grodno
and
National Belorussian Historical Archives, Grodno Region Department,
Director: Miss Karina Brotrakova
Teizengauz Ploschad 2, Grodno 230001Belarus

If you have Lida uezd materials to share, please considering donating it. If you read Yiddish or Hebrew, please contact us.

Records are held both in Grodno and Vilna archives.For Lida records translation, your tax deductible contribution by credit card via the secure server at either group or by mail will grow our knowledge. For a $100 donation, you receive all these records translated two years ahead of their posting on JewishGen. Every penny collected is used for Lida uezd projects only. Records include censuses; family lists; marriages, births, death records; prenumeraten lists; and more. Please contact Judy Baston with any questions.For current translations, please see the ALD: All Lithuanian Database and Belarus SIG Database.
Lida District genealogical records translation is a joint effort of Lida District Researchers of Belarus SIG and Lida District Research Group (DRG) of LitvakSIG. Record translations cover all shtetls (towns) in the Lida Uyezd (district) of Vilnius Guberniya (region) of Lithuania including the town of Lida itself. This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If useful or if you are moved by this effort to preserve the memory of our lost communities, your JewishGen-erosity will be appreciated.