Lida - Names in Additional Revision Lists

ABRAMOVICH 
AIZENSHTAT 
AIZIKOVICH 
ALPEROVICH 
ARIOVICH 
BAKSHTANSKI 
BARSHAB / VERSHEL / 
BASIST 
BASTUNSKI 
BEDZIOVSKI 
BELIAVSKI 
BELITSKI 
BELOGRUDSKI 
BENIAKONSKI 
BENIAMINOVICH 
BERDOVSKI 
BERLOVICH 
BERMAN 
BEZPRAZVANY 
BEZPROZVANY 
BIELOGRUDSKI 
BINIAKONSKI 
BLOKH 
BOIARSKI 
BORODACH 
BREM 
BREMGRAEV 
BRODOVSKI 
BRYNKER 
BRZHEZINSKI 
BUDIN 
BUNDARSKI 
BYKHVIT 
CHERTOK 
DAINOVSKI GALPERN 
DAVIDOVICH 
DEINOVSKI 
DLUGI / DAKH / 
DRUSKIN 
DUBCHANSKI 
DUBINSKI 
DUBITSKI 
DUKOR 
DVORZHINSKI 
DVORZHISKI 
DZENTSIOLSKI 
EIDLICH 
EISHISHSKI 
ELIASHEV 
EPSHTEIN 
FAIMUSHEVICH 
FAINSHRAIBERS 
FAINSHTEIN 
FISHELIOVICH 
FLEISHMAN 
FURMAN 
FUSHMAN 
GALAI 
GALPERN 
GALYNSKI 
GAMARSKI 
GAMORSKI 
GARINSHTEIN 
GAVAISKI 
GAVENSKI 
GELMAN 
GERBEDZIOVSKI 
GINZBURG 
GIRSHOVICH 
GOBER 
GOIDA 
GOIDO 
GOLDBERG 
GOLDBERG / RUDKOVSKI / 
GOLUB 
GRODZENCHIK 
GRUNIK 
GURVICH 
GUTMAN 
IASINOVSKI 
ILIUTOVICH 
IOKHAUSOKIN / IOKHOLSKI / 
IOKOV 
IOSELIOVICH 
ITSKOVICH 
IUKHNOVICH 
IVENSKI 
IZRAELEVICH 
IZRELEVICH 
KAGAN 
KALEKA 
KALMANOVICH 
KAMENETSKI 
KAMIONSKI 
KANTOR / REKHES / 
KANTOROVICH 
KAPLAN 
KATSENELENBOGEN 
KHAZANOVICH 
KHIGEROVICH 
KIVELIOVICH 
KLIACHKO 
KONTOROVICH 
KOPELMAN 
KOPSHTEIN 
KOREN 
KOSOVOI 
KOSOVSKI 
KOTKIN 
KOTLIARSKI 
KOVENSKI 
KOVNER 
KRAINOVICH 
KRASNY 
KROSHINSKI 
KRUPSKI 
KUCHAI 
KUL 
KUSHELEVICH 
KUSHELIOVICH 
LABENSKI 
LANDA 
LANDE 
LANDO 
LAP 
LATUTA 
LEIBOVICH 
LEV 
LEVIN 
LEVINSON 
LIBOVICH 
LIDSKI 
LIPNIK 
LIPNITSKI 
LIPSHITS 
LOPATSISKI 
LOZOVSKI 
LUNETS 
LURIA 
LVOVICH 
MAGULSKI 
MALEROVICH 
MANSKI 
MARKOVICH 
MATUSEVICH 
MATUSHEVICH 
MATYSEVICH 
MATYSOVICH 
MEDLINSKI 
MEDVETSKI 
MEIEROVICH 
MELNIK 
MESNIK 
MIASNIK 
MILEROVICH 
MITLIANSKI 
MOGULNITSKI 
MOGULSKI 
MOLCHADSKI 
MOLIN 
MORDUKHOV 
MOVSHOVICH 
MUZYKANTSKI 
NAIMAN 
NARKUNSKI 
NEIMAN 
NORECHANSKI 
NOVOPRUTSKI 
OBODOVICH 
OLKENITSKI 
ORLAN 
ORLIAN 
ORLOVSKI 
OSTROVSKI 
PASMAN 
PEISAKHOVICH 
PERSKI 
PETUCHOVSKI 
PETUKHOVSKI 
PODOLSKI 
PODZAMSKI 
PODZEMSKI 
POLIACHEK 
POPROVSKI 
PORECHANSKI 
PORTNOI 
PRUSKI 
PUPKO 
PUTER 
RABINOVICH 
RADUNSKI 
RAIKHES 
RAPOPORT 
RATNER 
REIENTOVICH 
REMEROVSKI 
REZNIK 
REZNITSKI 
ROGOVSKI 
ROMEROVSKI 
RUBIN 
RUBINOVICH 
RUBINSHTEIN 
RUBITSKI 
RUDOMINER 
SAKHAROVICH 
SAPOZHNIK 
SHAPIRO 
SHCHITNITSKI 
SHCHUCHINSKI 
SHELIUBSKI 
SHIFMANOVICH 
SHIMAEV 
SHKLIAR 
SHLIAFTEIN 
SHLIAPOCHNIK 
SHLIOMOVICH 
SHMAIOVICH 
SHMERKOVICH 
SHMIT 
SHMUILOVICH 
SHMULER 
SHRAIBERS 
SHTEINBERG 
SHTUKATOR 
SHUR 
SIKULSKI 
SIKURS 
SKAPIER 
SKOVROD 
SLIAPOCHNIK 
SLODOVNIK 
SLONIMSHCHIK 
SMEDRESMAN 
SMORGONSKI 
SMUSHKOVICH 
SOKOLOVSKI 
SOLETSKI 
SOLTS 
SPOKOINY 
SROLIOV 
STOLEVITSKI 
STOLIAR 
STOLOVITSKI 
STUCHINSKI 
STUKATOR 
TABELITSKI 
TARNOVSKI 
TAVSIUNSKI 
TOBOLSKI 
TOLOM 
TORONSKI 
TRABSKI 
TRAKHELSKI 
TROTSKI 
TSEGELNITSKI 
TSEGELSKI 
TSUKERNIK 
TSYBORSKI 
TSYMBALIST 
TSYRIULNIK 
TSYRULNIK 
TUKALOVSKI 
TURETSKI 
UTSHAN 
VAINSHTEIN 
VAN 
VASILISHSKI 
VEIN 
VERMAN 
VIGDEROVICH 
VILENCHIK / KOPSHTEIN / 
VINER 
VINKOVSKI 
VINOGRADOV 
VISMONSKI 
VISMONTSKI 
VOLAKH 
VOLFOVICH 
VOLKOV 
VOLKOVYSKI 
VOLPIAN 
VOLPIANSKI 
VOLYNSKI 
VORONOVSKI 
ZABLOTSKI 
ZAMKOVICH 
ZARECHANSKI 
ZARTSIN 
ZELVIANSKI 
ZHABINSKI 
ZHELENSKI 
ZHEREBTSOV 
ZHIRMUNSKI 
ZHIZEMSKI 
ZHIZHEMSKI 
ZHIZHMORSKI 
ZIZEMSKI 
Back to Project page


This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If you feel there is a benefit to you in accessing this site, please consider participating through Jewish-Gen-erosity. Thank you very much.


Copyright © 2009, E. Irene Newhouse

HTML by Irene Newhouse

Lida District Home Page | Lida Town Listings KehilaLinks