Eisiskes - Names in Additional Revision Lists


ABELIOVICH 
ABRAMISHSKI 
ABRAMOVICH 
ABRAMYSHSKI 
ARONSKI 
ASHELIOVICH 
BAS 
BAUER 
BENIATOVICH 
BERINSHTEIN 
BERKOVICH 
BINIUNSKI 
BINUNSKI 
BLEKHAROVSKI 
BLEKHARSKI 
BLIAKHAROVSKI 
BLIAKHOROVSKI 
BORODZITSKI 
BRIL 
BURNIK 
BYKHVID 
DANTSIK 
DEGUCHISKI 
DEGUTSISKI 
DEVENISKI 
DUBITSKI 
DUMBLIANSKI 
DVILONSKI 
DYMANSKI 
DZEMITROVSKI 
DZEVENISHSKI 
DZIMITROVSKI 
EIDELSHTEIN 
EISHISHOK 
ELSHANSKI 
FIDLER 
GERMANISHSKI 
GERMANISKI 
GERSHONOVICH 
GERTSOVSKI 
GERTSYKOVICH 
GINIUNSKI 
GINZBURG 
GIRSHOVICH 
GIRSHOVSKI 
GLEMBOTSKI 
GOLUB 
GONCHKEVICH 
GONTSKEVICH 
GORDON 
GRILIKHES 
GURVICH 
ILKISKI 
IONASH 
IUDELEVSKI / GORDON / 
IURKANSKI 
KABACHNIK 
KAGANOVICH 
KALEMITSKI 
KALMANOVICH 
KAPLAN 
KARKLINSKI 
KATS 
KHAIKOVSKI 
KHAIMOVICH 
KIBANSKI 
KIOTSISKI 
KIRZNER 
KISBANSKI 
KIUCHISKI 
KLEBANSKI 
KOGANOVICH 
KOKHANOVICH 
KONIUKHOVSKI 
KOPELIOVICH 
KORELINSKI 
KORKLINSKI 
KORKUCHANSKI / TURGELSKI / 
KOSOVSKI 
KOVNER 
KRUMINSKI 
KRUPAVESKI 
KUCHAI 
KUDLIANSKI 
KUNITS / ALBORTINSKI / 
KURMINSKI 
LADYZHENSKI 
LEIBOVICH 
LEIBOVSKI 
LESHCH 
LEV 
LEVIN 
LEVINSON 
LEVIT 
LIDSKI 
LINDENBLIT 
LIPNITSKI 
MANTATSKI 
MARKUS 
MATS 
MATSKEVICH 
MATSULSKI 
MATYKANSKI 
MELNIK 
MERETSKI 
MIKHALEVSKI 
MIKHALOVSKI 
MINTS 
MONTVELISHSKI 
MOSTCHENIK 
NAKHEMIOVICH 
NISDELSKI 
OKLIANSKI 
OLKENITSKI 
OLKENITSKI  /EIDELSHTEIN / 
OLKENITSKI / EDELSHTEIN / 
OLKENITSKI / EIDELSHTEIN / 
OLKENITSKI / SHAPIRA / 
OLSHANSKI 
OPENGEIM 
ORANSKI 
ORZHEKH 
OVSEIOVICH 
PADEV 
PAIKOVSKI / STALEVICH / 
PATSANKA 
PAVERSKI 
PEISAKHOVICH 
PEKAR 
PLOTSKI 
PODZITVIANSKI 
POLETATSKI 
POLIACHEK 
POPISKI 
PORITS 
POTSIANKO 
POVARSKI 
POVERSKI 
POZHITVIANSKI 
PRUSKI 
RABINIV 
RABINOV 
RABINOVICH 
RADUNSKI 
RATNER 
RAVINSKI 
RECHISKI 
REKHES 
REZNIK 
ROKHOVSKI 
ROZIANSKI 
RUBINOVICH 
RUBINSHTEIN / KAPLAN / 
RUDNITSKI 
SEMELEVICH 
SHAKOVITSKI 
SHALIATSKI 
SHAPIRA 
SHCHUCHINSKI 
SHEINIUK 
SHEVITSKI 
SHIMELIOVICH 
SHIMSHELIOVICH 
SHKOLNIK 
SHLEPAK 
SHMID 
SHOLIATSKI 
SHOLOTSKI 
SHUSTER 
SKLADANSKI 
SLONIMSKI 
SLOTSKI 
SMOLIANSKI 
STALEVICH 
STOLIANSKI 
STRZHELETSKI 
TATARSKI 
TAVSHIUNSKI 
TAVSHUNSKI 
TAVSIUNSKI 
TSALKOVICH 
TSALKOVSKI 
TSIMBALISKI 
TSIMBOLISHSKI 
TSYMBALISKI 
TSYMBALIST 
TUTIANSKI 
TUTIANSKI / TALKOVSKI / 
VASILISHSKI 
VASILSKI 
VERSOTSKI 
VILENSKI 
VILENSKI / ZILBERMAN / 
VILKANSKI 
VINITSKI 
VIRSHUBSKI 
VIRSHUDSKI 
ZAGORINSKI 
ZALKIN 
ZALTSMAN 
ZALUCHINSKI 
ZASLONSKI 
ZBAR 
ZELTSER 
ZHEMANSKI 
ZILBERMAN 
ZINGER 
ZLOTNIK 
ZUBISHSKI 
ZUBYSKI 
ZYNGER 


Back to Project page


This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If you feel there is a benefit to you in accessing this site, please consider participating through Jewish-Gen-erosity. Thank you very much.


Copyright © 2009, E. Irene Newhouse

HTML by Irene Newhouse

Lida District Home Page | Lida Town Listings KehilaLinks