Israeli flag
Be'er Tuvia, Israel
באר טוביה

Coordinates:  31° 44' 9.78" N  34° 43' 25.81" E
KehilaLinks
Home Maps The Fallen Links Census

Family Sketches

 

 


(click to enlarge)

חיים יזרעאלי איזראליט ז"ל

בן מלכה ויהודה לייב

נולד ברוסיה

בשבט תרמ"א , 1/1881

נרצח במאורעות תרפ''ט

בי"ט באב תרפ"ט , 25/8/1929

מקום נפילה: באר טוביה

באזור השפלה הדרומית והנגב

מקום קבורה: באר טוביה

בן 48 בנפלו

קורות חיים:
בן מלכה ויהודה לייב.
נולד בשנת תרמ"א (בינואר 1881) להורים בעלי אחוזות בפלך מינסק שברוסיה. בן חמש עשרה נכנס ללמוד בישיבא טלז ושם נמנה עם חריפיה. אביו קיווה לראותו רב בישראל, אך בגיל שמונה עשרה עזב חיים את הישיבה ועבר למינסק כדי ללמוד שם בגימנסיה. לאחר שקיבל את תעודת הבגרות יצא ללמוד רפואה. ובשנת 1912 גמר לימודים אלה באוניברסיטה של ברלין. עם פרוץ המלחמה העולמית התגייס לצבא הרוסי כרופא ועשה שלוש שנים בחזית. לאחר המלחמה התיישב בעיר סרנה שבווהלין ושם עבד במקצועו וגם התמסר לפעילות ציונית. הוא התחבב על תושבי העיר בזכות מסירותו כרופא, מרצו כפעיל הציבור והליכותיו עם הבריות.
בשנת 1921 עלה ד"ר יזרעאלי עם אשתו ובנו בן השנה לארץ ישראל. זמן מה התעכב בפתח תקוה בבית הוריו שעלו לארץ לפניו ואחר-כך התחיל לעבוד כרופא ברמלה. שם פעל הרבה לקירוב התושבים היהודים המעטים אל הערבים ולהגדלת הישוב המקומי. בסוף שנת 1923 עבר לעזה ופעל הרבה בקרב תושביה הערבים, סייע לעדה היהודית הקטנה והשתתף בייסוד "הלוואה וחסכון", בעיר.

במאי 1924 עבר לגור עם משפחתו בבאר-טוביה ואף כאן היה עיקר פעולתו הרפואית לטובת ערביי הכפרים הסמוכים, שרחשו לו כבוד וחיבה.
במושבה רכש שטח קרקע וזמנו הפנוי הקדיש למשק, טיפל ברפת, בגן ובחצר, הוציא את פרותיו למרעה בבוקר וקיבל את פניהן בערב עם שובן מן השדה. גם מצא פנאי לפעילות ציבורית והיה חבר קבוע בוועד המושבה.
במאורעות תרפ"ט התכוננו ערביי הסביבה להתנפל גם על באר טוביה. ד"ר יזרעאלי הוא הרוח החיה בהגנת המקום, עומד בראשה, מאמן בנשק את התושבים, ומעודדם ומחזקם.

Dr. Chaim Izraeli Grave
Dr. Chaim Izraeli Grave
בין התקפה להתקפה המשיך לטפל בחולים ערביים. בי"ט באב תרפ"ט (25.8.1929) נמשכו ההתקפות כל שעות היום ושעות הלילה, והמגינים, שוב בראשותו, הדפו את הסתערות התוקפים. במהלך ההתקפה נורה ונהרג במקום. הוא הובא למנוחות בבית העלמין של המושבה באר-טוביה.
שמו הונצח בספר "יזכור" תרפ"ט ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי.

Dr. Chaim Yizraeli Izraelit z "l

He was born in 1881 to parents, Malka and Yehuda Leib, who owned estates in the Minsk region of Russia. At the age of eighteen he left the yeshiva and moved to Minsk to study at the Gymnasium. In 1912, Chaim completed his studies at the University of Berlin, where he joined the Russian army as a physician and spent three years at the front, where he settled in the city of Sarna in Volhynia where he worked in his profession and devoted himself to Zionist activities. His devotion as a doctor, his energy as a public activist and his conduct with people.

In 1921, Dr. Yizraeli immigrated to Israel with his wife and one-year-old son for a while in Petah Tikva, where he worked as a doctor in Ramle, where he worked to bring the few Jewish residents closer to the Arabs and to increase the local community.

At the end of 1923 he moved to Gaza and worked extensively among its Arab residents, helped the small Jewish community and participated in the establishment of a "loan and savings" in the city. And helped many of its Arab residents, helped the small Jewish community and participated in the establishment of a "loan and savings" in the city.

Dr. Chaim Izraeli
Dr. Chaim Izraeli

In May 1924, he moved to live with his family in Beer Tuvia, and this was where most of his medical activities were directed to the Arabs of the neighboring villages who treated him with respect and affection. In the moshava he purchased land and spent his free time in the farm, tended the barn, the garden and the yard, took his cows to the pasture in the morning and received them in the evening when they returned from the field. He also found time for public activity and was a regular member of the moshav committee.

In the riots of 1929, the Arabs of the area prepared to attack Beer Tuvya as well, and Dr. Yizraeli is the driving force behind the defense of the place, heads it, trains the residents, and strengthens and strengthens them. Between attack and attack he continued to treat Arab patients. On September 25, 1929, the attacks continued throughout the day and at night, and the defenders, again under his command, repulsed the attack. During the attack he was shot and killed on the spot. He was laid to rest in the cemetery of the Beer Tuvia settlement.

His name was commemorated in the Yizkor Book in 1929 and in the Jabotinsky Institute Yizkor Book.
Please contact
Leah Haber Gedalia
with your
additions, questions,
corrections, or comments!
webmaster: richard L. baum

This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If it has been useful to you, or if you are moved by the effort to preserve the memory of our lost communities, your JewishGen-erosity would be deeply appreciated.

KehilaLinks Home | JewishGen Home

Created: 18 Oct 2017

Last Modified: 05-19-2018

Copyright © 2017 Leah Gedalia
All Rights Reserved.

Go To Top