שאָץ

Suceava Romania

Suceava [Rom], Shotz שאָץ [Yid], Suczawa [Ger, Pol], Suchava Сучава. [Ukr, Rus], Szűcsvár [Hun], Shutz, Sutchava, Szucsáva, Sotschen, Cuceava

Maps of Suceava and Suceava County


click here: Ethnographic Map of Bukovina in 1910


Google Map of Suceava and Romania Today


Suceava Judet (County) Today


Suceava Judet showing borders.