Gallery
Compiled by Martin Davis © 2016
Click thumbnail to enlarge
The Market Square (Rynek) 1
The Market Square (Rynek) 2
The Market Square (Rynek) 3
The Market Square (Rynek) 4
Monela, Tauba, Chaya & Abram Yosef Komornik
Ajdla Pasalska c 1880
Szczerców Group Photo
Moshe Gerszonowicz leaving for the USA
‘The Cycle Club’ c 1936
Yitzak Yakow’s Boys 
Szczerców Rynek c 1960
Szczerców Matzeva
Dawid Gerszonowicz
Machla Dawidowicz & Daughters 1904
Szczerców Church 1940
Moshe Alembik c 1930
Tobi Komornik c 1939
Gerszonowicz Daughters
with thanks to the U. S. Holocaust Memorial Museum (Rynek photographs) • Esther Levy & Gerson Family • Marcin Wygocki  • Davis Family