Myadel ~ Stary Myadel ~ Miadel ~ Miadelai ~ Miadziol ~ Miadziel ~ Stary Miadziol ~ Nowy Miadziol
 in the Grand Duchy of Lithuania ~ Poland ~ Russia ~ United Soviet Socialist Republics ~ Belarus

 
   1923 Business Directory for M1ADZIOŁ NOWY. 

  Description: Miasteczko, gmina Miadziol, powiat Postawy, sąd pok. Miadziol,sąd okr. 
Wilno, 635 mieszk. B (18km) •i3r Kobylnik ^ 9. Miadziol,l 01 kat. Garbarnia. 
Hodowla ryb.
  Translation: Petite yille, commune de Miadziol, district de Postawy, just. do
paix Miadziol, trib. d'arr-t Wilno, B35 h.ibil. S (18 km) Kobylnik
Miadziol, catholic church. Tanneries. Pisciculture.
Straz ogniowa ochot n.Komendant (Corps duś pompiers volont. Commandant): 
Kaz,Horodniczy.
The Business and Business Proprietors
 1. Lękarze (medecins): Pietlicki K
 2. Akuszerki (sagesfemmes): Donilo A.
 3. Apteczne sklady (drogueries): Chodas L.
 4. Apteki (pharmacies): Lenczewski M.
 5. Stawały (tissus):Cejtlin J.;Estryn Ch.;Gordon O.; Mindlin I.;Szwindler R.
 6. Ciesle ( ) Chocianowicz
 7. Ciapnicu (fabricants de casquettes): Zajdęl B.
 8. Falczerzy (barbiers-chirurgiens):Maiko M.
 9. Fotograrficzne zaklady (photographes): Davidowicz J.
 10. Garbarnie (tanneries): Adamowicz.
 11. Herbaciarnie (debits de-the): Perkowski, J.
 12. Kolonjaine artykuly (spiciers): Alperowicz E.; Alperowicz S.; Chodes J.
 13. Kooperatywy (cooperat.); x„Plug" Siow. Spoż.           
 14. Kowale (fogerons):Afranowicz J.; Buniuszku W.; Burdecki J.;Stabkowicz M.
 15. Krawcy (tailleurs): Bzszkiewicz, F.; Burdecki, W.; Podhajski P.
 16. Lasy — eksploatacja (exploitations forestiers): Kaw W.
 17. Mlyny {moulins): Obolewicz J. (par)
 18. Piekarse (boulangers): Berensztejn, S.; XTarańczuk H.; Zekowski J.
 19. Piwiarnie (brassiers-debit): Horodnicz M.; Sawicz A.; Sidorowicz T.
 20. Restauracje (restaurants): Zdanowicz A.
 21. Rozne towary (articles divers): 
  Achramiowicz J.; Alperowicz B.; Alperowicz L. 

  A'perowirz M. Chodes Jank.; Chodes Joch.; Chodes S.; Chodes T.; Chodes, Z.;

  
   

  Geler E.; Gordon M., Gordon N; Istra, S.; Rzeczycki,J.; Swirska T.

  
   
 22. Ryby (poissons): Chodes A.; Siemienowicz B.
 23. Rzeznicy (bouchers): Chodes L.
 24. Skóry (cuirs):  Alperowicz J.; Narocki J.; Narocki S.; Swirski J.; 
  Zajdel B. Menkis Z.
 25. Spirytualia (spiritueux): Hoppen B.
 26. Spozywcze artykuly (comestibles): Chodos B.
 27. Stolarze  (menuisiers):  Chocianowicz S.
 28. Szewcy (cordonniers): Chodes N.; Chorodniczy K.; Sawicz H.; Wyrwicz J.
 29. Terpentyniarnie  (fabr.  de  terpenthine):  Budny E.
 30. Tytoniowe wyroby (tabacs): Horodnirzy N.; Zienkiewicz J.
 31. Wiatraki (mouiins a vent):  Slabkowicz M.
  Back                  

 Next

Home contents.htm