Zalosce 1929 Business Directory

NAME OCCUPATION  
(title) (Last) (First) (English) (Polish) (French) comment
             
  Adler M. Iron worker Zelazo fers  
  Akselrad G. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Akselrad H. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Aldykiewicz T. Wheelwright Kolodzieje charrons  
  Amarant S. Iron worker Zelazo fers  
  Auerbach A. Horse Trader Konie - handel marchands de chevaux  
  Auerbach Ch. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Auerbach S. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Auerbach H. grain farmer Zboze grains  
  Baczynski F. Insurance underwriter Ubezpieczeniowe agentury assurances "Krakowskie Towarzystwo Ubezpeczen"
  Balicki J. Carpenter ciesle charpentiers  
  Berger B. Midwife Akuszerki sages-femmes  
  Bilker A. Spiritous liquors Wyszynk trunkow spiritueux  
  Bilkier Ch. grain farmer Zboze grains  
  Billig R. Fabrics Blawaty tissus  
  Blumenstein M. Brickmaker Cegienie briqueteries  
  Bobryker B. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Bobryker J. grain farmer Zboze grains  
  Bobryker S. grain farmer Zboze grains  
  Bogner F. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Bosakowski P. swine herder Nierogacizna - handel march. De porcs  
  Bosakowski F. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Bosakowski St. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Bozkiewicz A. Cooper Bednarze tonneliers  
  Branu M. Fabrics Blawaty tissus  
  Braun P. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Braun M. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Brauner M. Milkman Nabial cremiers  
Dr. Brendel M. Lawyer Adwokaci avocats  
  Brum L. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
Dr. Buchsbaum Juda physician Lekarze medicins  
  Buchsbaum J. grain farmer Zboze grains  
  Burg O. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Burger N. Midwife Akuszerki sages-femmes  
  Burger M. Brickmaker Cegienie briqueteries  
  Burger J. Lumber Drzewo bois  
  Burger J. Barber/Surgeon Feiczerzy barbiers - chirugiens  
  Charap S. Fabrics Blawaty tissus  
  Charap H. Lumber Drzewo bois  
  Chomicki J. Mason (Bricklayer) Murarze Macons  
  Chomicki W. Mason (Bricklayer) Murarze Macons  
  Chymczuk J. Carpenter ciesle charpentiers  
  Cienska Jad Land Owner Wlasciciele ziemscy Proprietares fonciers (Brodek 176, Turczynek 214)
  Cienska J. Distiller Gorzelnie distilleries  
  Cienska J. Mill Mlyny Moulins (turb).
  Cienska J. fisherman Rybolowstwo peche  
  Czerski A. Tailor Krawcy tailleurs  
  Derech M. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Diamand L. Fabrics Blawaty tissus  
  Diamand R. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Distenfeld J. grain farmer Zboze grains  
  Drewnicka E. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Dub M. Fabrics Blawaty tissus  
  Dubjanski W. Blacksmith Kowale forgerons  
  Dubowy K. Cattle Seller Bydlo - handel March. De bestiaux  
  Dubowy N. Cattle Seller Bydlo - handel March. De bestiaux  
  Dubowy S. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Einhorn D. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Einkorn J. grain farmer Zboze grains  
  Eisenbruch   Tinman Blacharze ferblantiers  
  Federowicz W. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Federowicz M. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Fedorowicz W. swine herder Nierogacizna - handel march. De porcs  
  Feigenbaum N. grain farmer Zboze grains  
  Fieglar J. Wholesale Tobacco Tytoniowe wyroby - hurt tabacs en gros  
  Fiegler J. Salt Sol sel  
  Frebulak F. Blacksmith Kowale forgerons  
  Freifeld S. Iron worker Zelazo fers  
  Friedman M. Fabrics Blawaty tissus  
  Friedman W. Hairstylist Fryzjersky coiffeurs  
  Friedman M. Horse Trader Konie - handel marchands de chevaux  
  Friedman O. Farm tools Rolnicze narzedzia instruments agricoles  
  Glass H. Fabrics Blawaty tissus  
  Glass S. Restaurant owner Restauracje restaurants  
  Goldenberg L. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Goral A. Cooper Bednarze tonneliers  
  Goral J. Cooper Bednarze tonneliers  
  Goral M. Cooper Bednarze tonneliers  
  Goral A. Mason (Bricklayer) Murarze Macons  
  Gruber Ch. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Haliczer M. Photographer Fotograficzne zaklady photographes  
  Haliczer M. Painter Malarze peintres  
  Haliczer Ch. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Haliczer I. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Haliczer B. Spiritous liquors Wyszynk trunkow spiritueux  
  Haliczer A. Iron worker Zelazo fers  
  Halpern U. Tinman Blacharze ferblantiers  
  Halpern L. Fabrics Blawaty tissus  
  Halpern M. Miller (flour maker) Kaszarnie fabr. De gruaux  
  Halpern A. Tanner Skory cuirs  
  Heliczer J. Fabrics Blawaty tissus  
  Heliczer S. Horse Trader Konie - handel marchands de chevaux  
  Heller M. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Hetman W. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Heuman B. Fabrics Blawaty tissus  
  Hirschhorn K. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Hirschhorn T. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Hoch H. Fabrics Blawaty tissus  
  Hoch J. Fabrics Blawaty tissus  
  Hoch M. Tanner Skory cuirs  
Dr. Horn J. physician Lekarze medicins  
  Horochowski R. Wheelwright Kolodzieje charrons  
  Hubner M. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Jaffe S. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Janikowski A. Woodworker Siolarze menuisiers  
Comndr. Jankowski Stan volunteer fireman Straz ogniowa ochotn. Corps des pompiers volont  
  Jankowski F. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Jarczower P. Hairstylist Fryzjersky coiffeurs  
  Jurczenko J. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Karp J. Furrier Kusnierze pelletiers  
  Katz M. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Klodzinski T. Blacksmith Kowale forgerons  
  Kopf A. Tailor Krawcy tailleurs  
  Kopf A. B. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Kostka J. Restorer Komin arze rameneurs  
  Kotowicz Z. Midwife Akuszerki sages-femmes  
  Kowalski M. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Krepowicz A. Tailor Krawcy tailleurs  
  Krepowicz O. Furrier Kusnierze pelletiers  
  Kubrick J. Milkman Nabial cremiers  
  Kwasnicki K. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Kwasnicki S. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Kwasnicki J. Woodworker Siolarze menuisiers  
  Lander J. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Lautzker J. Milkman Nabial cremiers  
  Lewinter M. Fabrics Blawaty tissus  
  Lewinter G. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Lewinter D. Tanner Skory cuirs  
  Lewinter Maj. Tanner Skory cuirs  
  Lewinter Mar. Tanner Skory cuirs  
  Lipman R. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Lippman M. Tinman Blacharze ferblantiers  
  Lotocki M. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Lurnikowski S. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Makar G. Tailor Krawcy tailleurs  
  Makar J. Locksmith Slusarze serruriers  
  Makar Z. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Maliszewksi F. Carpenter ciesle charpentiers  
  Margules A. Milkman Nabial cremiers  
  Matwijkow J. Miller (flour maker) Kaszarnie fabr. De gruaux  
  Matwijkow E. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Matwijkow M. Saddler Siodlarze selliers  
  Matz I. Tanner Skory cuirs  
  Morozowski J. Cooper Bednarze tonneliers  
  Moszkowicz M. Horse Trader Konie - handel marchands de chevaux  
  Mrozowski J. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Mrozowski J. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Mutkowski J. Woodworker Siolarze menuisiers  
  Myszka F. Mason (Bricklayer) Murarze Macons  
  Nitefor I. Wheelwright Kolodzieje charrons  
  Ostrower R. Fabrics Blawaty tissus  
  Parobek K. baker Piekarnie boulangers  
  Prus J Cooper Bednarze tonneliers  
  Ptanik L. Fabrics Blawaty tissus  
  Puhacz J. Blacksmith Kowale forgerons  
  Rechtschaffen D. Fabrics Blawaty tissus  
  Rechtschaffen R. Fabrics Blawaty tissus  
  Rechtschaffen S. Lumber Drzewo bois  
  Rechtschaffen I. office furniture Pismienne materjaly fournitures de bureaux  
  Rettig M. Fabrics Blawaty tissus  
  Ronisch P. haberdashery (hat maker) Galanterja mercerie  
  Rozenberg M. Clockmaker Zegarmistrze horlogers  
  Saczynska F. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Sasiadek A. Cooper Bednarze tonneliers  
  Schapira O. grain farmer Zboze grains  
  Schapira A. Iron worker Zelazo fers  
  Scher S. baker Piekarnie boulangers  
  Schimmel A. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Schimmel Ch. Spiritous liquors Wyszynk trunkow spiritueux  
  Schlucker W. Fabrics Blawaty tissus  
  Schmied G. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Schor Ch. Woodworker Siolarze menuisiers  
  Schor N. Woodworker Siolarze menuisiers  
Dr. Schorr Otto physician Lekarze medicins  
  Schrager A. Lumber Drzewo bois  
  Schwardfinger A. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Sierrant Sz. Mason (Bricklayer) Murarze Macons  
  Silberg Ch. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Silberg S. Tanner Skory cuirs  
  Silberg M. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Steiger S. grain farmer Zboze grains  
  Steinwurzel S. Tanner Skory cuirs  
  Stojkiewicz I. swine herder Nierogacizna - handel march. De porcs  
  Stojkiewicz M. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Stojkiewicz A. Shoemaker Szewcy cordonniers  
  Szawlowski Jozef Mayor Burmistrz Maire  
  Szawlowski M. Brickmaker Cegienie briqueteries  
  Tenenbaum L. Lumber Drzewo bois I. Ska.
  Topornicki W. Butcher Rzeznicy bouchers  
  Wachman A. Milkman Nabial cremiers  
  Wachman A. grain farmer Zboze grains  
  Wasserman F. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Willner J. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Wilner M. Tabacconist Tytoniowe wyroby tabacs  
  Wolaniuk M. Carpenter ciesle charpentiers  
  Wolaniuk K. Tailor Krawcy tailleurs  
  Wolfzahn W. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Wujkow J. Furrier Kusnierze pelletiers  
  Wunsch A. Shop Owner (sundries) Rozne towary articles divers  
  Wydra   Spiritous liquors Wyszynk trunkow spiritueux  
  Zamorja M. grain farmer Zboze grains  
  Zwikiel I. Tailor Krawcy tailleurs  
             
  x"Jednist"   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives  
  x"Marja" , wl. Mill Mlyny Moulins  
  x"Narodnyj Dim"   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives , SP. Zo. O.
  x"Sojusz"   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives  
  xKasa Steiczyka   Savings & Loan Kasy pozyczk.-oszczedn. caisses d'empr. Et d'epargne  
  xKolko Ronicze   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives  
  xKonsum   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives Przemyslowcow, Kupcow I Rzemieslnikow, Sp. Zo. O.
  xRaczynski F. Pharmacist Apteki pharmacies  
  xSpolka   dairy farm Mieczarskie zaklady laiteries Mleczarska
  xZgoda   Co-operative (farm) Kooperatywy cooperatives  

Last Updated on 6/4/01
By Jim Stein