Shtetlogo
Vitebsk Logo
Vitebsk


       Date Last Updated: 18-May-2012

Cemetery

 
  CEMETERY  
 

Vitebsk Cemetery Records from 1900 to 2000 G-K

PLOT LOCATION SURNAME GIVEN NAME DATE OF BIRTH DATE OF DEATH AGE AT DEATH FATHER'S NAME
B-33-4TABACHNIKSura18851960[75]Khaimovna
B-40-12TAITSZalman18711961[90]Zalmanovich
B-40-11TAITSNokha18861963[77]Khaimovna
V-43-4TAKSABerta19231984[61]Petrovna
V-43-2TAKSAVladimir19221990[68]Mikhaylovich
B-50-2TAKSASofya18971975[78]Vladimirovna
A-18-1TALANLiza19211994[73]Leybovna
V-58-24TANKHELSONArkadiy19251988[63]Naumovich
V-52-6TANKHELSONRoman19471985[38]-
B-25-12TANKHELSONEta18871957[70]Aronovna
B-8a-32TARANZalman19051996[91]Yevseyevich
B-8a-31TARANTSofya19091954[45]Borisovna
A-36-5TASISHCHERVeniamin19221996[74]Leybovich
B-49-23TAUBESora19141965[51]Mendelevna
A-24-14TAUBINAEstor19001977[77]Girshevna
B-55-20TAYKHELSONTsilya19261969[43]Konstantinovna
B-8a-18TAYTSAbram18901932[42]Moyseyevich
B-8a-19TAYTSVera19121989[77]Abramovna
A-31-30vTAYTSLeonid19121991[79]Zakharovich
B-8a-18TAYTSSima18901948[58]Moyseyevna
B-33-7TAYZBINARakhil19031958[55]Shepovna
V-45-16TEBELEVARakhil-Revekka18951985[90]Davydovna
V-45-17TELEVAAnna19231981[58]Yerakhmilovna
B-23-12TEMKINVulf18971957[60]Abramovich
V-42-4TEMKINZ.19141980[66]N.
V-55-3TEMKINIlya19071987[80]Isakovich
B-43-16TEMKINIssak18811962[81]Yankelevich
B-32-4TEMKINSamuil19041960[56]Grigoryevich
V-59-14TEMKINAGita19131996[83]Borisovna
A-25-7TEMKINAYelizaveta18931971[78]Grigoryevna
B-35-10TEMKINAManya19161958[42]Yankelevna
B-12-39TEMKINASofya18741950[76]Berkovna
B-43-15TEMKINATsyla18831978[95]Abramovna
V-38-11TENINMendel18961984[88]Khatskelevich
A-7-52TEPPERRiva19031987[84]Yevseyevna
V-57-3TERESHCHENKOAnna19121992[80]Petrovna
A-12-21TERKHOVMikhail19241996[72]Alekseyevich
A-12-20TERKHOVATsiva18931978[85]Berkovna
V-15-17TEVIssak19091968[59]Markovich
V-4-8TEVTsilya19141981[67]Abramovna
V-61-11TEVELEVBoris19211998[77]Yerukhimovich
A-22-1TEVELEVYefim19231999[76]Afroimovich
B-40-18TEVELEVRakhmiel18871960[73]Berkovich
V-57-23TEVELEVASima19151988[73]Shayevna
B-26-18TEVELEVAF.18931954[61]Sh.
A-29-10TEVITPasha18931977[84]Simonovna
A-29-12TEVITRoza19161990[74]Timofeyevna
A-29-11TEVITTevel18861970[84]Matusovich
A-27-19TEVITYakov19241982[58]Timofeyevich
A-31-52TEYMENSONKhaya18841946[62]Yankelevna
V-27-7TEYTELBAUMRoza19041991[87]Mordukhovna
V-39-24TIKHONOVATamara19451982[37]Borisovna
B-2-2TIKHONOVSKAYATamara-1925--
B-3-4TIKHONTOVSKAYAVera19041975[71]Grigoryevna
V-63-7TISMANAbram19221990[68]Khonovich
B-26-48TOMCHINAEmma19071993[86]Abramovna
A-6a-8TOPAZGrigoriy19191981[62]Yefimovich
B-20-15TORSHNADTSofya19101957[47]Lvovna
B-21-57TOVTEster18951957[62]Davidovna
B-5-15TRESKOVYefim19141977[63]Samoylovich
B-11-9TRESKOVShmerka18711962[91]Mordukhovich
B-5-14TRESKOVABerta19221962[40]Arkadyevna
B-11-8TRESKOVADora19111980[69]Shmerkovna
B-25-13TRESKOVAKhaya-Elya18711957[86]Rafailovna
B-6a-8TRESKUNOVAbram18981962[64]Zalmanovich
B-8-32TRESKUNOVBoris-1949--
A-31-52vTRESKUNOVViktor19321975[43]Osipovich
A-31g-10TRESKUNOVSamuil18941974[80]Isakovich
V-58-31TROSTINSKIYMoysey19111990[79]Grigoryevich
A-8-59TROYCHANSKAYASofya19031984[81]Borisovich
B-24-22TROYCHANSKIYGrigoriy19131953[40]Yakovlevich
B-38-5TRUBNYAKOVAZinaida19261991[65]Ivanovna
A-7a-50TRUPKINA-DOLGITSERDina18951964[69]Zusmanovna
A-16-55TRUSOVMikhail19361984[48]Nikolayevich
B-31-13TSADKINARakhil18831957[74]Semenovna
B-24-35TSALVladimir19051951[46]Semenovich
B-23-40TSALNikhama19061984[78]Meyerovna
V-63-4TSATKINRuvim19011990[89]Abramovich
A-30-42TSEKHAVOYYa.-1924--
B-10-5TSEKHOVAYABaseva18911971[80]Leybovna
A-31-29gTSENTEROVICHYelena19001972[72]Aronovna
A-31-26TSENTEROVICHSora-Reyza-1937--
V-52-17TSENTSIPERIra18901985[95]Izraylevna
V-52-17TSENTSIPERRafail18971984?-Simonovich
A-36-13TSEYTLINGrigoriy19221996[74]Borisovich
V-55-22TSEYTLINAAsya19121986[74]Iosifovna
A-17-7TSEYTLINALeya18951972[77]Yudovna
A-15-32TSEYTLINARasya19061983[77]Viktorovna
V-47-22TSEYTLINASofya19191981[62]Borisovna
A-15-31TSEYTLINAFreyda-Malka19031987[84]Vigdorovna
V-28-5TSIMBALOVAMeyta19091986[77]Nokhimovna
V-5-11TSIMBALOVAKhana19081983[75]Peysakhovna
B-23-16TSIMKINGerts18861955[69]Yerukhomovich
B-23-16TSIMKINAGinda18851968[83]Borisovna
A-18-77TSIPERMANIzrail18951978[83]Abramovich
V-18-6TSIPERNYATBeylya19051968[63]Gilyevna
B-25a-7TSIPERSONDavid18961969[73]Izraylevich
A-21-18TSIPERSONDovid18881940[52]Movshevich
B-25-59TSIPERSONMikhail19181991[73]Davydovich
A-27-51TSIPERSONMikhail19061982[76]Izraylevich
B-25-47TSIPERSONRakhil18841950[66]Vulfovna
B-33-19TSIPERSONRiva18941958[64]Sholomovna
B-47-1TSIRELSONBer-Simkha19061973[67]Leybovich
V-48-11TSIRILSONMira19271983[56]Ruvimovna
B-7-29TSITERNYATRiva18891959[70]Girshevna
A-29-21TSITRINGersh19021970[68]Samsonovich
B-25-41TSIVENLev18851950[65]Iosifovich
B-48-27TSIVYANRiva-1964-Zakharovna
V-40-3TSLAVAba19101980[70]Gutmanovich
A-33-18TSLAVBasya19071981[74]Gutmanovna
V-27-10TSLAVMera19111980[69]Rafailovna
V-27-9TSLAVSimon19111976[65]Gutmanovich
V-40-2TSLAVSofya19221988[66]Yakovlevna
V-31-6TSOIRMila19141992[78]Lvovna
V-47-17TSOMIKAbram19121982[70]Mikhaylovich
V-63-6TSOMIKBeylya19151990[75]Meylekhovna
B-52-17TSOMIKGoda-Khasya18831966[83]Izraylevna
A-12-24TSOMIKZalman-Yankel19041992[88]Vulfovich
A-30-37TSOMIKMelekh18851949[64]Mendelevich
V-17-3TSOMIKOsher19241970[46]Mikhaylovich
B-52-17TSOMIKPesya19071970[63]Mordukhovna
A-12-26TSOMIKFrida19201980[60]Mikhaylovna
V-11-9TSOMIKEster18851968[83]Yerukhimovna
A-12-25TSOMIKYankel-Vulf18781935[57]Mendelevich
V-55-9TSUKERMANIosif19001986[86]Moyseyevich
V-28-15TSURANOVVasiliy19091941[32]Mikhaylovich
V-5-2TSURKOVBoris19351989[54]Yaselevich
V-5-3TSURKOVAMariya19071980[73]Solomonovna
A-30-36TSURULNIKOVZ.-1917-M.
A-28-2TSVEYSHENBERGIzrail19151996[81]Abramovich
B-13-1TSYMBALOVASonya19241996[72]Abramovna
A-24-40TSYNMANSora-Khaya18941965[71]Iosifovna
A-24-41TSYNMAN-VORONETSKAYARaisa19181985[67]Ovseyevna
B-11-6TSYPERNYATMeyta19021975[73]Mikhaylovna
V-45-21TSYPKINAlter18981988[90]Leybovich
B-11-31TSYPKINA-FAYNVETSBeylya19281994[66]Khaimovna
V-18-14TSYPUKOVALidiya19221994[72]Semenovna
B-54-19TSYRLINDavid19041977[73]Solomonovich
A-31a-39TSYRLINYefim19071973[66]Solomonovich
V-49a-18TSYRLINIzrail19211987[66]Solomonovich
B-54-20TSYRLINSolomon18771967[90]Davydovich
V-49a-19TSYRLINAMaryasya19231984[61]Yankelevna
A-8-58TSYRLINAEva19101993[83]Solomonovna
B-25-17TSYRLINAYanya18891955[66]Moyseyevna
V-53-20TSYRULNIKOVSamuil18861952[66]Markovich
V-53-20TSYRULNIKOVASofya18931986[93]Markovna
V-14-17TSYVYANBasya19011968[67]Abramovna
A-16a-46TUBMANVulf19001975[75]Izraylevich
A-16a-46TUBMANPesya19001988[88]Avseyevna
B-39-32TULMANAlte18721961[89]Iosifovna
B-46-15TUMARINSONZalman19021971[69]Mordukhovich
V-9-7TUMARINSONLyuba19001967[67]Beynusovna
B-46-16TUMARINSONMariya19051975[70]Lazarevna
V-4-11TUMARINSONMonya19251975[50]Khaimovich
A-17-50TUMARINSONNokhim18981974[76]Gavrilovich
V-50-5TUMARINSONFaina19261978[52]Grigoryevna
V-12-18TUMARINSONKhaim18871968[81]Shertelevich
A-8-34TUMARKINAbram----
V-38-20TUMARKINMikhail18971942[45]Abramovich
B-26-10TUMARKINALeya18711957[86]Mordukhovna
A-6-12TUMARKINANina19211981[60]Mikhaylovna
V-24-18TUMARKINARimma19391992[53]Isayevna
V-38-20TUMARKINAStera19041982[78]Solomonovna
V-31-1TUMARKINAFaina19291993[64]Lvovna
V-58-31TUNKELLeonid19241993[69]Semenovich
A-29-16TYOMKINABlyuma19021974[72]Grigoryevna
B-21-34UGORCHIKMoysey18881957[69]Samoylovich
B-45-6UGORCHIKStesya18951990[95]Dovydovna
B-21-41UGORETSV.-1953-I.
V-21-12UGORETSMeyer18861969[83]Mordukhovich
B-45-4UGORETSMikhail19381990[52]Abramovich
V-5-4UGORTSEVLev19111971[60]Zinovyevich
V-48-20UGORTSINGirsh19031982[79]Zalmanovich
V-15-5UGORTSINLev18861968[82]Samuylovich
V-5-1UGORTSINABronya19161994[78]Zalmovna
B-18-35UGORTSINAKhayya-Reyza-1958-Movshevna
A-16-35ULYANSKAYAYevgeniya19141976[62]Yevseyevna
V-42-1ULYANSKIYYankel19111995[84]Yevseyevich
V-13-14URETSKIYIlya19231968[45]Yudovich
V-61-9URMANMayya19561989[33]Davydovna
V-57-6URMANSolomon19011987[86]Markovich
B-9-33URYEVGrigoriy19091949[40]Petrovich
A-31-18URYEVALyubov19021970[68]Yefimovna
V-46-7URYEVATsypa19071992[85]Meyerovna
B-44-18USACHSamuil19011963[62]Moyseyevich
B-49-9USVITSKAYAElka19001964[64]Mendelevna
A-7a-31USVYATSEVArkadiy19011945[44]Litmanovich
B-37-40USVYATSEVGirsha18831966[83]Shevelevich
V-41-22USVYATSEVIosif19021982[80]Davidovich
A-8-3USVYATSEVIosif18891948[59]Shevelevich
A-8-3USVYATSEVYakov19211965[44]Iosifovich
B-39-37USVYATSEVAKhyena18921962[70]Davydovna
A-34-4USYATSGenya19191994[75]Iosifovna
V-19-5UZILEVSKAYASofya19021983[81]Grigoryevna
B-7-4UZKINASlava18971969[72]Mikhaylovna
A-13-51VABOROVAKh.-1929-D.
A-16-13VAGENGEYMYevgeniya18971977[80]Mikhaylovna
V-36-14VAITSMANZakhar19181978[60]Yefremovich
A-16a-18VAKHMIROVAYeva19101965[55]Izraylevna
A-8-37VALSHONOKAnatoliy19371997[60]Semenovich
B-38-24VALSHTEYNM.---I.
V-59-20VARENIKSolomon19191989[70]Notovich
V-59-21VARENIKSofiya19191997[78]Samuylovna
A-7a-33VARKINMendel---Yeselevich
A-7a-34VARKINKhaim18881972[84]Mendelevich
A-4-36VARKINABronislava19211997[76]Yefimovna
A-9-44aVARKINASofya19001989[89]Borisovna
A-12-56VARKINASofya19001994[94]Borisovna
B-8-36VASERMANMoysey18701949[79]Naumovich
V-42-20VASHILINSKAYAKhaya19191987[68]Samoylovna
V-12-13VASILENKOAnna19081968[60]Ignatyevna
V-41-1VASSERSofya18991981[82]Moyseyevna
B-7-38VASSERMANDora18871952[65]Naftolyevna
V-61-1VASSERMANRiva19101990[80]Yevseyevna
A-27-14VAYKHAMSKAYAPesya18881970[82]Khatselevna
B-18-16VAYKHANSKAYASheyna19111990[79]Ruvimovna
B-43-28VAYKHANSKAYA-STERNINAAnna19141962[48]Zakharovna
B-43-27VAYKHANSKIYValentin19031987[84]Mikhaylovich
B-18-16VAYKHANSKIYLev19091957[48]Moyseyevich
V-48-34VAYMANDina19221983[61]Faakovna
V-48-35VAYMANM.19181995[77]I.
A-15-7VAYMANEydlya18881985[97]Grigoryevna
V-2-6VAYNERIlya19081998[90]Borisovich
V-51-31VAYNOVSKAYAAlla19841985[1]-
V-51-31VAYNOVSKAYAValentina19481984[36]-
V-23-19VAYNSHTEYNRoza19221974[52]Borisovna
A-7-11VAYNSHTEYNKhava19001981[81]Meyerovna
B-43-26VAYNSHTEYNKhaya18951962[67]Shlemovna
V-23-20VAYNSHTEYNYakov19101994[84]Zalmanovich
V-47-10VAYNTRUBMikhail19091982[73]Ilyich
V-61-22VAYSBLATLidiya19131989[76]Grigoryevna
V-41-4VAYSBUKHTsitsiliya18891980[91]Germanovna
A-13-29VAYSMANBoris19081979[71]Mikhaylovich
A-7a-51bVEKHTERRakhil-Dina19081977[69]Naumovna
B-20-37VEKHTERF.18841953[69]F.
V-42-7VEKSLERSaul19031989[86]Grigoryevich
V-42-8VEKSLERSofiya19091980[71]Grigoryevna
A-32a-26VELGOVOLSKAYAZinaida19011980[79]Dovydovna
A-32a-26VELGOVOLSKIYBoris19271988[61]Georgiyevich
A-32a-22VELIKSONAbram18791936[57]Litmanovich
A-12-54VELIKSONZalman19051990[85]Abramovich
A-9-42aVELIKSONZalman19051990[85]Abramovich
A-32a-22VELIKSONKhanna18851976[91]Ioselevna
B-42-40VELTMANGalina19381982[44]Borisovna
V-47-15VELTMANMark19251982[57]Isakovich
B-42-42VELTMANRasha19131983[70]A.
V-44-24VERBERBoris18911983[92]Lvovich
A-17-39VEREMEYCHIKGena19101995[85]Markovna
A-17-38VEREMEYCHIKTrofim19071974[67]Zosimovich
A-35-1VERENOVARakhil19211997[76]Girshevna
B-48a-5VERKHOVSKAYABunya19041983[79]Iosifovna
A-7a-3VERKHOVSKAYAGenya19081976[68]Kushelevna
B-31-23VERKHOVSKAYAGisya18941964[70]Mordukhovna
A-7-12VERKHOVSKAYAZlata-Rodsya18921946[54]Khaimovna
A-34-7VERKHOVSKAYAInna19271996[69]Semenovna
V-52-31VERKHOVSKAYAItta-Berka19111985[74]Leybovna
V-9-16VERKHOVSKAYARiva19031967[64]Kushelevna
B-33-29VERKHOVSKAYASonya19061976[70]Sneyerovna
A-7-13VERKHOVSKAYAFaina19081974[66]Mendelevna
B-37-7VERKHOVSKAYAFrida19031959[56]Iosifovna
A-31a-1VERKHOVSKIYAbram19321995[63]Yerukhomovich
B-31-24VERKHOVSKIYZalman18911975[84]Izraylevich
B-54-10VERKHOVSKIYKostantin19101967[57]Borisovich
B-50-31VERKHOVSKIYMoysey19011965[64]Leybovich
B-27-20VERKHOVSKIYMoysey18991954[55]Mendelevich
B-8-34VERKHOVSKIYSemen19011949[48]Borisovich
A-34-7VERKHOVSKIYSemen19241994[70]Borisovich
B-33-30VERKHOVSKIYSemen19021972[70]Mendelevich
V-58-11VERKHOVSKIYShaya19091988[79]Zalmanovich
A-35-32VERKINAKreyna19131989[76]Itskovna
A-2-14VETSHTEYNKh.18981930[32]Sh.
A-16a-20VEYLERBeynesh19021978[76]Simonovna
A-16a-20VEYLERSimon18651940[75]Yakovlevich
B-17-9VEYTSKINAIda18921973[81]Grigoryevna
V-48-31VIDORENKOGrigoriy19301992[62]Mikhaylovich
V-48-31VIDORENKORaisa19261982[56]Borisovna
B-21-19VIDREVICHItska18731955[82]Mendelevich
B-6-13VIGDAROVICHIosif18951943[48]Ilyich
B-6-13VIGDAROVICHMariya19001963[63]Lvovna
B-44-19VIGDERGAUZMalkiyel18841963[79]Leybovich
A-18-57VIGDEROVICHTsendr19021965[63]Girshevich
A-16-49VIGDOROVICHGalina19001979[79]Grigoryevna
A-16-48VIGDOROVICHGrisha19321950[18]Mikhaylovich
A-21-42VIGDOROVICHYekha19121975[63]Aronovna
A-16a-19VIGDOROVICHMikhail19021955[53]Izraylevich
A-31-33bVIKHNINYelisey19061994[88]Savelyevich
A-31-33aVIKHNINASeyna19131984[71]Adolfovna
A-36-6VIKHORMariya19261997[71]Zakharovna
V-55-18VIKHORRoza18861993[107]Nokhimeyerovna
A-1-5VIKTOROVKim19261996[70]Solomonovich
B-22-22VIKTOROVSolomon18961954[58]Moyseyevich
V-53-18VILENCHIKIssak19351991[56]Filippovich
B-46-7VILENSKAYABella19041978[74]Naumovna
B-45-27VILENSKAYADora18961983[87]Solomonovna
B-34-39kVILENSKAYARaisa19041987[83]Beniaminovna
A-30-1VILENSKIYAleksandr19301998[68]Issakovich
B-34-40VILENSKIYNaum19011976[75]Vulfovich
B-25-57VINOVKopel19061988[82]Itskovich
B-25-58VINOVLeonid19351990[55]Konstantinovich
B-25-56VINOVAFanya19301978[48]Konstantinovna
V-8-11VINTERMendel19131969[56]Abramovich
A-21-2VIRINZalman18881973[85]Yerukhimovich
V-58-7VIRINABasya19181988[70]Zalmanovna
B-37-16VIROVLYANSKAYARakhil18881958[70]Solomonovna
A-36-16VISHNINSKAYAAnna19001976[76]Zinovyevna
A-16-60VISHNYAKGertruda18591914[55]Markovna
V-42-21VITENZONAnna19131980[67]Samoylovna
B-19-49VITENZONDora18861957[71]Moyseyevna
A-25-18VITENZONZinaida18941970[76]Danilovna
B-19-48VITENZONS.19101954[44]S.
V-1-7VITENZONSemen-2000-Samoylovich
V-20-15VITINMeyer18981969[71]Savelyevich
V-20-14VITINAEtta19011968[67]Zelikovna
A-3-15VITKOVIsak19221995[73]Zakharovich
V-36-19VITKOVABera19561978[22]Arkadyevna
V-36-18VITKOVABera18991978[79]Mironovna
V-47-7VITZONBoris19131982[69]Abramovich
V-61-24VITZONRiva19201990[70]Danilovna
V-40-1VLADIMIROVVladimir19711983[12]Vladimirovich
A-31-22vVLASYUKGalina19391981[42]Yakovlevna
B-35-23VOLAfroim18391912[73]Shliomovich
B-33-38VOLGenya18601913[53]Leybovna
B-36-10VOLBLYUMRuvim18901958[68]Iosifovich
V-43-10VOLBLYUMSara18971981[84]Ruvimovna
V-53a-11VOLCHEKYevgeniya19061992[86]Aronovna
B-18-20VOLCHEKLeyba18891955[66]-
A-6a-19VOLCHEKLyubov-1933-Izraylevna
V-7-2VOLCHEKMoysey18921935[43]Senderovich
V-53a-10VOLCHEKSima18981985[87]Aronovna
A-27-41VOLCHEKStera19131997[84]Fridmanovna
V-7-2VOLCHEKKhaya18981969[71]Khaimovna
V-11-16VOLCHEKTsilya19001967[67]Ilyinichna
B-18-31VOLCHENBOYMKreynya18821956[74]Iosifovna
A-5-20VOLCHOKAgnessa19141983[69]Markovna
A-8-6VOLCHOKZ.19231940[17]E.
B-46-38VOLCHOKZinaida18991974[75]Afroimovna
B-55-11VOLCHOKI.18951973[78]I.
A-4-24VOLCHOKIzrail19191982[63]Mordukhovich
A-29-35VOLCHOKIzrail18991980[81]Fridmonovich
B-55-12VOLCHOKMordukh18881968[80]Yankelevich
A-27-40VOLCHOKNaum19021976[74]Fridmanovich
A-29-34VOLCHOKKhaya19011985[84]Leybovna
B-46-38VOLCHOKElich18851971[86]Mordukhovich
B-10-8VOLCHYOKLeya-Malka18911967[76]Zalmanovna
A-21-5VOLFINMoysey19011973[72]Markovich
B-11-15VOLKOVFeliks19391955[16]Zakharovich
B-50-24VOLKOVICHYelizaveta18971965[68]Abramovna
V-49-12VOLOSOVBoris19351983[48]Yakovlevich
V-51-26VOLOSOVASofya19121985[73]Yakovlevna
A-18-61VOLSHONOKSemyon18971970[73]Zakharovich
V-27-16VOLYNETS-LOBOVSKAYAFaina19521978[26]Issakovna
B-32-41VOROBEYCHIKDora19261990[64]Moyseyevna
V-32-21VOROBEYCHIKYeva19021985[83]Borisovna
V-32-20VOROBEYCHIKIssak18981978[80]Yefimovich
B-32-42VOROBEYCHIKLeonid19251984[59]Iosifovich
A-31-47VOROBEYCHIKRivekka19151968[53]Samuylovna
A-35-9VORONAGrigoriy19231991[68]Fedorovich
A-9-10VORONCHIKHINABasya19151980[65]Yefimovna
A-16-12VORONENKOAnna19321977[45]Khanovna
A-16-10VORONENKOMaksim19301973[43]Yevseyevich
A-16-11VORONENKOEydlya19091974[65]Kalmanovna
B-55-16VORONENOKVera19081982[74]Abramovna
B-55-15VORONENOKYakov19021969[67]Naumovich
B-49-2VORONINLeva19791980[1]-
V-48-9VORONTSOVArkadiy19291983[54]Karnovich
B-41-34VORONTSOVA-KOZLYANSKAYALidiya19381973[35]Iosifovna
A-27-44VULFOVICHB.19041968[64]N.
B-21-42VULFOVICHBentsian18771957[80]Yankelevich
A-27-46VULFOVICHLeya18801964[84]Refailovna
A-28-22VULFOVICHNikhama19111986[75]Bentsianovna
A-27-46VULFOVICHSofya19111990[79]Bentsianovna
V-49-19VULFSONAbram19101983[73]Girshevich
V-54-26VULFSONBoris19911986-Yakovlevich
V-43-19VULFSONLev19101991[81]Mendelevich
V-49a-2VULFSONMariya19091991[82]Davidovna
A-10-6VULFSONSofya19061990[84]Naumovna
V-8-19VULFSONTema18961969[73]Mendelevna
V-8-20VULFSONShepa18921979[87]Yankelevich
A-21-1VULFSONEsfir19251991[66]Ayzikovna
V-8-21VULFSONYakov19241993[69]Shepovich
A-13-31VULSONOVDima19811982[1]-
A-24-1VURGANOVAMariya19191992[73]Vasilyevna
V-29-8VYDRATaisiya19101991[81]Markovna
B-7a-3VYDREVICHTsodik18871950[63]Girshevich
A-18-66VYDREVICHDovid19011972[71]Itskovich
B-35-20VYMENETSIzrail18821963[81]Zalmanovich
V-57-23VYMENETSNina19111988[77]Shayevna
B-35-19VYMENITSLeya18861958[72]Vulfovna
A-21-27VYSHEDSKAYAMasya19081966[58]Zalmanovna
B-10-1VYSHEDSKAYAR.19171993[76]P.
A-35-12VYSHNEVSKIYAyzik19541997[43]Mikhaylovich
B-19-16VYSHREVICHRakhil18741961[87]Abramovna
A-30-5YAKHINABasya19041974[70]Khaimovna
A-27-53YAKHINAKhaya19021983[81]Abramovna
A-7a-30YAKHINA-GIRSHEVICHDora18941946[52]Albertovna
V-3-9YAKHKINDLiya19061998[92]Yefimovna
B-13-23YAKHKINDYakhna18781950?-Girshevna
A-20-8YAKHLIYELGenya19061976[70]Abramovna
A-20-7YAKHLIYELMoysey19021973[71]Markovich
A-12-33YAKHNIELYefim19431981[38]Meyerovich
V-49-23YAKHNINBoris18991983[84]Mendelevich
A-27-54YAKHNINBoris19381992[54]Solomonovich
B-22-43YAKHNINVeniamin18791952[73]Mikhaylovich
B-18-27YAKHNINGrigoriy18951956[61]Moyseyevich
A-18-25YAKHNINYeyna19031984[81]Leybovich
A-27-53YAKHNINZalman19011983[82]Leybovich
A-30-6YAKHNINIosif19021971[69]Nokhimovich
B-6a-10YAKHNINSemen19271957[30]Borisovich
V-36-21YAKHNINElya19191981[62]Yudovich
A-12-32YAKHNIYELAron19401976[36]Mendelevich
B-19-32YAKHNIYELVladimir19291952[23]Mendelevich
A-3-21YAKHNIYELYelizaveta19071996[89]Gilevna
A-12-30YAKHNIYELMendel19061977[71]Aronovich
B-19-32YAKHNIYELRiva19351954[19]Mendelevna
B-6-23YAKHNIYELSamuil18901967[77]Aronovich
A-12-31YAKHNIYELSofya19051988[83]Solomonovna
B-6-23YAKHNIYELKhaya18951966[71]Khatskelevna
A-21-8YAKOBINokha18951971[76]Beniaminovna
V-26-7YAKOBSONSima18961977[81]Moyseyevna
V-60-7YAKUBOVArkadiy19881989[1]Shalumovich
V-58-21YAKUBOVSKAYAMasya19161995[79]Abramovna
V-7-10YAKUBOVSKAYASheyna-Rokha18881976[88]Bunimovna
B-40-22YAKUBOVSKIYAvrom18861960[74]Itskovich
V-58-30YAKUBSONAbram19041989[85]Zalmanovich
V-58-30YAKUBSONRevekka19041988[84]Yakovlevna
B-42-22YALOVAbram18891961[72]Borisovich
B-46-4YALOVYefim18861969[83]Borisovich
B-46-6YALOVAGenya18981973[75]Yefimovna
B-44a-2YALOVAYelena19031992[89]Izraylevna
A-31-8YANKOVSKAYAKhaya19001971[71]Davydovna
B-34-11YANKOVSKIYIssak18881958[70]Mironovich
A-25-35YANKOVSKIYMiron19211978[57]Isakovich
B-44a-13YANOVITSKAYADora19001991[91]Kopelevna
A-32a-31YANOVITSKAYAYelizaveta19131977[64]Yefimovna
V-22-10YANOVITSKAYAMariya19341985[51]Khatskelevna
A-32a-31YANOVITSKIYBoris19251977[52]Yefimovich
B-38-26YANOVITSKIYLippa18991961[62]Berkovich
B-39-25YANOVITSKIYShmerka19101984[74]Yakubovich
A-29-5YATSKEVICHYelena19201994[74]Isakovna
V-41-10YATSKINDMariya19021980[78]Matveyevna
A-24a-4YEKHELEVSKAYAYelizaveta19101984[74]Afanasyevna
A-24-53YEKHELEVSKAYAZinaida19451988[43]Pavlovna
A-24-51YEKHELEVSKIYArkadiy19461980[34]Solomonovich
A-24-52YEKHELEVSKIYSolomon19021962[60]Arkadyevich
B-25-20YEKHILEVSKAYABeylya18801954[74]Khaimovna
V-49a-13YEKHILEVSKAYAGalina19021984[82]Issakovna
A-19-9YEKHILEVSKAYARiva19131937[24]Semyonovna
A-19-8YEKHILEVSKIYSemyon19471982[35]Ilyich
A-18-78YELINIKOVSAAYAZ.-1984-I.
A-31a-16YELSONSolomon18981970[72]Mikhaylovich
A-17-14YERENBURGLev19001974[74]Meyerovich
A-17-13YERENBURGTsislya18981973[75]Gamsheyevna
V-34-3YERMAKOVAPasha19351979[44]Izraylevna
A-13-5YERMENSONKhaya19021972[70]Yankelevna
A-13-9YERUKHIMOVAKhanna18951952[57]Girshevna
B-14-10YERUKHIMOVICHPeysakh18991956[57]Girshevich
B-14-11YERUKHIMOVICHKhanna19031957[54]Kopelevna
A-36-26YEVDOKIMOVAGalina19481996[48]Samuylovna
A-26-13YEVELMANBeylya19041979[75]Zalmanovna
V-54-22YEVINTOVAKima19251987[62]Semenovna
A-12-37YEVREYSON-----
B-19-30YEVREYSONGenya-1955-Issakovna
A-12-39YEVREYSONIosif18991989[90]Khaimovich
A-21-28YEVREYSONMordukh19111966[55]Nokhonovich
A-12-38YEVREYSONFrida19021976[74]Markovna
A-25-46YEVREYSONKhasya-Riva19041970[66]Nakhmovna
V-37-20YEVSEYEVASofya18901979[89]Simonovna
V-63-17YEZRILNaum19211990[69]Abramovich
A-26-55YUDASINAbram18971981[84]Zalmanovich
A-28-43YUDASINBoris18961982[86]Zalmanovich
A-26-48YUDASINZinoviy19241994[70]Arkadyevich
B-6a-3YUDASINSolomon19221994[72]Borisovich
B-9-37YUDASINE.18801948[68]S.
A-31-49YUDASINA-19131986[73]-
A-28-19YUDASINARakhil18941977[83]Borisovna
A-26-54YUDASINARakhil19021984[82]Markovna
A-26-49YUDASINAStera19001930[30]Meyerovna
B-41-28YUDASINAKh.---I.
B-7-23YUDASINAKhasya18981960[62]Moyseyevna
A-17-24YUDASINAEtka19121985[73]Elyevna
A-13-22YUDINGavriil18371905[68]Abramovich
B-25-5YUDINIdel18861961[75]Isakovich
V-40-22YUDINADina19111989[78]Isakovna
B-46-27YUDINARoza18821965[83]Berkovna
V-32-10YUDINASima18931977[84]Girshevna
V-22-20YUDIYELBronya19031980[77]Solomonovna
V-22-19YUDIYELNison19001971[71]Simonovich
V-28-6YUDKINLev19231987[64]Solomonovich
V-31-15YUDKINSolomon18861977[91]Vulfovich
B-43-29YUDKINARaisa19021962[60]Shlemovna
V-31-15YUDKINASara18881977[89]Mordukhovna
A-24b-9YUDKOVSKAYABroneslava19041993[89]Aronovna
A-24b-10YUDKOVSKIYIlya18891982[93]Zakharovich
B-10-30YUDOVINGirsha18701948[78]Mordukhovich
V-26-17YUDOVINZalman18921990[98]Movshevich
A-3-4YUDOVINIzrail19231992[69]Girshevich
V-36-13YUDOVINIzrail19051978[73]Lvovich
B-24-26YUDOVINLev19051951[46]Davydovich
B-1-1YUDOVINMikhail19341992[58]Lvovich
A-27-38YUDOVINMoysey18971986[89]Isakovich
A-31-56YUDOVINNikhema19041947[43]Itskovich
B-13-25YUDOVINAAgnessa19591960[1]Borisovna
V-6-13YUDOVINABerta19061971[65]Iosifovna
B-13-26YUDOVINAGnesa18891950[61]Yudovna
V-57-12YUDOVINADora19051989[84]Issakovna
B-26-49YUDOVINARaisa19101994[84]Markovna
V-26-17YUDOVINASofya19041989[85]Lvovna
A-34-42YURINSONYakov19091978[69]Grigoryevich
A-23-40YUSHKEVICHItska18931966[73]Zalmanovich
A-18-43YUSHKEVICHSifra18981979[81]Aronovna
A-24a-7YUSHKEVICHKhaim19121976[64]Abramovich
B-29-13YUTKINARima18831956[73]Zalmanovna
B-24-3ZABEZHENSKIYBunim19001961[61]Girshevich
A-31-19ZABEZHENSKIYNaum19181988[70]Khononovich
V-42-12ZABEZHINSKAYAYelena19051980[75]Grigoryevna
B-19-36ZABEZHINSKAYAIda-Blyuma18741953[79]-
B-8a-25ZABEZHINSKAYALiba19131992[79]Kanelevna
A-20-18ZABEZHINSKAYAMariya18991981[82]Borisovna
B-41-2ZABEZHINSKAYASofya19081996[88]Moyseyevna
A-30-51ZABEZHINSKAYAKhaya18981978[80]Shayevna
V-14-5ZABEZHINSKAYAFeyga19031968[65]Davidovna
A-4-30ZABEZHINSKIYVladimir19271995[68]Knononovich
V-5-13ZABEZHINSKIYGesel-David19001971[71]Yankelevich
V-38-4ZABEZHINSKIYAron19051979[74]Leybovna
B-23-15ZABEZHINSKIYGerts18991956[57]Mendelevich
B-55-1ZABEZHINSKIYMikhail19261992[66]Mikhaylovich
A-30-51ZABEZHINSKIYNadezhda18971985[88]Yefimovna
A-30-51ZABEZHINSKIYKhonon18971945[48]Mendelevich
B-30-16ZABEZHINSKIYElya-Abo-David-1956-Yankelevich
V-30-18ZABRANSKAYABasya19081989[81]Davydovna
V-30-17ZABRANSKIYVelko19001978[78]Meyerovich
A-21-25ZABROVSKAYALyuba18991981[82]Abramovna
A-28-39ZADOVMikhail19271990[63]Khaimovich
V-2-3ZADOVMoysey19281998[70]Berkovich
V-2-2ZADOVAYelena19311999[68]Filipovna
B-31-31ZADVILIosif18531919[66]Solomonovich
V-11-17ZADVILYakov18901969[79]Iosifovich
V-43-13ZADVILYakov19331982[49]Yakovlevich
B-29-12ZAFRANETSRoza19121957[45]Semenovna
V-58-22ZAFRANETSSemen19081988[80]Samsonovich
A-24b-4ZAGUDAYEVVladimir19461968[22]Nikolayevich
A-24b-5ZAGUDAYEVADora19251951[26]Vladimirovna
V-55-6ZAGZUNMariya19101987[77]Zalmanovna
B-16-12ZAKMariya19031974[71]Solomonovna
A-34-17ZAKMark19001972[72]Moyseyevich
B-50-23ZAKHAROVAKhana18961965[69]Itskovna
A-16-28ZAKSI.19011978[77]S.
V-63-1ZAKSM.19281979[51]B.
B-22-38ZAMALINMoysey18851952[67]Semenovich
B-31-48ZAMALINAAnna18941976[82]Issakovna
B-23-30ZAMOSHCHINDavid18941952[58]Abramovich
A-32b-8ZAMOSHCHINYakov19281975[47]Davydovich
B-7-11ZAMTFORTAyzik18931965[72]Abramovich
B-7-12ZAMTFORTKhana18851971[86]Rafailovna
V-8-12ZAMUTINKhaim19001969[69]Meyerovich
V-51-15ZARAGATSKINMovsha19131985[72]Mordukhovich
V-21-13ZARAYSKIYSemen19141974[60]Lvovich
A-7a-54aZARECHSKAYARiva19171996[79]Naumovna
A-16-41ZARETSKAYAPesya-Brayna18891969[80]Mendelevna
B-9-40ZARETSKIYLeyba18641948[84]Pinsokhovich
V-31-18ZARETSKIYMikhail19211977[56]Aleksandrovich
A-23-41ZARIKHINNikolay19151966[51]Aleksandrovich
B-8a-16ZARIKHINNikolay19151966[51]Aleksandrovich
B-41-25ZARKHAvsey19001968[68]Shmerkovich
B-40-26ZARKHBasya19001980[80]Abramovna
B-13-24ZARKHBasya18701950[80]Mikhaylovna
A-15-40ZARKHMenukha19021982[80]Beynusovna
A-15-5ZARKHRaisa19041978[74]Borisovna
A-15-6ZARKHSemen19321946[14]Sidorovich
B-41-25ZARKHSonya19041961[57]Mendelevna
B-26-21ZARKHFaina18901955[65]Borisovna
A-15-40ZARKHEvzer19041975[71]Ruvinovich
A-28-30ZARKHING.19081943[35]A.
A-13-21ZARUBINAMariya19151986[71]Abramovna
A-29-42ZAVELEVBoris19311987[56]Yakovlevich
B-18-5ZAVELEVElya18851959[74]Peysakhovich
B-31-2ZAVELEVABella19611963[2]Borisovna
B-18-5ZAVELEVABella19171996[79]Shmuylovna
B-1-5ZAVELEVAKhana18911963[72]Aronovna
V-7-19ZAVODNIKGalochka19561970[14]-
V-28-12ZAVODNIKZalman18981987[89]Rafailovich
V-7-20ZAVODNIKLilya19341989?--
V-7-18ZAVODNIKSonya19021982[80]Gilevna
A-9-50ZAVOROVAKh.-1929-D.
V-53-14ZAYATSNadezhda18971986[89]Nikolayevna
V-36-1ZAYCHIKArkadiy19291993[64]Gilyevich
B-13-13ZAYCHIKManya19061952[46]Gertselevna
B-29-17ZAYTSEVAMaryasya18971956[59]Movshevna
B-44-6ZELBERFISHLazar18921964[72]Abramovich
A-33-21ZELDINIsak18881984[96]Meyerovich
A-33-46ZELDINChaim18871974[87]Meyerovich
V-48-10ZELDINAZlata19061983[77]Mendelevna
V-42-6ZELDINAMariya19381982[44]Saulovna
A-33-21ZELDINASima19011972[71]Abramovna
B-3-5ZELDINSKIYSemen19061972[66]Ilyich
V-51-13ZELEKSONMoysey19231985[62]Samuylovich
B-6-5ZELENAYARaisa19121963[51]Izraylevna
V-58-25ZELENOVAPasha19091988[79]Izraylevna
B-50-35ZELIKMANIda18991975[76]Mendelevna
B-50-36ZELIKMANRaisa19231985[62]Ionovna
V-64-10ZELIKOVAbram19081993[85]Issakovich
A-32a-9ZELIKOVPavel19011971[70]Issakovich
V-93-1ZELIKOVICHLazar19181983[65]Yakovlevich
B-34-14ZELIKSONAbram18811966[85]Kopelevich
B-34-13ZELIKSONShmuel18881958[70]Kapelevich
V-19-8ZELKINIosif18871968[81]Moyseyevich
V-62-11ZELKINYakov19231991[68]Iosifovich
B-19-9ZELKINDRakhil18971959[62]Zelikovna
V-7-5ZELKINDEdya19001969[69]Zelikovna
A-23-59ZEMLYANKERFanya18881967[79]Davydovna
B-17-10ZEMTSOVSKAYADora19021973[71]Simonovna
A-8-1ZEMTSOVSKAYASofiya19271991[64]Mikhaylovna
B-18-7ZEMTSOVSKIYM.-1959-D.
V-45-23ZEVINBoris19021981[79]Moyseyevich
V-18-28ZEVINYefim19271982[55]Borisovich
B-38-20ZEVINAAlla19511961[10]Romanovna
V-45-22ZEVINAYelena19381981[43]Borisovna
A-35-2ZEVINANina19121996[84]Naumovna
V-18-27ZEVINAKhaya-Liba18981971[73]Leybovna
B-18-24ZEYFArkadiy18921956[64]Yuryevich
B-36-48ZEYFStera19271990[63]Solomonovna
B-8a-21ZEYFMANZhanetta19341949[15]Zalmanovna
B-10-15ZEYFMANRaisa18801960[80]Davydovna
B-8a-7ZEYFMANRakhil19051996[91]Aronovna
B-30-34ZHARKOVAAnna19391968[29]Isayevna
V-55-23ZHELEZNYAKYefim19371986[49]Abramovna
B-48a-9ZHELEZNYAKFaina19171976[59]Lvovna
B-51-5ZHIKHAREVICHIda18861979[93]Markovna
B-12-32ZHIKHAREVICHMasha18841948[64]Yekhiyelvna
V-40-6ZHIKHAREVICHMira19221980[58]Lazarevna
V-40-7ZHIKHAREVICHNatan19171992[75]Lazarevich
B-51-6ZHIKHAREVICHShlema18921966[74]Girshevich
V-52-22ZHILTSOVIvan19111985[74]Grigoryevich
V-23-21ZHISLINAMariya19141974[60]Yefimovna
A-28-5ZHITLOVSKAYAIda19041989[85]Borisovna
B-40-30ZHITLOVSKIYDavid18941961[67]Izraylevich
B-48-19ZHORZIKKhaya18931993[100]Leybonavna
B-21-36ZHUKOBORSKIYMikhail18911953[62]Yakovlevich
A-28-9ZHUKOVKonstantin19241942[18]Konstantinovich
A-28-9ZHUKOVKonstantin19001970[70]Pavlovich
A-28-9ZHUKOVASofya19001976[76]Aleksandrovna
B-25-7ZHURNOVSKAYFaina19061950[44]Lvovna
A-24b-2ZHUROVAleksandr19481995[47]Sergeyevich
A-24b-3ZHUROVSergey19151986[71]Yeleseyevich
A-24b-1ZHUROVAZinaida19281995[67]Vladimirovna
B-19-31ZIDELRiva18961955[59]Girshevna
V-22-11ZIDELSONMikhail18911971[80]Samuylovich
B-21-15ZIDLINMordukhay18891956[67]Ammonovich
A-24-20ZIGELBAUMKadys18911980[89]Moyseyevich
A-25-17ZIGELBAUMManya19001972[72]Shlyomovna
A-24-21ZIGELBAUMFeliks19301989[59]Kadyshevich
V-48-3ZILBERVladimir19321983[51]Mikhaylovich
V-18-26aZILBERKim19121999[87]Ruvimovich
A-28-11ZILBERNina19041985[81]Mendelevna
A-28-11ZILBERRuvim18911970[79]Afroimovich
V-50-25ZILBERBERGFrida19361990[54]Markovna
V-30-4ZILBERBORPesya18931977[84]Zalmanovna
B-48a-12ZILBERMANAnna19051985[80]Lvovna
V-27-14ZILBERMANGrigoriy19031977[74]Markovich
A-17-23ZILBERMANZyama19311983[52]Grigoryevich
B-14-22ZILBERMANLeya-1956-Yakovlevna
B-48a-11ZILBERMANRivekka19021976[74]Lvovna
A-18-13ZILBERMANSlava19001978[78]Zalmanovna
B-22-42ZILBERMANElya18921952[60]-
B-43-19ZILBERSHTEYNDavid19021968[66]Borisovich
B-18-3ZILBERSHTEYNIssak19001960[60]Vulfovich
B-43-19ZILBERSHTEYNRakhil19021962[60]Gershevna
V-25-19ZILBERSHTEYNSarra19041990[86]Mendelevna
V-55-25ZINGERBoris19201987[67]Abramovich
B-11-18ZINGERMikhail19541956[2]Borisovich
B-21-1ZINGORNSima19061993[87]Lvovna
V-13-13ZISERSONDveyra19181986[68]Borukhovna
V-43-22ZISERSONIzrail19021980[78]Borukhovich
B-37-43ZISERSONSarra19081994[86]Borukhovna
B-28-10ZISLINASonya18791956[77]Yakovlevna
V-16-8ZISMANRakhil19031968[65]Afroimovna
V-50-22ZISMANRakhil19211984[63]Moyseyevna
V-47-18ZITELZEYFFeyga18961982[86]Zalmanovna
B-6a-13ZLASHKINItskhok19091958[49]Mendelevich
A-14-4ZLATKINVulf19011947[46]Benetsionovich
A-28-42ZLATKINLeyba18961977[81]Yankelevich
A-31-42aZLATKINAVera19161974[58]Fridmanovna
B-6a-13ZLATKINAZelda19091984[75]Pinkhusovna
B-12-15ZLATKINALeya-1954-Issakovna
A-4-31ZLATKINAMariya19221997[75]Yakolevna
A-35-20ZLATKINARaisa19071994[87]Beniaminovna
A-4-31ZLATKINARozaliya19241996[72]Yakovlevna
V-43-20ZLATKINAFanya19111980[69]Markovna
V-64-4ZLATKINAKhaya19261990[64]Solomonovna
A-28-42ZLATKINAKhaya19011983[82]Yakovlevna
B-22-45ZLOTINAFanya18751952[77]Yefimovna
B-38-25ZOLOTONOSYankel18911981[90]Yudovich
V-55-4ZOLOTONOSMikhail19071987[80]Abramovich
B-45-19ZOLOTONOSRiva19141996[82]Abramovna
B-41-31ZOLOTONOSKhaya18811961[80]Mikhaylovna
B-45-18ZOLOTONOSOVADina19151985[70]Isayevna
B-36-20ZOTOVVasiliy19171986[69]Vasilyevich
B-36-21ZOTOVARiva19211985[64]Rakhmilevna
B-54-7ZUBAREVGeorgiy19401986[46]Yefimovich
B-54-8ZUBAREVYefim19151967[52]Grigoryevich
B-54-9ZUBAREVAYevgeniya19201994[74]Yefimovna
V-58-13ZUBERMANBoris19271988[61]Matveyevich
V-58-14ZUBERMANElla19021991[89]Mendelevna
V-64-11ZUBINAEsfir18991990[91]Mikhaylovna
B-24-42ZVEREVANekhama18701951[81]Abramovna
B-30-12ZVEREVASlava19061984[78]Mendelevna
B-27-4ZVONIKKhaim18901960[70]Mordukhovich
B-20-33ZVONKINAZelda18971953[56]Moyseyevna
V-8-2ZVONKINAPasha19001978[78]Izraylevna
B-16-8ZVONKINASofya19171974[57]Grigoryevna
A-26-59ZVYAGINAbram19261998[72]Zalmanovich
B-32-17ZVYAGINZalman18961957[61]Abramovich
B-40-33ZVYAGINLeonid19561961[5]Nikolayevich
B-20-36ZVYAGINAMikhlya18831953[70]Moyseyevna
V-18-10ZVYAGINARaisa19091994[85]Izraylevna
B-32-18ZVYAGINAFanya18991979[80]Grigoryevna
A-6-47ZYMMENITSYankel-1939-Zalmanovich

Return to Cemetery