shtetlinks

Are you a Shatter?

Surnames for Shatt from 19th Century Lithuanian Archival Documents


ABELOVICH

ABELSKY

ABELSON

ABRAMOVICH

AIZIKOVICH / AYZYKOVICH

ARONOVICH

AYNBINDER

AZRIELEVICH / AZRIELOVICH

BALNIK / BOLNIK (?)

BANK

BANSHCHIK

BAR

BARAN / BARON

BARANOV

BARG

BARKLAN

BARTKAN / BARTKAL (?)

BARTKUNSKY

BARZ

BASS

BAUDER

BAVILSKY

BEDER

BEIGUSH

BEKER

BENDER

BER

BERENSHTEIN / BERENSHTEYN

BERMAN

BERNSHTEYN

BETEN

BEYM

BIN

BIRER

BLACHER / BLAKHER

BLEKHER

BLUM

BOYAR / BOYER / BOER

BRADVAY

BRAUDE / BREUDA

BRAVERMAN

BRIN

BRUZINKSY

BUKANSKY

BUKANTS / BUKANTZ

BUMS

BUMSANSKY

BUZ / BUZH

BUZANSKY / BUZHANSKY

CHAIMOVICH / KHAIMOVICH

CHAIT / HAIT / KHAIT

DAVIDOVICH / DOVIDOVICH

DEGUTNIK

DEMBA / DEMBO

DEVALTOVSKY

DIAMENT

DOMB

DOMBOVICH

DON

EISHUROVICH / EISUREVICH / EYSHUROVICH

ELIOVICH

EYLBERG

EYRAGOLSKY

FAIN / FAYN

FAINBERG / FAYNBERG

FARBER

FAYNBER / FEINBER

FENSTER

FINFER

FISH

FRAM

FREYMAN

FREYNKEL

FRIDLENDER

FRIDMAN

FUNK

FURMAN

GADIE / GADYA / GADYE / GADE

GAN

GARUN

GEFEN

GELF

GERKOVSKY

GERSHON / GERMAN (?)

GESEL / GHESEL

GIDEYNA

GIDUT

GINTZBERG / GINZBERG

GIRSHOVICH

GLAZ

GLAZER / GLEZER

GLICK / GLIK

GLIKBERG

GLIKMAN

GOLBICHEK

GOLD

GOLDBERG

GOLDBLAT

GOLDMAN

GOLDSHMID / GOLDSHMIDT / GOLDSHMIT

GOLDSHTEIN / GOLDSHTEYN

GOLDSHTIK

GONTSAR

GORDON

GORODETS

GRADMAN

GRANTZ / GRANZ

GRAS / GRAZ

GREIS

GREYSHMAN / GREYSMAN / GROYSHMAN

GRIN

GRINBARG

GRINBLAT

GRINFELD

GRINSHTEIN / GRINSHTEYN

GROGELLEVICH

GROYSH

GROYSHMAN / GREYSHMAN / GREYSMAN

GURLIAND

GURVICH

GUTMAN

HAIT / KHAIT / CHAIT

HATSKELEVICH / KHATSKELEVICH

IDELS

IOFE / IOFFE

ISRAELEVICH

ITSEKZON / ITSYKZON

ITSKOVICH / ITZKOVICH

IUDELEVICH / YUDELEVICH

IVANITIZKY

IZVALOK / IZVOLOK

KACHAN

KAGAN

KAMBER

KAN

KANGISER / KANGISHER / KONGISHER

KANTOR

KANTOROVICH

KAPLAN

KAPUL

KARABELNIK / KORABELNIK

KARP

KATS / KATZ

KATZENELBOGEN

KATZEV

KAUFMAN

KEIDANSKY / KEYDANSKY

KELMAN

KERMALOVSKY

KEZAZ

KHAIMOVICH / CHAIMOVICH

KHAIT / CHAIT / HAIT

KHATZKELEVICH

KIRPICHNIK

KLAZ

KLEYSER

KLIM

KLOR

KLOTS / KLOTZ

KOLP

KOLTUN

KOPELEVICH

KOPELYANSKY

KORMIALOVSKY

KRAKHMALNIK / KROKHMALNIK

KRAMER / KREMER

KRANKMAN

KRAVETS / KRAVETZ

KRIVI

KULBELSKY

KULMAN

KULVIANSKY

KUPER

KUPOVICH

KUR

KURLANCHIK

KURLANDCHIK

KURLIANCHIK

KURLIAND

KURLIANDCHIK

KURLINCHIK

KURLINDCHIK

KURLINDSHIK

KVINT

LAN

LAND / LANDE

LANTSENOVSKY

LANTZMAN

LAPERT

LAPIDUS

LAPIN

LAPU

LEIBOVICH

LEVI

LEVIN

LEVINSON

LEVIT

LEVITAN

LEYBOVICH

LEYZEROVICH

LIB

LIBAS / LIBES

LIBER

LIBERMAN

LIBZON

LIKHT

LIKHTENSHTEYN

LIPMANOVICH

LIPSHITZ

LISON

LISTFELD

LIURIA / LIURIY

LOP

LOPERT

LOPIANSKY

LOYLO

LUKIN

LUKSNER

LURIA / LURYA

LURIE / LURY

MAGID

MAGUN

MAILER / MAYLER

MANUN

MARKUNSKY

MAYZEL

MAYZLIN

MEDINTS / MEDINTZ / MEDYNTS

MELAMED

MELNIER

MELTSER / MELTZER

MELTZ

MENDELOVICH

MENDELSON

MENKHELEVICH

MEYEROVICH

MILER

MILNER

MINETZ

MINTS / MINTZ

MONAS / MONASH

MONASHEVICH

MONGEN / MONGIN

MORDEL

MORIY

MORT

MOVSHA

MOVSHOVICH

NAMANUNTS / NAMENUNTS / NAMENUNTZ

NOTELOVICH

NOVYAZKY

NUROK

OGUS

ORELEVICH

OVSEYEVICH

PAGELEVICH / PAGELOVICH / POGALEVICH

PAGIRSKY / POGIRSKY

PAKHTER

PALEBSKA / PALEBSKY

PALEP / POLEP

PARISKY

PASMAN

PERELMAN

PEREPLETCHIK

PESHA

PIADZ

PIK

PLANKER

PLUNGIANSKY

POGLEVICH

POSLAV / POSLOV

POZHRENOV (?)

PRAYS

PRAISKEL / PRAYSKEL / PREISKEL

PREYSAGOLSKY / PREYSEGOLSKY

PUN

PURKIN

RABIN

RABINOVICH

RAGOLSKY

RAIPSHTEIN

RAIZMAN / RAYZMAN

RAP / RIP

RAPISHTEIN

RAPOPORT

REYTBLAT

REZ

RICK

RIT

RITBLOT

RITENBERG

RIVES

RIVKES

RIZVASH

RODBLAT / ROTBLAT

ROGOFSKY / ROGOVSKY

ROGOLSKY

ROGOVSKY / ROGOFSKY

ROM

ROTENBERG

ROZENBERG

RUBOVSKY

SADEVICH

SALOK / SOLOK/ SHOLOK

SALSA

SANDLER

SAPIRA / SHAPIRA / SHAPIRO

SARABSKY

SAVDINSKY

SER

SESITSKY (?)

SHACHMAN / SHAKHMAN

SHADINSKY

SHAITZ

SHAKHNOVICH

SHALTENSKY / SHALTINSKY

SHAM

SHAMESH

SHAPIRA / SAPIRA / SHAPIRO

SHAPIRO / SHAPIRA / SAPIRA

SHATER

SHATINSKY

SHATZ

SHAVELEVICH

SHER

SHERESHEVSKY

SHETS

SHEVTZ

SHEYKHET

SHIHMAN

SHIMELOVICH

SHIRVIDZKY

SHLELEVICH

SHLEZINGER

SHLIOMOVICH / SHOLOMOVICH

SHLOM

SHMERKOVICH

SHMEROVICH

SHMID / SHMIDT

SHNAID / SYNAYD

SHNAYDER

SHNEER

SHNEIDER

SHOLOK / SALOK / SOLOK

SHOLOMOVICH / SHLIOMOVICH

SHOR

SHORVADSKY

SHPULARNIK

SHUSTER

SHVARTS

SIRVITSKY

SKARULSKY

SOLOK / SALOK/ SHOLOK

SROGON

STOKLER

STOLAR / STOLER / STALER / STOLIAR

STROM

SUDINSKY

SURVIL

TAITZ / TAYTS

TALENT / TANENT (?)

TAUBER

TEINOV

TEPER

TEVLER

TEYNOVICH

TIGER

TOVIANSKY

TREGER

TRILUPIS

TROYB

TSALEL

TSALELOVICH

TSIGELNIK / TSYGELNIK

TSIRULNIK / TSIRYLNIK

TSON

TUBER

TUBIASH / TUVIASH

TUKH

TUL

TUNOVICH

TURCHIN

TZKELAH

URLIP

UZVALK / UZVOLOK

VAINEROVICH

VAINTROB

VALDER

VAYN

VAYNER

VAYNSHTEYN

VAYNTRUB

VEKHTER

VEPER

VERBLIUNSKY

VESHER

VILENSKY

VILK

VILON

VINIK

VIS

VITKIN

VOLF / VULF/ WOLF

VOLFSON

VOLK

VOLPE

VULFOVICH / WULFOVICH

YALBERG

YALOVETZ

YANKELEVICH / YANKELOVICH

YANUS

YELIEVICH

YOFE / IOFE / IOFFE

YONAS

YOSELEVICH

YOZIK (?)

YUDEL

YUDELEVICH / IUDELEVICH

ZAIONCHYK

ZAK

ZALCHMAN

ZALKIND

ZALTSMAN / ZALTZMAN

ZAMDFIRER

ZANDFIRER

ZANVICH

ZANVIL

ZELIKOVICH

ZHIV / ZIV

ZIFF

ZILBER

ZILBERMAN

ZINAN

ZIV / ZHIV

ZUMMER

ZUPRAN


Copyright © 2000-2011 Ada Green

Back to Seta Home Page