shtetlinks

1922 Seta Property Owners

This document along with the accompanying map comes from the Lithuanian Central State Archives (LCVA) in Vilnius and is the courtesy of Seta researcher Jeff Miller, who was allowed to photograph the list and corresponding map in June 2007. The original list contains both Jewish and non-Jewish property owners, but only the Jewish ones are included here.

Property numbers correspond with the numbers on the accompanying map


Property # Last Name Given Name
5 RONDMANAS Meise
6 GLEZERIS Jankelis
7 RONDMANAS Meiše-Motel
12 GARUNAS Joselis
13 MORKUNSKIS Majeras
14 GARUNAS Joselis
15 GADIE Joselis
17 GLIK Šimelis
18 MAILERIS Joselis
21 BERESTEINAS Joselis
25 BUKANS Sore
26 JANKELEVICIUS Chaimas
27 JOFFE Vulfas
28 LEVINAS Aronas
29 CHEKER Libe
30 ŠARAPSKIS Chaje
31 POSINIENE Berta
32 GLEZERIS Jankelis
33 BOERAS Simonas
34 ŠARAPSKIS Chaje
35 NOVICKIENE Khane
36 LIURIJA Geselis
37 BERESTEINAS Simonas
38 DOMBROWSKI Sore
39 ŠACHMAN Mendel
40 FAIVA Aronas
41 ŠACHMAN Etel
42 ŠACHMAN Mendel
43 ŠACHMAN Etel
44 GINZBURG Mordkhel
45 BERESTEINAS Joselis
46 BERESTEINAS Zelmanas
47 ZIVAS Mausa
48 GINZBURGAS Mendelis
49 STOLOV Chaimas
50 ŠACHMAN Etel
51 DOMBROWSKI Sore
52 FAINAS Srulis
53 KREMERIS Šandaras
54 AIZIKOVICIUS Šlioma
55 GADIE Gutel
56 GIDES? Kane
57 ? Jankel
76 DEMBO Cipe
77 ŠOLOKAS Orelis
80 VULFAS Jankelis
81 DOIČ Ruvin
82 BLACHER Alter
83 BOER Risel
84 ? Libe
85 VULFO Jankel
86 KOMOD Berelis
87 Šėtos Žydų Sinagoga  
88 RABINOVIČ Šlioma
89 REIZMONAS Chaimas
91 KARABELNIK Izrael
92 KARABELNIK Izrael
93 LISONAS Leiba
94 ZAMDAS? Aizikas
95 LAN Zelikas
96 KURLIANCHIK Chaje
97 MILNERIS Berelis
98 MILNERIS Berelis
99 ŠNAIDAS Srulis
100 STOKLERIS Mausa
101 GLAZAS Orelis
102 KULVINSKAS Lazeris
103 BIRER Giršas
104 FUNKAS Mortkelis
105 JANKELEVICIUS Chaimas
106 ROZENBERGAS Pesie?
107 MARKUS Dobre
108 LIURIJA Alte
109 RONDMANAS Mausa
110 GOLDŠMITAS Chaimas
111 MAGID Hane-Leje
112 ROGELSKIS Smuilas?
113 MAGUN Roke-Leje
114 BOERAS Simonas
115 BOERAS Mauša
116 KIRPIČNIK Mejer
117 CHASES Leiba
118 ŠACHMAN Etel
119 KURLIANČIKAS Etel
120 SHAID Base
121 LAN Joselis
122 KAN Hačkel
123 GOLDŠMIT Chaim
124 RONDMAN Mauša
125 MILER Aizik
126 KURLIANČIK Chaje
127 KURLIANČIK Chaje
128 GRINBLAT Lipmon
129 RONDMON Mausa
131 KURLIANČIKAS Chaim
133 Šėtos Žydų Bendrove?  
134 POGALEVICIUS Motelis
135 FAINAS Srolis
136 MILNERIS Abramas
142 BETEN Šlioma
156 ZIVAS Zalmonas
159 GARUN Rocha? (or Brocha?)
160 GARUNAS Icikas
161 BERESTEIN Fride
162 KURLIANČIK Etel
163 KURLIANČIK Etel
164 KURLIANČIK Etel
165 LIURIJA Alte
173 TEPERAS Dovidas
174 JOFFE Irša
175 LANDAS Berelis
176 KAGANIS Joselis
178 KAPLANAS Šmuila
181 KAPLAN ___mucha?
183 VOLFSON Izrael
190 BANK Chane
191 GLIK Šimelis


Copyright © 2011 Ada Green

Back to Seta Home Page