You are viewer # since July 2002!

Rohatyn Map, dated 1943, made during the Nazi Period

Howard Steinmetz sent me this map in order to share it with others interested in our shtetl. Donia Shwarzstein, another Rohatyner, got this map while she was in Rohatyn. She told me that the map "is unusual in that it is a map from the Nazi period and - as you can see it has the German Police station, etc. - and the ghetto, which was already then destroyed, is shown as a blank." The translations below were done by Donia: "it was painstaking work... with a magnifying glass because the print was so unclear and tiny; but it helped that I knew the town". Thank you Donia and Howard for your contributions to this web page.

There are two listings, the first of institutions, the second of street names. You'll find the legend on the top and right side of the map. Please be patient, as this is a large, deatiled map, and may take a few minutes to load...but if you want to see the details of the streets and institutions of Rohatyn, it's worth the wait!

Most important institutions and enterprises:

 1. County Administration (Starostwo of Povit), IX-9
 2. City Hall (Magistrat), VI-6
 3. Ukrainian High School / Seminary, VI-4
 4. National School, VIII-8
 5. German School, IX-2
 6. District Cooperative Union (National Market ?), VI-4
 7. Ukrainebank, VI-6
 8. Post Office, VII-7
 9. Ukrainian Police, VI-6
 10. German Gendarmerie, VI-6
 11. Forestry Divison, VII-5
 12. Zbirna Hromada Rohatyna (City Council?), IX-9
 13. Flour Mill, VIII-7
 14. Parish Church, V-7
 15. Church of St. George (Yuri), X-2
 16. Church of St. Mikolai, XI-5
 17. Church of St. Luke, 11-9
 18. Roman Catholic Church, VII-6
 19. Greek Orthodox Parish Office, IV-5
 20. House of Culture, VIII-5
 21. Movie House (Kino), IX-9
 22. City Electric Power Station, VI-8
 23. City Hotel, VI-6
 24. Public Bath House, IV-8
 25. City Slaughter House, VIII-15
 26. Miske Kladovishche IV-2
 27. City Park, XI-10
 28. Monastery Hospital, III-3
 29. Deutscher Berg (Yerusalem St.), IX-7
 30. City Marketplace, V-6
Rohatyn Map

The Streets and Neighborhoods in Rohatyn

 1. Babincy-upper, X-7
 2. Basarasovoy Olgi, V-8
 3. Bazaarova (Market St.), VII-7
 4. Bichna, III-7
 5. Bozhnicza (Synagogue St.), V-5
 6. Tzerkovna (Greek Orthodox Church St.), V-5
 7. Khmelnitzkoho Bohdana, VII-9 (29 Listopada/Artema
 8. Tzvintarna (Cemetery St.), V-4
 9. Chernika, VI-6, /Raycha (German Reich St.)/ Timoshenka
 10. Duzha Svit, II-8 /Pilna
 11. Franka Ivana /Ploshcha (Square), VI-7/ Rynok (Umschlagplatz on 3/20/42)
 12. Fedkovicha, VII-2, Yasna
 13. Fortechna, IV-5
 14. Fundush (Pronounced Foondoosh)
 15. Galushchinskoho, A.. Proborska, V1-4
 16. Adolph Hitler St., X-9 (Pilsudskiego/Chervonoy Armii) German Polish & Soviet Names
 17. Hranichna (Boundary St.), XII-15
 18. St. Ivana St., IX-9
 19. Yaroslava Osmomisla, V-6 (Dolinikanska) St. George (Sviatoho Yuria) .
 20. Yaricheskoho Silvestra, VI-8 (Reich St./Par. Komuni)
 21. St. Yri, X-2
 22. Karpenna Karoho, V-7 (Korotka)
 23. Kobilyanskoi Olgi, VIII-5 (Kilinskoho, Rozy Luxenburg)
 24. Konovaltza Yevg., VI-4 (Mickiewicza)
 25. Kotlarevskoho Ivan, VIII-3 (Kosharova)
 26. Kruty, IV-4 (Stolarska)
 27. Kupeleva, V-8
 28. Depkoho Bohdana, XI-10 (Peratzkoho, Chapayeva)-(Is this Kolejowka ?)
 29. Lisovi
 30. Lipova, VI-10
 31. Preshoho Listopada, III-5 (3-ho Maya, Zhostena?
 32. Mazepy, III-5 (Staromlinska)
 33. Mereshivak
 34. Petra Mohili, VIII-7 (Petra Skargi)
 35. Nikolaya Sviatoho, IX-4
 36. Ne Tzila, V-9
 37. Nove Misto, IV-9
 38. Ohonovskoho Omeliana, V-8 (Einstein/Stakhanova)
 39. Ohorodova, VIII-2
 40. Ovocheva, VII-10
 41. Pasichna, V-2
 42. Pekarska, V-6
 43. PerenivskaPetliuri Simeona, VII-8 (Marayatzka)
 44. Pidvallya, IV-7
 45. Polerechka, :VI-13
 46. Pozashpitalna, I-3 (Pozaklastorna)
 47. Prosvity, IV-8 (Karla Livkneyta)
 48. Putyatinetzka, XIII-2
 49. YurkaRogatintzia VI-8 (Torgova)
 50. Bohdaha Rogatinskoho, V-4 (Herzla, I. Trawna)
 51. Roksolyani, XI-4
 52. Silska,VIII-4(Wiejsita)
 53. (Sliysarska, VIII-4
 54. Stefanika:Vasila, II-4 (Komsomolska)
 55. Vashevicha, VI-5 .
 56. Shevchenka VI-6
 57. Shkarpova, IV-7
 58. Tarnavskoho Generala, VIII-4 (Mickiewicza)
 59. Ukr. Halitzkoy,Armii, VIII-9 (Sienkiewicza)
 60. Lesi Ukrainski, VII-9 (Kosciuszko)
 61. Ukrainskikh Sichovikh Striltziv, I-3 (Slowatzkoho, Chervonoy' Armii)
 62. Valova, V-6
 63. Vapniyana, V-7
 64. Voozka VI-9
 65. Volodimira Velikoho, V-7 (Kazimierska)
 66. Voozka, VI-9
 67. Zamkniena, VII-8
 68. Zelena, VIII-6

Return to Photos
Return to Table of Contents