ב''ה
Synagogue

בית הכנסת הישן מהמאה ה- 19

"דִיא אַלטֵע שִיל"Return to Home Page - click link
Jewish locations in Răducîneni


Die alter shul is now a carpenters work shop
Die alter shul - The old Synagogue
originally located between the
Tailors Shul & the New Shul
Mezuza imprint still visible
 on door post

Synagogue as seen from
the main roadLocation of four synagogues
and Mikvah
Inside front room
Inside back room
Left of the synagogue
Fixing historic monument sign
September 2011
Right of the synagogue
Opposite the synagogueRoad to the Mikvah
Location of Mikvah
Location of Mikvah


Was this building originally the Kloize Shul ?

Secolul al XIX-lea

Vechea sinagogă

Această clădire a găzduit odinioară ultima sinagogă din Răducăneni.

A fost cunoscută după numele său Yiddish „die alter shul” (vechea sinagogă).

La începutul secolului XX, comunitatea evreiască din Răducăneni era deservită

de cinci sinagogi diferite.

Patru erau în această zonă, în timp ce a cincea era aproape de piaţă.

În fiecare sinagogă, serviciile de rugăciune se ţineau zilnic de trei ori pe zi.

__________________________________

19th Century 

The old synagogue

This building once housed the last remaining synagogue of Răducneni.

It was known by its Yiddish name “die alter shul” (the old synagogue)

At the turn of the century, there were five different synagogues serving

the Jewish community of Răducăneni. Four stood in this area

while the fifth was near the market place.

In each synagogue, prayer services were held three times daily.

______________________

 בית הכנסת הישן מהמאה ה- 19

"דִיא אַלטֵע שִיל"

בית כנסת "דִיא אלטע שִיל" שברדוקנן היה אחד מחמשת בתי הכנסת ששרתו
 את קהילת יהודי רדוקנן והיחידי שעומד עד היום על תילו, המבנה משמש כיום כנגריה.

חמשת בתי כנסת שברדוקנן שמשו את ציבור המאמינים הגדול כמרכז חייהם הרוחניים והקהילתיים.

 ארבעה מבתי הכנסת שכנו כאן בקרבת ביה"כ "הישן" ונודעו בשמותיהם:
בית הכנסת "הישן" /  "דִיא אַלטֵער שִיל" , בית הכנסת "החדש" / "דִיא נַייֵעה שִיל",

בית הכנסת "הגדול" / "קִיטְרַרְסקִי שִיל" ובית כנסת "החייטים" / "דִיא שנַיְידֵערִישֵה שִיל"

בית הכנסת החמישי-"דִיא קְלוֹייס שִיל" ניצב היה במרחק קצר מכאן- ליד "שוק האיכרים" ("מַיידֵן") ובו

היו מתארחים רבנים מפורסמים מרומניה שהגיעו כדי לתמוך בקהילה מבחינה הלכתית רוחנית ולעניק ברכות וסגולות לרפואה

והצלחה לחברי הקהילה.

 

Copyright © 2010 Marcel Glaskie
כל הזכויות שמורות ©