Cronica Bohotinului
Chronicle of Bohotin
By Radu Rosetti
Published by Academia Rom
ānǎ 1905
--------------------------------------------------

Instructions:
To read a page, just click on the page number, the page will open up in jpg format.
Each page number is shown below.
Any feed back from you will be greatly appreciated - contact:
  Marcel Glaskie
To return to the home page click below:
Rǎducǎneni Home Page
תוכן:

Front cover 
Contents
Chapter I. - Bohotinul şi Braniştea Domnească de lȃngă Iaşi dela 1413 pȃnă la 1632.
Page numbers 1 - 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Chapter II. - Bohotinul sub buhuşeşti dela 1632 pȃnă la 1672.
Page numbers 9 - 17
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Chapter III. - Bohotinul sub Ruseteşti pȃnă la cea dintȃi impărţire, 1672 - 1739.
Page numbers 18 - 23
18
19
20
21
22
23
Chapter IV. - Bohotinul sub Ruseteşti dela impărţirea din 1739 pȃnă la reintregirea lui in anul 1805.
Page numbers 24 - 37
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Chapter V. - Bohotinul reintregit sub Hatmanul Răducanu Roset, 1805 - 1838.
Page numbers 38 - 41
38
39
40
41
Chapter VI. - Impărţirea Bohotinului sub fiii Hatmanul Răducanu Roset şi instrăinarea celor mai multe părţi.
Page numbers 42 - 44  (Note page 44 is a map)
42
43
44
Actele Bohotinului.
Page numbers 45 - 158
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Din actele Colţului Cornii şi a Frăţieneştilor.
Page numbers 159 - 167
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Acknowledgments:
1 2 3

References to the Jew's of Rǎducǎneni:

1. Primii arendaşi īn Moldova sunt Evreii şi vedem că Constantin Moruzk īn urma unei anaforale a boierilor, este silit, din pricina spe­culei neomeneşti a ţăranilor, la care se dădură, să le ridice dreptul de a ţineā moşii īn arendă. (Page 37)

2. Cozia, Colţul Cornii, Grozeştii şi Gura Bohotinului fură cumpărate de bancherul evreu Michel Daniel, dela care au trecut la nepoţii săi. (Page 42)

3.  a) Bohotinul (cu Gura Bohotinului) a lui Dimitrie, al patrulea fiu. Fiul cel mai mare, Răducanu, luānd īnsă pentru partea lui Căiuţul, Bazga fu vāndută unei rudenii depărtate, Costache Rosetti Solescu.

Fiecare clin proprietarii nouălor trupuri clădi pe partea sa case şi heiuri gospodăreşti; pe Răducăneni se īnfiinţa, cu Jidovi, tār- guşorul. (Page 42)

(Jidan, jidov (Romanian) both derived from the Slavic "Zhid", for much time they were the common used terms for Jews, and became offensive only in the early 20th century, with the common use word being "evreu" (Hebrew).   Jidovis used in Transylvania since 1600)
Thanks to Rahel Shmuel for explanation.

4. Cozia, Colţul Cornii şi Gura Bohotinului sunt īn māni evreeşti, iar Bazga aparţine unui Grec naturalizat. (Page 43)

5. In tārguşorul Răducăneni sunt 1760 suflete, din cari peste 1200 Evrei.  (Page43)

Evreii is The Jews.

 Evreu refers to only one Jew

 Evreiesti means Jewish (Jewish cemetery)

 Evrei means Jews but not the same as The Jews.

 same for Jidovi  it means Evrei=Jews.

 Thanks to Karla Steimberg for explanation.

Copyright © 2010 Marcel Glaskie