Street
       Scene in Nesvizh, Minsk Gubernyia, Belarus


Nesvizh Study Group

 
Merchant Business Book of Addresses in Poland 1925


Ksiega Adresowa Handlowa, Warszawa Bydgoszcz 1925 (Merchant Business Book of Addresses in Poland 1925); all entries for the town of
Nieswiez. From the collection of Tomek Wisniewski of Bialystok, Poland. Excerpted by Stephanie H. Goldberg. For easier translation, please
note that each occupation is also listed in parentheses in French. * This list is not exclusively Jewish in content.
English translations in [brackets] provided by Ed Sachs.


Occupation        Name        Street


Starosta (Staroste)[Elected Leader]
         Czarnocki, Jerzy
Burmistrz (Maire) [mayor] 
          Krupski, Zygm.
Straz ogn owa ochotn Komendant (Corps des piers volont. Commandant)   
          Goldin, Aron
Lekarze (medecins) [physicians] 
          Ginzburg, Jak., dr.        Wilenska
          Glowinski, Filip, dr.
          Krupska, Jadwiga, dr. (gin.)    Benedyktynska
          Lyczkowski, Mich., dr. (chir.)   Syrokomli
          Przysiecki, Kar., dr. (chir.)   Syrokomli
          Strzalko, Dominik, dr. (wewn.)   Wilenska
          Ziemacki, ?, dr., (gin.)      Podwalna
Lekarze dentysci (medecins dentistes) [dentists]     
          Ajzenbub, Benj.
          Ajzenbut, Tom.
          Bomsztejn, Pink.     Studencka
          Ginzburg, Rachela
          Kagan, Nachman      Studencka
          Krasnosielska, Z.    Bernardynska
          Segalowicz, Hinda    Korwin 
          Kossakowska N.
Lekarze weterynarji (medecins viterinaires) [veterinarians]   
          Cwirko-Godycki, Aleks.  Wilenska
          Hrynkiewicz, W.
Adwokaci (avocats) [lawyers]   
          Florentynski, Mik.    
          Paliwoda Konst.,     Studencka
          Szymanowski, Mik.    Wilenska
Notarjusze (notaires) [notaries]  
          Lichodziejewski, Wincenty Syrokomli
Komornicy (huissiers) [Collection agent/bounty hunter]
          Borkowski, M.
Wlasciciele ziemscy (proprietaires fonciers) [landowner]
          Radziwill ks. Albrecht (10 185)
Agentury (commis. en marchand.) [sales agent?]        
          Majzel, Saul       Studencka
Akuszerki (sages-femmes) [midwives] 
          Domiaszek, K.
          Gluchowska, W.
          Naronowicz, Jadw.
          Szereszewska, F.
          Tomaszewska, M.     Syrokomli,
          Szymanowska N.
Apteczne sklady (droguerics) [drug waregouses] 
          Klaczkin, Saul      Wilenska
          Myszkowska, K.      Wilenska
          Susman, Szen.      Wilenska
          Zejn, L.         Ratuszowa
Apteky (pharmacies) [pharmacies]   
          Aniszczyk, Marja.    Ratuszowa
Banki (banques) [banks]         Bank 
          Spoldzielczy Ludowy Zydowski
          Chrzescijanski Bank Ludowy, p. zn. o, Plebanja
Blacharze (ferblantiers) [sheet metal workers]
          Cynamon, C.       Wilenska
          Cynmon, S.        Wilenska
          Cynmon, Z.        Wilenska
          Frydman, M.       Sw. Michala
          Kuszel, Sz.       Wilenska
          Szabas, R.        Wilenska
Blawaty (tissus) [fine linens, silks]
          Bruk, Sor.        Rynkowa
          Moryki, I.        Rynek
          Rozin, Ch.        Rynek
          Sawicka, D.       Wilenska
          Szwed, Ch.        Wilenska
Bron (armuriers) [gunsmiths]    
          Peski, Wl.        Wilenska
Browary (brasseries) [breweries] 
          Lubeccy, Bcia.
Brukarskie przedsiebiorstwa (entrpr. de pavage) [paving contractor] 
          Epsztein, Sz.      Wilenska
Budowlane materjaly(mater. de construction) [construction material]
          Goldin, A.        Lazienna
          Lifszyc, R.       Swierzenska
Bydlo-handel (march. de bestiaux) [livestock, cattle]     
          Farfel, Z.        Syrokomli
          Gabryelow, L.      Syrokomli
Cementowe wyroby-fabryki (fabr. de prod. en ciment) [cement products]
Wydzia Powiatowy Sejmiku Nieswieskiego
Ciesle (charpentiers) [carpenters]     
          Manosza, A.
          Niewiarowski, F.     Sw. Lazarza
          Zylinski, J.       Zawalna
          Zylinski, K.       Zawalna
          Zylinski, M.       Zawalna
Cukiernie (confiseurs) [confectioners]     
          Tomaszewski, ?      Benedyktynska
          Peski, W.        Wilenska
Czanki (casquettes) [caps]   
          Beneraf, S.       Wilenska
          Kiznier, S.
Czapnicy (fabr. de casquettes) [haberdasheries]
          Brejtman, A.
          Brejtman, Ch.      Cyrulnicka
          Brejtman, L.       Dominikanska
          Kowalczuk, N.      Dominikanska
          Sciekolczyk, S.     Szkolna
Czasopisma (publications periodiques) [magazines, newspapers]
          "Wspolna Sprawa"
Drozdze (levures) [yeast]    
          Burgman, E.       Dominikanska
Drukarnie (imprimaries) [printers]     "Wspolna Sprawa"          
      Syrokomli
Ekspedycyjne biura (expediteurs) [shipping offices]
          Lanski, M.        Bernardynska
          Szejer, W.        Studencka
Elektrownie (usines d'electricite) [electrical powerhouses]
          Goldberg, Sz.      Wilenska
          Szereszewski, M.     Borsuk-Naifeld
Farby (couleurs) [paints]
          Wasilewski, I.      Rynkowa
Felczerzy (barbiers-chirurgiens) [barber-surgeons, paramedics]         
          Cyrulnik, M.
          Rymaszewski, P.
Fotograficzne zaklady (photographes) [photographic supplies]          
          Chojutin, N.    Wilenska
          Dylo, ?
          Fajans, ?      Bernardynska
Fryzjerzy (coiffeurs) [barbers, hairdressers]    
          Baszunkiewicz, A.    Ratuszowa
          Baszunkiewicz, L.    Michaliska
          Fajans, M.        Bernardynska
          Jablonowski, M.     Bernardynska
          Krasnosielski, A.    Studencka
          Nachajewski, B.     Wilenska
          Szostak, L.       Studencka
          Zubak, ?
Galanterja (merceries) [specialty stores]
          Adamowicz, K.      Ratuszowa
          Aginski, D.       Ratuszowa
          Baskier, D.       Wilenska
          Bernsztejn, Ch.     Rynek i
          Syrokomli
          Borsuk, I.        Wilenska
          Czechnowicz, R.     Ratuszowa
          Froman, ?        Dominikanska
          Futer, Ch.
          Ginzburg, E.       Rynkowa
          Kaufman, L.       Wilenska
          Kleczkowski, M.     Ratuszowa
          Lekach, A.        Wilenska
          Matachowska, S.     Wilenska
          Menokier, P.       Rynkowa
          Pinto, D.        Wilenska
          "Polska Spolka"     Ratuszowa
          Prenska, P.       Studencka
          Rutsztejn, H.      Ratuszowa
          Ryp, Ch.
          Stuczynska, El.     Rynek
          Syrkin, I.        Wilenska
          Szkolnik, W.       Studencka
          Szlomowicz, D.      Dominikanska
          Szyfres, Z.       Rynkowa
          Swirczyk, G.
          Wajnsztuch, C.      Rynkowa
          Walucznik, I.
Garncarze (potiers) [potters]   
          Masiewicki, A.
          Nowik, Ch.        Dominikanska
Geometrzy (geometres) [land surveyor?]      
          Ryzkiewicz, K.      Benedyktynska
Herbaciarnie (debits de the) [tea houses]
          Burski, Sz.       Wilenska
          Cynman, L.        Wilenska
          Drukier, B.       Wilenska
          Lewin, J.        Wilenska
          Szales, R.        Benedyktynska
Hotele (hotels) [hotels]         
          Fensztein, Ch.      Studencka
          Matusiewicz, M.     Benedyktynska
Instalacje elektryczne (installations electriques) [electrical installers] 
          Szereszewski, M.     Bernardynska
Introligatorzy (relicurs) [bookbinders]
          Kantorowicz, B.     Przasnyska
          Kruhlik, M.       Studencka
Jaja (oeufs) [eggs]      
          Charlub, R.       Syrokomli
Kamasznicy (tiges pour chaussures) [manufacturer of shoe uppers]
          Kaczanowski, J.     Syrokomli
          Lande, A.        Wilenska
          Milsztejn, P.      Sw. Michala
Kamieniarskis zaklady (tailleurs de pierre) [stone supplies]          
          Zakiewicz, A.      Benedyktynska
Kapelusze damskie (modes) [women's clothing]
          Lipowska, F.       Zadominikanska
          Przytulina, W.      Wilenska
          Rabinowicz, G.      Farna
Kasy pozyczk-oszczedn (caisses d'emprunt et d'epargne) [savings and loan]   
          Komunalna Kasa      Oszczednosci
Kaszarnie (fabr. de gruaux) [oatmeal/grain?]  
          Fijalko, H.       Swierzenska
          Szmerkowicz, W.      Skolna
Kawiarnie (cafes) [cafes]    
          Berezin, Ch.       Wilenska
          Domaszewicz, B.     Studencka
          Kleczkowski, ?      Benedyktynska
          Lubecki, M.       Wilenska
          Szapiro, D.       Studencka
          "Wawel", wt. Peski, Wl.    Wilenska
          "Zacisze", wt. Tomaszewski, B.   Benedyktynska
Kinematografy (cinemas) [cinemas]     
          Goldberg, Ch.      Bernardynska
          Rubinsztejn i Nolfeld  Bernardynska
Kolonjaine artykuly (epiciers) [grocers] 
          Adamowicz, K.      Ratuszowa
          Ajzenbuch, F.      Rynek
          Beneraf, Mord.      Dominikanska
          Berkowicz, N.      Syrokomli
          Berkowicz, S.      Studencka
          Brochis, S.       Sw. Michala
          Danilewicz, Sz.     Bernardynska
          Fisz, R.         Slucka
          Futer, Ch.        Rynek
          Ginkiedykier, A.     Syrokomli
          Grynberg, D.       Browarna
          Gurwicz, F.       Dominikanska
          Jarmolinski, F.     Syrokomli
          Jewelowski, E.      Wilenska
          Kaczanowska, I.
          Kalmanowicz, Szejna   Studencka
          Kiwelewicz, H.      Syrokomli
          Krawiec, D.       Syrokomli
          Kreczmer, D.       Swierzenska
          Lande, B.        Rynkowa
          Lemud, S.        Rynek
          Lifszyc, Ch.       Wilenska
          Lifszyc, M.       Swierzenska
          Lipowski, D.       Rynek
          Majzel, B.        Slucka
          Malawska, R.       Dominikanska
          Marcinkiewicz, N.    Wilenska
          Mazie, P.        Bernardynska
          Mosiewicki, I.      Wilenska
          Nun, J.         Wilenska
          Pelcman, R.       Rynkowa
          Rabinowicz, S.      Wilenska
          Rozowski, J.       Rynek
          "Rozwoj Polski", wt.
          Kleckzkowski, M.     Wilenska
          Rywin, A.        Studencka
          Soltan, D.        Studencka
          Szapiro, B.       Sw. Michala
          Szkuler, A.       Rynkowa
          Sznicer, J.       Studencka
          Szylmajster, R.     Dominikanska
          Swicka, Ch.       Rynek
          Tusczyn, M.       Syrokomli
          Zemud, S.        Rynek
Kolodzieje (charrons) [wheelwrights]    
          Baskir, L.        Studencka
          Cholawski, I.      Studencka
          Sragowicz, Ch.      Zadominikanska
Konie-handel (marchands de chevaux) [horse dealers]              
          Bartnowski i Piotrowski
          Bursztejn, I.
          Kagan i Mandel
          Oswiecimski, A.
          Wajnsztejn, D.
Kooperatywy (cooperatives) [cooperatives]  
          Inwalidzka Spoldz. Spoz    Syrokomli
          Kooperatywa Pracownikow
          Panstwowych i Komunalnych  Benedyktynska
          "Rolnik", Spoldz. Roln. Handlowa
          Spolzielnia 27 p.    Ulanow
Kowale (forgerons) [smiths]    
          Berkowicz, K.      Sw. Michala
          Beszkir, L.       Studencka
          Blumes, J.        Sw. Michala
          Dameszek, Ch.      Studencka
          Drozdowicz, M.      Slucka
          Fisz, I.         Studencka
          Fisz, U.         Slucka
          Soltan, S.        Slucka
Krawey (tailleurs) [tailors]   
          Abramowicz, M.      Skolna
          Andrysijer, D.      Syrokomli
          Blaczynska, C.      Senatorska
          Chmielewski, W.     Cyrulnicka
          Czurak, A.        Wilenska
          Gabryelew, C.      Francuska
          Gejzenblozen, I.     Studencka
          Horbaczewicz, N.     Slucka
          Kaczanowski, G.     Francuska
          Kantorowicz, Sz.     Bernardynska
          Karon, D.        Skolna
          Karon, P.        Syrokomli
          Kawalerczyk, M.     Prasnyska
          Kuricki, A.       Zadominikanska
          Kurnos, Ch.       Podwalna
          Lewin, M.        Syrokomli
          Menchus, B.       Ratuszowa
          Nowogrodzki, S.     Studencka
          Oficyner, J.       Sw. Michala
          Orens, J.        Krzywa
          Pawer, S.        Sw. Michala
          Perelman, A.       Wilenska
          Perelman, I.       Studencka
          Perelman, Z.       Bernardynska
          Szkolnik, E.       Wilenska
          Szkolnik, L.       Bernardynska
          Szkolnik, M.       Studencka
          Swirszczuk, J.      Syrokomli
          Swirszczuk, L.      Sw. Michala
          Todres, Z.        Bernardynska
          Turczyn, G.       Studencka
Krawiectwo damskie (tailleurs p. dames et couturieres) [dressmakers]
          Banszczyk, N.      Wilenska
          Chodosz, B.       Glucha
          Czarna, W.        Slucka
          Czechanowicz, Ch.    Studencka
          Lipowska, B.       Francuska
          Lobanowicz, A.      Wilenska
          Penczanska, L.      Podwalna
          Szczepuzynski, Sz.    Bernardynska
          Wajnsztejn, T.      Albianska
Ksiegarnie (librairies) [bookstores]
          Ajzensztad, R.
          Jazwinski, J. i S-ka   Ratuszowa
Kusnierze (pelletier) [furrier]   
          Kirzner, B.
Lakiernicy (vernisseurs) [polisher/varnisher?]
          Jewelewski, M.      Studencka
          Knicer, ?
Manufaktura (tissus) [manufacturers]
          Alpert, Ch.       Syrokomli
          Blacher, J.       Rynkowa
          Dubowski, J.       Rynek
          Fonsztejn, C.
          Goldberg, R.       Dominikanska
          Goldin, L.        Ratuszowa
          Golubicka, D.      Wilenska
          Ickowski, S.       Wilenska
          Kac, R.         Wilenska
          Kantorowicz, S.     Syrokomli
          Krepch, I.        Wilenska
          Liberman, A.       Rynkowa
          Lifszyc, I.       Wilenska
          Malawski, Mord.     Rynkowa
          Malawski, W.       Wilenska
          Polak, B.        Rynek
          Rabinowicz, I.      Rynkowa
          Rabinowicz, M.      Wilenska
          Rachelis, G.       Rynkowa
          Seifer, M.        Rynek
          Siderman, A.       Wilenska
          Szmuszkowicz, B.     Dominikanska
          Szwarc, W.        Ratuszowa
          Wroblewicz, M.      Wilenska
Maszyny do szycia (machines a coudre) [sewing machines]
          Mendelewicz, M.     Syrokomli
          Malawski, ?
Maka (farines) [flour]      
          Angielowicz, M.      Syrokomli
          Gelfand, Mowsza      Syrokomli
Mleczarnie (cremeries) [milk products]
          Jencz, ?
Mlyny (moulins) [flour mills]
          Abelewicz, Fr. i 
          Rabinowicz,Cyra     Bernardynska
          Kraszewski
          Lubecki, M.       Slucka
          Radziwill ks. Albert   Slucka
          Winokur, Abr.      Sw. Michala
Mosieznicy (dinandiers) [braziers]     
          Gelbur, J.      Zadominikanska
Murarze (macons) [bricklayers]
          Dawidowski, A.      Browarna
          Fejzer, A.        Browarna
          Kamionka, T.       Swierzenska
          Zadurenski, Sz.     Szpitalewska
Muzyczne instrumenty (instruments de musique) [musical instruments]
          Szpilberg, A.      Wilenska
Nabial (cremiers) [dairymen]
          Bernsztajn, P.   Syrokomli
          Lejt, S.      Ratuszowa
          Szac, R.      Wilenska
Nafta (petrole) [petroleum/oil]         
          Standard Nobel, oddz.   Studencka
Nestona (graines) [grain]    
          Szejn, L.      Benedyktynska
Nierogacizna-handel (march. de porcs) [pork merchandise]
          Draczuk, A.
          Drozdowicz i Nowicki
          Ostrouch, ?
          Ostrowski, M.
          Reutowicz, St. i
          Iwaszkiewicz, K.   Studencka
          Szpakowski, A.
Obuwie (chaussures) [shoes]   
          Glierowicz, L.      Ratuszowa
          Michalowski, M. i Ska  Ratuszowa
          Slonimski, M.      Wilenska
          Tenebaum, Mend.     Ratuszowa
Ogrodnicze zaklady (horticulteurs) [garden supplies]
          Postorenczek, ?     Sadowa
Olejarnie (huileries) [oil products, e.g., sunflower]    
          Barancewicz, J.     Cmentarna
          Kac, ?
          Ordzianski, I.      Wilenska
          Szabes, K.        Wilenska
Opat (combustibles) [fuel]   
          Kaleniczenko, T.     Wilenska
Owoce (fruitiers) [fruitseller]   
          Pomeranc, A.       Rynek
          Szanelkowicz, D.     Syrokomli
Pakuly (etoupes) [caulker]    
          Epsztejn, J.
          Szmulewicz, M.
Parcelacyjne przedsiebiorstwa (entrep. de parcellement) [title company?]
          Mirkowski, S.      Syrokomli
Pieczywo (boulangerie) [bakeries]     
          Sawicka, E.       Rynek
          Wilenczyk, Ch.      Rynek
Piekarnie (boulangers) [bakers]     
          Berensztejn, B.     Skolna
          Berezyn, Ch.       Wilenska
          Berezyn, S.       Sw. Michala
          Blumes, R.        Sw. Michala
          Budowler, Sz.      Lazarna
          Drukier, B.       Sw. Michala
          Gabryelew, J.      Syrokomli
          Grynblat, Ch.      Studencka
          Grynblat, R.       Glucha
          Hinkiedykier, I.     Szpitalna
          Horodecka, A.      Benedyktynska
          Lifszyc, Ch.       Dominikanska
          Masin, ?         Wilenska
          Orens, ?         Sw. Michala
          Potasznik, A.      Skolna
          Pozaryk, A.       Cyrulnicka
          Swagowicz, L.      Zadominikanska
          Szeklerman, R.      Pocztowa
          Tohjpiej, J.       Szpitalna
          Wilenczyk, Ch.      Francuska
          Zaturenski, J.      Wilenska
          Zimilewicz, M.      Cmentarna
          Zubak, R.        Sw. Michala
Pikmienne materjaly (fournitures de bureaux) [office supplies]
          Jazwinski, J.      Ratuszowa
Piwarnie (brasseries-debit) [beer sellers]
          Cholawska, T.      Studencka
          Gach, W.         Prasnyska
          Tenenbaum, A.      Sw. Michala
Podrozne przybory (articles de voyage) [travel cosmetic kits]
          Baszynkiewicz, I.    Francuska
          Baszynkiewicz, O.    Francuska
Pomniki (monuments funeraires) [funeral monuments]
          Blumes, M.        Zadominikanska
          Zakiewicz, E.      Slucka
Pralnie (blanchisseries de fin) [laundry]  
          Danikowska, F.      Rynek
Prosb i tlumaczen biura (petitions et traductions) [bureau of services]
          Abramowski, J.      Wilenska
Restauracje (restaurants) [restaurants]  
          Grabowska, A.      Studencka
          Soltan, R.        Syrokomli
          Wroblewicz, J.      Wilenska
Rolnicze narzedzia (instruments agricoles) [agricultural implements]
   Centrala Rolniczo-Handlowa
          Mirski, Ch.       Rynek
Rowery (bicyclettes) [bicycles]    
          Mendelewicz, M.     Ratuszowa
Rozne towary (art. divers) [miscellaneous articles/notions?]
          Bajer, S.        Rynek
Rymarze (bourreliers) [saddle makers]    
          Chodosz, Sz.       Wilenska
          Jankielewicz, Ch.    Skolna
          Kaczanowska, M.     Rynek
          Kraszewski, J.      Senatorska
          Lipowski, D.       Cyrulnicka
          Mosiewicki, I.      Wilenska
Rzezbiarsko-kamieniarskie zaklady (sculpteurs-statuaires) [statue sculptors]
          Oswiecimski, S.     Benedyktynska
          Zakiewicz, E.      Slucka
Rzeznicy (bouchers) [butchers]   
          Biskupski, J.      Sw. Krzyska
          Busel, A.        Syrokomli
          Domaszewicz, F.     Studencka
          Farfel, Ch.       Syrokomli
          Farfel, F.        Syrokomli
          Farfel, L.        Syrokomli
          Farfel, M.        Bernardynska
          Farfel, O.        Syrokomli
          Gabryelew, M.      Syrokomli
          Gabryelew, R.      Syrokomli
          Land, H.         Benedyktynska
          Lejbowicz, J.      Syrokomli
          Lipowski, W.       Wilenska
          Menakier, M.       Syrokomli
          Mukasiej, J. i Gabryelew, Sz. Wilenska
          Naronski, M.       Rynek
          Polrola, Piotr      Syrokomli
          Prostak, A.       Syrokomli
          Selatycki, A.      Rynek
          Szparman, K.       Slucka
          Wanczukiewicz i Smolicz Slucka
          Wiczyk, J.        Slucka
Sacharyna (saccharine) [saccharine]     
          Kaufman, L.      Wilenska
Samochodowe przedsiebiorstwa (transports automobiles) [automobile businesses]
          Kraszewski, M.
Sery (fromages) [cheese]        
          Lejt, J.         Farna
Skory (cuirs) [leather products]     
          Bratkowski, A.      Rynkowa
          Breslaw, W.       Dominikanska
          Farfel, G.        Dominikanska
          Farfel, Z.        Bernardynska
          Gabryelew, T.      Syrokomli
          Goldin, Ch.       Ratuszowa
          Goldin, L.        Ratuszowa
          Gurwicz, A.       Wilenska
          Gurwicz, G.       Dominikanska
          Lachowicki, N.      Sw. Michala
          Lande, A.        Wilenska
          Lewitan, C.       Szkolna
          Lis, R.         Syrokomli
          Los, Ch.         Syrokomli
          Malawska, M.       Dominikanska
          Malawski, B.       Dominikanska
          Mogilenski, M.      Prasnyska
          Slucki, M.        Rynek
          Szklar, H.        Szpitalna
          Swirszczyb, H.      Syrokomli
          Tajba, G.        Syrokomli
          Winograd, S.
Smary (graisses) [lubricants]
          Blacher, J.       Dominikanska
          Lubecki, D.       Wilenska
Spirytualja (spiritueux) [spirits/liquor]
          Steseminska, K.     Wilenska
          Suchecki, L.       Wilenska
Spozywcze artykuly (comestibles) [foodstuffs]
          Alper, G.        Bernardynska
          Alperyn, G.       Dominikanska
          Borensztejn, M.     Ratuszowa
          Blacher, J.       Syrokomli
          Brejtman, B.       Dominikanska
          Fabrykand, Sz.      Sw. Michala
          Feder, I.        Slucka
          Frank, S.        Syrokomli
          Galaj, R.        Wilenska
          Gancewicz, T.      Syrokomli
          Isakow, O.        Syrokomli
          Kaczanowski, I.     Syrokomli
          Kaczanowski, L.     Syrokomli
          Kalmanowicz, S.     Rynkowa
          Kaufman, A.       Ratuszowa
          Klitenik, H.       Syrokomli
          Krawiec, O.       Syrokomli
          Lewin, Ch.        Bernardynska
          Lifszyc, R.       Wilenska
          Mielnik, D.       Syrokomli
          Penczanska, Z.      Swierzenska
          Peski, W.        Wilenska
          Pupko, I.        Wilenska
          Radunska, S.       Syrokomli
          Rozkesz, Z.       Bernardynska
          Skoczko, G.       Horodziejska
          Szabes, F.
          Szabes, Sz.       Mlynarska
          Szabes, Sz.       Slucka
          Szachnowski, B.     Swierzenska
          Szmerkowicz, H.     Dominikanska
          Szumowski, W.      Slucka
          Sztejnhaus, J.      Wilenska
          Szyfres, Ch.       Syrokomli
          Zekiewicz, A.      Slucka
Stolarze (menuisiers) [cabinetmakers]
          Bulhak, J.        Studencka
          Bulhak, M.        Studencka
          Cholawski, L.      Syrokomli
          Emieljanowicz, W.    Albianska
          Fejgelman, A.      Sw. Michala
          Kopalka, W.
          Lachowicki i Ickier, I. Cyrulnicka
          Lazarewicz, A.      Mlynarska
          Sragowicz, M.      Szkolna
Studnie-budowa (forages de puits) [well diggers]
          Nowakowski, M.      Studzienna
Szewcy (cordonniers) [shoemakers]     
          Abramowicz, J.      Szkolna
          Alperowicz, M.      Sw. Michala
          Bocher, G.        Syrokomli
          Bocher, M.        Farna
          Burba, J.        Studencka
          Chomski, A.       Wilenska
          Fabrykant, ?       Sw. Michala
          Gilerowicz, L.      Ratuszowa
          Goldykier, J.      Studencka
          Goldzin, L.
          Kaplan, J.        Szpitalna
          Karben, W.        Swierzynska
          Kempczynski, J.     Wilenska
          Krawiec, Sz.       Syrokomli
          Leder, M.        Wilenska
          Linkiewicz, W.      Slucka
          Lubecki, Sz.       Wilenska
          Maryns, Sz.       Szpitalna
          Menchus, M.       Slucka
          Mogilanski i Gabryelew  Francuska
          Monkajt, S.       Syrokomli
          Pinczanski, Sz.     Swierzynska
          Pozniak, G.       Zadominikanska
          Praszczanski, J.     Zadominikanska
          Szuster, J.       Syrokomli
          Wojnilowicer, L.     Syrokomli
          Wojnilowicer, M.     Zadominikanska
          Wojnilowski, Ch.     Cmentarna
          Zmudziak, J.       Studencka
Sklarze (vitriers) [glaziers]   
          Glezer, Ch.       Syrokomli
          Ordianski, ?       Wilenska
Szklo i porcelana (verreries et porcelines) [porceline and glass]
          Epsztejn, L.       Wilenska
          Wsielubski, N.      Wilenska
Szmaty (chiffons) [rags]    
          Lapkowski, Sz.      Prasnyska
Szyldy-pracownie (fabr. d'enseignes) [sign makers]
          Tyll, Sz.        Studencka
Slusarze (serruriers) [locksmiths]
          Czesnowicz, B.      Studencka
          Efraimski, N.      Studencka
          Pejer, A.        Browarna
          Pejer, J.        Browarna
Tartaki (scieries) [sawmills]   
          Abelewicz, F. i     Albenska
Tytoniowe wyroby (tabacs) [tobacco products]  
          Hurtownia Zwiazku    Inwalidow
          Wojennych        Syrokomli
          Pruszakowa, Zofja    Wilenska
Ubrania gotowe (vitements confectionnis) [ready-to-wear clothing]
          Altman, D.        Wilenska
          Jerenburg, Sz.      Wilenska
          Syderman, A.       Wilenska
          Zmudziak, L.       Wilenska
Wedliny (charcutiers) [cold cuts]
          Lange, H.        Benedyktynska
          Potroin, P.       Syrokomli
Wiatraki (moulins a vent) [windmills]  
          Kaczanowski, J.     Wilenska
Wody gazowe-fabryki (fabr. d'eaux gazeuses) [cabonated water]
          Lewin, J.        Wilenska
          Tenenbaum, M.      Sw. Michala
          Zubecki, M.       Wilenska
Wodki (eaux-de-vie) [vodka]
          Bialokur, O.       Slucka
          Jachimowicz, J.     Wilenska
          Samotyjewski, A.     Wilenska
Zajazdy (auberges) [inn]   
          Ajzenbud, Szloma     Studencka
          Blaczynski, R.      Studencka
Zboze (grains) [grains]       
          Angielowicz, Aron    Sw. Michala
          Angielowicz, E.     Slucka
          Charlap, S.       Slucka
          Ciechanowicz, I.     Studencka
          Ciechanowicz, J.
          Codek, I.        Sw. Michala
          Ginkiedykier, J.     Syrokomli
          Kaczanowski, A.     Bernardynska
          Kowal, D.        Syrokomli
          Krasnosielski, S.
          Lipowski, A.       Wilenska
          Sehbowski, I.      Wilenska
          Slucki, Ch.       Slucka
          Winokur, I.       Sw. Michala
          Wolozynski, Z.      Syrokomli
Zegarmistrze (horlogers) [clockmakers]
          Bloch, L.        Ratuszowa
          Cherec, Ch.       Bernardynska
          Eryszewicz, J.      Wilenska
          Milecki, D.       Ratuszowa
Zelazo (fers) [iron dealers/steelworkers?]]
          Ajzenbud, S.       Rynek
          Charlub, R.       Syrokomli
          Farber, I.        Rynek
          Margolin, A.       Rynek
          Mendelewicz, J.     Rynkowa  

Compiled by the members of the Nesvizh Study Group

Facilitator and Webmaster:
Steve Stein

Copyright 1997-2017
Created by Mike Meshenberg in 1997
 and maintained by Mike Meshenberg until March 2016
Updated 11/24/2017

Webmaster Emeritus: Brad Lakritz| KehilaLinks Directory | JewishGen Home Page | Nesvizh Home Page |