Surnames in the Supplementary Revision Lists 1858-1884
All materials on this page are 2009 and may not be reproduced in whole or part without the written permission of the Lyakhovichi Research Group
All indices created by Deborah Glassman remain the sole property of Deborah Glassman, 2009.Surnames

ABEL (2) ABRAMOVICH (2) ADUKHOVSKY (9) (see Odukhovsky); AGINSKY (17) ALEYNIK (2) ALTUSKY (6) ALYANDA (5) ANGILOVICH (20) ARANCHIK (1) ARONCHIK (9) ARONOVICH (2) ASHINA (2) AVZOV (2) AYZENSHTAT (3)

BALIN (2)[ See Beylin] BANKOV BEDER (4) BEGUN (10) BENIYAMINZON (1) BERAZINSKY (8) BERKOVICH (51) BEYLIN (4) [ see Balin] BIRGER (5) BRESLAVSKY (2) BREVDA (81) BREYD (4) BREZINA (25) BUCHATSIN (3) BUDOVLYA (29) BUKHBINDER (4) BUKHSHTEYN (2) BUNEVITSKOV (1) BUNEVITSKY (1) BURSHTEYN (16) BUSEL (59) BUSHEL (8) BUSIOL (11) BUSLOVSKY (7) BUTSATSIN (2) BUTSENSKY (2) BUTSIN (3) BYTENSKY (2)

CHARNY (4)

DAVIDOVSKY DIKSHTEYN (4) DIKSHTEYN (3) DUBINCHIK (13) DUBOVES (2) see Dubovsky DUBOVSKY (2) see Duboves DVORKIN (2)

ELINA (35) EPSHTEYN (90) EPSHTEYNOV (1) EYDLIN (4)

FAINSHTEYN (2) see Faynshteyn FALEVICH (15) FALIN (4) FAYNBERG (2) FAYNSHTEYN (12) See Fainshtein FINDEL (10) FREYDIN (2) FRIDMAN (7) FRIDSHTEYN (2) FRIDZON (8) FRINDEL (5)

GALAY (6) GALEMBA (11) GAM (25) GANTSELEVICH (6) GANTSEVICH (8) GAVZA (24) (see Govza) GAVZOVA (2) GEKHTEL (4) GELFAND (7) GELIN (2) GERMAN (2) GESELIOV GEYZINBLOZIN (11) GITLIN (2) GLEZER (6) GLIK (2) GLINIK (2) GOBERMAN (4) GOLDBERG (10) GOLDIN (2) GOLDMAN (2) GOTLEYB (2) GOVZA (2) (see Gavza) GRABINA (8) GREBLYA (6) GRINBERG (57) GRINSHTEYN (4) GRINVALD (17) GRUSHKY (4) GULITSKY (5) GURVICH (2)

IOSELEVSKY (2) is not specified (1)

KAGAN (3) KALEKHAY (4) KAM (11) KAMINER KANDA (2) KANTER (2) KANTOROVICH (5) (see Kontarovich) KAPLAN (110) KAPUSTA (6) KARABELNIK (3) KARABEYNIK (6) KATS (2) KAUFMAN (see Kufman) KELLEROVA (2) kerbel (28) KESLER (16) KHARAZH (2) see Khorosh and Khorazh; KHARLIP (8) KHAYT (25) KHAYTO-ADAKHOVSKY (5) KHOMSKY (2) KHOROZH, KHOROSH (4) KHVEDYUK (23) KIRKHEL (4) KIRZHNER (1) see Kirzner; KIRZNER (6) see Kirzhner; KLEYER (2) KLION (4) KOLODIN (2) KONTAROVICH (7) (see Kantorovich) KOPYLYANSKY (2) KRASELSHCHIK (6) KUFMAN (2) (see Kaufman) KURKHIN (10) KUSTO (2) kuznets (5)

LAPIDUS (2) LEV (73) LEVIN (5) LEYMES (3) LIBKIN         LIFSHIPS [LIFSHIFS] (4) LIOS (3) LIPKES (4) LIPOVSKY (2) LIS (8) LITKOVSKY (2) LITOVSKY (7) LITUYKER LOS (39) LURYE (3) LYUBOSCHICH

MAKASHEY (7) (see Mukasey) MALISHEVSKY (2) MALKIN (9) MALOVITSKY (39) MANDEL ( 18) MARGOLIN (4) MASKALIK (4) MASLOV (7) MASLUL MASLUn (2) MAZIY (3) MEDRES (10) MENAKER (15) MESENDZIK (2) MIKHLIN (2) MILETSKY (4) MILNES (2) MINKEVICH (2) MINTS (2) MISHKIND (3) MLODINOV (5) MLOTOK (4) MOGNATSHTEYN (2) MORDUKHOVICH (2) MUKASEY (43) (see Makashey) MUKASEY-VEYNGER (6) MURKES (2) MUZYKANT (9) MYSHKOVSKY (8) MYSLEBOTSKY (4) (see Myselvozer and Myslebozsky); MYSLEBOZER (2) MYSLEBOZSKY (10)

NAVINSKY (2) NAYMON (2) (see Nemon); NEMON (10) NEMONOVA NOTES (2)

ODUKHOVSKY (2) (see Adukhovsky) OLKH (3) (see Olkha) OLKHA (24) (see Olkh) OSHINA (Vishnya) (3)

PARTOL (2) PERLOV PILNIK (6) PINCHUK (12) PLOTNIK (2) PORTNOY (2) PURCHIK (5)

RABINOVICH (19) REGOLER REZNIK (3) RIKLIN (4) RIMER (5) RISHES (2) RISHKIND (2) RIVKIN (2) ROMANOVSKY (2) ROSHES (2) ROZINBLUM (2) ROZOVSKY (2) RUZHANSKY (5)

SAK (16) SEYFER (12) SHAPIRA (2) SHEPETNITSKY (2) SHERESHEVSKY (4) SHESTAK (12) SHESTAKOVSKY (8) SHEYNMARK (2) SHIFER (2) SHKLOVSKY (3) SHKOLNIK (20) SHMID (2) SHOSHIN (2) SHTEIN (1) (see Shteyn) SHTEYN (3) SHTEYNBERG (2) SHTEYNOV SHUSTER (40) SHUSTERMAN (3) SLUCHAK (19) SMOLYAR (2) SNOVSKY (13) SORNIK (2) STOLYAR (2)

TALMINOVITSKY (4) TRUBACHIST (2) TSESHLYA (7) TSEYTMAN (3) (see Tzitman); TSIRLES (6) TSITMAN (2) (see Tseytman) TSUKERMAN (2) TSYRINSKY (2) TSYRLES (22) TSYRLESOv TSYRLIN (2) TUKACHINSKY (8)

VARSHEL (2) VEYNGER (63) (see Vinger) VIKHMAN (see Vikhnin) VIKHNIN (2) (see Vikhman) VINGER (4) (see Veynger) VINIKOV (4) VINOGRAD (21) VODONOS (2) VOLFSON (2) VOLKOVISKY VOLOKHVYANSKY (21)

ZABILINSKY (2) ZAYETS (22) ZBAR (4) ZEGER (4) ZELDIN (2) ZILBERMAN (2) ZILIKHVYANSKY (2) ZMOYDZYAK (2)(see Zmudzyak and Zmuydzyak); ZMUDZYAK (18) (see Zmoydzyak and Zmuydzyak); ZMUYDZYAK (10) (see Zmudzyak and Zmoydzyak);

Contact Gary Palgon to learn how you can contribute and have complete access to this information now.