Pniower Z. Bielowskiego  6 Lime Wapno
Poch Abr. Panienska 20 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Poch Kochnowska  1 Lime Wapno Poch and Reisel
Poch Arn. Zolkiewska 57 Merchants Agencies Agentury
Poch R. Kazimierzowska 47 Tailors Krawcy
Poch Leon pl. Krakowski 22 Hardware-Merchants Zelazne Wyrobe-Sprzedaz
Poch L. pl. Krakowski 22 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz
Poch Julja Kazimierzowska 13 Sports Articles-Retailers Sportowe Artykuly-Sprzedaz
Pochwalowska Barb. Wagilewicza 2 Midwives Akuszerki
Pociegiel Lelewela 5 Periodicals/Magazines Czasopisma
Pock Wlad. Dzieci 17 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Pod Gzarnym Psem Grodecka St 3 Perfumes-Merchants Perfumy-Sprzedaz X
Podberezec Bcia. Rzeznicka 15 Fabrics Blawaty
Podberezec M. Rzeznicka 5 Fabrics Blawaty
Podhailicz Wald. Rutowskiego 8 Confectioners Cukiernie
Podhorec D. Kazimierowska 35 Lamps Lampy
Podhoretz Sam. Goluchowskich pl. 2 Rabbit Skins Skory Krolicze
Podhoritzer Zielona 40 Mangles-Laundries Magle X
Podhorodecka Leon. Kopernika 51 Petroleum/Kerosene Nafta
Podhorodecki Leon Piaskowa St 11 Sand and Gravel-Transport Piasek i Zwir-Dostawa
Podhorzer D. Kazimierzowska 35 Batteries Akumulatory
Podhorzer D Kazimierzowska 34 Electrical Elements Elementy elektryczne
Podhorzer Izr Gesia 3 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Podkowka M. Zofji Sw. 11 Shoemakers Szewcy
Podlowski Jul.   Lyczakowska St. 159 Restaurants Restauracje
Podluski Zygm. Kopernika 17 Electrical Installations Instalacje Elektryczne
Podolak P. Zolkiewska 28 Bookbinderies Introligatornie
Podolinski Aleksander Bilczewskiego Pl. 10 Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Podsonksi F Boularda 3 Electrotechnical Works Elektrotechniczne przedsiebiorstwa
Podsonska M. Sienkiewicza 1 Women's Hats Kapelusze Damski
Podsonski Wladzimierz Jan Sw. Zofji 10 Doctor Lekarze
Podsonski F Boularda 3 Electrical Equipment-Merchant Elektrotechniczne artykuly-Spr.
Podsonski Fr. Boularda 3 Electrical Installations Instalacje Elektryczne X
Podstawska J. Zyblikiewicza 27 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Podstolski L. wl Hausmana 5 Printers Drukarnie Drukarnia Kupiecka
Podwyszynska Wikt. Kochanowskiego 20 Midwives Akuszerki
Podzamcze Sniezka 7 Grain Zboze Dworn,Lieberman,Podzamcze, Lwowski
Podzamcze Zolkiewska  49 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Pogonowska Marja Asnyka 6 Doctor Venereal Diseases Lekarze-Weneryczny
Pohi Sam., dr. Tanskiej KL 1 Lawyers Adwokaci
Pohl Sam. Hermana 4 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Pohorecki Andrzej Szpital powszechny Doctor- Surgeon Lekarze-Chirurg
Pohoryles Henr. Batorego 32 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa      X
Pohoryles Iz. And B. Legjonow 41 Fabrics Blawaty
Pohoryles Maj. Legjonow 41 Fabrics Blawaty
Poi-Germ Batorego 32 Electrical Equipment-Merchant Elektrotechniczne artykuly-Spr.
Poilak S.and Co. Kopernika 21 Wood Industry Drzewny przemyst X
Poiskie Tow. Handl. Kollataja 3 Wood Industry Drzewny przemyst X
Poisot S.A. Szajnochy 2 Grocery Items-Wholesale Kolonjalne artykuly-Hurt X
Pokart Abr. Zrodlana 8 Dairy and Eggs Nabial
Pokorny Bruno, dr. Akademicka 21 Lawyers Adwokaci
Pokorny Natan Akademicka 12 Ware-Ready-To-Ware Kupiec Damska
Pokryszka J. Kasztelanska 11a Tailors Krawcy
Pokrzywka Henryk Sapiehy 75 Doctor Lekarze
Pol R Czarneckiego 3 Hair Dressers Fryzjerzy
Polak Stan. Anczewskich 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Polak I. Tarnowskiego 9 Supports-Fabricators Batiki-pracownie
Polak G. Czackiego 1 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Polaka Spolka dla Przesieb. Naftowych Sp.z.o..o Dwornickiego 40 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Poland Zygmuntowska 14 Eggs Jaja
Poland Sp. Zoo Groidecka 54 Ready-to-Wear Konfekcja X
Poland Sp. Zoo Hetmanska 22 Ready-to-Wear Konfekcja X
Polaniecki B.K. Tanskiej 1 Pianos-merchants Fortepiany-Sprzedaz
Polanka Kar. Listopada 102 Brickworks Cegielnie
Polanski Br. Rutowskiego 24 Alcohol-Retailers Spirytus-Sprezedaz
Polanski Bron. Ratowskiego 24 Vodkas & Merchants-Merchants Wodki & Likiery-Sprzedaz
Polanski  Andrz. Ruska  1 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Polant Grodecka 19 Basket Articles Koszykarskie Wyroby Diamand and Polant
Polberezec Rzeznicka 18 Fabrics Blawaty Kochanski and podberezec
Polenberg Bert. Teodora PL. 8 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Polenberg Majer Zrodlana 4 Milk Mleko
Polex Sp.z.o.o Legjonow 41 Linen Drapery-Manufacturers Blawaty Manufaktura X
Polfer sp. Zoo Kotlataja 3 Hardware-Merchants Zelazne Wyrobe-Sprzedaz X
Polferrum Sp. Zoo Stoneczna 29 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz X
Polgaz Sp. Zoo Kr.Leszczynskiego11a Gauze Nets-Merchants Siatki Gazowe-Fabryki X
Polichemja Sp. Z.o.o. Bema 12a Tannery Products Garbarskie artykuty X
Policz And. Ormianska 17 Bookbinders Introligatorzy X
Polinska Henr. Szymona St 1 Employment Agencies Posrednictwo Pracy
Politechniki Cooperatives Kooperatywy X
Politynski K. Luyczakowska 50 Painters Malarze
Politzer Bart. Kazimierzowska 47 Wood Industry Drzewny przemyst
Polkes Sloneczna 39 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal Polkes and Tartakower
Polkes Sloneczna 3 Tea-Merchants Herbata-Sprzedaz Polkes and Tartakower
Pollak St. Panska 11 Bookbinderies Introligatornie
Pollak S. Teodora 8 Butchers Rzeznicy
Pollak Ozj. Rynek 17 Cap-Workshop Czapki-Pracownie
Pollak Cec Kazimierzowska 13 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas
Pollak M. Kazimierzowska 8 Fabrics Blawaty
Pollak L. Zolkiewska 37 Shoemakers Szewcy
Pollak J. Chorazczyzny 11 Tailors Krawcy
Pollak N. Lyczakowska 19 Tailors Krawcy
Pollo Br. Maleckiego 8 Embroidery-Workshops Hafciarnie
Polmet Sp.z.o.o. Nowej Rzeznia 25 Metal Articles-Manufacturer Metalowe-Wyroby X
Polmet, S.A. Nowej Rzeznia St 25 Radio Factory-Factory Rad Josprzet-Fabryki X
Polmet, S.A. Nowej Rzeznia St 25 Radio Merchants-Merchants Rad josprzet-Sprzedaz X
Polmin Szpitalna 1 Mineral Oil-Factory Oleje Mineralne-Fabryki X
Polmin Panstwowa Fabr. Olejow Mineralnych w Drohobyczu, oddz. Szpitalna 1 Oil Products Naftowe Produkty X
Polmot S.A. Nowej Rzeznia 25 Lamps Lampy X
Polny J. Orzezkowej 5 Coffee-Roasting Kawa-Palenie X
Polocet Sp.z.o.o. Zolkiewska 12a Vinegar Merchants Ocet, Sprzedaz X
Polofa Sp. z.o.o. Kosciuski 7 Wood Industry Drzewny przemyst X
Polon S.A. 3 Maja 5 Linen Drapery-Manufacturers Blawaty Manufaktura
Polon S.A. Oddz. 3 Maja 1 Department Store Domy Handlowe X
Polonczyk Eugeniusz Kochanowskiego 8 Doctor Lekarze Ksiegrania Polska B. Polonieckiego
Polonia S.A. Kopernika  30 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Poloniecki B. Akademicka 2a Bookstore Ksiegarnie X
Poloniecki Bern. Chorazczyzny 27 Bookbinderies Introligatornie X
Poloniecki Bernard Akademicka ? Music Nuty X
Polonja Sp. Zoo Szpitalna 18 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Polpapp, Sp. Z.o.o Walowa St. 29 Paper Papiers X
Polsan Lyczakowska 75 First Aid Products-Factory Opatrunkowe Srodki-Fabryki
Polska Dentystyka Zielona 5a. Periodicals/Magazines Czasopisma
Polska Dyrekcja Ubezpieczen Wronowskich Wronowskich  11 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Polska Gazeta Lekarska Rutowskiego 9 Periodicals/Magazines Czasopisma X
Polska Nafta S.A., oddz. 3 Maja Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Polska Sosna, Sp. z.o.o. Walowa 11a Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz X
Polska Szwainia Sp Zoo Kopernicka 16 X
Polski Bank Handlowo-Zhorowy Sp. Zoo Koltataja 8 Agricultural Products Ziemioplody X
Polski Bank Handlowy Halicka 19 Banks Banki X
Polski Bank Przemyslowy 3 Maja 9 Banks Banki X
Polski Glob S.A. Jagiellonska 8 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura
Polski Llyod S.A. Slowackiego 18 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura X
Polski Ogniochron Potockiego 28 Fire Extinguishes Gasnice X
Polski Przemysl Naftowy S.A. Sienkiewicza 9 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Polski Sport Sp.z.o.o. Ziblikiewicza 5 Sports Articles-Retailers Sportowe Artykuly-Sprzedaz X
Polski Zaklady Siements Jagiellonska 7 Electrotechnical Works Elektrotechniczne przedsiebiorstwa X
Polski Zwiazek Inwalidow Wojennych Kleparowska 27 Cooperatives Kooperatywy X
Polski Zwiazek Przmys. Naft. Sp.z.o.o. Sapiehy 3 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Polskie Tow. wl Akademicka 8 Films Kinematografty Chimera
Polskie Biuro Parcelacyjne Boularda St 2 Real-Real Estate-Establishments Parcelacyjne Przedsiebiorstwa
Polskie Kody, Sp. Z.o.o. Gertrudy 2 Automobiles Samochody X
Polskie Pismo Entomologiczne Rutowskiego 18 Periodicals/Magazines Czasopisma
Polskie Tow, Kredytowe nauczycieli Szkol Wytsaych, Stow. Zoo Credit Institutions Kredytowe Instytucje X
Polskie Tow. Budowl. Kosciuszki 6 Brickworks Cegielnie X
Polskie Tow. Budowlane S.A. Kosciuszki 6 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa X
Polskie Tow. Handl S.A. Kollataja 8 Department Store Domy Handlowe X
Polskie Towarzystwo Kredytowwe Nauczycieli Szkol Wyzszych. Sp. Zoo. Czrnieckiego 12 Financial service Uslugi finansowe X
Polskie ZakiadyGarbarskie w Krakowie Sp Szpitalna 18 Leather-Wholesale Skory-Hurt X
Polskie Zaklady Siemens Sp. Akc. Jagiellonska 7 Medical Apparatus and Instruments Lekarski Aparaty i instrumenty X
Polskie Zaklady Siemensa Jagiellonska 7 Electrical Installations Instalacje Elektryczne X
Polsko-Amerykanski Syndykat Kolonizacyjny Sp. Zoo Romanowicza St 1 Real-Real Estate-Establishments Parcelacyjne Przedsiebiorstwa X
Polsot Polska Sp.dla Obrotu Towarowego Szajnochy 2 Department Store Domy Handlowe
Polszezuk Abr., Legjonow 13 Agricultural Products Ziemioplody X
Polt Rud., inz. Kochanowskiego 44 Surveyors Geometrzy
Polteskst, Sp. Zoo Kazimierzowska 11a Fabrics Blawaty X
Polturak Elj. Hetmanska  24 Ready Made Garments Ubrania gotowe
Poltwer Chana Spadzista 1 Midwives Akuszerki
Poltyp Sp.z.o.o. Jagiellonska 20 Sewing Machines Maszyny do szycia X
Poltyp Sp.z.o.o. Jagiellonska 20 Typewriters Maszyny do pisania X
Polzer Franciszek Panienska St 31 Bakeries Piekarnie
Pomeranc Edm. Glowackiego 6 Transports-Automobiles Samochodowa Komunikacja
Pomeranz S. Cicha 3 Merchants Agencies Agentury
Pomeranz Grodecka 57 Ready-to-Wear Konfekcja Scheiner and Pomeranz
Pomianowski Joz., dr. Grodzickich 1 Lawyers Adwokaci
Pomoc Pzemyslowa Pilsudskiego 11 Buttons-Merchant Guziki,sprzedaz
Pompach Tauch Rzeznicka 3 Dye Works Farbiarnie
Pompach Pes Kazimierzowska 15 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Pompowski Edm. Leona Sapiehy 37 Dairy Mleczarnie
Pomykalo Winc. Janowska 60 Construction Materials Budowlane Materjaly
Pomykalo W. Lyczakowska 112 Electrical Installations Instalacje Elektryczne
Ponczoszniczo Trykotowych Prowiantowa  8 Hosiery-Merchant Trykotaze-Sprzedaz
Ponicki Franciszek Grodzickich 2 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Poped Sp. Zoo     Na Bajkach  9 Technical Bureaus Techniczne  biura X
Poped Sp.z.o.o. Na Bajkach 9 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Popiel Stan., dr. Akademicka 10 Lawyers Adwokaci
Popielska Halina Senatorska 5 Doctor-Pediatrician Lekarze-Ddziec
Popowcer Sz. Rzeznicka 12 Fabrics Blawaty
Popower Klara Wagowa 9 Shawls and Scarf's Chustki
Popowicz Marja Tarnowskiego 32 Midwives Akuszerki
Pops L. Zamarstynowska 58 Butchers Rzeznicy
Pops M. Furmanska 1 Fabrics Blawaty
Pops R. Krakowski 10 Fabrics Blawaty
Pops Abr. Lazienna 3 Fabrics Blawaty
Pops Dora Walowa 15 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz
Pops Franc Halicka 11 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Pops Fani Lazienna 3 Linen Drapery-Manufacturers Blawaty Manufaktura
Pops Chaja Lamana 1 Ware-Ready-To-Ware Kupiec Damska
Pops Lejz Bogdanowska 15 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz
Popwer Furmanska 16 Fabrics Blawaty
Poratynski J. Bernardynski, pl 1 Pharmacy Apteki
Porczak B. Lyczakowska 22 Carpentry Establishments Stolarze
Pordes I. Zyblikiewicza 51 Butchers Rzeznicy
Pordes Sam. Zamarstynowska 35 Carbonated Water Woda Sodowa
Pordes Hal. Zolkiewska 68 Doctor Lekarze
Pordes Roza Zofji 22 Fruits Owoce
Pordes Joz. Miodowa 9 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Pordes Sam Batorego 6 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Pordes Izyd., dr. Jagiellonska 24 Lawyers Adwokaci
Pordes Pink., dr. Kosciuszki 5 Lawyers Adwokaci
Pordes Izr. Zamarstynowska 27 Merchants Agencies Agentury
Pordes Rach. Bernsteina 4 Midwives Akuszerki
Pordes Sara Zielona 34 Petroleum/Kerosene Nafta
Pordes Oz.   Wolka 1 Restaurants Restauracje
Pordes Hersz Zolkiewska 68 Soap-Factories Mydlo-Fabryki
Pordes Jak. Janowska  2 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Pordes Z. Rynek 35 Women's Hats Kapelusze Damski
Pories Zyg. Grottgera 10 Toy-Merchants Zabawki-Sprzedaz
Porjes Betti Halicka 11 Ready-to-Wear Konfekcja
Porjes Moji Boznicza 7 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Port S.A. Kosciuszki  8 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Posadna Anastazja Golebia St 15 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Posament L. I J. Szpitalna 11 Bathing-Establishments Kapielowe Zaklady
Posament Br. Jachowicza 6 Midwives Akuszerki
Posament Marjacki pl. 9 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal Augstreich and Posament
Posament Jakob Akademicka 2 Ware-Ready-To-Ware Kupiec Damska
Posament M.B. Krakowska 26 Ware-Ready-To-Ware Kupiec Damska
Posarine F. Janowska 14 Shoemakers Szewcy
Poska agencja dla Handlu I Przemuslu Sp.z.o.o. Bielowskiego 6 Merchants Agencies Agentury X
Poslaniec sw. Antoniego Janowska 66 Periodicals/Magazines Czasopisma
Poslaniec sw. Gregorza Ormianska 13 Periodicals/Magazines Czasopisma
Pospiech Sapiehy 34 Shoe Factory Obuwie, fabbryki X
Pospiech Leona Sapiehy 34 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal X
Posrednik Antykwarski Zbarawska 1 Periodicals/Magazines Czasopisma
Post and Co. Henr. Panska 7 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Postep Sp. Z.o.o Kollataja 3 Tailor Establishments Krawieckie Zaklady X
Postep Sp. Z.o.o Leona Sapiehy and Tailor Establishments Krawieckie Zaklady X
Potfarrum sp. Zoo Sloneczna 39 Hardware-Merchants Zelazne Wyrobe-Sprzedaz X
Pothorn Pink. Owocowa  3 Ready Made Garments Ubrania gotowe
Potocka Fr. Zdrowia 8 Midwives Akuszerki
Potoczny Ant. Traugutta  1 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Powczechny Bank Zwinzkowy w Polsce SA Jagiellonska 2 Banks Banki X
Powszechna Gazeta Mlynarska Listopada 16 Periodicals/Magazines Czasopisma
Powszechna Spoldzielnia Robotnicza Kotlarska 1 and 2 Cooperatives Kooperatywy X
Powszechne  Domy Skladowa SA Kosciuszki  11 Warrants Warrantowe sklady X
Powszechne Tow. Dudowl. Sp. Zoo Na Blonie 3 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa X
Powszechne Zaklady Konserwacji Mawszyn ii Urzadzewn Fabryczny Slowackiego 5 Boilers Kotly X
Powszechny Skad Odziezy Mikolascha Paz. Ready Made Garments Ubrania gotowe X
Powszechny Zaklad Kredytowy Mariacki Pl. 5 Financial service Uslugi finansowe X
Powszechny Zaklad Kredytowy Sp. Zoo Pl. Marjacki 6-7 Banks Banki X
Powszechny Zwiazek Bruttowcow Akademicka 5 Industrial Oils Naftowy Przemysl
Powszochny Bank Kredytwoy Jagiellonska 5-7 Banks Banki X
Powszochny Zaklad Kredytowy Pl. Marjacki 5 Credit Institutions Kredytowe Instytucje X
Poznanski Ludw. Zimorowicza 17 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Poznanski M. Kazimierzowska 35 Linen Drapery-Manufacturers Blawaty Manufaktura
Poznanski M. Kazimierzowska 35 Merchants Agencies Agentury
Poznansko Jagiellonska  1 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Pozniak Alfr. Jakoba Strzemie 7 Architect Architekci
Praca Rynek 10 Periodicals/Magazines Czasopisma
Praca Sp. z.o.o. Bernsteina 17 Printers Drukarnie X
Praeger S. Kollataja 3 Tailors Krawcy
Prager and Co. Skarbkowska 5 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal X
Prasa Sp. z.o.o. Sokola 4 Printers Drukarnie X
Prasohil Tadeusz Potockiego 11 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Praun Stan., dr. Grodzickich 4 Lawyers Adwokaci
Prawda Lyczakowska 15 Periodicals/Magazines Czasopisma
Prawnik A. Mikolaja 14 Goldsmiths Zlotnicy
Preczep Bruno Podlewskiego 10 Doctor Lekarze
Preczep J. Gesia 3 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Preczep Jul. Rejtana 5 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal Priwes and Preczep
Preger Meier Grodecka 69 Fruits Owoce
Pregowski Zenob. lindego 8 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy
Preidl A. Lyczakowska 22 Varnishes Lakiernicy
Preis Sykstuska 19 Central Heating Ogrzewanie Centralne
Preiss Abr. Kazimierzowska 16 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Preiss Nuch. Teodora Pl. 1 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Preminger M. Kazimierzowska 15 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz X
Preminger Sch. Zamarstynowska 1 Shoemakers Supplies-Merchant Szewckie Przybory-Sprzedaz
Pressler Schl. Weglana 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly  
Pressman B. Chorazczyzny 12 Tailors Krawcy
Pretorjus Teod.   Kochanowskiego  55 Locksmith-Establishments Slusarskie Zaklady
Pretsch M. Lw. Dzieci 38 Painters Malarze
Pretzel H Panska 17 Hair Dressers Fryzjerzy
Preweller Scheindel. Miejska 30 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Prewendar A Czarneckiego 2 Hair Dressers Fryzjerzy
Prewender Al. Czarnieckiego 2 Cosmetic Products-Merchant Kosmetyczne Artykuly-Sprzedaz
Prezes Abraham Przerwana St 4 Bakeries Piekarnie
Prezes S Dominik 1 Hair Dressers Fryzjerzy
Prima M. wl Choraiczyzny 5 Shoemakers Szewcy Labor
Primus Sp. Zoo Bajkach Na. 11 Cartons-Factories Kartonaze-Fabryki X
Primus Sp.z.o.o. Na Bajkach 11 Cigarette Tubes-Factories Gilzy do Papierosow-Fabryki X
Prinz I. Rynek 18 Shoemakers Szewcy
Prinz Benek Zrodlana 55 Trunks-Factories Kufry-Fabryki
Priwes Jul. Rejtana 5 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal Priwes and Preczep
Priwner Iz. Kazimierzowska 8 Fabrics Blawaty
Priwner Joz. Lazienna 8 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Priwner Chul. Weglana 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Priwner Alb.   Weglowa St. 1 Restaurants Restauracje
Probst Kiwa Korzeniowskiego 9 Agricultural Products Ziemioplody
Probst Leon Marjacka 3 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja  
Probst Mich Stanislawa sw.10 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Probstein Mark.   Sobieskiego  14 Dental Technicians Technicy dentystyczni
Probstein Mar. Krakowska 2 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby  
Procajlc Ant. Wagowa 9 Fabrics Blawaty
Procajlo G.   Kopernika  32 Shoemakers Szewcy
Proch Ad,., dr. Sysktuska 19 Lawyers Adwokaci
Prochnicka Anna Grodzickich 4 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Prochnicki Joseph Szpitalna St 48 Carriages-Factories Powozy-Fabryki
Prochnik Sal Kapitulny pl 3 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja X
Prochnik Leon, dr. Chorazczyzny 12 Lawyers Adwokaci  
Prochnik Salom. Kapituiny Pl. 3 Ready-to-Wear Konfekcja X
Procko Joz.   Tercjarska  10 Locksmith-Establishments Slusarskie Zaklady
Procyszyn Teof. Wronowska 4 Shoes- Products Pantofle-Wyrob
Proczkowska A. Lwowskich Dzieci 8 Midwives Akuszerki
Produkt Gabrjelowska Raw Materials Surowce X
Profesyjni Wisty Potockiego 58 Periodicals/Magazines Czasopisma
Proger Maks.   Zolkiewska  73 Dental Technicians Technicy dentystyczni
Progrs S A S. A. Panienska  25 Work Clothing Ubrania robotnicze X
Progulski Stanislaw Asnyka 1 Doctor-Pediatrician Lekarze-Ddziec
Projakt Sobel Krakowski 18 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz
Projector Sykstuska 14 Movies Filmy
Projekt Asch. Skarbkowska 6 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz
Projekt Est. Szpitalna 30 Midwives Akuszerki  
Projekt Alb. Rutowski St 24 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Prokopeck Wl.   Zimorowicza 6 Upholstery-Shop Tapicerskie Zaklady
Prokopiszyn Marja Pasieki Lycz. 17 Midwives Akuszerki
Prokopowicz ? Sykstuska 37 Shoemakers Szewcy
Prokopowicz Wal. Rynek 41 Steel Products/Cutters Stalowe Wyroby.
Prokopowicz Cz. Lyczakowska 147 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Promis Bern. Krakowski pl.  5 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Promis Joz. Owocowa 2 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Pron Pawel Kopernika 10 Tailor Supplies Krawieckie Dodatki
Pronta Sp. z.o.o. Marjacki Pl. 3 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura X
Prooczkowski Zielona 38 Tinsmiths Blacharze
Prop A. Kollataja 6 Tailors Krawcy
Propst Leon Halicki Place 12 Paper Papiers
Prosadna Anast. Golebia 15 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Proswita Sp. Z Rynek 10 Bookbinderies Introligatornie X
Prowkekt Sara. Wesola 3 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Pruchnicki J. Szpitalna 48 Varnishes Lakiernicy
Prugar Tadeusz Supinskiego 7 Mechanical Carpentry/Joinery Stolarnie Mechaniczne. X
Prusinowski Abr. Rutowskiego  26 Hosiery-Merchant Trykotaze-Sprzedaz
Pryszcruk Ant. Blacharska  1 Weighing Scales-Factory Wagi Fabryki
Przednowek Aniela Bilczewski Pl. 6 Restaurants Restauracje
Przedsiebiorstwo dla Podrozy and Transportu Sp. Zoo Kosciuszko St 15 Moving Enterprises Przewozowe Przedsiebiorstwa
Przedsiebiorstwob dia Podrozyi Transportu Sp. z.o.o. Kosciuski 5 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura X
Przeglad Kartograficzny Czarnieckiego 2 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Ogrodniczy Kopernika 20 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Poniedzialkowy Piekarska 17 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Prawa & Administracji Panska 4 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Spoleczny Mickiewicza 4 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Teologiczny Ormianska 3 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Weterynaryjny Domagaliczów 9 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przeglad Wydawnictwa Ksiaznicy Atlas Czarnieckiego Periodicals/Magazines Czasopisma
Przemyl Naftowy Akademicka St. 17 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przemysl Drzewny Piekarska 1c Fuel/all types Opal X
Przeporski Ant. wl Sobieskiego 7 Hotels Hotele Hotel Savoy
Przestrzelska Kar. Sienkiewicza 9 Dairy Mleczarnie
Przetocki Kaz., inz, Potockiego 67 Surveyors Geometrzy
Przewodnik Bibljograficzny Ossolineum Periodicals/Magazines Czasopisma
Przezornosc Rutowskiego  8 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Przybylska Ant. Anczewskich 1 Embroidery-Workshops Hafciarnie
Przybylska Ant. Bernardynska 3 Embroidery-Workshops Hafciarnie
Przybysz Fr. Panska 9 Saddlers Rymarze i Siodlarze
Przygoddzka Potockiego 15 Doctor Lekarze Nowak-Przygodzka
Przygodzki-Novak Antoni, dr. Rutowskiego 7 Lawyers Adwokaci
Przyjaciel Dzieck & Mlodziezy Korecka 10 Periodicals/Magazines Czasopisma
Przyjemski Adolf Pilsudskiego 15 Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Przyroda & Technika Tarnowskiego 68 Periodicals/Magazines Czasopisma X
Przystopski Nestor, dr. Ochronek 11a Lawyers Adwokaci
Przyszlosc S.A. Kilinskiego  1 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Psiarski Jan Bogdanowka  7 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Psyckier Legjonow 41 Fabrics Blawaty Pietrak and Psyckier
Pszczika Rynek 27 Confectioners Cukiernie
Pszczola Kopernik St 20 Bookkeeping Articles Pszczelarskie Przybory X
Pszczola Kopernika 20 Cooperatives Kooperatywy X
Pszczola spoldz. Z.o.o. Kopernika 20 Honey Miod
Pucer B. Batorego 20 Tailors Krawcy
Puchal Marja Batorego 11 Midwives Akuszerki
Puder E. Zamarstynowska 10 Shoemakers/Leggings Kamasznicy
Puhyr Kl. Kr. Jadwigi 25 Midwives Akuszerki
Puiwer Saul Lokietka 16 Vinegar Factory Ocet, Fabryki
Pukwer and Co. Furmanska 1a Vinegar Merchants Ocet, Sprzedaz X
Pulwar Mejz. Gmach Skarbaka Leather-Retail Skory-Detal
Pulwer Uzj. Starozakonna 5 Vinegar Merchants Ocet, Sprzedaz  
Pundyk S. Zolkiewska 83 Fabrics Blawaty
Punim W.   Zrodlana  31 Locksmiths Slusarze
Purhhardt A. Potockiego 112 Carpentry Establishments Stolarze
Purtzl R Sienkiewicza 1 Hair Dressers Fryzjerzy
Putter and Son Grodecka 59 Agricultural machines-Merchants Maszyny rolnicze-Sprzedarz
Puzynska Paul Bernardynski Pl. Nr. 2a Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz X
Puzynski Wlad. Grodecka  30 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Puzynski J. Grodzickich  2 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob  
Pyl-Met S.A. Grodzickich 6 Department Store Domy Handlowe X
Pzzirski St.   Zimorowicza  19 Technical Bureaus Techniczne  biura X