Kraba Potoka Batorego Honey Makers Miodosytnie
Krabs J. Zyblikiewicza 32 Tailors Krawcy
Krabs-Patoka Batorego 7 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Krabs-Patoka Byezakowska 3 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Krach Joz. Halicka 15 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Krach S. Grodzickich 6 Tailors Krawcy
Krach M. Grodzickich 6 Undertakers Grawerzy
Kraemer Hugo Kochanowski St. 109 Restaurants Restauracje X
Kraj Company Nauczycielska, Ossolinskich 10 Publishers Wydawnictwa
Krajewyj Sojuz Kradytowyj Sp. Zoo Rynek 10 Credit Institutions Kredytowe Instytucje X
Krajewyj Sojuz Kredytowy Sp. Zoo. Rynek 10 Financial Service Uslugi finansowe X
Krajnik J. Bema 9 Shoemakers Szewcy
Krajowa Spolka handlowa Zoo Commission/Consignment Houses Komisowe Domy X
Krajowe Tow. Naftowe Akademicka 17 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Krajowy Patronat Rekodziel and Drobon Przem. Janowska 31 Tawer-Leather dresser Biatoskornicy
Krajowy Zwiazak Przemyslowy Chorazczyzny 6 Merchants Agencies Agentury X
Krajzer Jank. Legjonow 41 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz
Krakow Mikolajska 6 Commercial References Informacy Jno handlowe Biura Kosmos, Kraków
Krakowska Unji Brzeskiej Pl. 9 Confectioners Cukiernie X
Krakowska Ska Drzewna 3 Maja 19 Wood Industry Drzewny przemyst
Krakowska Ska Drzewna Sp. z.o.o. 3 Maja 19 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz X
Krakowska Spolka Automobilows Zoo Rynek Gl 12 Automobiles Samochody X
Krakowskie 3 Maja 16 Insurances-Office Ubezpieczeniowe biura X
Krakus Sp. Zoo Strzelecki Pl. 7 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Kralochwil Wal. Bema 8 Midwives Akuszerki
Kram M. Sieniawska 16 Tailors Krawcy
Kramarczuk Tad. Zamarstynowska 56 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Kramer Dawid Zrodlana St 7 Bakeries Piekarnie
Kramer I. Zamarstyn 30 Groats Kaszarnie
Kramer Izr Grodecka 5 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Kramer C.   Batorego  6 Saw Mills Tartaki Kramer and Lignoan
Kramer M. Bernardynski pl. 15 Tailors Krawcy
Kramopolski J. Heninga 8 Goldsmiths Zlotnicy
Kran Majer Kochanowski St. 45 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Krana Leiz Zamarstynowska 1 Watchmakers Zegarmistrze
Kranz Henr. Grodecka 69 Toy-Merchants Zabawki-Sprzedaz Kranz Henr. & Jude Maur.
Kranz J. Furmanska 3 Shoemakers/Leggings Kamasznicy
Kranz H. Grodecka 69 Vacuum Cleaners Odkurzacae Elektrycznec
Kranzler Dora Grodecka 37 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz
Krasnoid Teod. Torosiewicza 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kraspol Syksturska 39 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy X
Kraspol, Krajowa Co.Handlowa Sykstuska 29 Department Store Domy Handlowe X
Kratter Mach. Weglana 2 Dairy and Eggs Nabial
Kratter Jojne Simon St. 2 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Kratter Fryd. Mochnackiego 1 Lawyers Adwokaci
Krauf Mojzesz Sniezna St 4 Travel supplies Podrozne Przybory
Krauf Mojzesz Sniezna 4 Trunks-Factories Kufry-Fabryki
Kraus Cyla Sobieskiego 15 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz
Kraus Stan. Koralnicka 8 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly  
Kraus Maks. Pulawskiego 8 Lawyers Adwokaci
Kraus M.   Sw. Stanislawa  2 Technical Articles Techniczne Artykuly
Krause Anna Murarska St.44 Paper-Factories Papierowe Wyroby-Fabryki
Krause Anna Murawska St 44 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Krauss Fl. Skarbkowska 35 Merchants Agencies Agentury
Krauthanmer Sal. Starozakonna 5 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Krautman Est. Sapiehy 83 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Krauz M Stanislawa 2 Electrical Equipment-Merchant Elektrotechniczne artykuly-Spr.
Krawjanski and Co. Mariacki Place 8 Paper Papiers X
Krayewyj torhowelnyj Sojuz ruskich Kooperatyw Walowa 14 Cooperatives Kooperatywy X
Krebs Maur. Kazimierzowska 8 Fabrics Blawaty
Krebs Ch. Serbska 1 Fabrics Blawaty
Krebs M. Szpitalna 2 Fabrics Blawaty Bass I. And Krebs M.
Krebs Ozjasz Fel. Syblikiewicza 23 Fruits Owoce
Krebs S. Sakramentek 32 Hops Chmiel
Krebs Jankiel Krakowski Place 26 Restaurants Restauracje
Krebs Herm.   Lyczakowska St. 14 Restaurants Restauracje
Krebs G. Zyblikiewicza 13 Tinsmiths Blacharze
Krebs Laura Lyczakow 3 Vodkas & Merchants-Merchants Wodki & Likiery-Sprzedaz
Krebs Rach. Zielona 20 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Krebs Zygtr. Batorego 7 Vodkas & Merchants-Merchants Wodki & Likiery-Sprzedaz
Krebs  Mar. Sloneczna 7 Restaurants Jadlodajnie
Kreidman B. Zolkiewska 32 Printers Drukarnie
Kreindler Pesia Zolkiewska 10 Hardware-Merchants Zelazne Wyrobe-Sprzedaz
Kreiner Albert Strzelecka 2 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Kreiner Izak Krakowska St. 7 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Kreiner Z. Mochackiego 26 Tinned Iron-merchants Blaszane Wyroby-Sprzedaz
Kreisberg B. wl Jagiellonska 8 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura Lwowski Lloyd
Kreisberg Rzeznicka 7 Fabrics Blawaty Eisenstein and Kreisberg
Kreisberg M. Potockiego 38 Wood Industry Drzewny przemyst
Kreiselman J. Magazynowa 4 Tailors Krawcy
Kreisler Mojzesz Sw. Marcina 7 Doctor Lekarze
Kremer L.Z.   Kochanowskiego  16 Dental Technicians Technicy dentystyczni
Kremer Paw Slowackiego  14 Ready Made Garments Ubrania gotowe  
Kremer R. Kazimierzowska 43 Tailors Krawcy
Kremer R. kazimierzowska 43 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Kremer Paw. Slowackiego 14 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kremmer M Kazimierzowska 47 Hair Dressers Fryzjerzy
Kreppel Potockiego  48 Merchandise Weighing Machines Wagi Sprze
Kreps Arn. Brajerowska 20 Lawyers Adwokaci
Kreszcsyk M. Zyblikiewicza 40 Shoemakers Szewcy
Kretz Henr. Rzezni 11 Fabrics Blawaty
Kretz Ajz. Sloneczna St 15 Fodder Pasza
Kretz Elj.   Zofji  8 Glazier Szklarze
Kretz Elka Boimow 36 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly  
Kretz Ignacy Akademicka 12 Lawyers Adwokaci
Kretz Malka Krasicki St. 7 Restaurants Restauracje
Kretz Abr. Stoneczka 4 Grain Zboze  
Kreurer Herm. Sloneczna 1 Fabrics Blawaty
Kreuter Salom.   Sykstuska  12 Glass & Porcelian Szklo I porcelana
Kreutler R. Sykstuska 30 Carpentry Establishments Stolarze
Kreutzer K. Zrodlana 65 Blacksmiths Kowale
Kreutzfuchs Chaskiel Asnyak St 15 Cartons-Factory Pudelka Tekturowe-Fabtyki X
Kreuzfuchs Ch. Asnyka 15 Cartons-Factories Kartonaze-Fabryki
Kreysera O. Sukc. Kopernika 19 Merchants Agencies Agentury X
Krieg Norbert Janowska 32 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kriegel Fellerow Pas. 4 Fabrics Blawaty Kriegel, Singer and Krochmal
Kriegel Mar. Ruska 16 Fruits Owoce
Krieger L.I. Jadeigi Kr. 26 Fabrics Blawaty
Krieger Wolf Fellerow Pas. 3 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Krieger H Staniskawa sw. 2 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Krieger Eisig Zamarstynowska  5 Paper Bags Torebki papierowe
Krieger E. wl Zamarstynowska St 5 Paper-Factories Papierowe Wyroby-Fabryki Excelsior
Kriegshaber Sul. Leona Sapiehy 27 Fruits Owoce
Krieszer M. Rzeznicka 6 Rubber articles Gumowe wyroby
Krimstock J. Zamarstynowska 22 Shoemakers Szewcy
Krischer Benc. Kazimierzowska 15 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Krischer M. Rzeznicka 6 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Kriss N. Sykstuska 14 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja Kriss N. and Meissner A
Kristal I. Zolkiewska 37 Shoemakers Szewcy
Kritz G. Kingi 6 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kroch Michal Batorego 11 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kroch S. Rydek Goldsmiths Zlotnicy
Kroch Henryk Kopernika 1 Lawyers Adwokaci
Kroch ans Co. wl Legjonow 43 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal Felkra
Krochmal Fellerow Pas. 4 Fabrics Blawaty Kriegel, Singer and Krochmal
Krochmal Kazimierzowska 5 Fabrics Blawaty Krochmal anf Hophler
Krochmal Chaja Skarbkowska 3 Fruits Owoce
Krochmal Sara Sloneczna 14 Midwives Akuszerki
Krochmal J. Sloneczna 29 Shoemakers/Leggings Kamasznicy
Kroczynski Edm Zyblikiewicza 35 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas
Kroemer J. Lazienna 3 Tailor Supplies Krawieckie Dodatki
Krokay Zygmunt Supinskiego 4 Chimneys & Fireplaces Kominiarskie Przedsieb
Krol Magdalena Krakowska 1 Midwives Akuszerki
Krol Ludw. Zolkiewska 60 Midwives Akuszerki
Krolewsko-Holenderski Lloyd Bilczewskiego Pl. 1 Maritime-Agencies Okretowe Biura
Krolik Wlad. Zamojskiego 2 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Krolik B. Bema 8 Marble Products Marmurowe Wyroby X
Krolik B. Bema 8 Marmalade Marmelada
Krolik Elj. Zyblikiewicza  2 Paper Bags Torebki papierowe
Krolik Eljasz Zyblikiewicz St. 52 Paper-Factories Papierowe Wyroby-Fabryki
Krolik Mayer Grodecka 75 Petroleum Nafta
Krolikiewicz Kazimierz Ochronek 3 Doctor Lekarze
Krolikowski M. Lyczakow 66 Shoemakers Szewcy
Kromer Joz. Rynek 9 Candy Store Cukiernicze Wyroby
Kronenberg Benj. Boznicza 9 Fabrics Blawaty X
Kronik Maur. Dr. Trybunalska 1 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Kronik and Son Sp. Zoo Jozef Zniesienie  Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki
Kroning and Co. Karol Jagiellonska 20-22 Cotton Products-Factories Bawelniane Wyroby-Fabryki
Kronland Isr. Grodecka 23 Fruits Owoce
Kruczkowska Hel. Mikolascna Pas. Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kruczkowski Sylw. Kadecka 28 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Krug Ch Grodecka 48 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Kruh Grodzicki St 4 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Kruk Henryk Kurkowa 40 Doctor Lekarze
Kruk Ozj,, Kochanowskiego 16 Watchmakers Zegarmistrze  
Kruk Jak. Leona Sapieby 57 Watchmakers Zegarmistrze
Krumer K.   Kopernika  16 Locksmiths Slusarze
Krumnas M. Sykstuska 36 Goldsmiths Zlotnicy
Krumstock Sal. Czackiego 4 Grain Zboze
Krupa Anna Kochanowskiego 36 Midwives Akuszerki
Krupiarka Malopolska Janowska 11 Mills Mlyny
Krupinski Kar. Akademicka 4 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Krupski M. Grodecka 27 Shoemakers Szewcy
Kruszelnicka Kar. Lazarza 18 Midwives Akuszerki
Kruzlowicz Kat. Lubienska Droga 8 Midwives Akuszerki
Krykiewicz Marj. Lwowska 20 Architect Architekci
Krykiewicz Z. Zamarstynow Carpenters Ciesle
Krykiewicz and Son Z. Lwowska 29 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz
Krynicki Stanislaw Kurkowa 46 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Krynicki . Miecz Sapiehy Pharmacy Apteki
Krysko M. Kochanowskiego 9 Shoemakers Szewcy
Krysztal Chodorowski St 6 Dry-Cleaners and Dyers Pralnie Chemiczne and Farbiarne
Krzanowski Hausmana Pasaz 1 Tailors Krawcy Krzanowski and Klug
Krzanowski Stan. Rynek 18 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Krzemicki Iz. Batorego 6 Doctor-Neurology Lekarze-Nerwowy
Krzemicki Stanislaw Chorazczyzny   11a Lawyers Adwokaci
Krzemien M. Blacharska 8 Tailors Krawcy
Krzemieniecki Michal Kopernika St 10 Travel supplies Podrozne Przybory
Krzemieniecki Michal Kopernika 10 Trunks-Factories Kufry-Fabryki
Krzewska Bronislawa Syzynska St 3 Bakeries Piekarnie
Krzyczkowski Dyon. Dwernickiego 29 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Krzysiak Podlewskiego 7 Merchants Agencies Agentury Lambert and Krzysiak
Krzyston Ignacy p.ul. 20 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Krzyszkowski S. Marjacki pl. 7 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Krzysztalowicz Ad. Rzeznia Miejska Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Krzysztofowicz A. Kurkowa 5 Shoemakers Szewcy
Krzywiecka Joz. Kochanowskiego  Nr.  11a Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Krzywiecki M. Piekarska 1c Bookbinderies Introligatornie
Krzywiecki Mik. Piekarska 1b Bookbinders Introligatorzy
Krzyzanowska Wikt. Piotra 7 Midwives Akuszerki
Krzyzanowski Kalikst Kochanowskiego 38 Architect Architekci
Krzyzanowski Kal. Kochanowskiego 38 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Krzyzanowski Jerzy Pijarow 4 Doctor Lekarze
Krzyzanowski Kal. Kochanowskiego 38 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Krzyzanowski M. Blacharska 8 Lawyers Adwokaci
Krzyzanowski Franc Na Bajkach 23 Pharmacy Apteki
Krzyzewski Antoni Rutowskiego 1 Flowers Kwiaty Krzyzewski Antoni and Franczak Jan
Krzyzewski Antoni Zimorowicza 5 Flowers Kwiaty Krzyzewski Antoni and Franczak Jan
Ksiazkiewicz Feliks Ketrzynskiego 8 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia X
Ksiaznica Atlas Czarnieckiego 12 Graphic Art-Stores Graficzne Zaklady
Ksiaznica -Atlas S.A. Czarnieckiego 12 Bookstore Ksiegarnie X
Ksiaznicka-Atlas SA Czarnieckiego 12 Publishers Wydawnictwa X
Ksiegarnia Akademicka pl.Mariacki 4 Bookstore Ksiegarnie X
Ksiegarnia im. Szewczenki Jablonowskich 36 Bookstore Ksiegarnie X
Ksiegarnia Kresowa Batorego 4 Bookstore Ksiegarnie
Ksiegarnia Literacka Szajnochy 2 Bookstore Ksiegarnie
Ksiegarnia Nauczycielska Sp.Z.o.O Mariacki pl. 1 Bookstore Ksiegarnie X
Ksiegarnia Powszechna Mariacki Pl. 8 Bookstore Ksiegarnie
Ksiegarnia TSL Batorego 32 Bookstore Ksiegarnie
Ksiegarnia Zakladu Narodowego im. Ossolinskich Halicki Pl. 12a Bookstore Ksiegarnie
Ksoegarnia Ludowa Rynek 10 Bookstore Ksiegarnie
Kubessa Sew Rynek 9 Pianos-merchants Fortepiany-Sprzedaz
Kubisz Wlad. Pulawskiego 7 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kubler Stan Marjacki pl.  4 Printers Drukarnie
Kuchar Wlad Skarbkowska 1 Movies Filmy
Kucharski A. Kochanowskiego 90 Blacksmiths Kowale
Kuchen Berta Rzezni Pl.12 Fabrics Blawaty
Kucik A. Zamarstynowska 22 Tailors Krawcy
Kucki Jab. 3 Maja 5 Painting Obrazy
Kucnar Tad. wl Skarbkowska 1 Films Kinematografty Lew
Kucyn Anna Kr. Jadwigi 30 Midwives Akuszerki
Kuczaciński M. Ormianska 27 Bookbinders Introligatorzy
Kuczkiewicz Jan Grodzickich 4 Lawyers Adwokaci
Kuczkowski J. Ketrzynskiego 110 Masons Murarze
Kuczynska Mar. Rzeznia Miejsr Tobacco products Tytoniowe wyroby
Kuczynski L. Dziaiynskich 7 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Kuczynski L. Dzialynskich  7 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Kuczynski L. Grodecka  89 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Kuczynski Potockiego 24 Tinsmiths Blacharze
Kudewicz P. Bajkach Na. 9 Shoemakers Szewcy
Kudlaty Jakob Zniesienie Carpenters Ciesle
Kuehl Mojzesz Grodecka St. 50 Restaurants Restauracje
Kuehn Samuel Boznicza 19 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia
Kuemel P. Teodora pl. 1 Tailors Krawcy
Kuflik Bern. Rappaporta 6 Agricultural Products Ziemioplody
Kugel Wolf Zolkiewska St 65 Ginger Bread-Producers Pierniki-Wroyb
Kugel J. Fellerow Pas.3 Tailors Krawcy
Kugler Franc. Zielona 15 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Kuhl Karol Potockiego 42 Doctor Lekarze
Kuhl Mos. Koonowska 1 Grain Zboze  
Kuhmarker Jonasz Potockiego 34 Wood Industry Drzewny przemyst
Kuhmerker J.   Potockiego  31 Saw Mills Tartaki
Kuhn J. Magdaleny 3 Department Store Domy Handlowe X
Kuhn Adolf Lyczakowskiego 46 Doctor Lekarze
Kukuryk K. Kochanowskiego 16 Shoemakers Szewcy
Kulakowski Rudolf Sykstuska 22 Doctor Lekarze
Kulczycka Waler Balonowa 18 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kulczycki Albert Grodecka 66 Doctor Lekarze
Kulczycki Wlodzimierz Kochanowskiego 67 Veterinary Surgeons Lekarze-Prof
Kulig K. Zolkiewska 131 Varnishes Lakiernicy
Kulik Zof. Pelczvnska 3 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kulikowski Stan. Ossolinskich 11 Cartons-Factories Kartonaze-Fabryki
Kulikowski Wiktor Walowa 3 Lawyers Adwokaci
Kulikowski Sanislaw wl. Ossolinskich 11 Tooth Picks Wykalaczki do Zebow Norma
Kulin and Ska wl Hausmana 6 Electrical Installations Instalacje Elektryczne Volta
Kulinowski Wlad. Grodecka 13 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Kulkowe Sykstuska  2 Transmissions Transmisje Szwedzkie,Lozyska and Kulkowe
Kultura Ossolinskich 8 Periodicals/Magazines Czasopisma
Kultura Ossolinskich 10 Publishers Wydawnictwa X
Kultura Marjacki Pl. 4 Publishers Wydawnictwa Kultura & Sztuka
Kumel H.I. Sw. Zofji 9 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Kummerman Salomon Dlugosza 28 Doctor Lekarze
Kun F. Tkacka 17 Carpentry Establishments Stolarze
Kunselman J. Hoffmana 7 Shoemakers Szewcy
Kunst Leon Lyczakowska 1 Canes and Umbrellas-Factory Laski i Parasole-Fabryki
Kunstler Mojz. Zamarstynowska 4 Gold Products Zlotnicze Wyroby
Kuntresej Achwah Cechowa 5 Periodicals/Magazines Czasopisma
Kunz Antoni Kr. Leszczynskiego 41 Central Heating Ogrzewanie Centralne X
Kunz Sp. Zoo Antoni Leszczynskiego 41 Sanitary Installations-Factory Sanitarne Urzadzenia-Fabryki
Kupczynski Tadeusz Czarnieckiego 10 Lawyers Adwokaci
Kupczynski Lest Sykstusk 18 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Kupezynski Edw. Sykstuska 18 Saddler's Products Rymarskie Wyroby
Kupferberg Skarbkowska  19 Hosiery-Merchant Trykotaze-Sprzedaz Kupferberg and Wegner
Kupferberg Iz. Wybranowskiego  3 Hosiery-Merchant Trykotaze-Sprzedaz
Kupferman Mojz. Zulkiewska 11 Merchants Agencies Agentury
Kupferschmidt S. Szajnochy 3 Tailors Krawcy
Kupferschmied Hersch Sapiehy 83 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz
Kupferschmied Izr Ruska 18 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja X
Kupferschmied Charl. Boimow  25 Lime Wapno
Kupferschmied Hel. Boimow  27 Lime Wapno
Kupferstein Mojzesz Owocowa St. 5 Paper Papiers
Kupferstein Mojzesz wl Strzelecka St 4 Paper Papiers Laurovia
Kupiecka Kasa Pozyczkowa Sp.Zoo Halicka 19 Savings and Loan Kasy pozyczkowooszczed nosciowe X
Kupiecki Jan Sykstuska 30 Metals-Casting Metale, odlewnie X
Kupro Jagiellonska 22 Electrical Elements Elementy elektryczne X
Kupro Sp. zo.o. Jagiellonska 22 Electrical Equipment-Merchant Elektrotechniczne artykuly-Spr. X
Kurek Jan. Peikarska 5 Confectioners Cukiernie
Kurjatiski N. Kleparowska 1 Agricultural Products Ziemioplody X
Kurjer Filatelistyczny Kurkowa 5 Periodicals/Magazines Czasopisma
Kurjer Poranny Akademicka 14 Newspapers Gazety
Kurkiewicz J. Unia Brzeskiej 4 Pharmacy Apteki Kurkiewicz J. and Kania S.
Kurnach An. Dominikanska 9 Confectioners Cukiernie
Kurnicki Batorego 43 Tailor Establishments Krawieckie Zaklady Klakoczer and Kurnicki
Kuroczko B. Clowa 12 Tailors Krawcy
Kurowicz Jan. Pelczynska 1 Electrical Installations Instalacje Elektryczne
Kurowiec Jan Ormianska 3 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Kurtz Adam Kadecka 1 Dental Surgeons Lekarze Dentysci
Kurtz Mojz. Serbska  17 Folk Clothing Ubrania ludowe
Kuryiko Anna Snopkowska 47 Midwives Akuszerki
Kurylko Josef Blonie Na 36 Church Incense-Factory Kadzidla Koscielne
Kurylowicz A. Orzeszkowej 11 Department Store Domy Handlowe
Kurylowicz Ad. Orzeszkowej 11 Merchants Agencies Agentury
Kurz Rzeznicka 6 Fabrics Blawaty Pfeffer, Kurz and Szapira
Kurz Mark. Wagowa 9 Fabrics Blawaty
Kurz Sala Panska 8 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Kurz S Ruska 20 Hair Dressers Fryzjerzy
Kurz St. Batorego 12 Tailors Krawcy
Kurzer Edm. Piekarska 1c. Drugstores Drogerje
Kurzer Chana Sloneczna rog Szpitalnej Fruits Owoce
Kurzer H Sloneczna 6 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Kurzer H Leona Sapiehy 71 Hair Dressers Fryzjerzy
Kurzer Pesche Wagowa 1 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz
Kurzer Lipe Zrodiana 57 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Kurzer A. Kosciuszki 20 Tanneries Garbarnie Kurzer A., Reisler and Eisenstein
Kurzfeld A. Kosciuszki 22 Tailors Krawcy
Kurzrock Jon. Brajerowska 8 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Kurzrock Raf Krakowska 25 Pharmacy Apteki
Kurzrock Joseph Zolkiewska St. 20 Restaurants Restauracje
Kusiak Zuz. Zyblikiewicza 7 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kusmer Wilhelm Rutowskiego 21 Lawyers Adwokaci
Kusmer Ignacy Sykstuska St 47 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Kusnierczyk Marja Podlewskiego 10 Midwives Akuszerki
Kusnierz Kat. Murarska 27 Petroleum Nafta
Kustanowicz Edw. Na Bajkach 37 Automobile Parts/Detachers Samochodowe Czesci  
Kustanowicz Mich. Borkowskich 10a. Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kustanowicz E.   Na Bajkach  37 Locksmiths Slusarze
Kustanowicz Tad. Borkowskiego 10 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kuszmir Kazimierzowska 17 Fabrics Blawaty Gil and Kuszmier
Kutylak Joz. Rycerska  11 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Kuzajaciscy Bera Zorowie 14 Grain Zboze
Kuzalek Jaz. Walowa 11a Automobiles Samochody
Kuzer Antz. Cebulna 10 Cap-Workshop Czapki-Pracownie
Kuziowa Anna Zyblikiewicza 5a Petroleum Nafta
Kuzmer Leop. Panska 12 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kuzmer Laufer Panska 12 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kuzmer Izak Panska 12 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kuzmer Herm. Panska 12 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kuzmer Leon Panska 12 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Kuzminska Bron. Janowska 85 Transports-Automobiles Samochodowa Komunikacja
Kuzminski A. Mariacki pl. 9 Furriers Kusnierze
Kuzmycz J. Blacharska 11 Bronzers Bronzownicy
Kuzniewicz Winc. Kopernika 26 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Kuzniewicz Zygm. Grodecka 29 Orthopedic-Establishments Ortopedyczne Zaklady
Kuzniewicz Bron. Kr. Leszczyuskiego 42 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kuzniwiucz Z. Grodecka 29 Bandages Bandaze
Kwak Rud. Lyczakowska 61 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Kwapek S. Zotkiewska 18 Goldsmiths Zlotnicy
Kwapniewski Wlad. Lelewela 3 Merchants Agencies Agentury
Kwar B. Legjonow 41 Fabrics Blawaty Szylman & Kwar
Kwarbrun Leib Grodecka 21 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Kwartalnik Historyczny Uniwersytet Periodicals/Magazines Czasopisma
Kwartner Jan Zamarszynowska 54 Pharmacy Apteki
Kwasirur Markus Sobieski St 15 Laundries Pralnie
Kwasniewski Boleslaw Piekarska 8 Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Kwasniewski Jul., inz. Asnyka 4 Surveyors Geometrzy
Kwasniewski Wl. Halicki Pl. 3 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby X
Kwasnik Rzeznicka 8 Fabrics Blawaty Kwasnik and Elsohn
Kweller Samson krasiekieb 20 Grain Zboze
Kwiatek J. Dekerta 2 Masons Murarze
Kwiatek Joz. Grodecka  70 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Kwiatkiewicz Stanislaw Zyblikiewicza 12 Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Kwiatkowska Seweryna Piaskowa St 11 Sand and Gravel Piasek i Zwir
Kwiatkowski Stefan Fredry 6 Doctor Lekarze
Kwiatkowski Ferd. Jun Panska 2 Lawyers Adwokaci
Kwiatkowski Ferd. Sen Panska 2 Lawyers Adwokaci
Kwiatkowski S. Zielona 93 Masons Murarze
Kwiatkowski Jozef Bonifratow 6 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Kwiatowski Mich. Zrodlana 5 Electrical Installations Instalacje Elektryczne
Kwiecinski M. Batorego 6 Butchers Rzeznicy
Kwiecinski F. Swietokrzyska 4 Masons Murarze
Kwietnieski Leon Leona Sapieby 85 Watchmakers Zegarmistrze
Kwinter Kaminskiego 3 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal Kwinter and Duiman
Kysiak and Son Teod. Kosciuszki 20 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz X
Kysiak and Son T.   Kosciuszki  20 Upholstery-Shop Tapicerskie Zaklady X
Kysiak and Son T. Smolki pl. 4 Window Drapes Firanki X
Kysiak and Swie T   Smoki Pl.  4 Wall Paper Tapety X