Haar Bema 4 Periodicals/Magazines Czasopisma
Haas Leop. Legjonow 3 Wax Cerata      X
Haase Rudolf Piaskowa 9 Organs Organy
Habatynek Kam. Pod Debem 2 Chimneys & Fireplaces Kominiarskie Przedsieb
Habel A. Kazimierzowska St 30 Birds Ptaki Schrage and Habel
Habel J. wl. Zolkiewska 82 Toy-Factories Zabawki-Fabryki Satyr
Haber N. Cicha 3 Carpentry Establishments Stolarze
Haber N. wl Hotel Grand Commercial References Informacy Jno handlowe Biura Confidentia
Haber Gusta Krasickich St 9 Laundries Pralnie Kaiser and Haber
Haber Emil Halicka Pl. 2 Ready-to-Wear Konfekcja
Haber Trybunalska 16 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Haber L. Lyczakowska 22 Tailors Krawcy
Haber Feiga Smocza 2 Used Goods-Trade Starzyzna-Handel.
Haber Jak. Rynek 5 Wines-Merchants Wina-Sprzedaz
Haber St. Podlewskigo 6 Women's Hats Kapelusze Damski
Haber Samuel Jojne Sloneczna 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Haberkorn M. Sienkiewicza 2 Furriers Kusnierze
Haberkorn Sam Krakowski pl 29 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Haberkorn Wolf Glowackiego 9 Petroleum Nafta
Haberkorn S. Zamarstynowska 10 Shoemakers Szewcy
Haberkorn Chana Glowackiego 9 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Haberman Lea Jacka Sw. 6 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Haberman Joe. Zolkiewska 11 Leather Skory
Haberman and Son Pas. Hausmana 7 Candy-Factory Cukry-Fabryki
Habinger Iz. Sykatuska 1 Cap-Merchant Czapki-Sprzrdaz
Hackel M. Kazimierzowska 4 Import & Export Import and Eksport X
Hackel Ignacy Bernsteina 17 Restaurants Restauracje
Hackel Abraham Teodor Place 6 Restaurants Restauracje
Hackel B. Chorazczyzny 5 Tailors Krawcy
Hackel M. S. Kazimierzowska 4 Toy-Merchants Zabawki-Sprzedaz
Hacker Mojz Zielona 2 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas
Hacker Zielona 4 Varnishes Lakiernicy
Hadala J. Zyblikiewicza 4 Tailors Krawcy
Haendel Henryk Zolkiewska St 63 Paper-Factories Papierowe Wyroby-Fabryki Haendel and Silberstein
Haffner Sal. Zolkiewska 37 Leather Skory
Haftka Hind. Rzeznicka 3 Women's-Ready-to-Ware Konfekcja Damska
Haggedus Sp.Zoo A. Michala Sw. 4 Graphic Art-Stores Graficzne Zaklady X
Hagler Leon Jachowicza St 8 Bakeries Piekarnie
Hagler W. Clowa 12 Goldsmiths Zlotnicy
Hahn M. Slonecznia 14 Chicory Cykorja
Hahn o. Skarbkowska 11 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy
Hahn Feliks Grodecka 46 Doctor Lekarze
Hahn A Na Bajkach 1 Hair Dressers Fryzjerzy
Hahn Jozef Sloneczna 14 Merchants Agencies Agentury
Hahn Taube Kosciusko St. 1a Restaurants Restauracje
Hahn W. Dominikanska 3 Tailors Krawcy
Hahn A. Wolnosc 7 Tailors Krawcy
Hahn C. Kazimierzowska 47 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Hahn Ciwia Smolki 1a Women's-Ready-to-Ware Konfekcja Damska
Hahn O. Skarblowska 11 Wood Industry Drzewny przemyst
Hahn M. Stoneczna 14 Cheeses-Production Sery Wyrob
Haisig Karol Domagaliczow 1 Dental Surgeons Lekarze Dentysci
Haisig Karol Domagaliczow 1 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Hajduczek J. Bernardynski Pl. 7 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Hajwas Luk. Maczna 2 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hak P Zotkiewska 10 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas  
Hak Lud   Boimow 12 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hak Gust.   Jagiellonaka  20 Technical Articles Techniczne Artykuly
Haka M. Widowa Jagiellonska ?0 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas  
Halajko J. Grodecka 131 Brass Workers Mosieznicy
Halajko J.   Grodecka  38 Locksmiths Slusarze
Halban Henryk Mochnackiego 38 Doctor-Neurology Lekarze-Nerwowy
Halber Zygmunt Asnyka 2 Chemical-Factories Chemiczne Produkty-Fabryki
Halber Zygmunt wl Asnyka 3 Chemical-Factories Chemiczne Produkty-Fabryki Leheraks
Halber Z. wl Asnyka 2 Cosmetic Products-Merchant Kosmetyczne Artykuly-Sprzedaz Leherax
Halber Hersch Kazimierzowska 17 Fabrics Blawaty Halber and Halpern
Halber Jakob Solskieb Pl. Fish Ryby
Halber Deb. Slowackiego 6 Fruits Owoce
Halber  M.   Lukasinskiego  6 Glass & Porcelian Szklo I porcelana Halber and Bcia
Halberberg Szym. Zborowska 36 Bottles Butelki
Halbreich Cudyk Rynek 12 Ready-to-Wear Konfekcja
Halbreich P. Rynek 12a Women's Hats Kapelusze Damski
Halibej M., Piotra Skargi 5 Tile Stove-Potter Zduni
Haliczanowska A.   Ketrzynski St 4 Laundries Pralnie
Halij W. Panienska 33 Carpentry Establishments Stolarze
Ha-Lim Sp.z.o.o. Grodecka 3a Shoe Merchants Obuwie Sprzedal X
Haliman Rach. Grodzickich 9 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Haller Maur. Pas. Hausmana 7 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy
Haller Maj. Rutowskiego 26 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Halpern N.   Zamarstynowska  10 Candle-Factories Sweiece-Fabryki X
Halpern Arn. Sloneczna 9 Candy Store Cukiernicze Wyroby
Halpern Jozef Wybranowskiego 2 Canned Foods-Factory Konserwy-Fabryki
Halpern Gersz. Solskich pl. Dairy and Eggs Nabial
Halpern Filip Mickiewicza 10 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Halpern Sz. Goluchnowskich 9 Fabrics Blawaty
Halpern M. Kazimierzowska  7 Fabrics Blawaty Halber and Halpern
Halpern Men. Kazimierzowska  7 Fabrics Blawaty
Halpern Isak Jagiellonska 11a Fruits Owoce
Halpern Scheindla Jachowicza St 6 Hosiery-Workshops Ponczochy-Pracownie
Halpern Herm. Rzeznicka 7 Hotels Hotele
Halpern P. Panienska 16 Manufactures-Manufactures Bielizna-Pracownie
Halpern Ard. wl Zulinskiego 11a Metal Articles-Manufacturer Metalowe-Wyroby Galvania
Halpern Adolf Zulinskiego 11a Metal Articles-Merchant Metalowe Wyroby-Sprzedaz
Halpern Efr. Kaminskiego  9 Ready Made Garments Ubrania gotowe
Halpern Abraham Krakowska St. 9 Restaurants Restauracje
Halpern M. Gorochowskich pl. 1 Saddlers Rymarze i Siodlarze
Halpern Roza Skarbkowska 7 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Halpern M. Kopernika 26 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Halpern M. Goluchowskich pl. 1 Trunks-Factories Kufry-Fabryki
Halpern Saul Grodecka 76 Watchmakers Zegarmistrze
Halpern Joz Tkacka 9 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz
Halpern M. Janowska 20 Goldsmiths Zlotnicy
Halpern Sch. Kazimierzowska 21 Goldsmiths Zlotnicy
Halpern Mand. Panienska 40 Grain Zboze
Halpern Aurelja Invalidów 5 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Halpern Sal. Kleparowska 10 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Halpern Izr. Legjonow 32 Hair Wlosy
Halpern Saul Gródecka 76 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Halpern Wolf Sykstuska 23 Watchmakers Zegarmistrze
Halpern Maicz. Goluchowskich Pl. 5 Wine Shops Winiarnie
Halpern and Co. Scheindle Hausman Passage 7 Paper Papiers
Halski Ant. Sobieskiego 3 Hardware-Merchants Zelazne Wyrobe-Sprzedaz X
Halski Antoni Sobieskiego17 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia
Halski Wl. M. Lyczakowska  36 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Halski L. Zolkiewska 66 Merchants Agencies Agentury
Haltstock     Zamarstyn  45 Locksmith-Establishments Slusarskie Zaklady Haltstock and Platek
Haluszcz Jak. Jozef Dominikanska 2 Horse meat Mieso Konskie
Hamer Salom. 3 Maja 12 Forest Exploitation Lasy eksploatacja X
Hamer Salomon 3 Maja 12 Wood Industry Drzewny przemyst
Hamer Mech. Panska 6 Watchmakers Zegarmistrze
Hamerling Abr. Sapiehy  4 Meat Products- Merchant Wedliny Sprzedaz
Hamerman B. Grodecka 23 Women's Hats Kapelusze Damski
Hamerman Rynek 16 Ready-to-Wear Konfekcja X
Hamm     Legjonow  41 Glass & Porcelian Szklo I porcelana Messer and Hamm
Hammer Rach. Zolkiewska 18 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Hammer Alb. Bilczewskiego PL. 9 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal Hammer and Gelb
Hammer Izyd. Rappaporta 7a Transports-Automobiles Samochodowa Komunikacja
Hammer J. Est. Strzelecki Pl. 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hammerman Hersz Zolkiewska 5 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hammerman Bernard Jagiellonska St 17 Laundries Pralnie
Hammerschmidt H. Jagiellonska 12 Doctor Lekarze Hammerschmidt and Naglowa
Hampel B. 3 Maja 2 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz
Hampel B. 3 Maja 2 Linen Drapery-Manufacturers Blawaty Manufaktura X
Hampel B. 3 Maja 2 Merchants Agencies Agentury
Hanak J. Panska 21 Piano Tuners Stroiciele fortepianow
Hanak Joz Pilsudskiego 21 Pianos-merchants Fortepiany-Sprzedaz
Hand Adolf Halicka 3 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Handel Zal. Cebulna 4 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Handel Juda Zrodlana 16 Carbonated Water Woda Sodowa
Handel Abr Solskich 245 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Handel J. Skarbowska 15 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Handel J. Skorbkowska 15 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Handel i Przamyst Drzewny Tarnowskiego 89 Wood Industry Drzewny przemyst X
Handel i Przamyst Drzewny Jagiellonska 3 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz X
Handel-Premysl-Rekodzielo Alembekow 5 Periodicals/Magazines Czasopisma
Handelsman Ged. Legjonow 27 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz
Handelsman Izr Sykstuska 19 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Handelsman S. Pod Debem 7 Manufactures-Manufactures Bielizna-Pracownie
Handelsman wl 3 Maja St.  15 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy Ekonomat
Handelsman and Son wl Marjacki pl. 4 Cameras and Photo. Equip. Fotograficzne aparaty i przybory Rojar
Handerwerker M. Zrodlana 31 Carpentry Establishments Stolarze
Handl Przem. wl Walowa 23 Chassis-Factories Karoserje-Fabryki Tytan
Handler El. Boczna Dekerta 6 Midwives Akuszerki
Handlessman wl Jagiellonska 20 Office Supplies Biurowe Przybory Ekonomat
Handlowiec Sp. Zoo Panska 11a Publishers Wydawnictwa X
Handwerker Salomon Jagiellonska 12 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Handwerker Kazimierzowska 51 Paper Papiers Handwerkeir and Kohn
Handwerker Etla Sloneczna st. 41 Restaurants Restauracje
Handwerker I. Zolkiewska 37 Shoemakers/Leggings Kamasznicy
Handzel Jakob Hausnera 12 Doctor Lekarze
Handzel & Co. Kazimierzowska 17 Fabrics Blawaty
Hankiewicz Leon Ruska 3 Lawyers Adwokaci
Hankowska W. Zielona 7 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Hankus Sapiehy 73 Tailors Krawcy
Hantz Solskich Pl. Folk Clothing Ubrania ludowe
Hanuszewski Bol. Boimow 4 Confectioners Cukiernie
Hapede Sp. z.o.o. 3 Maja 12 Wood Industry Drzewny przemyst X
Harach J. wl Zyblikiewicz St 52 Moving Enterprises Przewozowe Przedsiebiorstwa Szybkosc
Harasimowica Ant. Jagiellonska 24 Transports-Automobiles Samochodowa Komunikacja
Harazda Marja Lazarza 5 Midwives Akuszerki
Hariwig Kantorowicz Nast. T.A. Prz. Dstaicicizistico, L. Mucha Sykstuska 15 Vodkas & Factories-Factories Wodki & Likiery-Fabryki X
Harklowa Senatorska 3 Crud Oil Naftowa Ropa Gwarectwo Naft.
Harman M.   Skarbkowska 25 Locksmiths Slusarze
Harna I. Krasickich 5 Shoemakers Szewcy
Harnason Dyon. Romanowiczs Commission/Consignment Houses Komisowe Domy X
Harnason Dyon. Romanowicza 16 Merchants Agencies Agentury
Harnason D. Romanowicza 16 Merchants Agencies Agentury
Hartfeld Iz. Kazimierzowska  7 Fabrics Blawaty
Hartman Leon Halicka 1 Lawyers Adwokaci
Hartwig C. S. S. Sykstuska 19 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura X
Haselmus M Wesola 5 Hair Dressers Fryzjerzy
Hasenkam Ch Kazimierzowska 37 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hasenkamm R. Kotlarska 10 Midwives Akuszerki
Haskier Art. Grodecka St 46 Moving Enterprises Przewozowe Przedsiebiorstwa
Haskler Artur 3 Maja 2 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa      X
Hass A. Boznicza 35 Basket Makers Koszykarze
Hass Grodecka 25 Saddlers Rymarze i Siodlarze Brandel & Hass
Hass W. Grodecka St. 25 Transmission Belts-Factory Pasy Transmisyjne-Fabryki
Hass and  Son S.A. Fil. 3 Maja 7 Rugs-Merchant Dywany-Sprzedaz X
Hassman Wloch., inz. Zugmuntowska 17 Surveyors Geometrzy
Hasten Szyfra J.Hermana 24 Fuel/all types Opal
Haszachar Jagiellonska 2 Periodicals/Magazines Czasopisma
Haubel S. Sobieskiego 9 Tailors Krawcy
Haubel Elj. Persenkówka Wood Chests-Manufactures. Skrzynie-Wyrob
Hauben Pink. Koscielna 4 Leather Skory
Haudek Wilhelm Rzezni 13 Lawyers Adwokaci
Hauerstock M. Zamarstynowska 3 Shoemakers Szewcy
Hauerstock Basia Kazimierzowska 20/22 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hauflieg Zolkiewska  33 Paper Bags Torebki papierowe X
Hauflieg Zolkiewska 33 Trunks-Factories Kufry-Fabryki Hauflig and Zawadiwker
Hauflig Zolkiewska  33 Travel supplies Podrozne Przybory Hauflieg and Zawadiwker
Hauser Kar. Lyczakowska  47 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Hausirer Zofia Grodecka 83 Bookstore Ksiegarnie
Hausknechi P. Gródecka 147 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hausman Daw. Goluchowskich 2 Fabrics Blawaty
Hausman Joz. Sykstuska 15 Hops Chmiel X
Hausman Jozef Glinianska 7 Lawyers Adwokaci
Hausman Joachim Ochronek 11 Lawyers Adwokaci
Hausman Aleksander Pasaz Hausmana 6 Lawyers Adwokaci
Hausman Jakob Podlewskiego 10 Charcoal Wegiel Drzewny
Hausman Jak. Marcina Sw. 16 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hausmann E Hausmana Pasai 6 Electrical Equipment-Merchants Elektrotechniczne artykuly-Spr.
Hausner Joz Krakowska 15 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hausner Bela. Legjonow 35 Textile Products-Merchants Wlokiennicze Wyroby-Sprzedaz
Hausner and Son Sal. Furmanska 8 Fabrics Blawaty
Hausner and Son Sal. Legjonow 35 Fabrics Blawaty
Hautzig Freude Gródecka 48 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hawerla Pawla 25 Oil-Essential Oleje Eteryczne X
Hawerla Piotra Oil-Essential Oleje Eteryczne X
Hawranek Edward Mariacki Place 10 Paper Papiers
Hawranek R. Grunwaldzka 12 Tailors Krawcy
Hawryszkow Barbara Lyczakowska St. 83 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Hay Samuel Rynek Bakeries Piekarnie
Hay Szym Kazimierzowska 31 Pharmacy Apteki X
Hay Mend. Na Bajkach 6 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Hay Izrael Lyczakowska St. 66 Restaurants Restauracje
Hayer and Co. M. Legjonow 1 Merchants-Merchants Bielizna-Sprzedarz X
Hazet Panienska 26 Candy-Factory Cukry-Fabryki X
Hebenstreit Faj. Grodzickich 8 Dairy and Eggs Nabial
Hebin Szymanowiczow 8 Groats Kaszarnie
Hechler Rachm. Bernardynski pl. 2 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia
Hechler L. Serbska 11 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia
Hechler Cebulna 4 Tinsmiths Blacharze
Hechler Ch. Serbska 9 Tinsmiths Blacharze
Hecht Abr. Pilnikarska 4 Cap-Workshop Czapki-Pracownie
Hecht Markus Anny Sw.9 Cartons-Factory Pudelka Tekturowe-Fabtyki
Hecht Juliusz Zamarstynowska 58 Cartons-Factory Pudelka Tekturowe-Fabtyki
Hecht Leon   Rynek  29 Dental Technicians Technicy dentystyczni
Hecht Anna Owocowa  8 Folk Clothing Ubrania ludowe  
Hecht J.O. Boczkowski St. 11 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Hecht Jozef Skalka 1 Lawyers Adwokaci
Hecht wl Kazimierzowska 4 Musical Instruments-Merchants Muzyczne Instrumenty-Sprzedas Balaban and Hecht, "Lira"
Hecht Azr. Sobieskiego 30 Bookbinderies Introligatornie
Hecht Debora Zólkiewska 133 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hecht and Co. Jul. Grodecka 59a Musical Instruments-Merchants Muzyczne Instrumenty-Sprzedas X
Hecker Joseph Kleinowska St. 4 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Hecker Joz. Kraszawskiego 26 Merchants Agencies Agentury
Hecker Julja Kr. Leszczynskiego 35 Midwives Akuszerki
Hecker Joz. Kleinowska 4 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hees Stan. Romanowicza 11 Mechanical Workshops Mechaniczne warsztaty
Hefko Dat. Ketrzynskiego 22 Midwives Akuszerki  
Heftel Dawid Sloneczna 1 Doctor Lekarze
Hefter J.   Joseewicza  22 Shoemakers Szewcy
Heftler Rud. wl Zolkiewska St. 61 Paper-Factories Papierowe Wyroby-Fabryki Globus
Hegedl? L. Halicka 5 Upholsters-Weaving Kilimy-Wyrob
Hegedl? L. Koperniki 11 Upholsters-Weaving Kilimy-Wyrob
Hegeduess Ludwik Kopernika 11 Basket Articles Koszykarskie Wyroby
Hegeduss Franc. Ketzynskiego 17 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Hegeduss Ludw. Halicka 5 Upholsters-Merchants Kilimy-Sprzedaz
Heiber W. Jachowicza Tinsmiths Blacharze
Heil , Genser and Co. wl Sakramentek 5 Pharmaceutical Articles-Wholesale Apteczne Artykuly-Hurt Sanitaria
Heilpern Jerzy Krasickich 14 Lawyers Adwokaci  
Heilt Betti Kr. Jadwigi 8 Fruits Owoce
Heimlich Joz.   Goluchowskich Pl. Herring Sledzie
Heindel Adolf Na Skalce 1 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Heindel Tepf. Pilsudskiego 16 Orthopedic-Establishments Ortopedyczne Zaklady
Heindl T. Panska16 Shoemakers Szewcy
Heinstein Joachim Lenartowicz St. 3 Restaurants Restauracje
Heinstein Leon Panska St. 17a Restaurants Restauracje
Heisig St. Plastow 8b Manufactures-Manufactures Bielizna-Pracownie
Helczynski Adam Ochronek 4a Dental Surgeons Lekarze Dentysci
Helczynski Adolf Akademicki Pl. Doctor Lekarze
Helfer Wladyslaw Kopernika 3 Dental Surgeons Lekarze Dentysci X
Heliczer Mina Mikolaja 11 Fruits Owoce
Helios Sp.Zoo Piekarska Manufactures-Manufactures Bielizna-Pracownie X
Heller Tad. L. Sapiehy 5 Agricultural machines-Merchants Maszyny rolnicze-Sprzedarz
Heller Jak. Zolkiewska 3 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Heller Skarbkowska 15 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy Bartfeld Bcia and Heller
Heller C Akademicka 11 Doctor Lekarze Heller and Jonasowa
Heller Kazimierzowska 12 Fabrics Blawaty Barifeld and Heller
Heller Rzeznicka 12 Fabrics Blawaty Heller and Schreiber
Heller Szpitalna St 17 Feathers Pierze Lanes and Heller
Heller Idel Dzialynski St. 3 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Heller J.   Grodecka 44 Hair Dressers Fryzjerzy
Heller Sioneczna 47 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz Delfiner and Heller
Heller Julj. Kochanowskiego  6 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Heller Jakob Sapiehy 87 Men's Clothes Konfekcja Meska X
Heller Klonowicza 8 Merchants Agencies Agentury Heller and Leiter
Heller Jakob Sobieski St. 24 Restaurants Restauracje
Heller Fr. Zofji Sw. 66 Sand and Gravel Piasek i Zwir
Heller Estera Sadownicka 19 Doctor-Pediatrician Lekarze-Ddziec
Heller Leib Krakowska 29 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Heller and Co. Rutowskiego 11 Women's-Ready-to-Ware Konfekcja Damska
Hellman Wilhelm Zolkiewska St. 29 Restaurants Restauracje
Hellreich Joseph Ormianska St. 5 Restaurants Restauracje
Hellwig Edw. Rutowskiego 22 Vinegar Factory Ocet, Fabryki X
Helzel Herm. Batorego 28 Used and Rare Book Shop Antykwarnie
Hemelny Franc. Lokietka 16 Vinegar Bottlers Ocet, Rozlawnie
Hemerling Adolf. Kazimierzowska 9 Fabrics Blawaty Hemerling and Tune
Hemmering Rud. Lyczakowska 24 Confectioners Cukiernie
Hendel J. Legjonow 26 Goldsmiths Zlotnicy
Hendel S. Sykstuska 8 Goldsmiths Zlotnicy
Hengel I. Smolki  5 Coal Wegiel
Heninger and Co. Jan Krakowska St. 7 Restaurants Restauracje
Hera Sp.z.o.o. Rynek 34 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal X
Herasymowicz G. Zimorowicza 20 Surveyors Geometrzy
Herax Sp.z.o.o Romanowicza 1 Industrial Oils Naftowy Przemysl X
Herbst L. Podzamcze 3 Commission/Consignment Houses Komisowe Domy  
Herbst Leon   Maczna  20 Jute Szparterje
Herbst Ber. Hotel Warszawski Office Supplies Biurowe Przybory
Herbst Roza Janowska 18 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Herman Mark Ruska 8 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas
Herman J. wl Panska 1. Hotels Hotele Hotel Metropol
Herman Z. Lyczakowska 17 Masons Murarze
Herman J. Zofji Sw. 15 Piano Tuners Stroiciele fortepianow
Herman Wilhelm Na Blonie St. 2 Restaurants Restauracje
Hermelin El Jagiellonska 11a Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Hermelin Daw. Rutowskiego 24 Fabrics Blawaty
Hermelin Abrah. Rejtana 6 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz
Hermelin Jozef Trybunalska 16 Furniture-Merchants Meble-Sprzedaz
Hermelin Natan Kraszewskiego 5 Lawyers Adwokaci
Hermelin Gottfried Sykstuska 27 Lawyers Adwokaci
Hermelin Zdzislaw Sykstuska 27 Lawyers Adwokaci
Hermelin H. Teodora Pl. 8 Shoemakers Szewcy
Hernerling Ad. Kazimierzowska  7 Fabrics Blawaty
Herold N. Lyczakowska 98 Carpentry Establishments Stolarze
Herold Laura Boimow 25 Midwives Akuszerki
Herold Kupiecki Sobieskiego 28 Periodicals/Magazines Czasopisma
Herschdörfer Hersch. Krakowska 26 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Herschdörfer Eis. Rynek 19 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby
Herscheles Herm Jagiellonska 9 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Herscheles L Sykstuska 11 Pianos-merchants Fortepiany-Sprzedaz X
Herscheles G. Kopernika 26 Leather Goods Skorzane Wyroby
Herschendorfer Arnold Pilsudskiego 3 Doctor-Ophthalmology Lekarze-Okulista
Herschenfeld Adolf Janowska 10 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz
Herschtal Sam. kollataja 3 Lawyers Adwokaci
Herszes S. Szajnochy 7 Butchers Rzeznicy
Hertler Agata Fredry 2 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hertzberg L. Sloneczna 2 Fabrics Blawaty Hertzberg and Perlbaum
Herz Sal., dr. Koscielna 8 Merchants Agencies Agentury
Herzberg Kosciuszki 18 Forest Exploitation Lasy eksploatacja Herzberg and Jolles
Herzberg Kopernika 16 Construction Materials Budowlane Materjaly Herzberg & Jolles
Herzel Emil Janowska 78 Doctor Lekarze
Herzel Zygmunt Sadownicka 19 Doctor Lekarze
Herzel Herm. Hausmana Pas. 3a Painting Obrazy
Herzelass Berta Jagiellonska 14 Merchants-Merchants Bielizna-Sprzedarz
Herzfeld Victorius Dzialynskich 9 Iron Foundries Zelazo-Odlewnie X
Herzlich Ryfka Zamarstynowska 22 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Herzog Jak. Hermana 5 Cartons-Factories Kartonaze-Fabryki
Herzog Julj. Zamarstynowska 58 Cartons-Factories Kartonaze-Fabryki X
Herzog Joachet Jakoba Hermana St 5 Cartons-Factory Pudelka Tekturowe-Fabtyki
Herzog Joachim Zamarstynowska St 29 Cartons-Factory Pudelka Tekturowe-Fabtyki
Hescheles Samuel Dekierta 20 Bakeries Piekarnie
Hescheles Leon Korna St 3 Bakeries Piekarnie
Hescheles Izak (senior) Sykstuska 10 Doctor Venereal Diseases Lekarze-Weneryczny
Hescheles Izak (junior) Zyblikiewicza 31 Doctor-Pediatrician Lekarze-Ddziec
Hescheles Dawid Sykstuska 10 Lawyers Adwokaci
Hescheles L. wl Sykstuska 11 Musical Instruments-Merchants Muzyczne Instrumenty-Sprzedas Dom Chopina
Hescheles Abr. Stoneczna 23 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Hess S. Glowacki St 30 Bakeries Piekarnie
Heutner D. Dominikanska 4 Tailors Krawcy
Hewak St. Blacharska 11 Bookbinderies Introligatornie
Hewak J. Fredry 6 Bookbinders Introligatorzy
Hewak Jan Fredro St. 6 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Hewel Jakob Gazowa 12 Lawyers Adwokaci
Heydel S. wl Kopernika 17 Agricultural machines-Merchants Maszyny rolnicze-Sprzedarz Standard Lloyd
Heyman Stanislas Slowacki St 8 Moving Enterprises Przewozowe Przedsiebiorstwa
Heymann Ludw. Sykstuska 43 Merchants Agencies Agentury
Hiesiger Rywa Smocza  6 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Higjena Ciala & Sport Piaskowa 11 Periodicals/Magazines Czasopisma
Hilarowicz-Nusbaum Henryk Zyblikiewicza 35 Doctor- Surgeon Lekarze-Chirurg
Hildebrandt M. Hermana 4 Carpentry Establishments Stolarze
Hilferding Daw Ritowskiego 23 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Hilferding Ot. Halicka 8 Women's Hats Kapelusze Damski
Hilferding Sal. Rutowskiego 23 Women's Hats Kapelusze Damski
Hillman Abr. Dominikanska  5 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Himelfarb L.R. Rynek 7 Cosmetic Products-Factories Kosmetyczne Artykuly-Fabryki
Himmel Zolkiewska 23 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal Himmel and Morecki
Hinke Rdm. Szewczenki 3 Milk Mleko
Hiolski Wlodzimierz Lyczakowska 151 Veterinary Surgeons Lekarze Weterynarji
Hirniak & Sym Marja wl. Zarowia 9 Mineral Water Wody Mineralne Zdrowie
Hirsch Fajga Peltewna 25a Fuel/all types Opal
Hirsch Szym.   Rynek  7 Glass & Porcelian Szklo I porcelana Fisch and Hirsch
Hirsch R.   sw. Zofji 3 Hair Dressers Fryzjerzy
Hirsch Sam. Gordecka 57 Women's-Ready-to-Ware Konfekcja Damska
Hirsch wl 3 Maja St.  15 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy Ekonomat
Hirsch M Zotkiewska 5 Photographers Fotograficzne zaklady
Hirschberg Juda Krasickich 6 Lawyers Adwokaci
Hirschhorn Sam. Kazimierowska 26 Merchants Agencies Agentury
Hirschhorn Pinkas Bernsteina 4 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Hirschhorn M. Goruchowskich pl. 15 I Krakowska 4 Shoe Merchants Obuwie- Sprzedaz
Hirschorn Bela Rzeznicka St 7 Moving Enterprises Przewozowe Przedsiebiorstwa
Hirschorn S Kazimierzowska 26 Window Drapes Firanki
Hirschprung Edward Brajerowska 5 Lawyers Adwokaci
Hirschprung Leon  Marjacki Pl.  7 Ready Made Garments Ubrania gotowe X
Hirschtreit Chmielowskiego 3 Merchants Agencies Agentury
Hirsz Mich. Teodora Pl. 4 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hirsz Debora Zielona 31 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hirszch Ire. Krakowska 5 Shoe Merchants Obuwie Sprzedal
Hirszhorn Ernest. Lyczakowska St. 32 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Hirszhorn Leib Legjonow 25 Saddler's Products Rymarskie Wyroby
Hirszhorn Taube Brajerowska 3 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Hirszowicz J. Chlodna 14 Labels Etykiety
Hirszprung Ad Zolkiewska 19 Photographers Fotograficzne zaklady
Hirszprung Mojz. Stanislawa Sw. 6 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby X
Hischeles Gitla Kopernika 26 Trunks-Merchants Kufry-Spzedaz
Hiss Kar. Szpitalna 10 Bathing-Establishments Kapielowe Zaklady  
Hiss Leop.   Legjonow  33 Dental Technicians Technicy dentystyczni
Hiss Nes. Sobieskiego 39 Leather Skory
Hiss Izak Rutowskiego  1 Ready Made Garments Ubrania gotowe
Hiszpansko Polska Spolka Naftowa Grunwaldzka 3 Oil Products Naftowe Produkty X
Hitnik Zygmunt Zolkiewska Lawyers Adwokaci
Hitnik S. Boimow 10 Tailor Supplies Krawieckie Dodatki