Dab and Co. Joach. Jagiellonska 15 Buttons-Merchant Guziki,sprzedaz
Dab and Co. I. Jagiellonska 15 Merchants Agencies Agentury
Dabczewski Wladyslaw Wyspainski St. 11D General (Various) Merchandize Rozne Towary
Dabek Fr. Zolkiewska  141 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Dabek Fr. Zyblikiewicza  51 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Dabek Fr. Zyblikiewskich 51 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Dabrowska Joz. and Kar. Rynek 29 Purchaser and Seller Realty Nieruchomosci kupno I 
Dabrowska B. Halicka 20 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Dabrowski Jozef Romanowicza 3 Doctor Lekarze
Dabrowski Kazimierzowska 17 Fabrics Blawaty
Dabrowski Abr. Legjonow 41 Fabrics Blawaty Darbrowski and Buber
Dabrowski B. pl. Akademicki Goldsmiths Zlotnicy
Dabrowski Jul. Akademicka 2 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby Dabrowski Jul. & Rozwarzswski L.
Dabrowski Franc. Akademicki Pl. 3 Jewelers Products Jubilerskie Wyroby X
Dabrowski Hetmanska 22 Merchants Agencies Agentury
Dabrowski Rom. Rynek 29 Merchants Agencies Agentury
Dabrowski Stan. Potockiego 64 Metal Articles-Manufacturer Metalowe-Wyroby
Dabrowski Bronislaw Lyczakowska St. 19a Restaurants Restauracje
Dabrowski Jan. Grodecka 57 Pubs/Bars Wyszynk Trunkow
Dabrowski  Franc. Akademicka 3 Goldsmiths Zlotnicy
Dac Kar. Krakowska 17 Midwives Akuszerki
Daches E. Podzamcze 3 Carpentry Establishments Stolarze
Daches H. Cebulna 1 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Dachs Izak Ketrzyśskiego 12 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Dachs Wel. Skarbkowska  9 Paper Bags Torebki papierowe
Dadiez Jozef Piekarska 52 Doctor Lekarze
Dagensstuck Zygm. wl Sykstuska 32 Graphic Art-Stores Graficzne Zaklady Ars
Dajczak Wawrz. Dlugosza 7 Architect Architekci
Dajczak Wawrz. Dlugosza 7 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Dajewski Marjan Akademicka 20 Watchmakers Zegarmistrze
Dajewski Sp. Zoo J. Akademicka 21 Tailor Establishments Krawieckie Zaklady X
Damanski Emil Barska 1 Doctor Lekarze
Damanski Marek Hetmanska 6 Doctor Lekarze
Damm Albert Smolki 5 Doctor Venereal Diseases Lekarze-Weneryczny
Dampf Maur. Marcina Sw. 27 Candy Store Cukiernicze Wyroby
Dampf Saul Sloneczna 7 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Dampf S. Furmanska 12 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Danczuk Marja Kosciuszki 3 Midwives Akuszerki
Daniel Anna Sykstuska 43 Midwives Akuszerki
Danielewicz Antoni Staszic St 8 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Danielski Zygmunt Bernardynski Pl. 2a Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Danilowicz W. Listopada 3 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Daniuk Z. Anny Sw. Fabrics Blawaty Lebeohl, Bodek and Daniuk
Danzkier P. Sykstuska 43 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Danzyger Sal. Sloneczna 23 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Darmolinski L.    Akademicka  3 Technical Articles Techniczne Artykuly Darmolinski and Pieniazkiewicz
Darzkiewicz Jan Podiewskiego 3 Dye Works Farbiarnie
Daszek J. wl Marjacki Pl. 10 Films Kinematografty Fatamorgana
Daszkiewicz Roman Badenich 12 Lawyers Adwokaci
Daszkowski K. Pelczynska 12 Painters Malarze
Dattner H. Mickiewicza  4 Coal Wegiel X
Dattner Hugo Marjacki Pl 5 Dental Surgeons Lekarze Dentysci
Dattner Hugo Clowa 7 Doctor Lekarze
Dattner Herman Tanskiej 1 Lawyers Adwokaci
Daubner Marja Sobieskiego 10 Brushes Szczotki
Dauer Pes. Rzeznicka 15 Fabrics Blawaty
Daum Ludwik Romanowicza 3 Doctor-Gynecology Lekarze-Ginekolog
Daum Edmund wl Kollataja St 3 Hosiery-Merchants Ponczochy-Sprzedaz Parisette
Dawid Karol Jagiellonska 20 Lawyers Adwokaci
Dawid Izak Zygmuntowska 7 Lawyers Adwokaci
Dawidowicz Emil Zimorowicza 5 Doctor-Internist Lekarze-Wewneczny
Dawidowicz Jozefa Bilinskich 3 Midwives Akuszerki
Dawidowicz Jozefa Bilinskich 3 Midwives Akuszerki
Dawidsohn Sz Cebulna 3 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Dawydiak Eugeniusz Ormianska 19 Lawyers Adwokaci
De Cet Zielona 73 Cement Products-Factory Cementowe Wyroby-Fabryki Brattel & De Cet
Debicki J Pilsudskiego 18 Doctor-Radiologist Lekarze- Rentgenolog
Debicki K. Zamartynowska 33 Varnishes Lakiernicy
Debicki J. Zyblikiewicza 27 Varnishes Lakiernicy
Deblessen M Kollataja 7 Electrical Equipment-Merchants Elektrotechniczne artykuly-Spr.
Deblessen Miecz   Kollataja  7 Technical Bureaus Techniczne  biura  
Debrowolski M. Lyczakowska 18 Saddlers Rymarze i Siodlarze
Debski Jan Mickiewicza 26 Lawyers Adwokaci
Decowska Marja Bilczewskiego pl. 5 Midwives Akuszerki
Decowska Marja Kosciuszki 3 Midwives Akuszerki
Defort Jakob Dzieci Lwowskich St. 18 Restaurants Restauracje
Defot Emma Lw. Swietokrsyska 22 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Degen Leiz. Panienska  31 Paper Bags Torebki papierowe
Degen D. Cebulna 15 Tinsmiths Blacharze
Degen Sam Szpitalna 42 Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz
Degenstuck Zygm. wl Sykstuska 32 Zinc Works Cykograficzne Zaklady Ars
De-Ha-Ka Kosciuszki  14 Edible Fats-Factory Tluszcze jadalne Fabryki
Deiches Adolf Zolkiewska 66 Lawyers Adwokaci
Dejneka Irena Ruska 1 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Dekanski Stanislaw Nowy Swiat 20 Doctor Lekarze
Delfiner Sioneczna 47 Iron-Merchants Zelazo-Sprzedaz Delfiner and Heller
Delice Marjacki Pl. 10 Candy-Merchant Cukry-Sprzedaz
Delkiewicz J. Szaszkiewicza 3 Masons Murarze
Demant K Furmanska 1a Hair Dressers Fryzjerzy
Demant Aur. Zamarstynowska Tobacco products Tytoniowe wyroby
Dembinski Wojc. Nabielaka 12 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa
Demianowska Marja Kraszewskiego 19a Doctor-Neurology Lekarze-Nerwowy
Demianowski Adrian Kraszewskiego 19a Doctor-Psychiatrist Lekarze-Psychiatr
Demisiewicz Joz. Zolkiewska  74 Meat Products-Producers Wedliny-Wyrob
Demkow Tym.   Dzialynskich St. 6 Restaurants Restauracje
Dendropol Sp. z.o.o. Sykstuska 56a Wood-Merchant Drzewo-Sprzedaz X
Denega P. Boimow  6 Furriers Kusnierze
Denkowski Bernardynski Pl. 17 Cosmetic Products-Merchant Kosmetyczne Artykuly-Sprzedaz Denkowski and Repa
Der Batten Goluchowskich 11 Periodicals/Magazines Czasopisma
Der Morgan Lindego 7 Newspapers Gazety
Der Morgen Lindego 7 Publishers Wydawnictwa
Derby Bilczewskiego Pl. 3 Candy-Factory Cukry-Fabryki
Derby, Sp. Zz Bilczewskiego Pl. 3 Factory-Factory Czekolada-Fabryki X
Derdacki Wlad. Staszica 9 Architect Architekci
Derdacki Zimorowicza 6 Construction Contractor Budowlane Przedsiediorstwa Derdacki and Rzewucki
Derdacki Zdz., inz. Grunwaldska 7 Surveyors Geometrzy
Derezowiec wl Krótka 5 Department Store Domy Handlowe Nowosc
Dernbergerowska, Przemyslu Zelazn. Kollataja 8 Department Store Domy Handlowe X
Dernów Sp.z o.o. Badenich 3 Department Store Domy Handlowe X
Dernow Zaki Przem. Sp. s.o.o. Zyblikiewicza 41 Wood Industry Drzewny przemyst X
Ders Kurkowa 44 Batteries Akumulatory X
Deryng Juliusz Pelczynska 26a Laboratories Laboratorja
Desna and Co. Romanowicza 1 Industrial Oils Naftowy Przemysl Dniestr. Ska Naft. Sp.z.o.o.
Deszczulka St. Staszyca 7 Bookbinders Introligatorzy
Deutsch Ettla Batorego 24 Painting Obrazy
Deutscher Hersch. Zbarawska 34 Cattle Trade Bydlo Handel
Deutscher B.R. Bóznicza 3 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Deutscher Izr. Sloneczna 35 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Deutschman Bron. Jozefata 3 Midwives Akuszerki
Deutz Humboldt Romanowicza 1 Merchants Agencies Agentury X
Deutz-Humbotdt Romanowicza 1 Motors Motory X
Dewechy Fryd. wl Slowackiego 12 Pharmacies Apteki Pod Temida
Diabole Seperator Sp. Zoo Akademicka 4 Centrifuges Wirowki
Diakirski  Widomosty Jura Pl. 5 Periodicals/Magazines Czasopisma
Diamad T. Peltewna 1 Tinned Iron-merchants Blaszane Wyroby-Sprzedaz
Diamand Grodecka 19 Basket Articles Koszykarskie Wyroby Diamand and Polant
Diamand M. Kochanowskiego 66 Construction Materials Budowlane Materjaly      X
Diamand M. Solskien pl. Fish Ryby
Diamand Henr. Karkowski Pl. 18 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Diamand Jak. Szpitalna 18 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Diamand Sloneczna 8 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja Goldner and Diamand
Diamand J. Bernardynski Pl 2 Lawyers Adwokaci  
Diamand J.   Rynek  14 Locksmiths Slusarze
Diamand W. Milkowskiego 11 Manufactures-Manufactures Bielizna-Pracownie
Diamand M. Bernsteina 11a Shoemakers Szewcy
Diamand Izr. Batorego  32 Tobacco products Tytoniowe wyroby
Diamand Henr. Rzezni Pl. 10 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Diamanstein M. Hermana 13 Flour-Wholesalers Maka-Hurt
Diamenstein and Co. Leop. wl Listopada 23 Petroleum/Kerosene Nafta Nelson
Dichlow Jadw. Kopernika 11 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Dick Fani Grodecka St. 129 Restaurants Restauracje
Dicker Ign. Rutowskiego  7 Hosiery-Merchant Trykotaze-Sprzedaz
Dicker Herm. Szajnocha St.3 Restaurants Restauracje
Diduszko Franciszek Gleboka St. 15 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Diduszko Maria Saints Peter & Paul St. 19 General (Various) Merchandize Rozne Towary
Diehl Jadw. Kopernika 41 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Diener Maurycy Teodora pl. 5 Kitchen Articles and Utensils Kuchenne Naczynia
Diener R. Zielona 7 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Diengott S. Furmanska 9 Cigarette Tubes-Merchants Gilzy do Papierosow-Sprzedaz X
Diesendorf S. Sloneczna 5 Chemical-Merchants Chemiczne Produkty-Sprzedaz
Diesendorf Sal Sloneczna 5 Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas X
Diesendruck T. Halicka 3 Women's Hats Kapelusze Damski
Diestenfeld Pink Legjonow 39 Furs Futra X
Dikman Nechem Janowska 26 Fuel/all types Opal
Dimandstein Aron. Kazimierzowska 20-22 Grocery Items-Retail Kolonjalne artykuly-Detal
Diner Jak.   3 Maja 8 Dental Technicians Technicy Dentystyczni
Diner Zygmunt Krasickich 18a Lawyers Adwokaci  
Dinger Mojz Zolkiewska 3f Dyes/Paint-Merchants Farby-Sprzedas
Dinner R. Kazimierzowska 13 Fabrics Blawaty
Dinner R. Szpitalna 22 Tailors-Women's Krawiectwo Damskie
Dinter Roza Koscielna  6 Lime Wapno
Dische Iz. Zyblikiewicz St. 2 Writing/Office Supplies Pismienne Materialy
Distenfeld Gleboka 15 Doctor Lekarze Tieger-Distenfeld
Distenfeld K. Bernsteina 16 Hops Chmiel
Distenfeld Moz. Goluchowskich Pl. 5 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Distenfeld P. Legjonow 39 Leather Skory
Distler Ign. Kazimierzowska 17 Cloth/Fabric-Merchants Sukno-Sprzedaz
Distler Roz. Pilsudskiego 12 Fruits Owoce
Distler B Leona Sapiehy 17 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Distler Sob. Kingi Sw. 20 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Distler A. Zólkiewska 12 Groceries & Delis Spozywcze Artykuly
Ditmar R. Marjacki pl. 9 Lamps Lampy Pischnot, Ditmar and  Brunner
Ditnik Rob. Zielona 3 Cheeses-Production Sery Wyrob
Ditnik Rob. Pilsudskiego 17a Fruits Owoce
Ditnik Fel Zamarstynowska 47 Haberdashery/Fancy Goods Galanterja
Diwald Marjacki pl. 8 Dispatching Office-Transporting Merchandise or Goods Ekspedycyjne biura Goldberg and Diwald
Dmytrach Eust. Legjonow 3 Arms, Armorer-merchants Bron-Sprzedaz