Sitting (left to right): David Alperstein, Batya (Kosowski) Eliashberg, Yocheved (Eliashberg) Rutenberg, Yehoshua Eliashberg, Chaya (Kosowski) Alperstein, Yosel Kosowski. Standing in the back: Moshe Alperstein (left), Yitzchak Eliashberg (right)
The picture was taken one day before Yocheved (Yitzchak's sister) left Poland on her way to Eretz Israel.