JewishGen ShtetLinks
Weinrath
Maps
Religious Life
History 1211-1939
Lubaczow - America
Lubaczow - Israel
1920's and 1930's
Holocaust
YIZKOR
Further Research
Photos
Bibliography
Researchers
E-Mail
Lubaczow, Poland
50 10' / 23 08'
Remembering the Jews of Lubaczow
Other names: Libatchov, Libechuyv, Liubachev, Lubachov, Lubatchov, Lubichuv

Telephone list from Lubaczow 1932
 
The Central Archives for the History of the Jewish People, Givat Ram, Jerusalem, has an old telephone catalogue for Poland from 1932 (Call number PL/530).
These were the telephone listings for Lubaczow for the year 1932:

18 Administracja Dobr Polsk. Akad. Umiej. Krowica.
- (dod.) lasy.

9 Baon I/38 Pulku Plechoty.

7 Bardach Ignacy, dr., adwokat.
- (dod.) mieszkanie.


1 Brunner Abusch, przemysl drzewny.

24 Dorner Hersch, eksp. wegla i koksu.


28 Fischbeinowa Franciszka.

18 Gabel Markus, hurt. handel zboza, nasion i ziemioplodow.

11 Gleich Emil, dr., adwokat.


15 Inspektorat Powlat. Polskiej Dyrekcji Ubezplecz.

19 Kasa Depozytowa.

16 Kasa Skarbowa.

28 Kruczek Szczepan, dr., lekarz.
- (dod.) miezkanie Dachnow.

20 Posterunek Policji Panstwowej.
- (dod.) Komenda Powiat.

29 Posterunek Policji Paustw., Lukawiec.

25 Rada Szkolna Powiatowa.,

26 Sad Grodzki.

27 Schmidt Bernard, kupiec.

28 Starostwo.
- (dod.) mieszkanie starosty.

21 Szpital Powzechny.
- (dod.) dr. Leszczynski Z., dyr. szpit.

10 Tarlak Parowy hr. Drohojowskiej. Marji:
- (dod.) mieszkanie.

22 Taube Szymon, prsemysl drzewny.

12 Urzad Miejski.

8 Urzad Poczt. i Telegr., Naczelnictwo.

2 Wydziai Rady Powiatowej.

5 Zarzad Dobr Ag. hr. Goluchowskiego.

3O Zarzad Dobr Dachnow, w Hrynkowie.
- (dod.) zarzad dobr Hrynkow.

6 Zarzad Mlyna Turbinowego, Mickiewicza 2.

14 Zwiazek Ziemian, Kolo Lubaczowskie.
KehilaLinks Directory | JewishGen HomePage

© 1999-2001 Site Design by Barak Floersheim, All Rights Reserved

 

Weinrath Maps Religious Life History 1211 - 1939 Lubaczow - America Lubaczow - Israel 1920's and 1930's Holocaust YIZKOR Further Research Photos Bibliography Researchers JewishGen ShtetLinks