Lubaczow Business Directory


ADLER M. Budowjane materjale Building Material
ADLER D. S. Kuchezine naczynia Kitchen articles
ADLER M. Wyszynk trunkow Liquor store
AMSTER S. Zelazo Iron
ANGER K. Sluzarze  
APFELDOERFER B. Blawaty Fabrics
ARDAN Stefan Adwokat Lawyer
ARGASINSKA A. Akuszerki Midwife
ARGASINSKI J. Bednarze Cooper
ARGASINSKI M. Bednarze Cooper
ARGASINSKI A. Wedliny Meat
ASCHKENAZY   Tartaki Sawmill
BANDYRS E. Dr. Lekarze weterynarji Veterinarian
BARD B. Galanterja Haberdashery
BARDACH I.  Dr. Adwokat Lawyer
BARDACH L. Geometrzy Land Surveyor
BEGLEITER H. Kuznierze  
BERN P. Blawaty Fabrics
BIALOZORSKI P. Piekarnie Baker
BIALOZORSKI P. Murarze Bricklayer
BLANKENHAMER   Piekarnie Baker
BLOCKI Wladyslaw Starosta Staroste
BLUMENBERG A. Galanterja Haberdashery
BODENSTEIN S. Blawaty Fabrics
BOGNER J. Szklo I porcelana Glass and porcelene
BELZ   Fotograficsne zakl. Photo Studio
BRUNNER A. Drzewny przemysl Wood industry
BRUNNER A. Podklady kolejowe Railroad ties
BRUNNER J. Rozne towary General store
BUCHHOLZ M. Rozne towary General store
BUECHNER E. Geometrzy Land Surveyor
CIEZLINSKI J. Koszykarze  
CIZOWSKI J. Bednarze Cooper
CZECHOWICZ Robert Notarjusze Notary
CZUWALA J. Spirytus - roziewnie Bottling of alcohol
DOMINITZ S. Rolnicze art. Agricultural articles
DOMINITZ S. Zboze Grain
DONNER R. Krawcy Tailor
DORNER H. Wegiel Coal
DRAHOJOWSKA hr. M. Mlyny Miller
DRUCK J. Rozne towary General store
DRUCK D. Shory Leather
DRUCKER F. Piekarnie Baker
EGERT I.  Dachowki - fabr. Roofs - factory
EGERT I. Malarze Painter
EISENSTEIN L. Zelazo Iron
ENGELHARD   Spirytucija Alcohol
FALIK F. Tokarze Machinist(?)
FALIK N. Zegarmistrze Watchmaker
FELDSTEIN W. Rozne towary General store
FISCHBEIN A.  Dr. Adwokat Lawyer
FISCHLER K. Rozne towary General store
FISCHMAN M. Piwo Beer
FLEISCHER S. Rozne towary General store
FRAENKEL O. Frysjersy Barber/Hairdresser
FRAENKEL Ch. Rozne towary General store
FRAENKEL M. Rozne towary General store
FRAENKEL Sz. Rozne towary General store
FRAENKEL S. Rozne towary General store
FRENKEL E. Akuszerki Midwife
FRIEDMANN M. Drozdze Yeast
FUCHS M. Rozne towary General store
FUCHS L. Szewzy Shoemaker
GABEL J. Kaszornie  
GABEL A. Rolnicze art. Agricultural articles
GABEL A. Rozne towary General store
GABEL O. Szewzy Shoemaker
GACZOL I. Wedliny Meat
GAERTNER E. Zboze Grain
GAMS F. Rozne towary General store
GAMS J. Rozne towary General store
GERSTENFELD R. Hotele Hotels
GERTEL J. Zboze Grain
GLEICH E. Dr. Adwokat Lawyer
GOLUCHOWSKI hr. A Mlyny Miller
GOLUCHOWSKI hr. Agenor Tartaki Sawmill
GORECKI Fr. Szewzy Shoemaker
GOTLIEB Ch. L. Blacharze  
GOTLIEB O. Blacharze  
GOTLIEB J. Ksiegarnie Book store
GOTLIEB S. Rozne towary General store
GOTTLIEB H. Blawaty Fabrics
GOTTLIEB R. Olejarnio Oils
GRAFF D. Shory Leather
GROSSMAN H. Blawaty Fabrics
GROSSMAN H. Piekarnie Baker
GRUSZKIEWICZ Oo. Olejarnio Oils
HAAS O. Rozne towary General store
HALPERN B. Kuchezine naczynia Kitchen articles
HALPERN O. Rozne towary General store
HALPERN D. Shory Leather
HANDWERKER M. Dachowki - fabr. Roofs - factory
HANDWERKER D. Wina Vines
HASS A. Introligatorzy Bookbinder
HELLER Ch. Blawaty Fabrics
HERCBERG B. Kieski swierzece  
HERCBERG M. Mleczarskie saklady Milk shop
HERZBERG A. Blawaty Fabrics
HERZBERG M. Hotele Hotels
HERZBERG E. Krawcy Tailor
HERZBERG A. Rozne towary General store
HERZBERG J. Rozne towary General store
HERZBERG S. Woda sodowa - fabr. Soda water factory
HERZBERG E. Wyszynk trunkow Liquor store
HERZBERG J. Zelazo Iron
HERZBERG S. Rozne towary General store
HIRSCHEL L. Krawcy Tailor
HOFFMAN I. Krawcy Tailor
INGLOT Wlad. Komendant Strat ogniowa Policemaster
JAKUBCZAK Fr.   Dr. Lekarze MD
JAMNICKI J. Bednarze Cooper
JANKLEWICZ   Powrosnicy Ropemaker
JAWORSKI L. Ogrodnicze zaklady Garden shop
KALCHINSON B. Cukierki - fabr. Sugar Plant
KARTYGANER D. Rozne towary General store
KATZ   Blawaty Fabrics
KATZ B. Opal Fuel for heating
KATZ   Tartaki Sawmill
KATZ D. Wyszynk trunkow Liquor store
KELCZ M. Olejarnio Oils
KESSLER S. Rozne towary General store
KESSLER E. Shory Leather
KLEINER L. Krawcy Tailor
KNOPF Ch. Galanterja Haberdashery
KNOPF S. Galanterja Haberdashery
KNOPF R. Krawcy Tailor
KNOPF A. Rzeznicy Butcher
KOENIG N. Blawaty Fabrics
KOENIG J. Kaszornie  
KOENIG M. Rolnicze narzedzia. Agricultural tools
KOENIG E. Zelazo Iron
KONIG   Wyszynk trunkow Liquor store
KORB R. Wyszynk trunkow Liquor store
KORMANN N. Krawcy Tailor
KORNAGA M. Bednarze Cooper
KOSLOWSKI St. Apteki Pharmist
KOSTRYNSKA St. Akuszerki Midwife
KOZLOWSKI S. Drogerje Drugstore
KRAMERMAN G. Wyszynk trunkow Liquor store
KRAMERMANN J. Rozne towary General store
KRAMERMANN L. Rozne towary General store
KRUCZEK Sz.  Dr. Lekarze MD
KUPFERSCHMIDT Ch. Woda sodowa - fabr. Soda water factory
KUPIERSCHMIEDT Ch. Mosietnicy  
KUTSCHER E. Krawcy Tailor
KUTSCHER J. Krawcy Tailor
LANGER S. Rozne towary General store
LEMLER A. Krawcy Tailor
LEMPEL M. Rozne towary General store
LISOWSKI J Bednarze Cooper
LOBHEIT M. Galanterja Haberdashery
LESZCZYNSKI Zygmunt Dr. Dyrekt. Szpital poeszech Hospital director
MAJERAN Ch. Galanterja Haberdashery
MAJERAN A. Rozne towary General store
MALACKI J. Ciesle Carpenter
MARKIEWICZ M. Kowale Blacksmith
MAZURKIEWICZ L. Wedliny Meat
MAZURKIEWICZ H. Wyszynk trunkow Liquor store
MEDER K. Nierogacizna - eksport Swines - export
MEDER L. Nierogacizna - handel Swines -commerce
MEDER W. Nierogacizna - handel Swines - commerce
MEDER F. Piwo Beer
MEDER L. Piwo Beer
MEDER Fr. Wedliny Meat
MEISTER S. Krawcy Tailor
MELLER S. Galanterja Haberdashery
MICHALSKI P. Pogrzebowe przedsiebiors Funeral undertaker
MOHR Ign. Dr. Adwokat Lawyer
MOND S. Rozne towary General store
MONDSCHEIN S. Mydlo Soap
MUDRECKI Sz. Restauracje Restaurant
MUDRECKI Sz. Wyszynk trunkow Liquor store
MUELLER M. Shory Leather
NADEL J. Rozne towary General store
NUSSBAUM M. Rozne towary General store
OSTERMAN Joz. Dr. Adwokat Lawyer
OSTERMANN L. Ubespieczeniowe biuro Insurance agents
PASIERBIWIECZ Antoni Burmistra Mayor
POTOCHAJLO Iw. Dr. Lekarze MD
RAMRAZ M. Rozne towary General store
RATOWSKI J. Malarze Painter
REBHUN Ch. Cukierki - fabr. Sugar Plant
REBHUN Ch. Owocarnie Fruit
REBHUN M. Piwo Beer
REBHUN M. Wyszynk trunkow Liquor store
REFSINGER J. Kowale Blacksmith
REINFELD P. Krawcy Tailor
REINFELD H. Rzeznicy Butcher
REINFELD S. Rzeznicy Butcher
REINFELD Sz. Rzeznicy Butcher
REINFELD W. Rzeznicy Butcher
RETTIG M. Lakiernicy Varnisher
RETTIG R. Rozne towary General store
RICHTER A. Zelazo Iron
RIEGER J. Blacharze  
RIEGER I. Rozne towary General store
RISS M. Owocarnie Fruit
RISS Sch. Wyszynk trunkow Liquor store
RITTEL I. Introligatorzy Bookbinder
ROSENBACH C. Rozne towary General store
ROTH B. Rozne towary General store
ROTTER M. Stolarze Carpenter
ROTTER E. Technicy dentystyceni Dental technician
RUBIN   Spirytucija Alcohol
SALANDER Fr. Akuszerki Midwife
SALANDER M. Frysjersy Barber/Hairdresser
SANDBANK L. Shory Leather
SATZ S. Rzeznicy Butcher
SCHAECHTER L. Odpadki Waste
SCHEINDLING L. Restauracje Restaurant
SCHEPPER M. Rozne towary General store
SCHICKLER I. Nafta Petroleum
SCHICKLER M. Piwo Beer
SCHICKLER Sz. Piwo Beer
SCHICKLER I. Shory Leather
SCHMIEDT B. Rozne towary General store
SCHMUCKLER J. Krawcy Tailor
SCHMUCKLER M. Krawcy Tailor
SCHNAJDER J. Siodlorze Saddler
SCHNECK H. Galanterja Haberdashery
SCHNEIDER D. Krawcy Tailor
SCHNEIDER E. Krawcy Tailor
SCHNEIDER   Samochodowa komunikacja Transport firm with cars
SCHNEIDER A. Zboze Grain
SCHNICKLER M. Wyszynk trunkow Liquor store
SCHREIBER M. Budowjane materjale Building Material
SCHWARZ D. Kaszornie  
SCHWARZ A. Rozne towary General store
SEMPEL M. Rozne towary General store
SILBER H. Piekarnie Baker
SILBERMAN B. Ubrania gotowo Ready made clothes
SILBERMANN B. Krawcy Tailor
SILBERMANN N. Krawcy Tailor
SILWA J. Wedliny Meat
SLIWINSKI A. Rozne towary General store
SOKAL M. Blawaty Fabrics
SOKOLSKI A. Frysjersy Barber/Hairdresser
SPECHT J. Fotograficsne zakl. Photo Studio
SPIELMAN S. Krawcy Tailor
SPIELMANN M. Krawcy Tailor
SPIRER M. Drozdze Yeast
STADFELD R. Blawaty Fabrics
STANKO Iw. Dr. Adwokat Lawyer
STEIN H. Dachowki - fabr. Roofs - factory
STERNBERG N. Rozne towary General store
STERNKIKER M. Krawcy Tailor
STERNLICHT S. Galanterja Haberdashery
STERNLICHT O. Kuchezine naczynia Kitchen articles
STOCKHAMER S. Blawaty Fabrics
STORCH M. Krawcy Tailor
STRASSBERG M. Blawaty Fabrics
STRZELECKI Bol. Lekarze weterynarji Veterinarian
SZAPIRO I. Technicy dentystyceni Dental technician
SZEINDLING L. Hotele Hotels
SZIKLER M. Drzewny przemysl Wood industry
SZNAJDER J. Tapicerzy Upholsterer
SZTERNLICHT M. Wyszynk trunkow Liquor store
TAUBE S. Drzewny przemysl Wood industry
TELL M. Owocarnie Fruit
TEMER R. Blawaty Fabrics
TEMER F. Rozne towary General store
TEPPER J. Rozne towary General store
THUMIN S. Drukarnie Printer
TISSER S. Budowjane materjale Building Material
TRUSZCZAK St. Rozne towary General store
WACHNIANIN J. Kowale Blacksmith
WALDER N. Rozne towary General store
WALZER M. Blawaty Fabrics
WEBER H. Rozne towary General store
WEINERT K. Kominiarze Chimney-sweep
WEISSBERG B. Szczotkarze Brushmaker
WIENER B. Blawaty Fabrics
WIESER H. Rozne towary General store
WINTER S. Piekarnie Baker
WISNIOWSKI J. Wedliny Meat
WOLKENFELD M. Kuchezine naczynia Kitchen articles
WOLKENFELD M. Szklo I porcelana Glass and porcelene
WURZEL M. Wyszynk trunkow Liquor store
ZAJAC M.  Dr. Lekarze MD
ZATYJ Fr. Stolarze Carpenter
ZATYJ M. Stolarze Carpenter
ZIGELHEIM F. Rozne towary General store
ZIMERMAN M. Rolnicze narzedzia. Agricultural tools
ZIMERMAN M. Zelazo Iron
ZIMERMANN J. Stolarze Carpenter
ZIMERMANN K. Stolarze Carpenter
ZIMERMANN S. Zegarmistrze Watchmaker
ZIMERMANN Ch. Zelazo Iron
ZUK D. Kolodzieje Wheeler