The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

Bnei Brith in Kraków - 1937


The following list of Bnei Brit Members in Kraków during 1937 was published in the book: Adresowa Ksiazka Czlonkow B'nei Brith w. Polsce (Published: Kraków 1937)

(Document procured by Alex Lauterbach)


DECEASED PRESIDENTS
   BRUMMER      Herman, Dr.
   FISCHLER      Adolf, Dr.
   HIRSCH       Herman, Dr.
   HOROWITZ      Leon, Dr.
   KOHN        Maksymilian, Dr.
   LANDAU       Filip, Dr.
   LUSTGARTEN     Ludwik, Dr.
   RESCH       Aleksander Zygm.
   ROTHWEIN      Leon, Dr.
   THON        Ozjasz, Dr.
   TILLES       Samuel, Dr.
   WEINBERGER     Jozef, Inz.
EX PRESIDENTS
   ADER        Leon, Dr.
   FELDBLUM      Szymon, Dr.
   FISCHLOWITZ    Leon, Dr.
   KAUFMANN      Henryk
   LANDAU       Rafal, Dr.
   RATTLER      Ludwik, Dr.
   STEINBERG     Jozef, Dr.
   STEINER      Arnold
   SUSSKIND      Dawid, Dr.
COMMITTEE
   ABELES       Alojzy, Dr.
   APTE        Henryk, Dr.
   FELDBLUM      Szymon, Dr.
   LAUTERBACH     Maks
   MAYER       Izydor, Dr.
   REINER       Otmar, Dr.
   SCHLEICHER     Salomon, Dr.
   SILBERSTEIN    Henryk, Dr.
   STEINBERG     Ludwik, Dr.
   SZNAPIK      Artur, Dyr.
MEMBERS
   SURNAME      Given Name     Member Since       Occupation, Address
   ABELES       Albert       19/3/1912  przemyslowiec, Krakow, sw. Gertrudy 18
   ABELES       Alojzy, Dr.    21/11/1922  emeryt. Dyr. Powsz. Bku Zwiazkowego, Krakow, Dietla 83
   ADER        Leon, Dr.     07/12/1892  adwokat, Krakow, Straszewskiego 25
   ADER        Wilhelm      16/4/1907  przemyslowiec, Krakow, Batorego 17
   APTE        Henryk, Dr.    7/12/1920  adwokat, Krakow, Bracka 7
   ARONSOHN      Ludwik, Dr.    3/2/1935   dyrektor Powsz. Bku Kredytowego Krakow, Plac Szczepanski 5
   ARONSOHN      Zygmunt, Dr.    8/5/1923   adwokat, Krakow, Pawia 4
   BAJRACH      Adolf       15/1/1928  przemyslowiec, Krakow, Karmelicka 56
   BATAWIA      Ludwik, Dr.    17/6/1928  lekarz, Czestochowa, II Aleja 39
   BERES       Rudolf, Dr.    6/4/1924   emer. Dyrektor Izby Handl. I Przem., Krakow, Sienkiewicza 18
   BERKOWICZ     Michal, Dr.    6/2/1923   adwokat, Krakow, Smolensk 25a
   BESTER       Alfred       24/1/1937  urzednik pryw., Krakow. Garncarska 2
   BLATT       Jozef       24/1/1937  przemyslowiec, Krakow, sw. Gertrudy 7
   BLATTBERG     Wolf, Dr.     9/5/1937   prof. Gimnazjum hebr., Krakow, Aleja Krasinskiego 8
   BORNET       Julius, Dr.    2/4/1914   dyrektor firmy M. Silberstein, Lodz, Piotrkowska 40
   BRACIEJOWSKI    Leon        15/2/1935  przemyslowiec, Krakow, Potockiego 12
   BRAM        Arnold, Dr.    17/6/1928  lekarz, Czestochowa, Kosciuszki 1
   BROCH       Hugo        8/4/1919   przemyslowiec, krakow
   BRUMMER      Alfred, Dr.    8/5/1923   st. radca Prokuratorji Gen., Krakoow, Krowoderska 66
   BULWA       Dawid, Dr.     15/1/1928  adwokat, Krakow, Grodzka 49
   DEICHES      Adolf, Dr.     8/2/1921   emer. Dyrektor Banku Komercjalnego, Krakow, Sarego 14
   DEICHES      Aleksander, Dr.  3/2/1935   adwokat, Brzesko
   DYM        Osi, Dr.      15/12/1935  lekarz, Krakow, sw. Gertrudy 18
   EHRENPREIS     Ignacy       19/1/1909  przemyslowiec, Krakow, Dunajewskiego 6
   EIBENSCHUTZ    Artur       8/5/1923   emer. Dyrektor banku, Krakow, Jul Lea 12b
   EICHHORN      Salomon      21/3/1893  kupiec, Krakow, Mostowa 3
   EPSTEIN      Maurycy, Dr.    8/4/1893   lekarz, Krakow, Basztowa 15
   FALK        Zygmunt, Inz.   15/12/1935  dyrektor Tow. Asekur., Krakow, Aleja Slowackiego 38
   FELDBLUM      Szymon, Dr.    21/10/1919  adwokat, Krakow, sw. Jana 3
   FELDHORN      Juliusz, Dr.    9/5/1937   profesor gimnazjum hebr. Krakow, Karmelicka 28
   FINKELSTEIN    Henryk       3/7/1894   kupiec, Berliiin W., Prinzregentstr. 86
   FISCHLOWITZ    Leon, Dr.     20/1/1925  adwokat, Prezydent Rady Gminy Zyd., Krakow, ul Krowoderska 43
   FLEISCHER     Henryk       27/6/1933  przemyslowiec, Krakow, Jozefitow 16
   FRIEDRICH     Edmund       6/4/1924   emer. Inspektor P.K.P., Krakow, Wrzesinska 10
   GELDWERTH     Jan, Dr.      15/12/1935  adwokat, Krakow, Pierackiego 9
   GOLDWASSER     Emil        17/5/1932  wlasc. Magazynu jubilerskiego, Krakow, Poselska 20
   GOLDWASSER     Lazarz, Dr.    20/1/1925  adwokat, Myslenice
   GOTTESMAN     Szymon       21/10/1919  adwokat, Krakow, Dietla 52
   GOTTLIEB      Zygmunt      6/2/1923   przemyslowiec, krakow, biuro: sw. Krzyza 7
   GOROWSKI      Artur       8/2/1921   emer. Dyrektor przeds. Sped., Krakow, Smolensk 25
   GREIF       Maksymilian    20/1/1926  dyrektor Powsz. Banku Zwiazkowego, Krakow, sw. Tomasza 31
   GRUNSPAN      Michal, Dr.    21/10/1920  adwokat, Krakow, Jul Lea 16
   GUMPRICH      Adolf, Dr.     28/1/1919  adwokat, Krakow, sw. Marka 18
   GUTMAN       Herman       30/4/1908  architekt, Krakow, Aleja Krasinskiego 24a
   GUTMAN       Mojzesz      7/3/1896   przemyslowiec, Krakow, Sarego 18
   HAUSMANN      Juliusz, Dr.    18/2/1909  aptekarz, Krakow, Szopena 2
   HELMAN       Boleslaw, Dr.   17/6/1928  przemyslowiec, Czestochowa II., Aleja 28
   HENEFELD      Jakob       16/2/1930  dyrektor fabryki, Krakow, Szujskiego 7
   HERSCHDORFER    Ozjasz, Dr.    15/1/1928  lekarz, Krakow, Dietla 58
   HIRSCHBERG     Joachim, Dr.    24/1/1936  rabin, Czestochowa, Aleja Kosciuszki 26
   HIRSCHHAUT     Adolf       15/12/1935  dyr. Banku, Krakow, Bastowa 15
   HOCHWALD      Maurycy, Inz.   11/2/1934  przemyslowiec, Krakow, Plac Kazimierza W. 6
   HOROWITZ      Jakob       8/2/1921   emer. Dyr. Banku, Krakow, Kazimierza W. 15
   HOROWITZ      Maurycy, Dr.    8/4/1919   adwokat, Wiieliczka
   HOROWITZ      Zygmunt, Inz.   8/4/1919   Krakow, Jablonowskich 4
   IMICH       Jozef       17/6/1928  przemyslowiec, Czestochowa Aleja 16
   JAKOBSOHN     Leopold, Dr.    8/5/1924   lekarz, Krakow, Potockiego 13
   JOSEFERT      Brunno, Dr.    28/1/1919  emer. Dyr. Lzby handl. I przemyslowiej, Krakow, sw. Tomasza 30
   JUNGERMAN     Fryderyk      7/6/1920   przemyslowiec, Krakow, Lobzowska 5
   KAMSLER      Leon        19/3/1912  przemyslowiec, Krakow, Morawskiego 4
   KATZ        Menasche, Dr.   11/2/1934  przemyslowiec, Krakow, Smolensk 25a
   KAUFMAN      Henryk       17/1/1893  Dom handlowy, Krakow, Wrzesinska 10
   KLEINBERGER    Wladyslaw, Inz.  6/1/1926   budowniczy, Krakow, Starowislna 8
   KOHN        Leopold, dr.    17/6/1928  przemyslowiec, Czestochowa, Strazacka 13
   KOHN        Natan       20/1/1929  przemyslowiec, Czestochowa, Kilinskiego 4
   KONARSKI      Mieczyslaw     17/6/1928  adwokat, Czestochowa II, Aleja 24
   LANDAU       Ignacy       24/1/1937  dyrektor krakowskiego oddzialu fy, I.K. Poznanski, Krakow, Sienna 2
   LANDAU       Izydor       16/11/1926  przemyslowiec, Krakow, Podzamcze 10
   LANDAU       Maurycy      6/2/1923   kupiec, Krakow, Retoryka 18
   LANDAU       Rafal, Dr.     21/12/1915  adwokat, Prezydent Gminy Zyd., Krakow, sw. Gertrudy 9
   LANDAU       Wilhelm      7/6/1921   kupiec, Krakow, Dietla 52
   LAUTERBACH     Max        15/1/1922  kupiec, Krakow, Krupnicza 3
   LAX        Bernard      24/1/1937  przemyslowiec, Krakow, Plac. Kossaka 3
   LAX        Harry       9/5/1937   przemyslowiec, Krakow, Plac. Kossaka 4
   LEWI        Herman       21/11/1925  przemyslowiec, Kielce, Sienkiewicza 62
   LIEBLIING     Ferdynand, Arch.  6/4/1924   budowniczy, Krakow, Starowislna 32
   LIPSCHUTZ     Samuel       17/6/1928  kupiec, Krakow, Dietla 53
   LUSTBADER     Ludwik, Dr.    15/1/1928  adwokat, Krakow, Wielopole 9
   MARGULIES     Michal       21/1/1908  przemyslowiec, Krakow, Wielopole 22
   MARKOWICZ     Roman       21/1/1929  dyr. Sp. Akc. Gnaszynskiej Manufaktury, Czestochowa, Jasnogorska 26a
   MARKOWICZ     Zygmunt      21/1/1929  przemyslowiec, dyr. Sp. Akc. Gnaszynskiej Manuf., Czestochowa Aleja 53
   MARKUSFELD     Jozef, Dr.     17/6/1928  przemyslowiec, Czestochowa II. Aleja 27
   MARKUSFELD     Karol       17/6/1928  przemyslowiec, Czestochowa, Kosciuszki 50
   MAZUR       Seweryn, Dr.    11/2/1934  przemyslowiec, Krakow, Smolensk 24
   MAYER       Izydor, Dr.    11/2/1934  adwokat, Krzeszowice
   MESTER       Maksymilian    8/2/1921   prokur. Banku Dyskont Warszawskiego, Krako, Zyblikiewicza 17
   MOSZKOWSKI     Wincenty      16/12/1919  przeemyslowiec, Krakow, Smolensk 25
   NADEL       Maksymilian    17/6/1928  adwokat, Krakow, Bonerowska2
   NEUFELD      Maurycy      17/6/1928  aptekarz, Czestochowa, Aleja 10
   NEUMAN       Joachim      15/12/1935  przemyslowiec, Krakow, Garncarska 3
   OBERLEDER     Jozua, Arch.    16/2/1930  budowniszy, Krakow, Zwierzyniecka 17
   OBERLENDER     Natan, Dr.     6/2/1923   adwokat, Krakow, Jozefa Pilsudskiego 8
   OHRENSTEIN     Bernard      24/1/1937  przemyslowiec, Krakow, Plac. Kossaka 3
   PFEFFER      Hirsch, Dr.    9/5/1937   professor gimn. Hebr. Krakow, Dietla 57
   PINELES      Aba        21/1/1908  emer. Dyrektor banku, Krakow, Dietla 99
   POSS        Ferdynand, Inz.  21/4/1927  emer. Radca P.K.P., Krakow, Starowislna 43
   POTOK       Izak        21/1/1907  wlasc. Dobr. Krakow, Zyblikiewicza 14
   POTOK       Salomon      16/4/1902  dyr. L.D. Potoka Synowie S.A., Bedziin-Malobadz
   PRUSICKI      stanislaw     21/4/1903  dyrektor banku, Czestochowa, Jasna 41
   RAPAPORT      Izydor, Dr.    7/2/1920   adwokat, Krakow, Podwale 3
   RATH        Maksymilian, Inz. 3/2/1935   przemyslowiec, Krakow, f-a Iskra Siemiradzkiego 19
   RATTLER      Ludwik, Dr.    1/1/1909   adwokat, Krakow, Grodzka 44
   RATZ        Efraim       20/1/1925  przemyslowiec, Krakow, Czarnowiejska 70
   REINER       Otmar, Dr.     17/5/1932  lekarz, Krakow, Szpitalna 38
   RITTERMAN     Henryk       27/6/1933  autor. Dypl. Inzynier cyw. i konc. Budowniczy, Krakow, Morawskiego 10
   SCHARF       Juliusz, Dr.    12/2/1933  przemyslowiec, Krakow, Jozefa Pilsudskiego 19
   SCHECHTER     Samuel       19/2/1918  kupiec, Krakow, Rynek Gl. 14
   SCHELL       Salomon      15/12/1935  przemyslowiec, Krakow, Aleja Slowackiego 1
   SCHENKER      Henryk       15/1/1918  kupiec, Krakow, Rynek 15
   SCHENKER      Jozef       15/1/1928  kupiec, Krakow, Grodzka 48
   SCHERER      Henryk       11/2/1934  przemyslowiec, Krakow, Krowoderska 6m
   SCHERER      Hirsch       9/5/1937   dyrektor gimnazjum hebr., Krakow, Sarego 22
   SCHERER      Wiktor, Inz.    11/2/1934  przemyslowiec, Krakow, Siemiradzkiego 22 m
   SCHLEICHER     Juliusz, Dr.    17/4/1928  przemyslowiec, Czestochowa III, Aleja 57a
   SCHLEICHER     Salomon, Dr.    3/2/1935   dyr. Tow. Ubezp. Krakow, Aleja Slowackiego 60 m
   SCHMELKES     Samuel, Dr.    21/11/1922  rabin-profesor, Krakow, Jasna 4
   SCHNEID      Ignacy       20/11/1892  wlasc. Realnosci, Krakow, Panska 4
   SCHONFELD     Leon        19/2/1918  przemyslowiec, Krakow, Dietla 83
   SCHONFELD     Natan       28/1/1919  przemyslowiec, Krakow, Kapucynska 3
   SCHRAGER      Zygmunt      16/3/1909  przemyslowiec, Warszawa, Plac. Dabrowskiego 8
   SCHWARZ      Ozjasz       15/1/1928  dyr. Banku Komercj., Krakow, Aleja Slowackiego 52
   SCHWARZBART    Adolf, Dr.     16/5/1922  lekarz, Krakow, Starowislna 4
   SCHWARZBART    Ignacy, Dr.    15/6/1924  adwokat, Krakow, Rynek 30
   SILBERPFENNIG   Zachariasz, Dr.  9/5/1937   profesor szkoly handlowej, Krakow, Starowislna 29
   SILBERSTEIN    Henryk, Dr.    8/2/1921   adwokat, Krakow, Golebia 3
   SILBERSTEIN    Jozef, Mgr.    24/1/1937  aptekarz, Chrzanow, Sienkiewicza 6
   SPIRA       Samuel       19/2/1918  kupiec, Krakow, Grodzka 4
   SPITZER      Tadeusz, Dr.    12/2/1933  dyrektor Zwiazku Przemyslowcow, Krakow, Krupnicza 18
   STEINBERG     Joachim      15/1/1922  przemyslowiec, Krakow, Lokietka 11
   STEINBERG     Jozef, Dr.     8/4/1919   adwokat, Krakow, Franciszkanska 1
   STEINBERG     Ludwik, Dr.    21/11/1922  adwokat, Krakow, Plac Kazimierza W. 5
   STEINER      Arnold       3/1/1899   kupiec, Krakow, Dietla 97
   STERNBACH     Edward, Dr.    1/1/1909   adwokat, Krakow, Karmelicka 10
   SUSSER       Albert, Dr.    16/12/1919  adwokat, Krakow, Grodzka 11, Jul. Lea 15
   SUSSKIND      Dawid, Dr.     1/10/1909  adwokat, Krakow, Kremerowska 2
   SYROP       Hersch, Dr.    6/2/1906   adwokat, Nowy Sacz, Walowa 1
   SYROP       Jakob, Dr.     6/1/1926   lekarz, Krakow, Plac WW. Swietych 10
   SYROP       Juliusz      17/6/1928  przemyslowiec, Krakow, Sobieskiego 18
   SZANCER      Eugeniusz     8/2/1921   Krakow, Szujskiego 3
   SZANCER      Karol, Inz.    21/10/1919  przemyslowiec, Tarnow, Walowa 12
   SZNAPIK      Artur       8/2/1921   emer. Dyr. Powsz. Bku Zwiazk., Krakow, Straszewskiego 10
   SZMULEWICZ     Mowsza       9/5/1937   profesor gimn. Hebr., Krakow, Kollataja 12
   TAUBENSCHLAG    Rafal, Dr.     13/6/1922  prof. Uniw. Jag., Krakow, Aleja Focha 29
   WASSERBERG     Norbert      7/12/1892  Krakow, Jasna 5
   WEINGRUN      Jozef, Inz.    17/5/1932  wl. Biura techn., Krakow, Groble 17
   WEINSBERG     Bertold      28/1/1919  przemyslowiec, Krakow, Karmelicka 57
   WEINZIEHER     Gustaw       8/2/1921   przedsiebiorca budowlany, Bedzin, Malachowskiego 300
   WEINZIEHER     Salomon, Dr.    6/4/1920   lekarz, Bedzin, Kollataja 31
   WEXNER       Tobiasz, Inz.   3/2/1920   autor. Dypl. Inzynier cyw. i konc. Budowniczy, Krakow, Aleja Slowackiego 40
   WILLER       Maksimilian, Dr.  7/12/1920  em. Radca P.K.P., Krakow, Urzednicza 26
   WISTREICH     Artur, Dr.     15/12/1935  przemyslowiec, Krakow, Karmelicka 9
   WISTREICH     Dawid, Dr.     15/12/1925  przemyslowiec, Krakow, Dluga 17
   ZILZ        Filip, Inz.    16/1/1917  em. Radca P.K.P., Krakow, Jozefa Pilsudskiego 17
   ZIMMERMAN     Juda, Dr.     21/11/1922  adwokat, Krakow, Grodzka 59
   ZIPPER       Herman       16/3/1909  spedytor, Krakow, Sarego 23
   ZMIGROD      Maurycy      3/2/1920   przemyslowiec, Krakow, Plac Kossaka 8
DECEASED MEMBERS
   ABELES       Wilhelm
   ARMHAUS      Adolf, Dr.
   ARONSOHN      Julian, Dr.
   ASKENAZE      Henryk
   BIEDER       Bernard
   BORNSTEIN     Gustaw
   BRUMMER      Herman, Expr. Dr.
   BRUMMER      Jakob
   BURSTIN      Stanislaw
   DAMASK       Jozef
   EHRENPREIS     Zygm. Dr.
   EICHHORN      Stefan, Dr.
   EICHHORN      Emanuel
   ELLENBERG     Eliasz
   FALTER       Jozef
   FAUST       Aron
   FISCHER      Jozef
   FISCHLER      Adolf, Expr. Dr.
   FLASCHEN      Ludwik
   FRAENKEL      Henryk
   FRENKEL      Henryk
   FRIEDRICH     Natan
   FROMMER      Hipolit
   FROMOWICZ     Feliks
   FUSSMAN      Jozef, Dr.
   GERTLER      Norbert, Dr.
   GOLDWASSER     Jozef
   GRUNBERG      Jakob
   HABER       Wilhelm
   HECHTER      Jozef
   HECHTER      Karol
   HIRSCH       Herman, Expr. Dr.
   HOCHSTIM      Leon
   HOROWITZ      L., Expr. Dr.
   HOROWITZ      Maurycy
   IMMERGLUCK     Jozef
   JAHR        Karol
   JOSEFSTHAL     Adolf
   KAMPF       Jozef
   KAMSLER      Jakob
   KANAREK      Eliasz
   KEPLER       Pawel, Dr.
   KIRSCHBAUM     Samuel
   KOHN        Maks., Expr. Dr.
   KOHN        dawid
   LAMENSDORF     Henryk
   LANDAU       Filip, Expr. Dr.
   LANDAU       Jan, Dr.
   LEISTNER      Chune
   LEWKOWICZ     Bernard
   LEWKOWICZ     Szymon
DECEASED MEMBERS
   LIBAN       Bernard
   LIEBESKIND     Bernard
   LILIENTHAL     Jozef, Inz.
   LORJA       Szymon
   LOWENKRON     J.H., Inz.
   LOWY        Wilhelm
   LUSTGARTEN     Ludwik, Expr. Dr.
   MANDEL       Dawid
   MARKOWICZ     Artur
   MEISELS      Adolf, Dr.
   NEUMAN       Maksymilian
   OSTERSETZER    Herman
   PAMM        Adolf
   PILEWSKI      Emil, Inz.
   PRAGER       Samuel, Dr.
   RAKOWER      Lobel
   RATTLER      Aleksander, Dr.
   RATZ        Aleksander
   RESCH       Zygmunt, Expr.
   RIMLER       Henryk
   ROSENBLUM     Dawid
   ROSENZWEIG     Zygmunt
   ROTHWEIN      L., Expr. Dr.
   SARE        Jozef, Inz.
   SCHAFER      Maurycy
   SCHERMANT     Adolf
   SCHONBERG     Natan
   SCHONFELD     Marek
   SCHRAGER      I. Wicepr. Dr.
   SCHUDMAK      Antoni, Dr.
   SEIDENFRAU     Henoch
   SERCARZ      Izydor
   SILBERMAN     Bernard, Dr.
   SILBERMAN     Leon, Dr.
   SILBERZWEIG    Natan
   SIMCHEN      Jerzy
   SPITZEL      Jakob, Dr.
   SPRINGER      Baruch
   STEINBERG     Bernard, Dr.
   SUSSER       Jakob
   SUSSER       Benedykt
   SUSSER       Bernard
   THON        Ozjasz, Expr. Dr.
   TILLES       Samuel, Expr. Dr.
   TISLOWITZ     Pawel, Dr.
   TRAMMER      Jerzy, Dr.
   WAHRHAFTIG     Samuel, Dr.
   WASSERBERGER    Jakob
   WEINBERGER     Jozef, Expr. Inz.
   WEINER       Filip, Dr.
   ZOLLMAN      Samuel
REGIONAL REPRESENTATIVES
   BORNET       Juliusz, Dr. (Lodz)
   BRAM        Arnold, Dr. (Czestochowa)
   DEICHES      Aleks., Dr. (Brzesko)
   FINKELSTEIN    Henryk (Berlin)
   GOLDWASSER     Lazarz, Dr. (Myslenice)
   HELMAN       Boleslaw, Dr. (Czestochowa)
   HIRSCHBERG     Joach., Dr. (Czestochowa)
   HOROWITZ      Maurycy (Wieliczka)
   IMICH       Jozef (Czestochowa)
   KOHN        Leopold, Dr. (Czestochowa)
   KOHN        Natan (Czestochowa)
   KONARSKI      Mieczyslaw (Czestochowa)
   LEWI        Herman (Kielce)
   MARKOWICZ     Roman (Czestochowa)
   MARKOWICZ     Zygmunt (Czestochowa)
   MARKUSFELD     Jozef, Dr. (Czesotchowa)
   MARKUSFELD     Karol (Czestochowa)
   MAYER       Izydor, Dr. (Krzeszowice)
   NEUFELD      Maurycy (Czestochowa)
   POTOK       Salomon (Bedzin)
   PRUSICKI      Stanislaw (Czestochowa)
   SCHLEICHER     Juliusz, Dr. (Czestochowa)
   SCHRAGER      Zygmunt (Warszawa)
   SILBERSTEIN    Jozef, Mgr. (Chrzanow)
   SYROP       Hersch, Dr. (Nowy Sacz)
   SZANCER      Karol, Inz. (Tarnow)
   WEINZIEHER     Gustaw (Bedzin)
   WEINZIEHER     Sal., Dr. (Bedzin)

 


This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy.
If you have been aided in your research by this site and wish to further our
mission of preserving our history for future generations, your
JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Jewish Gen Home Page | KehilaLinks Directory

Compiled by Eilat Gordin Levitan. Updated February 19, 2020 Copyright © 2007 Eilat Gordin Levitan (eilat.gordinlevitan@gmail.com).