The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

Kraków Bibliography


Numerous books – in Polish as well as in English – have been written about Kraków. The Bibliographic Table below is a listing of such books. Although some of these books are out of print, it is hoped that this list will eventually expand to include the owner and location of the out-of-print books.

Any additions to this list will be most welcome. Please send any additions to the webmaster.


 1. I. REJDUCH SAMKOWA & J. SAMEK, Catalogue of Art Monuments in Poland, Vol. IV, part VI, "Kazimierz and Stradom Judaica: Synagogues, Public Buildings and Cemeteries", (Warsaw, 1995).
 2. E. DUDA, Krakowskie Judaica, (Warsaw, 1991).
 3. H. HALKOWSKI, The Legends from the Jewish Town in Kazimierz near Krakow, (Krakow, 1998).
 4. N. GROSS (ed.), To Byla Hebrajska Szkola w Krakowie, Historia i wspomnienia, (Tel Aviv, 1989) ["This was the Hebrew school of Krakow" - Hebrew and Polish].
 5. Ch. SHMERUK, The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature, (Jerusalem, 1985).
 6. J. MALECKI, Jewish Trade in Cracow at the end of the XVI century and in the XVII, Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683, (Krakow, 1995).
 7. E. DUDA, The Jews of Cracow, (Krakow, 1999). [contains a large bibliography of books in Polish about Krakow Jewry].
 8. S. MARKOWSKI, Kazimierz, The Jewish Quarter of Cracow 1870-1988, (Krakow, 1999) [contains many old pictures from Kazimierz].
 9. Eli VALLEY, The Great Cities of Central and Eastern Europe. (1999) [A book on travel to Warsaw, Krakow, and Budapest, but has many references to Krakow and its residents dating back to 16th century].
 10. E. DUDA, A Guide to Jewish Cracow, (Warsaw, 1990)
 11. J. MARKIN & B. GNYPOWA, Krakow, The Guide, English Language Edition, (Bielsko Biala, 1996)
 12. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 12, Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians, 1772-1918. [The nature of the Jewish community of Galicia and its relationship with the Poles, Ukrainians, and other ethnic groups is the core focus of this volume of Polin. Israel Bartal and John-Paul Himka give overviews of the history of the Jewish community and of its relations with the Poles and Ukrainians; Franz Szabo describes the first impressions of Austrian officials of ethnic relations in
  newly annexed Galicia; Stanislaw Grodziski examines the way the reforms of Maria Theresa and Joseph II affected the Jews, while Hanna Kozinska-Witt investigates the views of the sociologist Ludwig Gumplowicz on the Jewish issue. Other articles examine the consequences of Galician autonomy after 1867 for the Jews, Poles, and Ukrainians; Jewish large landowners in Galicia; the views of the Ukrainian writer Ivan Franko on the 'Jewish question'; the Jewish role in the election of 1873; and Jewish emigration from Galicia to Vienna.
 13. Jan ADAMCZEWSKi, Mala encyklopedia Krakowa, Kraków 1997
 14. Z. AMEISENOWA, Sredniowieczne malarstwo scienne w Krakowie [in:] Rocznik Krakowski 19, 1923
 15. Klemens BAKOWSKI, Kosciól sw. Krzyza w Krakowie, Kraków 1904
 16. Klemens BAKOWSKI, Kosciól NP Marii w Krakowie, Kraków 1913
 17. Klemens BAKOWSKI, Przewodnik po okolicach Krakowae, Kraków 1909
 18. Majer BALABAN, Przewodnik po zydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935
 19. Majer BALABAN, Dzieje Zydów w Galicji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej, Lwów 1914
 20. J. BANACH, Ikonografia Wawelu, Kraków 1977
 21. Henryk BARYCZ, Historia Uniwersytetu Jagiellonskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935
 22. Leszek BELZYT, Die Deutschen um 1500 in den Metropolen Prag, Ofen und Krakau; Versuch eines Vergleichs[in:] ZfO 46, 1997, S. 45-62
 23. Aleksander BIEBERSTEIN, Zaglada Zydów w Krakowie, Kraków 1986
 24. Janina BIENIARZÓWNA, Mieszczanstwo krakowskie w XVII wieku, Kraków 1969
 25. Janina BIENIARZÓWNA, Jan MALECKI, Jerzy WYROZUMSKI, Dzieje Krakowa, Kraków 1979-1984-1992
 26. A. BLACHUT, W piecsetna rocznice zalozenia klasztoru Bozego Ciala na Kazimierzu w Krakowie, Kraków 1905
 27. A. BOCHNAK, J. SAMEK (eds.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. vol. 4,2: Miasto Kraków. Koscioly i klasztory sródmiescia, Warszawa 1971
 28. Janusz BOGDANOWSKI, Warownie i zielen twierdzy Kraków, Kraków 1979
 29. J. BUKOWSKI, Kosciól akademicki sw. Anny, Kraków 1900
 30. M.S. CERCHA, Pomniki Krakowa, Kraków 1904
 31. T. CHRZANOWSKI, M. KORNECKI, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982
 32. S. CYRANKIEWICZ, Kraków. Rys historyczny, Kraków 1908
 33. S. CYRANKIEWICZ, Ksiazkowy przewodnik po cmentarzach, Kraków 1908
 34. J. CZECH, Opis Krakowa, Kraków 1908
 35. Barbara CZOPEK, Das frühmittelalterliche Krakow als städtisches Zentrum der Fürstenmacht – im Lichte der Ortsnamen [in:] Hansjürgen BRACHMANN (ed.), Burg – Burgstadt – Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin 1995, S.176-182
 36. E. DLUGOPOLSKI, Katalog archiwum kosciola NP Marii w Krakowie, Kraków 1916 (Teka grona konserwatorów Galicji zachodniej, vol. 6)
 37. Tadeusz DOBROWOLSKI, Sztuka Krakowa, Kraków 1971
 38. J. DRESCIK, Epitafium Jana Leopolity. Próba interpretacji tresci [= L'Épitaphe de Jan Leopolita. L'Essai de l'interprétation de sa teneur] [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z historii sztuki 14, 1977, S. 31-41
 39. J. DUTKIEWICZ, Nowoodkryte malowidla scienne w dawnym klasztorze AUgustianów w Krakowie [in:] Zeszyzy Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 45, 1962
 40. Szymon DUTKIEWICZ, Zbiór pomników i napisowych nagrobków w glówniejszych kosciolach krakowskich, Kraków 1872
 41. A. ESSENWEIN, Die mittelalterliche Kunsdenkmale der Stadt Krakau, Leipzig 1869 [= Krakau 1879]
 42. Karl ESTREICHER, Studia nad manieryzmem w rzezbie krakowskiej epoki póznego renesansu  [in:] Prace KHS 8, 1939-1946, S. 247-248
 43. K. FEDOROWICZ, Dostojnicy i urzednicy swieccy woj. krakowskiego w latach 1374-1506, Kraków 1896
 44. H. FRANZE, Herkunft und Volkszugehörigkeit der Krakauer Bürger des 15. Jahrhundert [in:] Deutsche Monatshefte in Polen 2, 1935-1936, S. 437-450
 45. M. FRIEDBERG, Zalozenie i poczatkowe dzieje kosciola N. Panny Marii w Krakowie [in:] Rocznik Krakowski 22, 1929, S. 1-31
 46. M. FRIEDBERG, Herb miasta Krakowa [in:] Rocznik Krakowski 28, 1937, S. 1-45
 47. Jerzy GADOMSKI, O poczatkach malarstwa krakowskiego w epoce gotyku [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z historii sztuki 14, 1977, S. 21-29
 48. W. GASIOROWSKI, Kosciól arcyprezbiterialny NP Marii w Krakowie, Kraków 1878
 49. Ambrozy GRABOWSKI, Kraków i jego okolice, Kraków 1900
 50. Karolina GRODZISKA, Cmentarze Podgórza, Kraków 1922
 51. Karolina GRODZISKA-OZÓG, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 1987
 52. Stanislaw GRODZISKI, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976
 53. Irena HOMOLA-SKAPSKA, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993
 54. Antonina JEDLICZ, Zycie codzienne w sredniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966
 55. J. JEZIERSKI, Ilustrowany przewodnik po Krakowie, Kraków 1901
 56. K. KANTAK, J. SZABLOWSKI, J. ZARNECKI, Kosciól i klasztor oo. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938
 57. Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI- XIX w., Warszawa 1981
 58. F. KLEIN, Akademicki kosciól sw. Anny w Krakowie. Studium architektury [in:] Rocznik Krakowski 11, S. 51-64
 59. F. KLEIN, BArokowe koscioly Krakowa [in:] Rocznik Krakowski 15, S. 97-204
 60. Zdzislaw KLIS (ed.), Studia z dziejów kosciola sw. Krzyza w Krakowie, vols. 1-2, Kraków 1996-1997
 61. Waclaw KOLAK, Klasztor Augustianów przy kosciole sw. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1982
 62. Feliks KOPERA (ed.), Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanislawa Cerchów, vols. 1-3, Kraków 1904
 63. Kraków. Jego dzieje i sztuka, Warszawa 1965
 64. Janina KRAS, Zycie umyslowe w Krakowie w latach 1848-1870, Kraków 1977
 65. Boguslaw KRASNOWOLSKI, Ulice i place krakowskiego Kazimierza, Kraków 1992
 66. Jan KUS, Kosciól sw. Katarzyny w Krakowie [in:] Nasza Przeszlosc 33, 1970, S. 96ff.
 67. Jan KUS, Z najnowszych badan nad kosciolem sw. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1985
 68. Stanislaw KUTRZEBA, Handel Krakowa w wiekach srednich [in:] Prace Krakowskiej Akademii Umiejetnosci. Kl. hist.-fil. 44, 1903, S. 88ff.
 69. Stanislaw KUTRZEBA, Jan PTASNIK, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego [in:] Rocznik Krakowski 14, 1910
 70. Józef LEPKOWSKi, Starozytnosci i pomniki Krakowa, Kraków 1847
 71. Josephus LEPKOWSKI (ed.), Monumenta epigraphica cracoviensia medii aevii, Cracoviae 1885
 72. K. LEPSZY, Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 1364-1764, Kraków 1964
 73. L. LETOWSKI, Katalog biskupów, pralatów i kanoników krakowskich, vols. 1-4, Kraków 1852-1853
 74. W. LUSZCZKIEWICZ, Kosciól Bozego Ciala w Krakowie, jego dzieje i zabytki, Kraków 1898
 75. W. LUSZCZKIEWICZ, Kosciól sw. Katarzyny z klasztorem oo. Augustianów, Kraków 1898
 76. Józef LEPKOWSKI, Starozytnosci i pomniki Krakowa, Kraków 1847
 77. F. MACZYNSKI, Kosciól Najsw. Panny Marii w Krakowie, Kraków 1938
 78. J. MACZYNSKI, Pamiatka z Krakowa, Kraków 1845
 79. S. MOSSAKOWSKI, Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kosciola sw. Anny w Krakowie [in:] Rocznik Krakowski 37, S. 37-62
 80. J. MUCZKOWSKi, Taniec smierci w kosciele oo. Bernardynów w Krakowie [in:] Rocznik Krakowski 22, 1926
 81. Ludwig PETRY, Breslau und Krakau vom 13. bis 16. Jahrhundert. Zwei Städteschicksale auf Kolonialboden [in:] Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 68, 1934, S. 48-68 [= in: ders., Dem Osten zugewandt. Gesammelte Aufsätze zur schlesischen Geschichte. Festgabe zum fünfundsiebzigsten Geburtstag, Sigmaringen 1983, S. 136-148]
 82. Zenon PIECH (ed.), Bazylika Mariacka w Krakowie [= Marienkirche in Krakau] [in:] Corpus inscriptionum Poloniae, vol. 8,2, Kraków 1978
 83. R. i Z. PIECHOWIE, Dziewietnastowieczne inskrypcje nagrobne z kosciola p.w. Wniebowziecia NP Marii (Mariackieg) w Krakowie [in:] Nasza Przeszlosc 62, 1984, 163-186
 84. F. PIEKOSINSKI, Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa, vols. 1-2, 1885-1909
 85. H. PIENKOWSKA, Sredniowieczne pracownie  [in:] Rocznik Krakowski 33, 1921
 86. Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa, Kraków 1885-1909
 87. Jan PTASNIK, Akta norymberskie do dziejów handlu z Polska w XV wieku, Kraków 1912
 88. Jan PTASNIK, Studia nad patrycjatem krakowskim wieków srednich [in:] Rocznik Krakowski 16, 1914, S. 35-36
 89. Izabella REJDUCH-SAMKOWA, Jan SAMEK,  Kazimierz i Stradom, Warszawa 1987 (= Katalog zabytków sztuki w Polsce - vol. 4,4)
 90. Michal ROZEK, Mecenat artystyczny mieszczanstwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977
 91. Michal ROZEK, Uroczystosci w barokowym Krakowie, Kraków 1976
 92. Michal ROZEK, Katedra Wawelska w XVII w., Kraków 1980
 93. Michal ROZEK, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Kraków 1993
 94. Elzbieta SUPRANOWICZ, Nazwy ulic Krakowa, Kraków 1995
 95. Tadeusz SZYDLOWSKI, Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze Galicji, Kraków 1922
 96. W. TATARKIEWICZ, Czarny marmur w Krakowie [in:] Prace Komisji Historii Sztuki 10, 1952, S. 129-136 [=  Teka Grona Konserwatorów Galicji zachodniej, Kraków 1906]
 97. Stanislaw TOMKOWICz, Napisy domów krakowskich w Krakowie, Kraków 1898
 98. Stanislaw TOMKOWICZ, Artystyczne pieknosci kosciola Mariackiego, Kraków 1927
 99. Stanislaw TOMKOWICZ, Ulice i place Krakowa w ciagu dziejów, Kraków 1926
 100. J.N. TREPKA, Najnowszy przewodnik po Krakowie, Kraków 1925
 101. Leon WACHHOLZ, Szpitale krakowskie, Kraków 1921-1924
 102. Zbigniew WOHLFELD (ed.), vol. 8,6: Kazimierz i Stradom [in:] Corpus inscriptionum Poloniae, vol. 8,6, Kraków 1978
 103. Tadeusz WRONSKI, Kronika okupacyjnego Krakowa, Kraków 1974
 104. C. WURZBACH, Die Kirchen der Stadt Krakau, Wien 1853
 105. Witold ZABINSKI, Przewodnik po okolicach Krakowa, Kraków 1947

 


This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy.
If you have been aided in your research by this site and wish to further our
mission of preserving our history for future generations, your
JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Jewish Gen Home Page | KehilaLinks Directory

Compiled by Eilat Gordin Levitan. Updated February 29, 2020 Copyright © 2007 Eilat Gordin Levitan (eilat.gordinlevitan@gmail.com).