shtetlinks

JewishGen Home Page | ShtetLinks Home Page

Złoczew, Poland - History: War

Ghetto:    

Zloczew Poland history Zloczew Poland history

1939:    

Zloczew Poland history

View of the ruins (widok_na_zgliszcza_Zloczewa):

Zloczew Poland history

  Rynek (Market):

Zloczew Poland history Zloczew Poland history

  SP - 1939: Destroyed Jewish cemetary (zniszczony cmentarz z-ydows):

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zarnec:: Zarnec: Zarnec:

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Photos from the chronicle (Zdjęcia z kroniki) Złoczewa:    

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zloczew Poland history Zloczew Poland history Zloczew Poland history

Zloczew Poland history Zloczew Poland history


More Pre-War Zloczew pictures / Post-War Zloczew pictures


Return to main Zloczew, Poland page

© Copyright 2009 by Felicia P. Zieff - President: Association of Descendants of the Shoah, Illinois, Inc. - 2009