אוסף תמונות מיגלניצה, אוקראינה

 

איסוף התמונות והמידע: אבי שניבאום (ריינמן)

 

הערה:

עשינו מאמץ ניכר לאמת את זיהוי הדמויות המופיעות בתמונות, את הכתיב ואת העובדות.

אנו מתנצלים על טעויות העלולות להימצא ומבקשים מכם להודיע לנו אם תאתרו כאלה כדי שנוכל לתקנן.

במקומות שבהם היה ספק בזיהוי, ציינו זאת ע"י סימני שאלה

 

 

א. אתרים

 

תמונה מס' 101: מראה פנורמי מהגבעה (יגלניצה, 1929).

מבט מגבעת בית החרושת לטבק, מדרום ליגלניצה.

 

מקור: Polish Science Academy, Art Institute no/ 23266

 

JAGIELNICA, 1929, former Czortkow Region, Tarnopol District

 

תמונה מס' 102: רינק גלויה (יגלניצה, שנות ה-20).

תמונה מכיכר השוק, מתחילת שנות ה- 20

 

מקור: ארכיון קיבוץ חולדה.

זיהוי: רוז'ה (הניג-) שטרמר

 

משמאל לימין, הבתים הבהירים:

1.      דלת שניה (שתי קומות)- הרב רוזנצוויג. דלת שלישית: משפחת מייזלס

2.      משפחת וייזינגר

3.      משפחת טייבר וחנות נעליים

4.      דלת ימנית: משפחת שמואל קרומן ואשתו רחל (בנעוריה: הורניק).

 

מאחורי הבתים הבהירים, בשורה נסתרת, משפחות הליצ'ר, ופאלק.

בבית מימין מאחורי קרומן: חנות סדקית של נחה ("חתונה שחורה")

 

הצריפים במרכז נהרסו באמצע שנות ה-30 ובמקומם נבנה מרכז חנוית בקומת הקרקע, ובית העירייה בקומה השניה. (ראש העיריה היה לחוביץ' רופא אוקראיני)

 

מיקום הבאר בערך במקום שעומד הסוס.

הדרך מימין הפכה בשנות ה-30 לכביש ונקראה ביידיש "שטרוס" ובפולנית דרך פילסודסקי.

 

על הגבעה בית החרושת לטבק, לשעבר טירת הגרף לנדסקורוינסקי.

משמאלו, מאחורי העצים, העיירה נגוז'נקה ואחריה אחוזת הגרף החדשה.

 

תמונה מס' 103: בית הדואר (יגלניצה, לפני שנת 1933).

(לפני שנת עזיבתו של המורה וורהפטיג)

 

מקור: מרים שניבאום (בנעוריה: ריינמן), מיכל זילברברג (הבת של פילו פרויד)

 

זיהוי: שימקה פינקלמן

 

ממול: בית הדואר, ששימש בתקופות אחרות בית ספר.

משמאל: קיוסק גלידה של לייביש סטולר (עם שלט "Lody" )

מימין: עומד, חבוש קסקט לבן, המורה נותע וורהפטיג.

הבית מימין: בית משפחת הוטטרר.

השוטר טישלביץ'.

 

מאחור, מימין כיפת הכנסיה האוקראינית.

 

תמונה מס' 104: בית החרושת לטבק (יגלניצה, 1910- 1905).

גלויה

 

תמונה מס' 105: בית החרושת לטבק (1911).

גלויה

 

תמונה מס' 106: בית החרושת לטבק- גלויה

 

מקור: אצל רעיה ומינה שפירא

נשלח אל עמנואל גרטנר, בטלוסטה(?)

עם כיתוב: "למזכרת, שלך בת דודתך"

 

תמונה מס' 107: וישה בשער בית הקברות היהודי (יגלניצה, 1938).

 

מקור: ויסיה פרויד

 

ויסיה פרויד

 

תמונה מס' 108: ויסיה פרויד וחנצ'ה הוכמן על הגשר (שנת 1938)

 

מקור: אצל ויסיה פרויד

 

משמאל: ויסה פרויד

מימין: חנצ'ה הוכמן

 

 

ב. בתי ספר

 

תמונה מס' 201: בית הספר העברי (צילום משנת 1924-1925) תמונה מעובדת.

חצר בית הספר העברי ביגלניצה. ועד מייסדי ביה"ס, תורמת מאמריקה, ותלמידים.

תמונה שצולמה בשנית לאחר שהמקורית (תמונה מס' 202) נפגמה. תמונת התורמת נלקחה מתמונה 202 והושתלה בפוטומונטאז'.

 

מקור: ויסיה פרויד, ורדה ריבנפלד

 

זיהויים: שימקה פינקלמן, ויסיה פרויד, אתקה (גלר) טייכר

 

שורה ראשונה מלמטה משמאל לימין

1. אידה הלר (?) ויינשטוק (?)

2. חנה הוכמן

3. דולצ'ה ורהפטיג (בת המורה ורהפטיג)

4. לייצ'ה (לאה) ריזנברג

5. פשה ביטרמן

6. שרה ריינמן

7. רייזל ברילר

8. אווה הרצוג

9. ויסיה פרויד

10. ברל דנקר [דב קושניר]

11. אברומלה שפר (הולצברגר)

12. הרשל

13. אפריים קרנצלר

14.

15.

 

שורה שניה מלמטה משמאל לימין

1. מוזר (בת לייביק מוזר)

2.

3.

4.

5. פרידה וייזינגר

6. ליפצ'ה רייגנבוגן

7. חנה ביטרמן

8. גיטל'ה דינר [טובה פאקט]

9.

10. וייסמן

11.

12.

13. חיים וייזינגר

14. מוט'לה קליין

15. הרשל שפירא

16. שימקה פינקלמן

 

שורה שלישית מלמטה משמאל לימין

1. פפה אקסלרד (עומדת)

2. ריבן פישבך (בנו של פישבך מהוועד)

3. אלוש ורהפטיג (בנו של ורהפטיג)

4. נוטע (נתן) ורהפטיג (המורה לעברית)

5. פישל ויינשטוק

6. משה (פונצ'ק) פישבך

7. לייביק מוזר

8. משה אברהם (זיידה) ריינמן

9. מיכש בריסטיגר (נכדו של פרייס)

10. הרמן פרייס (האפוטיקר רוקח)

11.

12. מילך פרויד

13. שמואל קרומן

14.

15. משה מייזלס

16. ברכה מייזלס (בתו של מייזלס)

 

שורה רביעית מלמטה משמאל לימין

1. אסתר שפירא

2.

3.

4.

5. רחל קליין

6.

7.

8.

9. ריבצ'ה פינקלמן

10. פניה פרויד

11. הודס (הדס)רייך

12.

13. אלקה הוכמן

14. מלצ'ה שפירא

15.

16. צ'יפה דופ (?) (רוחל לייס)

17.

 

שורה חמישית משמאל לימין

1.

2. אקה פליק

3. לאה גולדיק

4. שרה קושניר

5.

6.

7.

8.

9. פייגה הרצוג

10. לייצ'ה הרצוג

11. רייך (?)

12.

13.

14.

15.

16. רבקה מייזלס [פינקלמן]

17.

 

שורה ששית מימין לשמאל

1. שמואל (צ'ווה) שפירא

2.

3. פיליפ (פילו) פרויד

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

תמונה מס' 202: בית הספר העברי (צילום משנת 1924-1925) תמונה מקורית פגומה.

חצר בית הספר העברי ביגלניצה. ועד מייסדי ביה"ס, תורמת מאמריקה, ותלמידים.

 

מקור: מעזבון של פניה פרויד-שלום, כיום בידי אבי שניבאום

זיהוי: ויסיה פרויד, מרים שניבאום (בנעוריה: ריינמן), דוד פאלק

 

פרוט:

שורה מס 1 תחתונה- משמאל:

1.

2.

3.

4. גיצ'י קרומן Gitche Kruman

5.                   לייצ'ה (לאה) הרצוג

6.                   אתקה פאלק (אחות של דוד)

המשך השורה מטושטש

 

שורה מס 2 משמאל:

7.                    

8. - מוזר

9.

10.

11.

12.

13.

14.               פפה אקסלרד

15.               ביטרמן (?)

16.               רבקה מייזלס (לאחר נישואיה פינקלמן)

 

המשך השורה מטושטש

שורה מס 3 משמאל:

17.              

18.               אלוש וורהפטיג (בן המורה וורהפטיג)

19.               נותע (נתן) וורהפטיג מורה ביה"ס

20.               הרצוג

21.               הרצוג

22.               ליפשה הרצוג (בנעוריה: ברילר) אשת הרצוג הזקן.

23.               הרצוג (הנדבנית מאמריקה)

24.               פשה פרויד (בנעוריה: פידרר) אשתו של מיילך פרויד.

25.             מיילך פרויד

 

המשך השורה מטושטש

 

שורה מס 4 משמאל:

26.              

27.             איציק שפירא

28.            

29.             בנימין הרצוג

30.             חיים-שולם וייסמן

31.             פישל ויינשטוק

32.             מוישה- פונצ'ק פישבך (סבא של פרידה פישבך-וולקוביץ היום: שטרנג)

33.             שמיל קרומן

34.             יענקעל אקסלרד (?)

35.             לייביק מוזר (מטושטש)

 

המשך השורה מטושטש

 

שורה מס 5 משמאל:

36.             (בין 28 ל- 29)

37.            

38.            

39.            

40.             מרדכי ביטרמן

41.            

42.            

43.            

 

המשך השורה מטושטש

שורה מס 6 משמאל:

44.             בוז'ה (ברוך) בלום

45.            

46.            

47.            

48.            

49.            

50.             -

 

 

תמונה מס' 203: בית הספר העברי (יגלניצה, יולי 1937 ).

 

מקור וזיהוי: אסתר אפרת, ולאה חוטר-ישי (בנות ויינשטוק, מקיבוץ בארי)

 

שורה מס 1 מאחור - מימין:

 1. אברהם דב ורבנר, המורה (משורר)
 2. אריקה (ממשפחת וינשטוק) פרידמן
 3. אליעזר הליצ'ר, המורה.

 

שורה מס 2 במרכז - מימין:

 1. מנק בלום
 2. יואלה וינשטוק (כיום יואלה גפן, מירושלים)
 3. הינדה הליצ'ר (בת המורה)
 4. שרה ברגנפלד
 5. רוז'ה אקסלרוד (בת משה וחייצ'ה)
 6. אסתר וינשטוק (כיום אפרת, מבארי)

 

שורה מס 3 קדמית - מימין:

 1. פריבה ורבנר, אשת אברהם דב המורה
 2. מטילדה ורבנר, אחות אברהם דב ורבנר

 

 

תמונה מס' 204: בית הספר העברי (יגלניצה, מרץ 1938).

 

מקור: אסתר אפרת, ולאה חוטר-ישי (בנות ויינשטוק, מקיבוץ בארי)

זיהוי : פרידה (וולקוביץ- ) שטרנג רוז'ה (הניג-) שטרמר, רגינה (הניג) ברנר, סם וויזינגר

שורה מס 1 מלמטה - משמאל:

 1. רוז'ה ורפל (זיהוי וייזינגר)
 2. נושה אוקסהורן
 3. רוז'ה הניג
 4. פריבה ורבנר (אשת המורה)
 5. אליעזר הליצ'ר, מורה.
 6. הבת של מאייר לוזה ? (לפי פרידה)
 7. אתקה גלר ? (לפי פרידה ורוז'ה)
 8. רוז'ה אקסלרוד, בת משה הנגר.
 9. פנינה הליצ'ר, בת המורה.
 10. קסלר, המורה. עומד בצד.

 

שורה מס' 2 משמאל:

 1. בלומה? או קוז'ה כץ ?
 2. בלומה, יתומה מאב? (לפי פרידה)
 3. גניה רייגנבוגן (לא קשתי)
 4. מינה ברילר
 5. דנקר ? בת מאייר לוז'ה, (לפי פרידה)
 6. דנקר ?
 7. רגינה הניג (אחות של רוז'ה. כיום: רגינה ברנר, ראשל"צ)
 8. רחל ברנשטיין
 9. יחיאל מוזר (לפי סם וייזנגר)

 

שורה מס' 3 משמאל:

 1. פרידה וולקוביץ ?
 2. אתי ברנשטיין
 3. הינדה הליצ'ר בת המורה.
 4. סלצ'ה מוזר (לפי ויזינגר)
 5. הבן של לייב בלגולה (לפי פרידה)
 6. מושו וולקוביץ? (לפי פרידה, בת דודו)
 7. ברל ביטרמן פויירשטיין (לפי ויזינגר)
 8. שרה שפירא (אחות של בת שבע, מס' 42)
 9. פרל פאלק אחות של דוד.
 10. חנה פלקנפליק (לפי רוז'ה וויזינגר)

 

שורה מס' 4 משמאל:

 1. אסתר וישטוק. (כיום אסתר אפרת, מבארי)
 2. יואלה וינשטוק (כיום יואלה גפן, מירושלים)
 3. דוד פלקנפליק אח של חנה (לפי ויזינגר)
 4. סנדר לדרמן ?(לפי פרידה) או קלמן אוקסהורן ? (לפי ויזינגר)
 5. בת שבע שפירא, אחות של שרה שפירא (מס' 33)
 6. אושה אסנפלד
 7. צילה הלד
 8. אושה איינהורן.

 

שורה מס' 5 משמאל:

 1. בלום (?) לפי פרידה: מושו ריגנבוגן לא קשתי
 2. מושה הרצוג
 3. שמשון טאובר (לפי רוז'ה וויזינגר)
 4. יעקב בלום
 5. יהושע הרצוג
 6. פנחס ברילר (לפי רוז'ה וויזינגר)
 7. יוסי ביטרמן-פויירשטיין.
 8. זישה דנקר ? (לפי פרידה- לא אח של ברל דנקר)

תמונה מס' 205: בית הספר העברי (יגלניצה, 1939).

כיתת ילידי 1923 שכתבו את החיבורים בספר היבול

 

מקור: רוז'ה (שושנה) שטרמר (בנעוריה: הניג)

מלבד רוז'ה הניג-שטרמר כל המזוהים ניספו במלחמה.

 

פרוט:

שורה מס 1 תחתונה- מימין:

 

1.                  פנינה הליצ'ר (בת המורה)

2.                  אושה (רחל) איינהורן

3.                  אליעזר הליצ'ר (המורה)

4.                 פריבה וורבנר (אשת אברהם-דוב המורה)

5.                 מטילדה וורברנר (אחות אברהם-דוב המורה)

6.                 אברהם דב וורבנר (המורה) משורר עברי, עלה לארץ ב- 36' חזר לאוקראינה.

7.                 חנה פלקנפליק

8.                 בת שבע שפירא (תאומה של שרה)

 

שורה מס 2 תחתונה- מימין:

 

1.                 אושה אסנפלד

2.                 נושה (חנה) אוקסהורן

3.                 שרה שפירא (תאומה של בת שבע)

4.                 רחל ברנשטיין

5.                 צילה הלד

6.                 פרל פאלק (אחות של דוד פאלק)

7.                 רוז'ה הניג (שושנה שטרמר)

8.                

9.                 -

 

שורה מס' 3 תחתונה- מימין:

1.                

2.                

3.                 יהושע הרצוג

4.                

5.                 טאובר

6.                 יעקב בלום

7.                 מושה הרצוג

8.                 -

 

 

תמונה מס' 206: בית הספר הפולני (יגלניצה, סוף שנות ה-20 ).

 

מקור: אצל ייטי שטראובר , רמת גן (בנעוריה יטקה בת אושר שוורץ)

זיהוי: ייטי שטראובר, רוז'ה (הניג-) שטרמר, סם וויזינגר

 

שורה מס' 1 תחתונה- משמאל:

 

 1. גויה
 2. צ'רנה דולינר
 3. יהודיה
 4. גויה
 5. מורה
 6. מורה
 7. גויה
 8. רוז'ה (רחל) הירשביין (?)
 9. יהודיה
 10. יתומה מאב. גרה אצל סבתא.

שורה מס 2 משמאל:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. בת של פרוון (אחותה של מס' 18)

 

שורה מס' 3 משמאל:

 1. בת של פרוון (אחותה של מס' 14)
 2. טשקה דומברובסקה (פולניה)
 3. (ילדה מנגוז'נקה) היו לה שתי אחיות, גרה ליד רייגנבוגן-קשתי
 4. יטקה שוורץ (שטראובר)
 5. ברטה מלמד (נדלר)
 6. פרידה וייזינגר
 7. חנה ביטרמן (לפי סם וייזינגר?)

 

שורה מס' 4 משמאל:

 1. -
 2. להוריו היתה חנות קמח, גר מול בירנבאום.
 3. גוי
 4. גוי, בנו של מנהל בית החרושת לטבק
 5. -
 6. -

 

תמונה מס' 207: בית הספר הפולני (יגלניצה, 33-1932).

 

מקור: אצל דוד פאלק, ניר דוד ,

זיהוי: רוז'ה הניג-שטרמר,

ברקע, מימין: ביה"ס הפולני, ומאחור הכנסיה האוקראינית.

 

שורה מס' 1 תחתונה - שוכבות מימין:

 1. סלצ'ה מוזר (?)
 2. פולניה
 3. פולניה

 

שורה מס' 2 - יושבות מימין:

 1. פולניה
 2. נושה אוקסהורן
 3. שפירא
 4. פרל פאלק (אחות של דוד פאלק)
 5. חנה פלקנפליק.
 6. צילה הלד
 7. פולניה

 

שורה מס' 3 - יושבות על ספסל, מימין:

 1. יהודיה
 2. פולניה
 3. פולניה (גיבנת)
 4. קולוגה, מורה אוקראיני
 5. סויקה, מנהל ביה"ס, פולני.
 6. פולניה
 7. צילה טאובר (לא טייבר מהברזל)
 8. רוז'ה הניג (כיום: שושנה שטרמר)
 9. יולקה פודהורנה, אוקראינית.
 10. חנה ברנשטיין (ממשפחת הרצוג)
 11. גויה

 

שורה מס' 4 - מימין:

 1. הלה טקצ'וק (אוקראינית-פולניה)
 2. גויה
 3. רוז'ה רודולף
 4. גויה
 5. גויה
 6. גויה
 7. ליד העץ: פאולינה הורושבנה, מחנכת. הצילה יהודי במלחמה, בסקאלה.
 8. קז'ה רובלובסקי, פולניה
 9. סויקובה, מורה ואשת המנהל סויקה.
 10. מילכה דומברובסקי, פולניה, בת אורגניסט הכנסיה.
 11. פולניה
 12. פולניה

 

שורה מס' 5 - מימין:

 1. אושה איינהורן.
 2. אסנפלד (אחות של אבא אסנפלד?)
 3. פולניה
 4. פולניה
 5. פולניה
 6. טישלביץ, פולניה, בת השוטר.

 

 

ג. תנועות נוער

 

תמונה מס' 301: קבוצת נוער מתנועת המזרחי (יגלניצה, שנת 1923 ).

חלוצי המזרחי, קבוצת דרור

 

מקור: אצל יטי אידלסון (בתו של יהושע ריינמן)

זיהוי: משפחת ריינמן

 

כורע מימין: שייע (יהושע) ריינמן (אבא של יטי)

 

תמונה מס' 302: קבוצת נוער עם תמונתו של הרצל (?) (יגלניצה, סביב שנת 1920).

קבוצת נוער ציונית

 

מקור: מעזבון פניה פרויד-שלום

זיהוי: וישיה פרויד, מרים שנייבאום (בנעוריה: ריינמן), רוז'ה הניג(- שטרמר)

 

יושבים משמאל:

1.                 ברל אקסלרד

2.                

3.                 איציק שפירא-דולברג

4.                 הודס רייך

5.                 רוחצ'ה (רחל) הרט ("לייבהרט")

 

עומדים משמאל:

1.                 לייב אקסלרד

2.                 וייך

3.                

4.                 שייע (יהושע) ריינמן-גרוסמן

5.                 -

 

תמונה מס' 303: קבוצת נוער מתנועת השומר הצעיר (יגלניצה, תחילת שנות ה- 30 ).

 

מקור: אצל דוד פאלק

זיהוי: שימקה פינקלמן, דוד פאלק,

 

למעלה מימין:

1.                 שימקה פינקלמן

2.                 

3.                  אתקה גלר (אמא של חנן טייכר)

4.                  ישראל טייבר

5.                  לייצ'ה ברד

6.                  אתקה פאלק (אחות של דוד פאלק)

 

שורה אמצעית מימין:

1.                 לייצ'ה דרשר

2.                 

3.                  אבא (מנשה) ויינשטוק (גפן)

 

שורה תחתונה מימין:

1.                 חנה ביטרמן

2.                 חיים הולצמן

 

 

ד. ארגונים

 

תמונה מס' 401: חברה קדישא (?) בשער בית הקברות (יגלניצה, תחילת שנות 1920).

 

מקור: מחו"ל, דרך שימקה פינקלמן, אצל קלרה לפל, חיפה, נכדת הרב רוזנצוייג.

 

משמאל לימין:

 1. חיים שולם וייסמן ?
 2. לייביק מוזר ??
 3. הרב נתן אליעזר (נוסי) רוזנצוייג
 4. ילד
 5. פישל ויינשטוק
 6. מוישה פונצ'ק-פישבך
 7. -

 

תמונה מס' 402: בית תמחוי לילדים (יגלניצה מחצית שניה של שנות ה- 30 ).

(נמצא בקומת הקרקע של ביה"ס)

פעילי ועד בית התמחוי, וילדים.

 

מקור: פרידה (פישבך-וולקוביץ') שטרנג

זיהוי: ע"י אברהם מורגנשטרן, פרידה שטרנג,.

 

שורה מס 1 תחתונה- מימין:

1.                  שרוליק

2.                  ינטה זומר

3.                 

4.                  וגנר

5.                  חיים- צ'רנה'ס (של צ'רנה)

6.                 

7.                 

8.                  ברכה

9.                  אברהם-

 

שורה מס' 2 תחתונה- מימין:

1.                  משה שוורץ

2.                   אברהם מורגנשטרן

3.                  חווה מורגנשטרן (אחות של אברהם מורגנשטרן)

4.                  ברכה קרנצלר

5.                 

6.                  חיה פוקס

7.                 

8.                 

 

שורה מס' 3 תחתונה- מימין:

1.                

2.                 איציק קרנצלר

3.                

4.                

5.                 -

למעלה, מאחור שניים מפעילי ועד בית התמחוי:

מימין: ריבן וולקוביץ'-פישבך (אבא של פרידה ושלמה)

משמאל: ליפא זומרמן

 

(איש ועד שלישי שאינו בתמונה: הרוקח הרמן פרייס)

 

תמונה מס' 403: פרץ פאריין (אגודה ע"ש י.ל. פרץ, יידישיסטים) (יגלניצה, יולי 1932).

 

מקור: יענקלה כץ ז"ל מבת ים

זיהוי: אברהם מורגנשטרן, יבנה.

 

כתובת בגב התמונה המקורית: (תרגום מאידיש): "אגודת פרץ מיגלניצה בשנים 1932-1928 יידישיסטים, מועדון פועלים ונוער העובדים, בשנים ההן ביגלניצה לפני מעבר ל- 50 שנה. דצמבר 1981, צימעל אראן"

 

בשורה אחרונה - שלישי משמאל: יוסף מורגנשטרן

רביעי משמאל: הרש מורגנשטרן (שם אשתו : טפר)

(אחיהם, אברהם מורגנשטרן, מיבנה)

 
 
ה. קבוצות

 

תמונה מס' 501: קבוצת ריזנברג (יגלניצה, 1929).

 

מקור: אצל דוד פאלק

זיהוי: דוד פאלק

 

משמאל:

1.                 פאבל גולדיק (?) או לפי ברטה נדלר-מלמד: משולם ריזנברג (?)

2.                 ישראל ריזנברג

3.                 כהן (גיס של הליצ'ר)

4.                 מייכל הוייזנר (?)

5.                

6.                 (שוכב) -

 

תמונה מס' 502: קורס תפירה (יגלניצה, אמצע שנות ה - 30 ).

בבית משפחת פאלק, ביגלניצה

 

מקור: אצל דוד פאלק

זיהוי: דוד פאלק

עומדות משמאל:

1.                 פרל פאלק (אחות של דוד)

2.                 סלצ'ה

 

יושבות משמאל:

1.                 צירל

2.                 אלקה

3.                 שיינדל פאלק (אחות של דוד פאלק)

4.                 עובדת אוקריינית-פולנית

5.                 עובדת אוקריינית-פולנית

6.                 אתקה פאלק

 

תמונה מס' 503: קבוצת צעירים בבגדי ים (יגלניצה, סוף שנות ה- 30).

 

מקור: אצל דוד פאלק

זיהוי: דוד פאלק

 

עומדים משמאל:

1.                 שלמה פישבך-וולקוביץ' (אח של פרידה)

2.                 יינטה דרשר

3.                 שמיל הוכמן

4.                 חנה הוכמן (אחות של שמיל)

5.                 שמיל (איידל'ס- הבן של איידל)

 

יושבים משמאל:

1.                 אווה הרצוג

2.                 מוישה בוק

 

תמונה מס' 504: אופנת יגלניצה

 

מקור וזיהוי: צביקה פינקלמן

שניה מימין: רבקה פינקלמן

 

 

ו. דמויות

 

תמונה מס' 601: הרב נתן- אליעזר (נוסי) רוזנצוייג (תחילת שנות ה-20)

 

מקור: אצל קלרה לפל (נכדת הרב, מחיפה)

הגדלה מתמונה מס' 21 בשער בית הקברות

 

תמונה מס' 602: אפוטייקר (הרוקח) פרייס (שנת 1938)

 

מקור: אצל אבי שניבאום, נתקבל מקלרה לפל

 

תמונה מס' 603: ויסיה פרויד לפני ביתם (שנת 1937)

 

מקור: אצל ויסיה פרויד

במורד הרחוב משמאל בית הדואר.

הגינה מימין של בית מנהל ביה"ס הפולני, מתחתיה: מיקום הכנסיה הקתולית.

הלאה למטה, בצד ימין של הרחוב: הדרך לבית הספר העברי.

בשעה "9" הכנסיה האוקראינית.

 

 

ז. צילומים בני זמננו

 

תמונה מס' 801: רינק

 

מצולם לכיוון צפון לעבר מה שכונה טרוטואר

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 802: רינק

 

מימין שרידי בנין העיריה ( מגיסטרט ) . מצולם לכיוון דרום .

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 803: רינק

 

כנראה שרידי בנין העיריה ( מגיסטרט )

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 804: בית הדואר ( "גֶמינה " )

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 805: מפעל הטבק , נגוז'נקה

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 806: בית המרקחת

 

הרוקח הרמן פרייס , ולאחר עזיבתו היה ...

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 807: כנסיה פולנית קתולית

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 808: הכנסיה האוקראינית " צֵרקבה "

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 
תמונה מס' 809: בנין בית הספר העברי

 

משמאל חסר מבנה צמוד בן קומה אחת , אשר שמש למועדון " תרבות " ולמגורי המורה ורהפטיג .

בקומת הקרקע ספריה ומועדון אידישיסטי " קולטור פריין " .

בקומה הבאה מימין מועדון ( קן ) השומר הצעיר . במרכז ומשמאל כיתות לימוד .

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 810: בנין בית הספר העברי

 

בעבר היתה הכניסה , כנראה , מעל דלת המרתף .

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

 

תמונה מס' 811: בית וולקוביץ (פישבך)

 

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002