Ettie Halitcher's Passport

submitted by Orly Kamin

Ettie Halitcher's Passport - page #1
Submitted by Orly Kamin
Ettie Halitcer was Orly Kamin's great grandmother.

Page # 1

RZECZPOSPOLITA POLSKA= POLISH REPUBLIC
PASZPORT = PASSPORT

Obywatel Polski = Polish Citizen: Ettie Haliczer
zamieszkaty w = residing at: Husiatyn, pow. Kopyczynce [Powiat = County]
w towarzystwie zony = accompanied by his wife - ´/,
i = and ____´/,___´/,___ dzieci = children

Paszport ten zawiera = This passport includes / contains 40 pages

Ettie Halitcher's Passport - pages #2 and #3
Submitted by Orly Kamin
Ettie Halitcer was Orly Kamin's great grandmother.

Page # 2

Rysopsis: Details / Physical characteristics
Zona = Woman
[ the word zona in modern Polish means wife but in this
context woman / female seems more appropriate]

Rok Urodzenia = Year Of Birth: 1908
Miejsce Urodzenia = Place of Birth: Husiatyn
Stan =Civil Status: single/ unmarried
Zatrudnienie = Occupation / Profession: hafciarskia = embroidery
Wrzost = -Height : sredni : average
Tzwarz = face: owalna = oval
Wlosi = hair: blond = blond
Znaki szczególne = Distinguishing marks : ´/,

Dzieci = Children:
Imie = Name Wiek =Age Plec : Sex

Page # 3

Photo of Ettie Haliczer
Official Stamp of the Kopyczynce Powiat [County]:

Podbis posiadacza = Signature of holder
 

This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If you feel there is a benefit to you in accessing this site, your JewishGen-erosity is appreciated.

Jewish Gen Home Page

KehilaLinks Directory

Gesher Galicia

Last updated 09/25/05 by ELR
Copyright © 2003 SRRG