1929 POLAND BUSINESS DIRECTORY

Family Name 1st Name Profession (English) Profession (Polish) Description of Profession
Akselrad N Variety Store Rozne Towary  
Altstadter M Book-Binders Introligatorzy  
Bank Kupiecki   Bank Banki  
Baron G Fancy Goods Galenterja  
Bauman K Machinists, Mechanics Mechanicy  
Belis (Relis?) S Flour Maka  
Berg Tailor Krawcy  
Berg Gustav Tailor Krawcy  
Berg G Tailor Krawcy  
Bergman J Variety Store Rozne Towary  
Besen J Restaurant Restauracje  
Besen A Variety Store Rozne Towary  
Besen Ch Shoe repair Scewcy  
Besen  J Fabrics Blawaty  
Biller L Grain, cereal Zboze  
Biller S Braziers Blacharze brass-smith
Blecher M Ropemaker? Powraznie  
Bodnar A ironworker/locksmith  Slusarze  
Boltuch S Flour Maka  
Boral M Leather Skory  
Brenies H Saddles Rzeznicy  
Bruniec J Colonial Goods, Groceries Kolonjalne artykuly  
Bruniec J Restaurant Restauracje  
Budzanower A Variety Store Rozne Towary  
Chmurka St  Veterinarian Lekarze veterynari  
Chmurka St  Dentist Lekarze dentysci  
Czopp J Smith  Kowalo  
Czopp Bron. Militia Commander Straz Ogniowa ochotn. Komendant  
Dabrowski J Wheelwrights Kolodzieje   
Dick UH Iron products Zelazo   
Dick D Braziers Blacharze brass-smith
Dick S Carpenter Stolarze  
Dick Sal Medicine Lekarze  
Domadzierski M Carpenter Stolarze  
Draganczuk Notary Notarjusze  
Dreksler Tailor Krawcy  
Dricker Midwife Akuszerki  
Dubas J Masons (Journeymen) Murarze  
Dziadykiewicz P Saddles Rzeznicy  
Eber S Fabrics Blawaty  
Ecker SA  Chemist Apteki  
Eifenbein A Groats Mfrs. Kaszarnie milling grain
Eisenberg MO Fabrics Blawaty  
Eisenberg S Fabrics Blawaty  
Ettinger M Leather Skory  
Ettinger M Sweets Cukierki  
Falber L Medicine Lekarze  
Feder A Variety Store Rozne Towary  
Feld M Tailor Krawcy  
Feldberg T Shoes Obuwie  
Fell Julius Lawyer Advokaci  
Feuerstein S Masons (Journeymen) Murarze  
Feuerstein O Tailor Krawcy  
Feuerstein M Hairdressers Fryzjerzy  
Filipowski J Wheelwrights Kolodzieje   
Finka I Spadk Variety Store Rozne Towary  
Finkel Adolf Lawyer Advokaci  
Fisch B? R? Wood Drzewo  
Fisch S Brickyards Cegielne  
Fischer B Liquor Wyszynk trunkow  
Fischer Z Liquor Wyszynk trunkow  
Fischer S Grain, cereal Zboze  
Flisinska K Midwife Akuszerki  
Freifeld S Fabrics Blawaty  
Freilich I Grain, cereal Zboze  
Friedler J Grain, cereal Zboze  
Fruhling D Fancy Goods Galenterja  
Fryzt J Eating Houses Jadlodajnie  
Fuchs J Liquor Wyszynk trunkow  
Fuchs P Saddles Rzeznicy  
Glaser  Ch. B. Glazier Szklarze  
Glaser  J Glazier Szklarze  
Glaser  S Cookware Kuchene Naczynia  
Glaser  Ch Variety Store Rozne Towary  
Goldhirsch S Leather Skory  
Goldschlag I Fabrics Blawaty  
Goldschlag Chemist Apteki  
Goralnik H & Swi  Forwarding Agents Ekspedytorzy  
Gotteswert M Leather Skory  
Graubart Braziers Blacharze brass-smith
Gross   Hotel Hotele  
Gross Leon Lawyer Advokaci  
Gross L Building Materials Budowlane Materjaly  
Grosskopf L Fabrics Blawaty  
Grosskopf R Liquor Wyszynk trunkow  
Grunberg Ch Leather Skory  
Gutman H Variety Store Rozne Towary  
Gutstein R Soap Mfrs. Mydlo - fabriki  
Guttstein R Variety Store Rozne Towary  
Haber M Iron products Zelazo   
Haber S Iron products Zelazo   
Haber O Sawmill Tartarki  
Haber A Farm Tools Rolnicze Narzedzia  
Haber O Mills Mlyny  
Haber Oskar Brickyards Cegielne  
Hacken P Restaurant Restauracje  
Halpern N Metal products Zelazne Wyroby  
Halpern  F Fabrics Blawaty  
Haselkorn O Liquor Wyszynk trunkow  
Haskelkorn J Beer Piwo  
Hell K Upholsterer Tapicerzy  
Heller M Grain, cereal Zboze  
Heller  H Dentist Lekarze dentysci  
Heller  Herman Medicine Lekarze  
Hessel R Grain, cereal Zboze  
Hirchberg Sz Land Surveying Geometrzy  
Hochman K Wood Drzewo  
Hollender I Carpenter Stolarze  
Holowinski J Fruit Owoce  
Holub W Potters Garncarze  
Holzel L Flour Maka  
Horowitz M Grain, cereal Zboze  
Horowitz H Furniture Meble  
Horowitz D Building Materials Budowlane Materjaly  
Hryhorowski J Carpenter Stolarze  
Hutter J Carpenter Stolarze  
Jaremowicz Porfiry Notary Notarjusze  
Jejcies L Restaurant Restauracje  
Jupiter M Soap Mfrs. Mydlo - fabriki  
Kaczarowski W Chimney Sweeps Kominiarze  
Kamieniolomy Grniny Katolickiej   Stone Masons Kamieniolomy  
Kaminski Z Restaurant Restauracje  
Karkowski Joz sifters/sievemakers Sitarze  
Karkowski J sifters/sievemakers Sitarze  
Kasprzyk Anton Medicine Lekarze  
Kasprzyk Anton Hospital Gen'l Director Szpitalpowszechny Dyrektor  
Keller Saul Fabrics Blawaty  
Keller Sim Fabrics Blawaty  
Keller Ch & Ska Fabrics Blawaty  
Kessler D Cattle Dealers Bydlo - Handel  
Klein J Oil Oleje  
Klein A Variety Store Rozne Towary  
Kocsiow G Restaurant Restauracje  
Kohn S Grain, cereal Zboze  
Kohn M Grain, cereal Zboze  
Kohn L Wood Drzewo  
Kohn E Farming Tools Maszyny Rolnicze  
Komunalna Kasa Oszczednosci   Saving and Lending Banks Kasy pozyczk-oszczedn   
Koncur D Carpenters Ciesle  
Kopecki G Tanneries Garbarnie leathersmith
Korczynski S Land Surveying Geometrzy  
Kornbaum J Fabrics Blawaty  
Kornbaum A Fabrics Blawaty  
Korner I Brass Founders Mosieznicy  
Korner Ch Braziers Blacharze brass-smith
Kornweitz O Medicine Lekarze  
Kowalczuk M Masons (Journeymen) Murarze  
Kowes I Fabrics Blawaty  
Kreisler M Fabrics Blawaty  
Kremer A Variety Store Rozne Towary  
Kressel Z Tailor Krawcy  
Kressel E Libraries Ksiegarnie  
Krochmal M Fruit? Ziemioplody  
Kuczma J Saddles Rzeznicy  
Kuczma J Furrier Kusnierze  
Kuczma R Furrier Kusnierze  
Kuczma H Shoe repair Scewcy  
Kupfer  S Furrier Kusnierze  
Landau Arnold Medicine Lekarze  
Lande  H Variety Store Rozne Towary  
Landes  I Carpenter Stolarze  
Landesberg J Baker Piekarnie  
Lang   A Braziers Blacharze brass-smith
Lasowska A Restaurant Restauracje  
Lebensfeld N Shoe repair Scewcy  
Lehrer M Variety Store Rozne Towary  
Lehrer M Fabrics Blawaty  
Lehrer R Sweets Cukierki  
Lehrer S Variety Store Rozne Towary  
Lehrer Ch Colonial Goods, Groceries Kolonjalne artykuly  
Lewicki Stefan Notary Notarjusze  
Lieblich M Colonial Goods, Groceries Kolonjalne artykuly  
Lilienfeld D Beer Piwo  
Lille D Land Surveying Geometrzy  
Lipman S Midwife Akuszerki  
Low SH Saddles Rymarze  
Lowicki Eugene Lawyer Advokaci  
Lowicki Lawyer Advokaci  
Majewski M Cattle trade Nierogacizna handel  
Manhard Ch Variety Store Rozne Towary  
Marbach   Brass Founders Mosieznicy  
Margules J Tobacco Tytoniowe Wyroby  
Markiewicz J Tailor Krawcy  
Markiewicz E Furrier Kusnierze  
Markus J Sawmill Tartarki  
Markus J Mills Mlyny  
Mauer M Fabrics Blawaty  
Meleniak J Potters Garncarze  
Mielimaka J Smith  Kowalo  
Milch S Leather Skory  
Milch P Leather Skory  
Milch A Shoes Obuwie  
Morgen Aleks Lawyer Advokaci  
Nemycz I Liquor Wyszynk trunkow  
Nilfen  L Fabrics Blawaty  
Nutek Herman Lawyer Advokaci  
Olszewski Stan.   Mayor Staroste  
Oswianiecki W Tobacco Tytoniowe Wyroby  
Oswianiecki D Furrier Kusnierze  
Oswianiecki J Shoe repair Scewcy  
Oswianiecki W Salt Sol  
Pankiewicz Z Carpenter Stolarze  
Pekalska S Midwife Akuszerki  
Pekalski W Coopers Bednarze cask/tub-maker
Pekalski Coopers Bednarze cask/tub-maker
Pekalski Coopers Bednarze cask/tub-maker
Pekalski J Eggs Jaja  
Perl  J Variety Store Rozne Towary  
Pick H Hairdressers Fryzjerzy  
Piotrowska/ Krakowskie Tow. Wzajemnych Ubezpieczen   Insurance Ubezpieczeniowe Agentury  
Polisiuk T Midwife Akuszerki  
Polisiuk L Smith  Kowalo  
Polisuk F Midwife Akuszerki  
Pomeranc Leon Lawyer Advokaci  
Raczynska I Drugs Drogerje  
Rattner Maur Lawyer Advokaci  
Rattner T & ska. Beer Piwo  
Rattner Tobiasz   Mayor's Assistant Burmistrz  
Rauch F Liquor Wyszynk trunkow  
Reich  A Saddles Rymarze  
Reichman Nathan Medicine Lekarze  
Ridkes S Saddles Rzeznicy  
Ridkes J Cap Maker Czapnicy  
Ritter L Variety Store Rozne Towary  
Roht J Leather Skory  
Roll S Variety Store Rozne Towary  
Roll J Variety Store Rozne Towary  
Roll S Groats Mfrs. Kaszarnie milling grain
Roll  N Variety Store Rozne Towary  
Rosenstock Edmund Veterinarian Lekarze veterynari  
Rothstein MB Shoe repair Scewcy  
Rottenberg E Lawyer Advokaci  
Rozmaity L Potters Garncarze  
Rozman  J Tailor Krawcy  
Rozmarin H Beverage factory Wody Gazowe  
Salpeter E Lawyer Advokaci  
Salpeter T   Liquor Wyszynk trunkow  
Salpeter M Fabrics Blawaty  
Schachter Z Braziers Blacharze brass-smith
Schachter   Hotel Hotele  
Schachter S Variety Store Rozne Towary  
Schachter  S Liquor Wyszynk trunkow  
Schalten A Saddles Rzeznicy  
Schatten M Fancy Goods Galenterja  
Scheer B Dental tech Technicy dentystyczni  
Scheer A Hairdressers Fryzjerzy  
Scheer I Petroleum Nafta  
Schenker B Fruit Owoce  
Schmitzler E Midwife Akuszerki  
Schmitzler S Hairdressers Fryzjerzy  
Schnitzler   Midwife Akuszerki  
Schulman   Cattle Dealers Bydlo - Handel  
Schulman A Lime Wapno  
Schurzt M Groats Mfrs. Kaszarnie milling grain
Scribny M Shoe repair Scewcy  
Seide C Midwife Akuszerki  
Seidler B Furniture Meble  
Seidler B Clockmakers Zegarmistrze  
Shapira L Fabrics Blawaty  
Silber S Carpenter Stolarze  
Sokolowska R Liquor Wyszynk trunkow  
Sorski Land Surveying Geometrzy  
Sparer B Fancy Goods Galenterja  
Sparer M Fabrics Blawaty  
Spiegel PM Baker Piekarnie  
Stamler M & Ska Fabrics Blawaty  
Stecuik Grzeg Lawyer Advokaci  
Susser W Grain, cereal Zboze  
Tarnawski J Carpenters Ciesle  
Tecak W Smith  Kowalo  
Teicher N Tailor Krawcy  
Tenenbaum L Tobacco Tytoniowe Wyroby  
Tenenbaum R Variety Store Rozne Towary  
Timosiewicz T Midwife Akuszerki  
Tobolka K Variety Store Rozne Towary  
Tomasikiewicz A Liquor Wyszynk trunkow  
Torhawelna Spilka   Cooperative Kooperatywy  
Torten  J Grain, cereal Zboze  
Torten-Kreszlowa Ch Medicine Lekarze  
Trocka I Drugs Drogerje  
Tunis B Flour Maka  
Tunis J Iron products Zelazo   
Tychy S Coopers Bednarze cask/tub-maker
Tylla M Saddles Rzeznicy  
Wassermuhl A Flour Maka  
Wegweiser K Tailor Krawcy  
Weinlos  E Printers Drukarnie  
Weinlos  E Libraries Ksiegarnie  
Weintraub M Fabrics Blawaty  
Weintraub S Grain, cereal Zboze  
Weintraub   Candy Konfekcja  
Weintraub N Ready-made clothes Ubrania gotowe   
Weisman S Liquor Wyszynk trunkow  
Weismann B Tailor Krawcy  
Weiss B Leather Skory  
Weiss L Leather Skory  
Weiss M Leather Skory  
Weiss Moj Leather Skory  
Weissmilch J Carpenter Stolarze  
Welger  B Fabrics Blawaty  
Welisch M Braziers Blacharze brass-smith
Weltreich H Painters Malarze  
Werfel J Restaurant Restauracje  
Werfel J Liquor Wyszynk trunkow  
Wetreich D Tailor Krawcy  
Wiederkehr M Variety Store Rozne Towary  
Wolfsohn M Metal products Zelazne Wyroby  
Wroblewski M Tobacco Tytoniowe Wyroby  
Zaist F   Noze Wyrob  
Zajst I Smith  Kowalo  
Zareba Zof Stone Masons Kamieniolomy  
Zawadowska J Midwife Akuszerki  
Ziemba J Beverages Wodliny  
Zimet M Iron products Zelazo   
Zimet  D Eggs Jaja  
Zimmerman M Fabrics Blawaty  
Zimmerman S Carpenter Stolarze  
Zitron IH Saddles Rymarze  
Zlun? Ziun? S Hairdressers Fryzjerzy  
Zimet M Iron products Zelazo    Zimet  D Eggs Jaja   Zimmerman M Fabrics Blawaty   Zimmerman S Carpenter Stolarze   Zitron IH Saddles Rymarze   Zlun? Ziun? S Hairdressers Fryzjerzy