View_Church_Institutions
Institution Street St_No Ltr Prop_No
Aleks. Nevsk. bazn. Ulicha Iela 61
2665
Annas bazn. dr. Zirnu Iela 75
4403
Annas bazn. dr. Zirnu Iela 77
4403
Annas bazn. dr. Zirnu Iela 79
4403
Katolu baznica Krisjana Valdemara Iela 25

Katolu baznica Kursu Iela 6

Katolu baznica Skriveru Iela 13

Latv. baznica Kursu laukums 6

Latviesu baznica Tiklo Iela 1

Liep. bapt. dr. Republikas Iela 12
2309
Liep. Bapt. Izgl. b. Gimnazijas Iela 8
2309
Liep. bapt. Pavila draudze Kursu Iela 19
2613
Liep. ev-lut. bazn. Tiklo Iela 16
2445
Liep. ev.-lut. Baznica Gintera Iela 19
2445
Liep. ev.-lut. Baznica Gintera Iela 21
2445
Liep. ev.-lut. Baznica Gintera Iela 23
3701
Liep. rom.-kat. bazn. Ulicha Iela 78
2100
Liep. Romas katolu bazn. Ulicha Iela 67
2518
Liep. Romas katolu bazn. Ulicha Iela 67 a 2518
Liep. Sv. Annas ev.-lut. baznica Kursu laukums 5
821
Liep. vacu bapt. biedr. (Salem) Palmu Iela 3
3113
Liepajas baptistu biedr. Stendera Iela 13 a 48
Liepajas Romas katolu bazn. Labrencu Iela 7
2518
Lut. baznica Zirnu Iela 81
2444
Lut. Vacu baznica Liela Iela 17

Ort. Trisvienibas baznica Jauna Iela 1
4047
Pareiztic. Bazn. Barenu Iela 9
4047
Trisvien. Baznica Baznicas Iela 1
53
Vacu baznica Baznicas Iela 9
58
Vec-Liep. bapt. dr. Siena Iela 10
2613