View_Businesses
Business Street St_No Ltr Prop_No
A.-Z. (Vulkans) Jauna Iela 23
2691
A./S. (Gerhards un Heys) Veca Ostamalas Iela 45
435
A./S. (Zemkopis) Spikeru Iela 2
1076
A./S. (Zemkopis) Veca Ostamalas Iela 43
1076
A./S. Centrala sav. (Turiba) Spikeru Iela 12
429
A./S. Centrala sav. (Turiba) Veca Ostamalas Iela 47
429
A./S. Latvijas keditbanka Veca Ostamalas Iela 33
77
A./S. Latvijas keditbanka Veca Ostamalas Iela 33
1258
A./S. Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 38
438
A./S. Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 40
334
A./S. Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 41
437
A./S. Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 61
3572
A./S. Liep. Tirg. Banka Veca Ostamalas Iela 44
434
A./S. Liep. Tirgot. Banka Spikeru Iela 4
434
A./S. Ltvijas kreditbanka Ulicha Iela 1
3585
A.S. (Gerhards u. Hejs) Kuginieku Iela 2
1059
A.S. Centrala sav (Turiba) Juras Iela 9
332
A.S. Centrala sav (Turiba) Juras Iela 11
332
A.S. Latvijas kerditbanka Juras Iela 4
440
A.S. Latvijas kerditbanka Juras Iela 6
439
A.S. Latvijas kreditbanka Birzas laukums 3
77
A.S. Latvijas kreditbanka Birzas laukums 3
1258
A.S. Latvijas kreditbanka Birzas laukums 13
86
A.S. Latvijas kreditbanka Hika Iela 10
1227
A.S. Latvijas kreditbanka Hika Iela 10
2289
A.S. Latvijas kreditbanka Jekaba Iela 1
437
A.S. Latvijas kreditbanka Jekaba Iela 3
335
A.S. Latvijas kreditbanka Juras Iela 12
334
A.S. Liep. Banka Baznicas Iela 3
54
A.S. Liep. Banka Baznicas Iela 5
54
Adu fabrika (Korona) Adu Iela 25
1850
Adu fabrika (Korona) Adu Iela 27
3085
Adu fabrika (Korona) Feniksa Iela 5
1850
Adv. draudze Ulicha Iela 70
3654
Apgabala tiesa Krisjana Valdemara Iela 27
4086
Apgabaltiesa Rozu Iela 6
4086
Apstadijumi Peldu Iela 0
559
Barenbusa kapseta Lauku Iela 2

Bemera barenu (azils) Jauna Iela 11
562
Bernu patv. Republikas Iela 1
349
Centr. sab. (Turiba) Jekaba Iela 7
332
Ev. jaun. biedr. Stendera Iela 5
64
Ev. Sadr. Latv. Krisjana Valdemara Iela 7
1082
Ev. sadraudze (Latvija) Julianes Iela 54
1082
Fin. Ministrija Baznicas Iela 34
4254
Fin. Ministrija Ganibu Iela 0
4254
Financu Min. Veca Ostamalas Iela 69
4256
Financu Min. Veca Ostamalas Iela 70
4256
Financu Min. Veca Ostamalas Iela 71
4256
Financu Min. Veca Ostamalas Iela 72
4256
Financu Min. Veca Ostamalas Iela 73
4256
I. Liep. kop. slimo kase Republikas Iela 5
1043
Izglit. Ministr. Ausekla Iela 9
1100
Kapseta (graveyard) Cenkones Iela 18

Kara Min. Arm. Ek. veikals Rozu laukums 9
24
Kara Min. Arm. Ek. veikals Rozu laukums 10
24
Kara Min. Arm. Ekon. veik. Tirgonu Iela 1
24
Kazarmes Liep. P. Kungu Iela 37
38
Kazarmes Liep. P. Kungu Iela 39
39
Kazarmes Liep. P. Kungu Iela 41
3318
Kurmajas-Batereja Ronu Iela 6

Latv. banka Janu Iela 4
2902
Latv. Banka Veca Ostamalas Iela 4
1851
Latv. Banka Veca Ostamalas Iela 5
1851
Latv. dzelzc. Spikeru Iela 0
1075
Latv. dzelzc. Spikeru Iela 0
1077
Latv. Kredit Banka Kungu Iela 2
210
Latv. Kredit Banka Kungu Iela 2 a 210
Latv. mac. maja Tiklo Iela 12
180
Latv. Sark. Krusts Korsakevica Iela 16
3495
Latv. zemn. kred. banka Rozu laukums 1
3805
Latv. zemn. kred. banka Stendera Iela 6
3806
Latv. Zemn. Kredit biedriba Liela Iela 23
3805
Latvijas amatn. (Kamera) Rozu laukums 8
25
Latvijas amatn. (Kamera) Zivju Iela 2
25
Latvijas banka Skolas Iela 12
2902
Latvijas banka Teatra Iela 3
2902
Latvijas kredit banka Liela Iela 14
277
Latvijas Kredit banka Tirgonu Iela 7
210
Latvijas Kredit banka Tirgonu Iela 9
210
Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 36
440
Latvijas kreditbanka Veca Ostamalas Iela 37
439
Liep. Amatn. b-ba Kungu Iela 7
20
Liep. barenu nams Vitte u. Hike Jauna Iela 0
4047
Liep. Ellas fabr. Vitolu Iela 39
1249
Liep. Ellas fabr. Vitolu Iela 39
1250
Liep. ellas fabrika Vites Iela 5
1249
Liep. ellas fabrika Vites Iela 5
1250
Liep. ev. lut. dr. Cenkones Iela 3
2972
Liep. ipasums Juras Iela 8
438
Liep. Konz. Landmans Veca Ostamalas Iela 51
553
Liep. latv. b-ba Rozu laukums 5
14
Liep. latv. b-ba Rozu laukums 6
14
Liep. Latv. biedr. Stendera Iela 10
14
Liep. Latv. biedr. Stendera Iela 12
14
Liep. latv. biedriba Pumpura Iela 2
14
Liep. latv. biedriba Pumpura Iela 4
14
Liep. latv. biedriba Pumpura Iela 6
51
Liep. lauks. konz. b-ba Spikeru Iela 18
553
Liep. lauks. konzuma biedriba Spikeru Iela 10
430
Liep. Lietav. Savstarp. Palidz. B-ba, Paspal Alejas Iela 9
977
Liep. pacu lut. dr. Zirnu Iela 65
2444
Liep. pacu lut. dr. Zirnu Iela 67
2444
Liep. pacu lut. dr. Zirnu Iela 69
2444
Liep. pacu lut. dr. Zirnu Iela 71
2444
Liep. pacu lut. dr. Zirnu Iela 73
2444
Liep. Rig. Dz-cels Ganibu Iela 13

Liep. Rig. Dzelz. Adu Iela 19

Liep. Skolot. Slimo kase Kurmajas prospekts 20
2269
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Muitas Iela 6
122
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Muitas Iela 6
1224
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 57
1223
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 57
1224
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 57
2595
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 58
1223
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 58
1224
Liep. Tirgot. un Rupn. s-ba Veca Ostamalas Iela 58
2595
Liep. Trisv. b. ev. -lut. siev. pal. Hika Iela 3
2912
Liep. Zidu palidz. B-ba (Linas Hacedeks) Barenu Iela 11
591
Liepajas Adv. Sadr. Virsnieku Iela 6
3654
Liepajas apgabaltiesa Kursu Iela 8
4086
Liepajas banka Skolas Iela 20
54
Liepajas barenu nams Vitte un Hike Barenu Iela 40
4047
Liepajas Rigas Dzelzcels Veca Ostamalas Iela 19

Liepajas skolotaju slimo kase Cepla Iela 10
2269
Liepajas Tirgot un. Rupn. s-ba Kurmajas prospekts 3
2257
Liepajas Tirgot. Barenu Iela 2
73
Liepajas Tirgot. Birzas laukums 14
73
Liepajas Tirgot. Birzas laukums 15
73
Liepajas Tirgot. Un Rupn. S-ba Ausekla Iela 2
2257
Lietavas banka Juras Iela 10
333
Locu maja Ulicha Iela 6

Locu tornis Veca Ostamalas Iela 59
1222
Lut.Kapseta Klaipedas Iela 47
929
Lut.Kapseta Klaipedas Iela 49
929
Maz. bern. izgl. iest. Krisjana Valdemara Iela 8
3449
Muitas val. un nol. Muitas Iela 2
549
Muitas val. un nol. Muitas Iela 4
549
Naftas tornis Veca Ostamalas Iela 34

Olimpijas Jachtklubs Veca Ostamalas Iela 1
1812
Ortodoksa draudz. Cepla Iela 8
2273
Ortodokses dr. Korsakevica Iela 1
2273
Pareiztic. Mac. Barenu Iela 5
582
Pasta u. Telegr. Galv. Nodala Jekaba Iela 15
1003
Pasta u. Telegrafagalv. nod. Helenes Iela 4
1003
Peldetava Peldu Iela 0
557
Peldetava prieks daman Peldu Iela 0
999
Rigas Komercbanka Jekaba Iela 19
277
Rupn. b-ba Barenu Iela 2
73
Rupn. b-ba Birzas laukums 14
73
Rupn. b-ba Birzas laukums 15
73
Sarga maja Veca Ostamalas Iela 66

Savst. Abdr. B-ba (Zeme) Republikas Iela 19
519
Savst. Apdr. Biedr. (Zeme) Toma Iela 22
519
Savst. Apdros. b-ba (Zeme) Ulicha Iela 18
576
Serkocinu fabr. (Vulkans) Feniksa Iela 4
2691
St. Rodovics Rucavas Iela 6
3907
Technikums Gimnazijas Iela 5
1034
Tiesl. Min. Kungu Iela 59
1857
United Balt. Corp. Gradu Iela 24 a 3498
United Baltik Korp Kurmajas prospekts 2
3498
United Baltik Korp Kurmajas prospekts 4
3498
United Baltik Korp Kurmajas prospekts 6
3498
Vacu m. skola Skunu Iela 12
2171
Vacu m. skola Ulicha Iela 56
2171
Vacu mac. m. Stendera Iela 1
63
Vacu mac. Maja Baznicas Iela 8
8
Vacu zenu sk. Ausekla Iela 11
1112
Vacu zenu sk. Ausekla Iela 13
1112
Varsavas Spirt. Rupniec. Mikela Iela 3
1208
Varsavas Spirt. Rupniec. Mikela Iela 3
1211
Varsavas spirta dedz. sab. Zviedru Iela 2
1211
Varsavas spirta dedz. sab. Zviedru Iela 4
1208
Varsavas spirta rupn. sav. Spikeru Iela 25
1211
Vilnas centrale Barenu Iela 4
72
Zidu kapseta Cenkones Iela 20
1972
Zvejnieku ostas sargu maja Veca Ostamalas Iela 68