Kupiskis Telephone Directory

1930 Lithuanian Telephone Directory - Listings from Kupiskis

Penevezlo apskr.
Ptt., dtv., mok. kvd. 17-55
Alizava	Salamiesties	Paneyezys		Skapiskis
Rokiskis	Subacius	Simonys

Name

Occupation

Address

Phone # 

Franckevidius, Ipolitas

gydytojas

Prof. Matulionio g-ve 12

19

Gelezinkelio stotis

 

 

15

Glazeris, Elijas

pirklys

Kauno g-ve 43

10

Jachilevicius, Nochimas

gelezies, krautuve

Turgaus g-ve 21

8

Kantoravicius, Aleksandras

gydytojas

Gedimino g-ve 42

14

Kaplanas, Slioma

alaus sandelis

Turgaus g-ve 16

9

Kenigsteterio aptieka

 

Maironio g-ve 1

2

Kraicikas, Icikas

butas

Gedimino g-ve 12

18

Kraicikas, Judelis

linu ir semenu prekyba

Gedimino g-ve 29

4

Margolis, Mendelis

masinu prekyba

Skapiskio g-ve 42

28

Matulions, Povilas

profesorius

Prof. Matulionio g-ve 10

1

Mejerovicius, Naftalis

kolonial. prek. prekyba

Turgaus g. 13

6

Policijos II nuovados rastin

 

Gedimino g-ve 46

7

Sacharas, Vulfas

kolonialiu prekiu prekyba

Gedimino g. 45

13

Smulkaus kredito banka

  Gedimino g-ve 16 23
Stukas, Juozas aptieka Turgaus g-ve 16 17
Simonelis, Petras privatinis advokatas Skapiskio g-ve 25
Smidtas, Nochimas malunininkas Kauno g-ve 15a 16
Taikos telsejo kamera   Gedimino g-ve 48 22
Teismo tardytojo kamera   Skapiskio g-ve 12
Vaicaitis, Justinas viduriniosios mokyklos mokytojas Gedimino g-ve 59 29
Valscuays valdybos rastine   Gedimino g-ve 50 11
Viduriniosios mokyklos direktoriaus butas   Vilniaus g-ve 19 27
Viesas telefonos pasikalbejimams Pasto istaiga   5
Zydu Liaudies bankas   Turgaus g-ve 16 3

1938 Lithuanian Telephone Directory - Listings from Kupiskis

Name Occupation Address Phone # 
Franckevidius, Ipolitas gydytojas Prof. Matulionio g-ve 12 19 
Gelezinkelio stotis     15
Glazeris, Elijas pirklys Kauno g-ve 43 10
Jachilevicius, Nochimas gelezies, krautuve Turgaus, g-ve 42 8
Kantoravicius, Aleksandras gydytojas Gedimino g-ve 16 14
Kaplanas, Slioma alaus sandelis Turgaus g-ve 16 9
Kenigsteterio aptieka   Maironio g-ve 1 2
Kraicikas, Icikas butas Gedimino g-ve 12 18
Kraicikas, Judelis linu ir semenu prekyba Gedimino g-ve 29 4
Margolis, Mendelis masinu prekyba Skapiskio g-ve 42 28
Matulions, Povilas profesorius Prof. Matulionio g-ve 10 1
Mejerovicius, Naftalis kolonial. prek. prekbya Turgaus g. 13 6
Policijos II nuovados rastine   Gedimino g-ve 46 7
Sacharas, Vulfas kolonialiu prekiu prekyba Gedimino g. 45 13
Smulkaus kredito bankas   Gedimino g-ve 50 23
Stukas, Juozas aptieka Turgaus g-ve 16 17
Simonelis, Petras privatinis advokatas Skapiskio g-ve 25
Smidtas, Nochimas maluninimkas Kauno g-ve 15a 16
Tailos telsejo kamera   Gedimino g-ve 48 22
Teismo tardytojo kamera   Skapiskio g-ve 12
Vaicaitis, Justinas viduriniosios mokyklos mokytojas Gedimino 59 29
Valscuays valdybos rastine   Gedimino g-ve 50 11
Viduriniosios mokyklos direktoriaus butas   Vilniaus g-ve 19 27
Viesas telefonos pasikalbejimams Pasto istaiga   5
Zydu Liaudies bankas   Turgaus g-ve 16 3

Back to Main Records Page

Back to Main Page