1929 Kobylnik Business Directory in Polish and French
 
Miasteczko i gmina wiesjska
(z przynalezn.: Czecwierz, Czerewki
Holubienki, Maciasy, Nowopole,
Syrmierz, Zary), pow. Postawy,
and pok. Komaje, sad okr. Wilno,
900 mieszk. __linja Kol, waskotor. 
Nowo Swieciany - Waskie-Kobylniki
 
Urzad gminny. 1  kat.,i gr. wsch., 
1 synag. 
Przychodniasejmikowa
Targi: co wtorek.
Jarmarki: raz na miesiac. Cogielnio, 
garbarnia, mlyny.

Petite ville et commune (y com-
pris: Czedwierc, Czerewki, Holu-
bienki, Maciasy, Nowopolo, Syr-
mierz, Zary), distr. de Postawy,
just. de paiz Komaue, trib. d'arr-t
Wilne, 900 habit. __ligne a voie
etroite de Nowo Swieniany-Waskie-
Kobylniki __ __ __ Office communal.
1 __ cath., 1 Orthod., 1 synag.
Dispensaire du la dietine. Mar-
chdy: le jeusdi. Foires: une
fois par mois. Briquoteries, tanne-
rei, moulins.

 

 
Leharze (medecins): Aksan Ara. dr.--Czarwinski Wlad. dr.
Kekarze dentytci (Medecins dentistes): Klumel Ch.
Wla ciciele Ziemscy (Propritaires fonciers): Boczkowski Wlad. 
(Gwozdowo 377 N (05) --Cywinska B.
(240)--Dowojno T. (145)--Dunia Wasowicz (147)--Erdman
? (Borki 100)--Granowska M.
(200)--Janiszowski Witold (Augustowo i Zorawski 710)--Junowicz 
S. (90)--Junowicz w. (180)--Korzon Stefan (680)--Michnlowich S.
(200)--Mineyko Wlad. (Mokrzy
ca (500). Stachowce 772)--Orlowska W. (82)--Sokolowski Eug.
(Mokrzyca 415)--Soroko K. dr.(Cruczelice 300).
 
Akuszerki (sages-femmes): danilow A.--Klowicz Simon A.--Stecka E.
Apteczno sklady (Drogueries): Mayzels J.
Aptecki (pharmacies): Kaminer J.
Blacharze (ferblantiers): Jawnowicz J.  
Blawaty (tissus): Alszfang M.--Frydman J. --Gordon S. --Grolon E. 
	--Krawczynski F. --Todres J.
Cegielnim (briqueteries): Jedko Narldowicz W. (4) 
Fetezorzy (barbiers - chirurgiens): Luksza P. (Zanaroczo)--Szutowicz B.
Felczerzy weterynarji (aides ?): Szuiowicz B.
Fotografiezne zaklady (photographes): Kadelski G.
Galanterja (merceries): Alperowicz S.--Charmac R.--Chodos Ch.--Chodos Sz. 
	--Gilman L. --Janowzki M --Klumel R. --Sznejderowicz E. --Szpitz L.
Garbarnie (tanneries): Asanowicz B.--Jacobowski A.
Herbaciarnie (Debits de The): Kiermieliska B.
Kazy polyezk-oseczedn. (caisses d'emprunt et d'epargne): XKasa Stefczyka.
Kooperatuwy (coop'ratives): X"Jednosc"--xKolko Rolniczo.
Kowake (forgerons): Czarnecki S.--Karpow L. (M)--Malinowski Fr.(S)--Subocz T. 
	(N)--rusowK. (M).
Krawie (tailleurs): BiedunkiowiczM. --Karpow G. (M). 
Lasy--chap0loatacja (explowtations
forestitres): Cwejgron H. --Hirsz G.--Szmidt J. (Michaldwka).Niebulski M. (Zurawki).
Migny (moulins): Paszkiewicz O.(par) (Nowinka)--Protos T. (S)--Soroko K. 
	(wod) (Czuczelico).
Muzarze (macons): Korczago St.--Muraqski Kar.
Pieharze (boulangers): KermieliskaA. --Krywicki B. ==xLewin F.
Piwiarcie (brasseries 'debit): Dziergacz J. --Paszkiewicz A.==Szadkowski W.
Restauracje (restaurants): Lipnicki.
Rozne towary (articles divers): Fajnwisk--Greczanik M. --Janowski E.--Liwszyn 
	B. Stajngrad J. --Wajner F.
Rybolowstwo (Piche): Clelak A, (Pasynki)--Figowski Ch (Kupa)--Korolonok A, 
	--Kozlowskiu S.(Czer.).
Ryby (poissons): Bolew B. (H.)--Chodos A.--Chodos I. --Gordon A. Burgin Ch.
	--Chodos S. --JanucM. (Pronki) --Koroki S. (Czer.)--Maszura J. 
	(Pasynki)--Rybko M. (Sluki)--Ulicki A. (Zanaroczo)--Walaj S. (Pasynki).
Rzeknicy (bouchers): Gontovnik M.
Shory (cuirs): Rymszyniat Sz.
Spozywczo artykuly (comestibles):
Axselrod E.--Akselrod I.--Kiermieliska M. --Kuczynuska A.--xRobaszewski W.
Stolarze (menuisiers): Czernlawskui F.
Szerwcy (cordonniers): Krzywonos
J. --Oginski Ant.
Szhlarzo (vitriers): Janowski A.
Tartaki (scieries): Paszkiewicz O.(par) (Nowinka).
Wyszynk trunkow (spiritueuz): Lipnicki E. --Robaszewski W.
Zegarmistrzo (horlogers): Kodoski G.
Zelarzo (fers): Klumel I. --:Lewitan F.
Podklady kolejowe (traverses pour chemins de fer): Korzon s.