Alternate names:

Dresden [Ger, Eng], Drážďany [Cz, Slov], Dresda [Lat, Ital], Dresde [Fr, Sp], Drezda [Hun], Drezno [Pol], Drežďany, Drježdźany

Coordinates:  51°03' N, 13°45' E